bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Благодійний фонд «Лікарі без кордонів-Бельгія» шукає консультанта з питань здорового способу життя

Благодійний фонд «Лікарі без кордонів-Бельгія» відкриває вакансію на посаду: Консультант з питань здорового способу життя (медична справа) (м. Сєвєродонецьк, Луганська обл.).

Medecins Sans Frontieres (MSF) is an international, independent, medical humanitarian organization that delivers emergency aid to people affected by armed conflict, epidemics, healthcare exclusion and natural disasters. We offer assistance to people based on need and irrespective of race, religion, gender or political affiliation. MSF Ukraine is looking for:

NURSE

Project: Advanced HIV Disease (AHD) project.

Location: Severodonetsk, Luhansk Oblast.

Main duties:

• Regular visits HCT Cabinets and PHC of 3 regions of Luhansk Oblast (Stanitsa Luganska, Novoaydar and Popasna).

• Ensure community-based case management and medical follow-up post-discharge from IPD.

• In coordination with Medical Activity Manager and local medical staff conducting awareness raising and stigma reduction activity for medical institutions and local community.

• Ensure adherence support and psycho-social care for people living with HIV.

• Participate in health education of the beneficiaries.

• Ensures that beneficiaries with lack of autonomy are assisted, especially regarding their feeding, personal hygiene, movements and comfort.

• Know, promote, implement and follow at all times the universal hygiene standards/ precautions, bio-hazard prevention and infection control, security rules and other protocols and procedures — inpatient and ambulatory care.

• Respect medical secret and confidentiality.

• Collaborate closely with MoH staff, doctors and nurses.

• Participate actively in regular team meetings.

• Supervise and train healthcare team, and other related staff under his/her supervision in their work with special focus in following all appropriate protocols and procedures and ensuring team work.

• Carry-out and supervise administrative procedures and documents (fill in files, forms, consumption, statistics, etc.), ensure an appropriate written/oral handover, and report any problematic situations and cases that may arise. Fill in all necessary registers and files, participate in data collection and keep supervisors informed.

Requirements:

Education:

• Essential nurse degree/diploma.

Experience:

 • Essential 2 year working experience as a nurse.
 • Clinical experience in HIV/TB is essential.
 • Experience in adherence support for people living with HIV is desirable.
 • Previous experience with MSF or other NGO’s is desirable.

Languages:

 • Fluent English is desirable.

Competences:

• Results

• Teamwork

• Flexibility

• Commitment

• Service

Closing date: December 10, 2019 (due to the urgency of this position the recruitment can be finalized before the closing date of the position).

Gross monthly salary: 20 523 UAH before taxation.

Благодійний фонд «Лікарі без кордонів-Бельгія» — гуманітарна організація, що надає медичну допомогу населенню в скрутному становищі, жертвам стихийного лиха, техногенних катастроф та озброєних конфліктів незалежно від їх раси, релігійних чи політичних переконань.

Благодійний фонд «Лікарі без кордонів-Бельгія» відкриває вакансію на посаду:

Консультант з питань здорового способу життя (медична справа) (м. Сєвєродонецьк, Луганська обл.)

Обов’язки:

• Здійснювати візити до кабінетів «Довіра» та центрів первинної медичної допомоги 3 районів Луганської області (Станично-Луганський, Новоайдарський та Попаснянський район).

• Забезпечувати ведення пацієнта на рівні громади та медичний супровід після виписки пацієнта зі стаціонарного відділення.

• Спільно з менеджером з медичної діяльності та місцевим медичним персоналом проводити діяльність з підвищення обізнаності та зменшення стигматизації для медичних установ та місцевої громади.

• Забезпечувати прихильність до лікування та психосоціальну підтримку для людей, які живуть з ВІЛ.

• Брати участь в медичній освіті бенефіціарів.

• Гарантувати допомогу бенефіціарам, які мають проблеми з мобільністю, особливо щодо їх харчування, засобів особистої гігієни, переміщень і комфорту.

• Знати, популяризувати, здійснювати і завжди слідувати універсальним стандартам гігієни/запобіжним заходам, профілактиці біо-небезпеки і інфекційного контролю, правилам безпеки та іншим протоколам і процедурам — для стаціонарного та амбулаторного лікування.

• Поважати лікарську таємницю і конфіденційність.

• Активно співпрацювати зі співробітниками МОЗ, лікарями та медсестрами.

• Брати активну участь у регулярних зборах команди.

• Контролювати і навчати медичну команду, а також інших пов’язаних співробітників під його/її керівництвом щодо їхніх обовязків з особливим наголосом на дотримання всіх відповідних протоколів і процедур, а також забезпечувати роботу команди.

• Здійснювати і контролювати адміністративні процедури і документи (заповнювати файли, форми, споживання, статистичні дані і т.п.), забезпечувати відповідну письмову/усну передачу обслуговування, а також повідомляти про будь-які проблемні ситуації і випадки, що виникають. Заповнювати всі необхідні журнали і файли, брати участь в зборі даних і тримати керівників в курсі процесу роботи.

Вимоги:

Освіта:

 • Диплом медсестри.

Досвід:

 • Бажано мінімум два роки досвіду роботи медичною сестрою.
 • Обов’язковий досвід клінічної практики у сфері лікування ВІЛ/туберкульозу.
 • Бажаний досвід підтримки у виробленні прихильності до лікування людей, які живуть з ВІЛ.
 • Бажано мінімум два роки попереднього досвіду в інших НУО.

Знання мов:

 • Бажано вільне володіння англійською мовою.

Особисті якості та навички:

 • Здатність працювати в команді
 • Гнучкість
 • Відповідальне ставлення до роботи
 • Співпраця
 • Орієнтація на результат

Закриття вакансії: 10.12.2019 (у зв’язку з терміновістю посади рекрутмент може бути завершено раніше вказаної дати).

Заробітна плата (до вирахування податків): 20523 грн на місяць.

Контакти

 • MSFOCB-Kyiv-PAM@brussels.msf.org
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 1  - Нi  

Коментарі

Ефимченко Евгения   368 днів тому   #  

Скажите пожалуйста, куда можно отправить резюме?

 •   Пiдписатися на новi
 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.