bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Грант для покращення працевлаштування випускників ПТО у Миколаївській області
09.05.2024

1. ВСТУП

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP) працює в 170 країнах і територіях, допомагаючи боротися з бідністю, нерівністю та соціальною ізоляцією та підвищуючи стійкість країн для підтримання ними досягнутого прогресу. Як агенція ООН із розвитку, UNDP відіграє вирішальну роль у наданні допомоги країнам для досягнення ними Цілей сталого розвитку (ЦСР).

В Україні UNDP працює у п’яти програмних сферах підтримки: розбудова спроможності уряду щодо реагування на кризу та управління нею; забезпечення сталого надання державних послуг; проведення антикризових заходів, які сприяють поверненню населення та відбудові; забезпечення джерел доходу, засобів до існування та реагування з боку приватного сектору; підтримка громадянського суспільства та збереження соціальної структури.

Війна в Україні призвела до значних людських втрат, безпрецедентного переміщення населення всередині країни та за її межі, а також спричинила руйнування інфраструктури. Результати вісімнадцяти років соціально-економічних досягнень України опинилися під загрозою. Основне завдання UNDP полягає в тому, щоби якомога повніше зберегти здобутки розвитку та якнайшвидше повернути Україну на шлях досягнення ЦСР.

11 квітня 2022 року UNDP започаткувала Програму розвитку стійкості та відновлення для України, щоб негайно реагувати на виклики розвитку та гуманітарні потреби. Загальна мета полягає у збереженні здобутків розвитку в Україні, пом’якшенні ризиків занурення в кризу управління та надання послуг, впровадженні заходів для відновлення після початку гуманітарної допомоги та сприянні швидкому поверненню до шляхів розвитку та досягнення національних потреб ЦСР.

Задля підтримки зеленого відновлення міста Миколаїв та Миколаївської області через створення нових робочих місць, відновлення та посилення державних і безпекових послуг, а також інклюзивного та прозорого місцевого врядування, UNDP за щедрої підтримки Уряду Данії розпочала реалізацію проєкту «Миколаїв відновлений». Заходи в межах проєкту згруповані за такими напрямами:

 • Уряд на всіх рівнях продовжує ефективно функціонувати, зміцнивши свою спроможність керувати реагуванням на кризу, підтримувати надання державних послуг і координувати надання допомоги і зусилля з відновлення, які не залишають нікого осторонь.
 • Високий людський капітал, виробничі потужності та природні ресурси України використовуються для задоволення нагальних гуманітарних потреб різних груп населення та зміцнення соціально-економічного відновлення.
 • Українські інституції та громадянське суспільство мають потенціал і ресурси для підтримки та зміцнення соціальної структури, дотримання прав людини для всіх людей, а також для забезпечення інклюзії, захисту та розширення прав і можливостей усіх, включно з групами населення з перехресними та множинними факторами вразливості.

Розвиток професійно-технічної освіти в Україні є надзвичайно важливим за нинішніх умов на ринку праці. По-перше, це вирішує проблему невідповідності між навичками, що затребувані роботодавцями, і тими, якими володіють потенційні працівники. Це, своєю чергою, знижує рівень безробіття та підвищує економічну продуктивність. Забезпечуючи практичне навчання, професійно-технічна освіта надає навички, необхідні для досягнення успіху в різних галузях, сприяючи формуванню більш кваліфікованої та адаптивної робочої сили. Крім того, надання пріоритету професійно-технічній освіті може допомогти Україні подолати стигму, яка часто асоціюється з неакадемічними варіантами кар’єри, та підвищити статус кваліфікованих робітників, що призведе до створення збалансованішого освітнього ландшафту. Ідея державно-приватного партнерства (ДПП) відіграє важливу роль у пошуку та створенні нових механізмів вирішення фінансових, майнових та освітніх проблем закладів ПТО. Основною метою такого партнерства є об’єднання зусиль різних сторін для підвищення якості професійної освіти. Наразі прикладів такої співпраці у цільових сферах небагато, тому цей конкурс є частиною пошуку практичних рішень для впровадження та апробації практик 

Це оголошення інформує про порядок подання проєктних пропозицій, критерії прийнятності та відбору, терміни, вимоги до звітності та іншу інформацію про конкурс грантів.

2. ЦІЛІ КОНКУРСУ

Цим документом UNDP оголошує конкурс грантових пропозицій для неурядових організацій (НУО) у партнерстві з закладами ПТО, потенційними роботодавцями та іншими партнерами. Мета конкурсу – покращити можливості працевлаштування та підвищити конкурентоспроможність випускників ПТО шляхом підтримки партнерських ініціатив, спрямованих на зміцнення зв’язків між державними (ПТО, Державною службою зайнятості (ДСЗ), місцевими органами влади) та роботодавцями. Реалізація проєктів, підтриманих за результатами цього конкурсу, передбачається в Миколаївській області. 

Проєктні пропозиції, підготовлені та подані на цей конкурс, мають бути спрямовані на підтримку ініціатив державно-приватного партнерства у закладах ПТО та створення або покращення можливостей працевлаштування випускників. Такі можливості можуть бути створені різними шляхами: через модернізацію освітнього середовища, впровадження інновацій в освітній процес, створення нових структур або партнерств, покращення іміджу та зміцнення позицій професійно-технічної освіти в регіоні. Важливим елементом будь-якої ініціативи є залучення зацікавлених сторін, зокрема співпраця з роботодавцями. У довгостроковій перспективі проєкти мають створити додаткові можливості для покращання рівня життя населення, забезпечити загальне економічне пожвавлення, знизити напругу на місцевому ринку праці, підтримати діяльність Державної служби зайнятості та закладів ПТО у цільових регіонах.

Державно-приватне партнерство має забезпечуватися через співпрацю державних (ПТО, ДСЗ тощо) та приватних (бізнес-утворення) закладів. Партнерство між НУО, яка подає заявку на проєкт, закладами ПТО та роботодавцями є обов’язковим. Наявність інших партнерів, як-от Державна служба зайнятості або органи державної влади та місцевого самоврядування, є бажаною, але не обов’язковою. Партнерство неприбуткової організації з державною або приватною установою має бути задокументоване листом про партнерство, меморандумом, листом-зобов’язанням щодо реалізації проєкту або іншим документом, який чітко засвідчує намір співпраці, обізнаність усіх сторін зі змістом проєктної пропозиції та розподіл обов’язків між партнерами.

Проєктні пропозиції мають відповідати загальним принципам державно-приватного партнерства:

 • взаємна повага між усіма сторонами;
 • прозорість намірів та дій;
 • підзвітність та передбачуваність усіх сторін;
 • партнерство відповідає законодавчим нормам;
 • гнучкість, постійне навчання та моніторинг результатів;
 • справедливість, інклюзивність та розширення прав і можливостей учнів та випускників закладів ПТО.

Проєктні пропозиції можуть бути розроблені за такими напрямами (але не обмежуються ними):

 • Упровадження інновацій у різні аспекти освітнього процесу за участі зацікавлених сторін.
 • Модернізація освітнього середовища (зокрема оновлення обладнання, впровадження технологічних рішень, збільшення використання сучасних технологій, діджиталізація освіти).
 • Створення нових структур, які сприяють розвитку співпраці між різними ключовими сторонами (центри профорієнтації або психологічної підтримки, створення наглядових рад, асоціацій, мереж тощо).
 • Створення позитивного іміджу закладів ПТО та професійної освіти загалом, зміцнення їхніх позицій на ринку освітніх послуг.
 • Активізація участі роботодавців, особливо малого та середнього бізнесу, у модернізації освітнього середовища та покращенні іміджу системи ПТО.
 • Координація зусиль між центрами ДСЗ і широким представництвом системи ПТО з питань перепідготовки кадрів та інших питань.
 • Забезпечення доступу до актуальної інформації про ринок праці, спрощення та прискорення встановлення контактів між роботодавцями та випускниками закладами ПТО.
 • Диверсифікація форм профорієнтаційної роботи (офлайн та онлайн) та сприяння свідомому вибору майбутньої професії, пошук нестандартних рішень для проведення заходів, спрямованих на інформування про особливості професійної освіти.

Проєкти мають відповідати таким обов’язковим вимогам:

 • Мати чітко визначену цільову аудиторію, на яку буде спрямована діяльність проєкту.
 • Чітко визначені цілі мають бути досягнуті за рахунок наданих ресурсів та у чітко визначені строки.
 • Мати чіткі короткострокові та довгострокові результати, а також кількісні та якісні показники досягнутого успіху.
 • Окреслювати механізм координації партнерської діяльності та представити розподіл функцій і відповідальності партнерів.

Проєкти мають пропонувати реалістичні та продумані заходи у сфері співпраці закладів ПТО з роботодавцями (за можливості – з Державною службою зайнятості), підвищувати обізнаність молоді Миколаївської області про можливості працевлаштування, створювати інструменти для ефективної співпраці між усіма зацікавленими сторонами (закладами ПТО, роботодавцями, ДСЗ, органами місцевої влади, об’єднаннями роботодавців тощо). 

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ/-ЦЬ ГРАНТОВОГО КОНКУРСУ ТА ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ

3.1. Учасники/ці конкурсу: громадські та благодійні організації, спілки та асоціації, які діють у Миколаївській області.

Щоб подати заявку на грант, організація повинна:

 • бути офіційно зареєстрованою юридичною особою зі статусом неприбуткової або благодійної організації (мати коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048 або підпадати під дію Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»);
 • мати підтверджений досвід реалізації щонайменше двох проєктів за останні п’ять років: принаймні один із них повинен мати загальну вартість щонайменше 5 000 доларів США. 
 • бути готовою та мати підтверджену організаційну, технічну та кадрову спроможність розробляти, організовувати та здійснювати заходи на території реалізації проєкту, зазначеної в поданій на конкурс проєктній пропозиції;
 • дотримуватись інновацій у своїй діяльності, бути спрямованою на сприяння досягненню цілей сталого розвитку, дотримуватися гендерно орієнтованого підходу та принципів нульової дискримінації;
 • параметри, які визначатимуть, чи відповідає організація праву на отримання фінансування від UNDP, базуватимуться на контрольному списку оцінювання спроможності CACHE (Додаток 5).
 • партнерство некомерційної організації з державною та приватною установою має бути задокументоване листом про партнерство, меморандумом, листом-зобов’язанням щодо реалізації проєкту або іншим документом, який чітко демонструє намір співпраці, обізнаність усіх сторін зі змістом проєктної пропозиції та розподіл обов’язків між партнерами.
 • асоціації та спілки підприємців та бізнес-асоціації можуть виступати претендентами на участь у цьому конкурсі (якщо вони відповідають усім вимогам) і водночас представляти роботодавців.

Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних органів та організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій розглядатися не будуть.

Неприбуткові організації можуть подавати заявки та отримувати фінансування на декілька проєктів (із різними партнерськими закладами ПТО). Заклади ПТО можуть виступати партнерами в декількох заявках, але отримувати фінансування лише в межах одного проєкту.

3.2. Територія реалізації грантових проєктів:

Миколаївська область.

3.3. Вимоги до персоналу проєкту:

 • команда проєкту має складатися щонайменше з: керівника/-ці (відповідає за загальну координацію реалізації проєкту та подання відповідних звітів UNDP) та бухгалтера/-ки (відповідає за бухгалтерський облік та фінансову звітність);
 • до складу проєктної групи можуть входити також інші особи, які безпосередньо беруть участь у реалізації проєкту;
 • для керівника/-ці  проєкту бажана вища або післядипломна спеціальна освіта за цільовими напрямами проєкту та/або досвід управління проєктом; вільне володіння українською мовою є обов’язковим;
 • бухгалтер/-ка повинен/повинна мати відповідну сертифіковану освіту/навчання, а також бухгалтерський стаж не менше двох років;
 • для інших членів команди – досвід роботи у відповідній сфері не менше одного року;
 • заявка має містити резюме членів команди проєкту та, якщо персонал наймається на час реалізації, основні вимоги до такого персоналу. Кандидатури членів команди проєкту будуть остаточно затверджені UNDP відповідно до їхньої кваліфікації та досвіду роботи, якщо проєктну пропозицію буде підтримано;
 • якщо набір спеціалістів передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, то основні вимоги до таких членів команди мають бути зазначені в описовій частині анкети (профільна освіта, досвід роботи тощо). Також мають бути представлені програми навчання, досліджень та інших заходів, до яких планується долучити спеціалістів. Кандидатури членів команди проєкту повинні бути подані до UNDP для затвердження, якщо грант буде надано;
 • усі працівники ГО, які подають заявку, також будуть зобов’язані надати сертифікати, що підтверджують проходження тренінгу щодо запобігання сексуальній експлуатації та нарузі (посилання буде додатково надано UNDP) до укладення грантової угоди або протягом 1 місяця після її укладення.

Персонал, залучений до реалізації проєкту, повинен продемонструвати готовність відповідати правилам і положенням UNDP.

4. ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ

Очікується, що тривалість запропонованих проєктів не перевищуватиме чотири місяці.

Кінцевий термін подання проєктних пропозицій – 27 травня 2024 року, 23:59.

Реалізація проєкту розпочнеться 17 червня 2024 року.

Реалізація проєкту завершиться 31 жовтня 2024 року.

5. РОЗМІР ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Очікується, що кожна з отриманих проєктних пропозицій, яка переможе, буде профінансована, в середньому, у розмірі від 20 000 доларів (в гривневому еквіваленті), проте до розгляду приймаються проєктні пропозиції із будь-яким заявленим бюджетом, і вони будуть розглянуті конкурсною комісією.

Прийнятні витрати повинні:

• бути необхідними для здійснення проєктної діяльності;

• бути понесені заявником протягом періоду впровадження;

• дотримуватись принципів раціонального фінансового менеджменту, зокрема співвідношення ціни та якості, а також економічної доцільності;

• бути належним чином зафіксованими та такими, що можна ідентифікувати та перевірити й засвідчити оригінальними підтверджуючими документами.

Грант UNDP може бути використаний лише для покриття таких витрат:

• заробітна плата персоналу (до 10% загального бюджету) та гонорари експертів;

• комунікаційні та інформаційні послуги;

• закупівля консультаційних послуг і укладення контрактів за умови, що вони є істотними для досягнення цілей і завдань проєкту;

• закупівля обладнання;

• оренда, кейтеринг та інші послуги, передбачені проєктною діяльністю;

• друк і копіювання;

• допоміжні послуги;

• витратні матеріали та комплектуючі;

• транспортні та інші витрати, пов’язані з проєктною діяльністю;

Не більше 30% грантових коштів може бути витрачено на обладнання за умови надання чіткого обґрунтування його необхідності для досягнення цілей проєкту.

Такі витрати є неприйнятними:

• розробка проєктної пропозиції для участі в конкурсі;

• академічні дослідження;

• виплата боргів;

• відшкодування витрат від коливань валютного курсу;

• ділові поїздки по Україні, які не були погоджені в проєктній пропозиції на початку проєкту, та міжнародні ділові поїздки;

• оренда офісу та комунальні послуги;

• витрати на реалізацію інших проєктів/робіт поза межами цього конкурсу.

6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Повний аплікаційний пакет має включати перераховані нижче документи та матеріали.

 1. Онлайн аплікаційна форма, заповнена онлайн за посиланням, яка містить основні відомості про організацію та проєктну пропозицію.
 2. Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описані організаційний план, план впровадження проєкту, заплановані заходи тощо (*.docx/*.doc).
 3. Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel).
 4. Актуальні електронні копії таких документів (виданих не раніше 2020 року, файл *.PDF, *.JPG):
 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про включення організації до Реєстру неприбуткових організацій із зазначенням коду неприбутковості;
 • довідка з банку про відкриття рахунку;
 • стислі положення стратегії розвитку на найближчі 2-3 роки або електронні посилання на ці документи, якщо такі є;
 • документальне підтвердження партнерства (меморандум, партнерські листи або інше).

4. Заповнена форма запиту на інформацію.

5. Лист-згода на обробку даних.

6. Контрольний список з оцінювання спроможності (CACHE) для ГО.

7. Лист самосертифікації

Повний аплікаційний пакет заявки, який складається з документів, вказаних в пунктах 1-7 та заповненої онлайн-форми потрібно подати до 23:59, 27 травня 2024 року.

Як подати:

 • повну аплікаційну форму (пункт 2), фінансову пропозицію (пункт 3) та інші документи в пунктах 4-7 необхідно надіслати одним листом в архіві (*.rar/*.zip), розмір якого не повинен перевищувати 15 Мб, на електронну адресу grants.ua@undp.org з темою повідомлення: UNDP_06_2024_PPP_Grant Call; 
 • онлайн-аплікаційна форма заповнюється за посиланням.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться. 

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Відбірковій комісії.

UNDP залишає за собою право уточнювати подані заявки, запитувати додатково документи покращеної якості. Якщо проєктна пропозиція надійшла вчасно, що дає змогу внести уточнення, то такий запит на доопрацювання буде зроблено учаснику/-ці Конкурсу.

Для надання відповідей на запитання, які можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим Конкурсом, буде проведено дистанційні консультації, що відбудуться 15 травня та 22 травня 2024 року. Реєстрація за посиланням.

Про результати розгляду заявок учасники та учасниці будуть повідомлені після їх розгляду Відбірковою комісією.

Зверніть увагу!

Подані на грантовий конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

Про результати конкурсів учасники/-ці будуть повідомлені електронною поштою.

Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.

Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

7. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Для забезпечення повної прозорості та справедливості процесу UNDP формує Грантовий відбірковий комітет (ГВК), який оцінюватиме пропозиції, що пройшли перший етап. ГВК є тимчасовим уповноваженим органом, відповідальним за розгляд, відбір та надання рекомендацій щодо фінансування заявок. Під час процесу відбору ГВК може запросити додаткові незалежні експертні висновки.

Оцінка проєктних пропозицій відбуватиметься у кілька етапів.

Етап 1: Технічна оцінка проєктних пропозицій.

 Після закінчення терміну прийому проєктних пропозицій (з дати оголошення і до закриття конкурсу) та протягом трьох робочих днів після дати закриття конкурсу представник/-ця організатора Конкурсу проводить роботу з надання технічної оцінки правильності наданої інформації. У разі необхідності технічних уточнень або виправлень представник/-ця організатора конкурсу звертається до контактної особи, зазначеної в пропозиції. Підготовлені пакети проєктних пропозицій надалі подаються на розгляд ГВК.

Етап 2: Розгляд поданих проєктних пропозицій ГВК.

На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв, за кожен із яких нараховуються бали. Максимально можлива кількість балів – 100. Проєктні пропозиції, які наберуть менше 70 балів із загальної кількості балів (100 балів), будуть відхилені. Пропозиції, які потребуватимуть доопрацювання за рекомендаціями ГВК, будуть повернуті на доопрацювання із зазначенням кінцевого терміну для подання оновленої пропозиції.

Етап 3: Остаточне затвердження проєктних пропозицій, рекомендованих ГВК до підтримки.

Грантовий відбірковий комітет складатиметься з представників/-ць агентств ООН відповідно до їхніх ключових напрямів роботи та залучених експертів. Водночас, під час відбору проєктних пропозицій, ГВК має право звернутися до незалежної експертної думки або думки місцевих органів влади, на території яких передбачається реалізація проєктної діяльності. Додатково для оцінки потенціалу та здібностей заявників і їхньої можливості реалізувати запропоновані гранти буде використовуватися Інструмент оцінки потенціалу партнерів (PCAT), включаючи перевірку на питання про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів та потенціалу в галузі ЗСЕН. Попередньо відібрані заявники також будуть зобов’язані надати команді проєкту сертифікати, що підтверджують завершення навчання з питань PSEA (посилання буде надано UNDP) для всього персоналу заявника. 

Пропозиції будуть оцінюватися ГВК відповідно до таких критеріїв:

  Узагальнена форма оцінювання технічної пропозиції Максимальний бал
1. Відповідність проєктної пропозиції основній темі грантового конкурсу 25
2. Спроможність запропонованої команди проєкту (персонал та залучені консультанти) впоратися з обсягом робіт, описаних у проєктній пропозиції 20
3. Продемонстрований досвід в реалізації проєктів, пов’язаних із підтримкою зайнятості та/або освіти  15
4. Продемонстрована сталість проєкту 20
5. Якість та реалістичність бюджетної пропозиції 20
  Загальний бал 100

 

8. МОНІТОРИНГ, ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ, ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

8. 1 Моніторинг та оцінювання 

Отримувач/-ка гранту відповідає за фактичний моніторинг реалізації проєкту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації та валідації результатів і якості виконання грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їхніми партнерами та бенефіціарами, а також через участь у заходах проєкту.

8.2 Звітування

Отримувач/-ка гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися UNDP, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт, в період між регулярними звітами;
 • фінальний звіт, який включатиме опис діяльності та результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди з первинними фінансовими документами та банківською випискою, що підтверджує виконання фінансових зобов’язань за весь період реалізації проєкту.

9. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає оплату за заплановану діяльність за грантовою угодою у розмірі 100%. Фінансування проєктів здійснюватиметься двома або трьома частинами (траншами). Загальна сума авансового платежу, кількість та розміри траншів (з урахуванням загальної суми гранту та вартості предметів, придбаних в межах грантової угоди) будуть зафіксовані в грантовій угоді. Для проєктів з трьома траншами другий транш буде перераховано після подання та прийняття проміжного звіту.

Фінальний транш у розмірі 10% буде надано грантоотримувачу постфактум після 100% подання звітності за проєктом, включаючи підтвердження всіх фінансових операцій. 

ДОДАТКИ

Додаток 1. Аплікаційна форма

Додаток 2. Фінансова пропозиція

Додаток 3. Форма запиту про надання інформації (RFI Form)

Додаток 4. Лист-згода на обробку даних

Додаток 5. Контрольний список оцінки потенціалу (CACHE) для ГО

Додаток 6. Лист самосертифікації

Контакти

Коментарі

Тетяна Яхедс   68 днів тому   #  

Оновлений Додаток 1. Аплікаційна форма можна завантажити за цим посиланням: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-05/1_Grants_Application%20form_Template_0.docx

 •   Пiдписатися на новi
 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.