bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Конкурс «Впровадження стратегічних планів територіальних громад щодо охорони довкілля»
08.07.2021

Міжнародний фонд «Відродження» оголошує конкурс «Впровадження стратегічних планів територіальних громад щодо охорони довкілля». Оптимальний розмір гранту – 280 000-350 000 гривень. Останній термін подання проєктних пропозицій – 3 серпня 2021 року (15:00 за київським часом).

У 2015 році Міжнародний фонд «Відродження» вперше оголосив конкурс, за підсумками якого було підтримано розробку середньострокових та довгострокових стратегічних планів (далі – Стратегій) для 11 об’єднаних територіальних громад. Протягом 2016-2018 рр. МФВ надавав підтримку щодо практичної реалізації таких Стратегій в окремих об’єднаних територіальних громад щодо реформування системи освіти, охорони здоров’я, покращення інвестиційного потенціалу громад тощо.

Втім, як засвідчила практика, територіальні громади зазвичай приділяють недостатню увагу питанням охорони довкілля. Нерідко ухвалені місцевими радами Стратегії також передбачають дуже обмежену діяльність щодо захисту довкілля. Адже представники органів місцевого самоврядування, а також місцеві громадські лідери, як правило, не мають достатніх знань та навичок, які необхідні для роботи із такими питаннями. Тому є важливим забезпечення експертної підтримки впровадження Стратегій щодо охорони довкілля.

У 2020 році, для подолання цієї прогалини МФВ в рамках проєкту “EU4USociety" у співпраці з Європейським Союзом оголошував відповідний пілотний тематичний конкурс, в межах якого було підтримано 14 проєктів в різних регіонах України. Ці проєкти дали значний поштовх для привернення суспільної уваги до наявних проблем, а також завдяки ним у громадах, на території яких виконувалися проєкти, були здійснені конкретні кроки щодо покращення стану справ у сфері охорони довкілля.

Продовжуючи практику сприяння ефективному розвитку територіальних громад в межах затверджених Стратегій щодо охорони довкілля і оголошується цей конкурс.

Мета конкурсу – надання допомоги у впровадженні реформи місцевого самоврядування в Україні шляхом сприяння практичній реалізації довгострокових / середньострокових стратегічних планів розвитку територіальних громад щодо охорони довкілля, які було затверджено радами відповідних громад.

Учасники конкурсу: До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, громадські спілки, органи самоорганізації населення (ОСНи) та благодійні фонди, які мають щонайменше трирічний досвід практичної роботи у сфері місцевого розвитку (зокрема, розробки та впровадження стратегічних планів розвитку територіальних громад) та / або охорони довкілля, а також досвід розробки та впровадження стратегічного плану у громаді, на території якої передбачається здійснювати проєктну діяльність.

Пріоритети конкурсу:

 • надання консультативної підтримки представникам органів місцевого самоврядування відповідної територіальної громади та громадським активістам щодо реалізації Стратегії в частині охорони довкілля;
 • розробка проєктів нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Стратегії відповідної територіальної громади щодо охорони довкілля, а також лобіювання їх ухвалення в органах місцевого самоврядування;
 • забезпечення широкої участі громадських активістів з різних населених пунктів, що входять до складу територіальної громади, до процесу реалізації Стратегії щодо охорони довкілля з використанням форм місцевої демократії;
 • організація широкого публічного обговорення перебігу виконання Стратегії щодо охорони довкілля, проміжних результатів її виконання за участі членів територіальної громади та представників органів місцевого самоврядування;
 • широке інформування членів об’єднаної територіальної громади про перебіг проєкту, поширення кращого досвіду (історій успіху) проєкту в межах області, на території якої реалізовуватиметься проєкт, а також України в цілому через ЗМІ, Інтернет, нові медіа.

Просимо взяти до уваги!

Термін реалізації проєкту – до 12 місяців. Планований термін початку реалізації проєктів – 1 жовтня 2021 р.

Передбачається, що кожен з учасників конкурсу здійснюватиме проєктну діяльність в одній територіальній громаді, що має затверджений середньостроковий або довгостроковий план стратегічного розвитку громади.

За підсумками конкурсу передбачається підтримати орієнтовно 12 проєктних пропозиції.

Як окремі додатки проєктна пропозиція має містити:

 • обґрунтування причин / доцільності обрання громади, на території якої передбачається здійснювати проєктну діяльність;
 • копію затвердженого середньострокового або довгострокового стратегічного плану розвитку територіальної громади, або посилання на сайт громади, на якому розміщено цей документ;
 • лист від керівництва територіальної громади, на території якої передбачається здійснювати проєктну діяльність;
 • розгорнутий план та опис конкретних заходів лобіювання прийняття розроблених в межах проєкту нормативно-правових актів відповідним органом місцевого самоврядування чи його посадовими особами (якщо це передбачено проєктною пропозицією);
 • листи від партнерських організацій, що засвідчують готовність партнерів взяти участь у реалізації проєкту та описують характер цієї участі (надаються у разі, якщо проєкт планується реалізовувати в партнерстві з іншими громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями, ОСНами, ЗМІ тощо).

Переможці конкурсу матимуть можливість отримати додаткові знання щодо місцевої демократії в межах діяльності, здійснюваної безпосередньо МФВ. Учасники конкурсу мають передбачити у бюджетах власних проєктних пропозицій витрати на проїзд для двох своїх представників для участі у двох дводенних навчальних заходах та заходах із обміну досвідом, які будуть організовані МФВ для партнерів проєкту «EU4USociety. Витрати на проживання та харчування в під час таких заходів до бюджету проєктної пропозиції закладати не треба. Крім того, МФВ додатково (за потреби) забезпечить поточне консультування переможців конкурсу з питань охорони довкілля силами залученого експерта (-ів).

Проєкти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.

Перевага надаватиметься проєктам, які:

 • проєктним пропозиціям, які охоплюють якомога більшу кількість пріоритетів конкурсу;
 • подано учасниками конкурсу, що мають попередній щонайменше ніж трирічний досвід виконання проєктів із місцевого розвитку (зокрема, розробки та впровадження стратегічних планів розвитку територіальних громад) та / або охорони довкілля, а також досвід розробки та впровадження стратегічного плану у громаді, на території якої передбачається здійснювати проєктну діяльність;
 • здійснення діяльності у співпраці з органами місцевого самоврядування, в коаліції з іншими громадськими організаціями, організаціями аналітичного, експертного спрямування, ОСНами (у тому числі з інших адміністративно-територіальних одиниць України);
 • передбачають діяльність на території громади, що має значні проблеми із забрудненням довкілля, зокрема, через діяльність промислових підприємств, підприємств агропромислового комплексу, видобувних компаній, тощо;
 • передбачають активне використання форм місцевої демократії, зокрема, на території периферійних населених пунктів територіальної громади;
 • передбачають використання інтерактивних методик при проведенні різноманітних публічних заходів за проєктом (якщо заплановано їх проведення).

Критерії, за якими буде здійснюватися оцінка проєктних пропозицій:

 • відповідність поданої проєктної пропозиції меті й пріоритетним напрямам конкурсу;
 • зрозумілість мети проєктної пропозиції, відповідність завдань та діяльності за проєктом його меті;
 • орієнтація проєктної діяльності на сприяння проведенню реформ на національному та місцевому рівнях;
 • прогнозований вплив проєкту на досягнення позитивних змін, залучення органів влади й інститутів громадянського суспільства до досягнення цих змін;
 • комплексність підходів до вирішення проблем;
 • попередній досвід учасника конкурсу у проведенні діяльності, передбаченої проєктною пропозицією;
 • реалістичність виконання проєкту, наявність чіткого плану його реалізації, ефективність запропонованих механізмів реалізації ідей проєкту, визначеність очікуваних результатів;
 • врахування принципів гендерної рівності і недискримінації під час формулювання проєктної пропозиції;
 • зваженість бюджету, наявність співфінансування проєкту;
 • передбачає мережеву (коаліційну) співпрацю, в тому числі між різними регіонами країни;
 • широке інформування громадськості про хід реалізації проєкту та його результати;
 • життєздатність проєкту після завершення його реалізації, зокрема шляхом інституціалізації досягнутих результатів;
 • наявність оприлюдненого учасником конкурсу змістовного та фінансового звітів за попередній календарний рік.

Загальний бюджет конкурсу – 3 876 216.

Оптимальний розмір гранту – 280 000-350 000 гривень.

Останній термін подання проєктних пропозицій – 3 серпня 2021 року (15:00 за київським часом).

Оголошення результатів – до 20 вересня 2021 року.

Зверніть увагу!

Проєктні пропозиції (аплікаційну форму з додатками) слід зареєструвати на сайті МФВ, скориставшись сервісом «Електронний конкурс» та ознайомившись з інструкцією користувача. Усі документи до проєктної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .docs, .xls, .xlsx або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків не може перевищувати 8 Mb.

Проєктні пропозиції, які будуть зареєстровані на сайті МФВ після 15:00 3 серпня травня 2021 року за київським часом, не розглядатимуться.

Проєктні пропозиції, подані в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуться.

Прийнятними вважаються витрати бюджету проєкту, які:

 • необхідні для виконання проєктної діяльності;
 • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проєкту;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
 • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Неприйнятними є витрати бюджету проєкту, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • створенням та реєстрацією організації;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
 • політичною діяльністю чи релігійною пропагандою;
 • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
 • проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
 • будівництвом або ремонтними роботами;
 • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
 • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).

Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проєкту та оцінювання його результатів, дотримання комунікаційної політики та брендування проектів ЄС. Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ.

До 15% витрат бюджету проєкту можуть бути передбачені на власний розвиток спроможності організації, посилення комунікаційних навичок, навчання, рецензування, моніторинг та оцінку, мережування з партнерами, придбання ліцензійного програмного забезпечення, безпеку персоналу тощо.

Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом реалізації проєкту «EU4USociety».

Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам, приватним (фізичним) особам, а також суб’єктам господарювання, які мають на меті отримання прибутку.

Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

Про результати конкурсу всіх його учасників буде повідомлено електронним листом.

Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає.

Причини відмови в підтримці проєктної пропозицій не повідомляються.

Зверніть увагу, що консультацій щодо оформлення проєктних пропозицій не надають телефоном. У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся до 27 липня 2021 р. на електронні адреси [email protected] та [email protected].

Контакти:
Програма “Демократична практика”
Олексій Орловський, директор Програми, [email protected]
Олена Луцишина, координатор Програми, [email protected]

У 2020 році МФВ за фінансової підтримки ЄС розпочав проєкт «EU4USociety». Загальною метою Проєкту є посилення залучення, сталості, спроможності, актуальності та впливу українського громадянського суспільства у вирішенні актуальних внутрішніх, регіональних та глобальних викликів.

*Більше про проєкт EU4USociety – тут.

Джерело

Коментарі

Тетяна Коваленко   1049 днів тому   #  

Доброго дня! Чи можлива подача заявки від селищної ради до складу якої входять 26 населених пунктів ? Дякуємо

 •   Пiдписатися на новi
 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.