bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Конкурс грантів для протидії коронавірусу «Людяність і взаємодопомога»

Міжнародний фонд «Відродження» відновлює ініціативу  гуманітарної солідарності, що працювала у 2014 році, і оголошує в її рамках перший грантовий конкурс. Дедлайн - 31 грудня 2020 року.

Відповідаючи на глобальні виклики пандемії COVID-19, 19 березня 2020 року Міжнародний фонд “Відродження” оголосив постійно діючий Конкурс “Людяність і взаємодопомога”. З початку Конкурсу Фонд вже підтримав понад 100 проєктів на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. З 17 квітня партнером конкурсу є Європейський Союз.

Завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу та Фундацій відкритого суспільства, Фонд розширює конкурс «Людяність і взаємодопомога» – ініціативу громадянського суспільства для подолання наслідків пандемії COVID-19 в Україні.

Мета конкурсу – підтримка громадських ініціатив, які спрямовані на посилення солідарності, самозарадності та взаємодопомоги в українському суспільстві під час пандемії COVID-19.

Ми переконані, що солідарність, готовність до взаємодопомоги та людяність можуть подолати безпрецедентні виклики, що постають перед суспільством.

У оновленому конкурсі, завдяки стратегічному партнерству з Європейським Союзом, Фонд збільшує розміри фінансової підтримки для найбільш пріоритетних проєктів і спрямовує зусилля на подолання не лише термінових, але й середньострокових та більш віддалених наслідків пандемії на українське суспільство. 

У межах цього лоту учасниками конкурсу є лише громадські організації, громадські спілки, благодійні фонди, зареєстровані у будь-якому регіоні України.

Конкурс «Людяність і взаємодопомога» має чотири головні категорії проєктів:

Категорія 1: Допомога закладам охорони здоров’я та медичним працівникам

Категорія 2: Самозарадність вразливих груп

Категорія 3: Повага до прав людини та доступне правосуддя

Каегорія 4: Інформування та просвітництво

Цілі та тематичні пріоритети категорій Конкурсу

Категорія 1. “Допомога закладам охорони здоров’я та медичним працівникам” 

Мета: надання підтримкизакладам охорони здоров’я та медичним працівникам, які безпосередньо задіяні у протидії пандемії SARS-CoV-19.    

Тематичні пріоритети: 

 • Надання психологічної підтримки медичним працівниками ( лікарі, середній медичний персонал) для профілактики та зменшення ознак синдрому вигорання,  а також загальної психологічної підтримки в зв’язку з надмірним навантаженням та особливості роботи в умовах карантину та ізоляції; 
 • Запровадження різноманітних заходів з підтримки та допомоги закладам охорони здоров’я (ЗОЗ) та медичним працівникам: допомога з забезпеченням вчасного та безпечного транспортування медичних працівників на та з робочих місць,  надання підтримки у вигляді  продуктів харчування та напоїв, базових санітарно-гігієнічних наборів / засобів для  покращення умов перебування у ЗОЗ під час роботи в умовах карантину та ізоляції; 
 • Підтримка проведення навчальних заходів (онлайн та оф-лайн) для лікарів та середнього медичного персоналу стосовно діагностики,  лікуванню та реабілітації хворих на COVID-19, в тому числі роботи на новому обладнання або  з використанням нових технології та протоколів лікування,  заходи по обміну досвідом;   
 • Проєкти, спрямовані на розвиток самоорганізації лікарів та середнього медичного персоналу, взаємодії, взаємопідтримки, захисту прав та інтересів;  
 • Закупівля засобів індивідуального захисту, антисептичних розчинів, витратних матеріалів та простого обладнання медичного призначення, які безпосередньо необхідні для надання екстреної, невідкладної допомоги хворим на COVID-19 в умовах  стаціонару;  
 • «Мейкерські» проєкти, які передбачають виготовлення та цільового безкоштовного розповсюдження засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), перехідників та інших витратних матеріалів, які можуть бути використані для обладнання/ переобладнання вже наявного медичного устаткування.  
 • Забезпечення залучення волонтерської допомоги для  ЗОЗ та медичних працівників, організований збір та офіційне передання у використання коштів та іншої допомоги на користь ЗОЗ та медичних працівників. 

Критерії оцінки та відбору проєктів:  

 1. Відповідність змісту проєкту тематичним пріоритетам лоту «Пряма допомога закладам охорони здоров’я та медичним працівникам»; 
 2. Наявність меморандуму про співпрацю або листів від визначених закладів охорони здоров’я, на користь яких організація буде здійснювати проєкт, виготовляти  продукцію, збирати кошти, закуповувати обладнання; 
 3. Кваліфікація та досвід (як індивідуальний, так і команди проєкту), які підтверджуються успішно виконаною роботою, сертифікатами ( за наявності); 
 4. Наявність існуючих та формування нових партнерств для продовження/розширення діяльності, передбаченої проєктом;  
 5. Спроможність до комунікації задля інформування цільових аудиторій про надання підтримки, комунікації узагальнених результатів проєкту і набутого досвіду;  
 6. Обґрунтованість та реалістичність бюджету заявки. 

У межах цієї категорії учасниками конкурсу є громадські організації, громадські спілки, в тому числі і професійні спілки лікарів та медичних сестер, благодійні фонди, зареєстровані у будь-якому регіоні України,  а також комунальні некомерційні підприємства – заклади охорони здоров’я будь-якого рівня. 

Вітаються проєктні пропозиції, які також передбачають власний внесок організації / громади, співфінансування та/або залучення волонтерської роботи. 

Максимальна сума гранту у межах даного лоту становитиме 200 000 гривень, середній розмір гранту – 125 000 -150 000 гривень.  

Тривалість проєкту не може перевищувати 6 місяців.    

Категорія 2 «Самозарадність вразливих груп» 

Мета: Підтримка і розвиток самозарадності й опірності представників вразливих груп і вразливих громад в умовах поширення COVID-19 в Україні та протидія її прогнозованим соціально-економічним наслідкам. 

Тематичні пріоритети: 

 • Мобілізація та гуртування представників вразливих груп і громад для розвитку само- та взаємодопомоги, залучення до активностей, спрямованих на протидію поширенню COVID-19; 
 • Налагодження партнерств між державним і приватним сектором для формування та імплементації програм допомоги вразливим групам і громадам в контексті поширення COVID-19, участь представників вразливих груп і громад у прийнятті рішень;  
 • Розвиток знань, навичок і вмінь представників вразливих груп і громад та підтримка впровадження їх мікро-ініціатив для розбудови опірності та мінімізації негативних соціально-економічних наслідків COVID-19; 
 • Попередження та протидія соціальній стигматизації вразливих груп і громад в контексті поширення COVID-19. 

Ми беремо до уваги, що виклики, пов’язані з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 та реакцією на неї держави, значною мірою змінили та розширили перелік вразливих категорій, охопивши як вразливість до вірусу з точки зору наслідків для здоров’я, так і соціально-економічну вразливість різних верств населення.  

У рамках цього лоту основний акцент робиться на соціально-економічній вразливості, і пріоритет надаватиметься проєктам, що спрямовані на роботу з групами та/або громадами, які у зв’язку з поширенням COVID-19:

 • не мають доступу до структурної (інституційної) підтримки з боку органів влади чи місцевого самоврядування, або знаходяться у значному ризику її втратити; 
 • зазнають надмірних адміністративних, фінансових або інфраструктурних обмежень у доступі до важливих в контексті COVID-19 послуг і сервісів, зокрема соціальних і медичних; 
 • знаходяться у більшому ризику до бідності, соціального виключення, дискримінації та маргіналізації; 
 • мають множинні (інтерсекційні) вразливості. 

У рамках даного лоту пріоритет надається таким вразливим групам і громадам, як: ромські громади, бездомні, люди, що перебувають у місцях несвободи, жертви домашнього насильства, люди з інвалідністю, зокрема ментальною, родини, зайняті у неформальному секторі економіки, з низьким рівнем доходу, біженці та шукачі притулку  тощо.

Максимальна сума гранту у межах лоту становитиме 200 000 гривень, середній розмір гранту – 120 000 -150 000 гривень.  

Проєкти у рамках цього лоту можуть передбачати закупівлю та поширення серед представників вразливих категорій предметів гуманітарної допомоги (харчові, гігієнічні та інші набори), але їх частка в загальному бюджеті проєкту не може перевищувати 30%.  

Вітаються проєктні пропозиції, що також передбачають власний внесок організації / громади, співфінансування та/або залучення волонтерської роботи. 

Критерії відбору проєктів: 

 • Відповідність змісту проєктної пропозиції тематичним пріоритетам лоту; 
 • Акцент на конкретній вразливій групі чи громаді, демонстрація розуміння їх поточного стану та потреб; 
 • Потенціал проєкту щодо сталості та масштабування результатів; 
 • Обґрунтованість бюджету проєктної пропозиції. 

Категорія 3. “Повага до прав людини та доступне правосуддя”  

Мета:  забезпечити громадський контроль за дотриманням принципів пропорційності, законності, мінімальної необхідності та тимчасовості обмежень прав людини і основоположних свобод в умовах боротьби та подолання наслідків епідемії.

Тематичні пріоритети:  

 • Моніторинг та оцінка застосування заходів поліцейського примусу  в умовах карантинних обмежень; допомога органам правопорядку у розробці та впровадженні належних політик та алгоритмів дій, що дозволяють ефективне виконання функцій при належному дотриманні прав людини;  
 • Захист права на приватність в умовах протидії поширенню COVID-19: правова оцінка способів та обсягу збирання персональних даних в умовах епідемії, їх захищеності, дієвості механізмів захисту та дотримання тимчасового характеру заходів із необхідним знищенням/деперсоналізацією; надання правової допомоги в індивідуальних випадках; вироблення алгоритмів колективних дій та рекомендацій для зацікавлених інституцій, що здійснюють роботу із персональними даними;   
 • Розробка та впровадження технологічних рішень, що спрощують доступ до правової інформації, правових консультацій, механізмів захисту прав людини і умовах обмежень, що викликані епідемією; 
 • Аналіз витрат бюджетних коштів інституцій сектору юстиції та правопорядку на діяльність в умовах  карантину та подолання його наслідків. Просування пріоритетності витрат на захист людей та  особливі потреби для належної роботи інституцій; 

Критерії оцінки і відбору проєктів:  

 1. Відповідність змісту проєкту тематичним пріоритетам лоту  
 2. Кваліфікація та досвід команди проєкту   
 3. Здатність проєкту до масштабування, наявність існуючих та формування нових партнерств для продовження/розширення діяльності   
 4. Спроможність до комунікації задля інформування цільових аудиторій про надання підтримки, комунікацію узагальнених результатів проєкту і набутого досвіду   
 5. Обгрунтованість бюджету заявки  

Максимальна сума гранту у межах лоту становитиме 250 000 гривень, середній розмір гранту – 120 000 -150 000 гривень.   

Тривалість проєкту не може перевищувати 6 місяців.    

Категорія 4. “Інформування та просвітництво”  

Мета: cприяти поширенню достовірної, науково обгрунтованої інформації, пов”язаною з протидією COVID-19

Ми вітаємо проєкти, що ставитимуть за мету якісне інформування чітко визначених цільових аудиторій, сприятимуть розвитку критичного мислення.

Тематичні пріоритети:  

 • Поширення науково обґрунтованої, достовірної інформації про перебіг пандемії, інформування про її наслідки, зокрема, соціально-економічні, для різних верств суспільства, зокрема, вразливих груп і громад
 • Протидія дезінформації, яка поширюється в інформаційному просторі навколо пандемії COVID-19.  

Критерії відбору проєктів:  

 1. Відповідність змісту проєкту тематичним пріоритетам конкурсу “Людяність і взаємодопомога”  
 2. Досвід виробництва якісного медіа-контенту в організації/виконавців проєкту 
 3. Чіткість визначення цільової аудиторії, реалістична оцінка її розміру  
 4. Можливість масштабування інформаційної кампанії, зокрема, завдяки наявним партнерствам та залученню нових;  
 5. Обгрунтованість бюджету заявки.  

Максимальна сума гранту у межах лоту становитиме 250 000 гривень, середній розмір гранту – 120 000 -150 000 гривень.  

Учасники конкурсу:

Зареєстровані в Україні громадські організації, благодійні організації, благодійні фонди. Неформальні волонтерські ініціативи, органи місцевого самоврядування та релігійні громади можуть брати участь у партнерстві з громадськими / благодійними організаціями / благодійними фондами.

Вітаються проєктні пропозиції, що також передбачають власний внесок організації / громади (як у фінансовій, так і у нефінансовій формі), співфінансування та/або залучення волонтерської роботи. 

Прохання додати до заявки стислу інформацію про наявний досвід основних фахівців, залучених до проєкту. 

Якщо запропонована діяльність вже розпочата – просимо надати  посилання на існуючі матеріали (текстові, фото, відео, посилання на сторінки у соціальних мережах або вебсайт) з  більш детальною інформацією про проєкт.  

Якщо організація планує або вже подала заявку до інших донорів, або вже одержала підтримку цієї або подібної діяльності від інших донорів – просимо зазначити  іншого донора, вид діяльності та очікувану суму підтримки. Наявність або можливість фінансування від іншого донора НЕ  є чинником, який зменшує вірогідність  підтримки з боку МФВ. Навпаки, МФВ вважає співфінансування з боку інших донорів як ознаку якості, актуальності проєкту та спроможності виконавців.\

Бюджет та прийнятні витрати проєкту

Кошти, надані Фондом в рамках проєкту, можуть бути використані винятково на:

 • проєктні заходи;
 • закупівлю товарів, витратних матеріалів, послуг, що відповідають критеріям вибраного лоту Конкурсу;
 • оплату праці персоналу організації та залучених фахівців;
 • послуги транспорту, зв’язку, які безпосередньо пов’язані з виконанням проєкту

Конкурс “Людяність і взаємодопомога” є постійно діючим. Проєктні пропозиції подаються у електронній формі з використанням онлайн-форми відповідної категорії Конкурсу. Розгляд проєктних пропозицій проводиться визначеною Правлінням Фонду Конкурсною комісією два рази на місяць. Список переможців Конкурсу оголошуються на офіційному веб-сайті Фонду. У зв’язку з великою кількістю очікуваних заявок, фонд не має можливості повідомляти кожному з заявників про причини відхилення проєкту.

Переможці Конкурсу будуть визначені за результатами оцінки проєктних пропозицій конкурсною комісією. За результатами розгляду проєктних пропозицій Фонд укладе з організаціями – переможцями Конкурсу грантові угоди за стандартними грантовими процедурами МФВ. За результатами кожного проєкту організація подає Фонду фінансовий і змістовний звіти.

З усіма питаннями щодо конкурсу ви можете писати на [email protected] або на фейсбук-сторінку Фонду

Результати конкурсу постійно оновлюються тут: https://www.irf.ua/rezultaty-konkursu-lyudyanist-ta-vzayemodopomoga/

Джерело: https://www.irf.ua/contest/konkurs-grantiv-dlya-protydiyi-koronavirusu-lyudyanist-i-vzayemodopomoga/

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 9  - Нi  

Коментарі

Наталія Душенко   751 день тому   #  

Форма заявки"«Людяність і взаємодопомога»: гуманітарна ініціатива проти пандемії" закрыта. Ответы больше не принимаются. Это ошибка или действительно прием заявок закончен?

 •   Пiдписатися на новi
Мазипчук Максим   745 днів тому   #  

Вітаю! Оновили повідомлення.

 •   Пiдписатися на новi
Ірина Гнатів   553 дні тому   #  

Добрий день!
чому я не можу заповнити онлайн-форму ? пише, що подача уже закрита

 •   Пiдписатися на новi
 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.