Грант Проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» для ОТГ

Проект USAID «Агросільрозвиток» надає грант недержавному підприємству або організації, що здійснює діяльність у сфері землеустрою та планування території та продемонструють своє лідерство та можливості підвищити спроможність ОТГ здійснювати управління земельними ресурсами в межах об’єднаних територіальних громад та залучати додаткові інвестиції для впровадження проектів місцевого розвитку на основі партисипативного лідерства та державно-приватного партнерства. Дедлайн - 10 квітня 2018 року.

Більше грантів у розділі Гранти

Метою даного гранту є підвищення спроможності ОТГ приймати обґрунтовані рішення щодо управління земельними ресурсами, врегулювання питань управління земельними ресурсами в межах об’єднаних територіальних громад, обсягів та сутності землевпорядних робіт та процедур розробки, погодження, затвердження і реалізації документації із землеустрою, розробки пропозицій, залучення додаткових інвестицій та/або кредитів для впровадження проектів (в тому числі інвестиційних інфраструктурних) розвитку об’єднаних територіальних громад на основі партисипативного лідерства та державно-приватного партнерства, поширення досвіду управління земельними ресурсами ОТГ та впровадження інвестиційних інфраструктурних проектів на інші громади України.

Проект «Агросільрозвиток» планує надати 1 (один) грант, що не перевищує 19 млн. грн., в рамках цього ЗПЗ. Остаточна сума гранту буде залежати від грантової діяльності та результатів переговорів. Вона буде визначена на основі кошторису, розробленого заявником для виконання запропонованого проекту з урахуванням фактичної спроможності заявника та потенційного ефекту від провадження діяльності, що фінансуватиметься за рахунок коштів гранту. Очікується, що термін дії грантової угоди за даним ЗПЗ не перевищуватиме 12 місяців. Очікувана дата присудження гранту за даним ЗПЗ – 1 червня 2018 року.

Проект «Агросільрозвиток» надасть грант українському недержавним підприємству чи організації, які здійснюють діяльність у сфері землеустрою та планування території та відповідають кваліфікаційним вимогам, а саме:

 • досвід виконання подібних робіт із землеустрою;
 • досвід виконання робіт із розробки економічних профілів та техніко-економічних обґрунтувань для проектів місцевого розвитку;
 • наявність у складі персоналу сертифікованих інженерів-землевпорядників та  економістів;
 • наявність обладнання та ресурсів для виконання робіт, передбачених завданням.

Крім цього, Заявник має відповідати таким умовам:

 Заявник повинен бути офіційно зареєстрованим в Україні недержавним підприємством чи організацією, яка має бути визнана відповідними українськими органами влади та відповідати усім чинним нормам цивільного та податкового законодавства.

 Запропонована діяльність повинна відповідати цілям і завданням ЗПЗ, описаним в розділі IА, і забезпечити очікувані результати, описані в розділі IС.

 Заявники можуть подати лише одну заявку на одну головну організацію відповідно до цього ЗПЗ.

 Заявники повинні продемонструвати раціональний менеджмент у формі фінансової, адміністративної та технічної політик та процедур і представити систему внутрішнього контролю, що забезпечує захист активів, захист від шахрайства, розтрат і зловживань, а також підтримку у досягненні програмних цілей і завдань.

Заявники повинні продемонструвати успішну роботу в минулому при впровадженні інтегрованих програм розвитку, що стосуються пріоритетних областей цього ЗПЗ.

 Заявники повинні підписати засвідчення, вміщені у Додатку Е, і додати їх до своєї заявки у відповідь на цей ЗПЗ:

o Засвідчення «Заява організації щодо відповідальності за несплату податків у встановлений термін та відсутність судимості за тяжкі кримінальні злочини»;

o Заборона надання федеральної допомоги суб'єктам, які потребують укладення певних внутрішніх договорів про конфіденційність - Заява.

 Крім того, Заявники повинні підписати необхідні засвідчення перед отриманням гранту. Засвідчення додаються до цього ЗПЗ (Додаток Е). Проект «Агросільрозвиток» переглядатиме їх разом із заявниками.

o Засвідчення про заборону фінансування тероризму.

o Засвідчення Реципієнта.

o Засвідчення стосовно лобіювання.

o Засвідчення про заборону торгівлі людьми (вимога для всіх грантів, вартість яких перевищує $ 500 000).

 Для будь-якого гранту, крім грантів у негрошовій формі, що буде наданий в результаті цього запиту та дорівнюватиме або перевищуватиме еквівалент 25000 дол. США, Грантоотримувачі повинні будуть надати номер Універсальної системи нумерації даних (DUNS) на момент укладення грантової угоди. Якщо заявник уже має номер DUNS, його необхідно зазначити у заявці. У протилежному разі заявники повинні отримати номер DUNS до укладення грантової угоди. Проект «Агросільрозвиток» надаватиме підтримку успішним заявникам у здійсненні цієї процедури.

 Проект буде працювати з успішним грантоотримувачем для розробки плану маркування та брендингу, який буде додано до угоди про надання гранту.

 Конфесійні та суспільні групи матимуть рівні можливості отримання фінансування відповідно до інструкцій, за винятком тих конфесійних організацій, що мають дискримінаційні або релігійні цілі, а основна мета їхнього гранту має релігійний характер.

Заявки подаються українською мовою обсягом не більше 20 сторінок. Заявки (технічну пропозицію, бюджет і супровідні документи) слід подавати в електронному форматі на нижчезазначену поштову адресу з посиланням на RFA-07. Заявки мають бути подані не пізніше 18:00 годин за місцевим часом 10 квітня 2018 року. Заявки, надіслані пізніше встановленого часу, або такі, що не відповідають вимогам до подання (комплектності) документів, розглядатися не будуть. Назва проекту: «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку в Україні» E-mail: grants@ukraineards.com.

Окрім форми заявки і бюджету, заявники повинні надати проекту «Агросільрозвиток» такі документи:

 • підписані і датовані необхідні засвідчення, перелічені в розділі ІІІ.А;
 • форму самооцінки Заявника;
 • копію чинних реєстраційних документів Заявника;
 • копію чинного статуту Заявника;
 • копію останніх фінансових звітів.

Усі питання щодо цього ЗПЗ потрібно надсилати на ім’я керівника відділу грантів і контрактів Володимира Наконечного, на електронну адресу: grants@ukraineards.com. На прохання заявників проект «Агросільрозвиток» допомагатиме заявникам зрозуміти процедуру подання заявок і може надати консультацію щодо підготовки заявки.

Джерело

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 1  - Нi  

Коментарі

Катерина Ковзаленко   475 днів тому   #  

Добрий день. Форма бюджету не доступна для відкриття та скачування. Перевірте, будь ласка, посилання на файл.

 •   Пiдписатися на новi
 •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.