bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Конкурс для регіональних організацій громадянського суспільства в рамках програми «DOBRE»
20.09.2016

Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)» запрошує висококваліфіковані та досвідчені регіональні організації громадянського суспільства для співпраці в здійсненні програмного навчання, наставництва, консультаційної та технічної підтримки місцевих організації громадянського суспільства в семи областях України: Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській, Івано-Франківській та Тернопільській.

Кінцевий термін прийому заявок: 19 жовтня 2016 р.

Програма DOBRE, у прозорий та конкурентний спосіб, проведе відбір принаймні однієї РОГС на область. Будуть відібрані такі РОГС, які мають найкращі умови для сприяння успішному виконанню заходів DOBRE протягом терміну тривалості програми та продемонструють високий потенціал підтримки регулярної адвокаційної діяльності та громадського моніторингу на місцевому рівні ще довго після завершення програми DOBRE. 

Щоб стати партнером програми DOBRE, кожна РОГС має погодитись брати повну участь в процесах стратегічного планування та визначення місцевих пріоритетів у відповідних ОТГ. РОГС кожної області можуть відповідати за програмну роботу більш, ніж в одній ОТГ, і тому мають бути підготовлені для гнучкої роботи по всій області з наявною мережею контактів та/або офісів.

У співробітництві з міжнародними партнерами – виконавцями DOBRE, РОГС надаватимуть підтримку та розвиватимуть спроможність місцевих ОГС та місцевих громадських об‘єднань й ініціативних груп, включно з молодіжними, у налагодженні ефективної співпраці між громадянами та місцевою владою, проведенні місцевих інформаційних кампаній про проблемні питання, заходів з антикорупційного моніторингу, включно з колегіальним бюджетуванням, моніторингом витрат та виконання проектів ОТГ, а також моніторингом та звітуванням щодо надання послуг. Підтримка РОГС складатиметься з тренінгів та консультацій, допомоги місцевим організаціям у розробці проектних планів, стратегій та пропозицій, та технічної підтримки їх впровадження. Також, РОГС розробить та візьме зобов‘язання виконувати стратегію сталого розвитку, щоб продовжувати надавати подібну підтримку громадам після закінчення програми DOBRE. Зокрема, програма передбачає, але не обмежується, такими заходами і результатами:

 • Кожна РОГС підпише грантову угоду з програмою DOBRE з визначенням принципів співпраці та взаємних зобов’язань.
 • Кожна РОГС має визначити перспективи розвитку своїх інституційних компетенцій в рамках програми DOBRE:

o    Провести власну інституційну оцінку для визначення ключових сильних сторін та ресурсів, які використовуватимуться для підтримки місцевих груп, і які можна посилити шляхом співпраці в рамках програми DOBRE, створивши і впровадивши власний план організаційного розвитку. 
o    Кожна РОГС має подати в DOBRE перелік ключового керівництва, персоналу, консультантів-тренерів, котрих можна долучити до програмної діяльності в ОТГ.
o    Кожна РОГС має подати інформацію про кваліфікацію та тренерський досвід зовнішніх тренерів та консультантів, котрих вона має намір долучити до заходів DOBRE. Вони будуть включені у базу даних, котра використовуватиметься партнерами DOBRE в плануванні навчань, консультацій та дорадчих послуг для місцевих груп.  

 • Кожна РОГС, в якості зацікавленої сторони, братиме участь в процесі інклюзивного та колегіального планування у відповідних ОТГ, результатом яких стане розроблений стратегічний план ОТГ, а також конкретні плани дій у часі для розвитку ОТГ.
 • Кожна РОГС координуватиме участь в цих процесах місцевої громади, підтримуючи ОГС та місцеві громади в визначенні місцевих пріоритетів та забезпечуючи їх долученість до обговорень і прийняття рішень у процесі стратегічного планування ОТГ.
 • Кожна РОГС працюватиме над залученням молоді до місцевого урядування, створюючи і/або зміцнюючи спроможність молодіжних рад чи молодіжних ініціативних груп виступати одним із ключових стейкхолдерів у громаді, брати на себе відповідальність та активно просувати добре урядування та запровадження у громадах послуг, орієнтованих на інтереси і потреби молоді.
 • РОГС можуть підтримувати місцеві ОГС та місцеві громади у проведенні пояснювальних кампаній та кампаній підвищення обізнаності щодо однієї або більше місцевих проблем.
 • РОГС можуть підтримувати місцеві ОГС та мешканців громад в моніторингу витрат місцевих органів самоврядування, виконання проектів та надання послуг. Між іншим, такі заходи можуть включати:

o    Залучення до колегіального бюджетування ОТГ;
o    Відкриту співпрацю з ОТГ щодо публікації проектів бюджетів;
o    Сприяння та допомогу у відвідуванні громадянами бюджетних слухань ОТГ;
o    Створення дієвих механізмів співпраці громадян та органів місцевого самоврядування;
o    Моніторинг розробки місцевого бюджету та звітів про витрати;
o    Моніторинг якості надання місцевих послуг в пріоритетних сферах; та
o    Збір відгуків громадян про надання послуг за допомогою оцінювальних карток громадянина.

 • Кожна РОГС підтримуватиме проведення моніторингу планів поліпшення надання послуг (ППНП) в ОТГ та/або проектів місцевого економічного розвитку (МЕР).
 • Кожна РОГС застосовуватиме практики залучення громадян і побудує партнерські відносили з ОТГ, котрій вони допомагають, приватним сектором та іншими урядовими структурами та сервісними організаціями, що беруть участь в програмі DOBRE.
 • Кожна РОГС допомагатиме DOBRE збирати дані щодо ефективності та впливу програми.

Беручи участь у програмі DOBRE, РОГС отримають нагоду посилити власну організаційну спроможність, доступ до кращих міжнародних практик залучення громадян та громадського контролю, включно з опрацюванням методик, розроблених Глобал Комьюнітіз: Колегіальний підхід до майстерності врядування (Рarticipatory Approach to Governance Excellence (PAGE)), механізмів залучення громадськості до моніторингу діяльності органів місцевого самоврядування та громадського контролю залучення громадськості та громадського контролю, зокрема за Індексом колегіальної муніципальної спроможності (Рarticipatory Municipal Capacity Index (PMCI)), можливості професійного професійного розвитку та налагодження професійних контактів для персоналу, фінансову підтримку для виконання своєї місії. DOBRE передбачає гранти в розмірі близько $60,000 в залежності від запропонованого обсягу робіт, заходів та кількості ОТГ, з якими буде працювати обрана РОГС.

РОГС працюватимуть з ОТГ, відібраними в двох раундах (черга №1, черга №2 - будь ласка, дивіться нижченаведений графік відбору громад для участі у програмі). Очікувана загальна кількість ОТГ по Україні, які долучаться до програми у перший рік – 50. Конкретна кількість ОТГ для кожної області залежатиме від темпу об’єднання в регіоні та результатів відбору до участі у DOBRE. Усі зміни до запропонованого бюджету узгоджуватимуться за потребою.

Тривалість проекту – один рік (12 місяців) з можливістю подовження у разі досягнення очікуваних результатів.

VI.  ТРИВАЛІСТЬ, ЧАС ТА РОЗТАШУВАННЯ

В нижченаведеній таблиці міститься часовий графік програмних заходів за категоріями. Дані наведені для загального уявлення і заходи можуть зсуватись відповідно до місцевих розкладів та доступності персоналу ОТГ, тренерів DOBRE та тренерів-партнерів. ДОБРЕ розпочне роботу зі зборів всіх партнерських ОТГ в кожній області для програмної орієнтації, в ході котрої будуть підтверджені всі деталі розкладів та циклів навчання. Стислий графік заходів DOBRE є таким:

VII.  КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ РОГС

DOBRE завершить відбір РОГС в жовтні 2016 року.  Відбір ґрунтуватиметься на таких принципах:

 • Відбір є прозорим та конкурентним, з ясними критеріями та об’єктивною системою оцінювання.
 • Відібрана група РОГС має продемонструвати присутність, спроможність або здатність надавати послуги місцевому громадянському суспільству в одній або більше цільових областях програми DOBRE. Критерії відбору застосовуватимуться на рівних засадах для кожної області. 
 • Заявлена або продемонстрована місія відібраних РОГС буде співпадати або доповнювати завдання програми DOBRE допомагати громадянам у повній мірі бути залученими до процесів прийняття рішень у новоутворених ОТГ та підтримувати їх відповідальність за нові функції.

РОГС повинні заповнити та повернути аплікаційну та бюджетну форму, надавши всю підкріплюючу документацію до кінцевого терміну прийому заявок - 15 жовтня 2016 р.

Оцінка: Оцінка та відбір РОГС ґрунтуватиметься на якості поданих документів та продемонстрованій спроможності в таких сферах:

 • Продемонстроване знання та досвід участі у процесах місцевого самоврядування, надання послуг та досвід роботи у проектах урядових інвестицій (напр., субвенції або місцевий економічний розвиток), підтримуючи чи забезпечуючи моніторинг;
 • Позитивний досвід роботи по залученню громадськості, адвокації, громадського контролю та нагляду за діяльністю органів влади, моніторингу політичних процесів та/або колегіальному бюджетуванн;
 • Продемонстроване знання або досвід у децентралізації (участь в об’єднанні громад);
 • Досвід роботи в цільових областях/регіонах/ОТГ;
 • Лідерські та управлінські компетенції, організаційна структура;
 • Здатність проводити навчання персоналу ОГС;
 • Успішний досвід роботи з донорами, в управлінні проектами, управлінні проектними фінансами;
 • Потенціал продовження діяльності після завершення програми.

Оцінювальна комісія програми DOBRE, яка складатиметься з експертів DOBRE і представників партнерських організацій та USAID, розгляне та оцінить всі отримані заявки та відбере РОГС, які отримають найбільше балів по кожному з критеріїв. DOBRE перевірить рекомендації від донорів для відібраних фіналістів.

VIII.  ПРОЦЕС ПОДАННЯ ЗАЯВОК

До цього запрошення додається аплікаційна форма (заявка) та шаблон бюджету, які кожна РОГС має заповнити та подати до вказаного кінцевого терміну.

До аплікаційної форми потрібно додати супровідну документацію до тих питань, до яких вона вимагається (Напр.: грантова історія, зразки виготовлених матеріалів, резюме персоналу та фахівців, котрі залучаються, відгуки від донорів та партнерів з минулих проектів).  

Аплікаційну форму і шаблон бюджету можна завантажити з сайту ВАССР:http://vassr.org/rsco_dobre або з інших платформ. Надсилайте заявки на електронну скриньку[email protected], в темі листа вказавши “RSCO_DOBRE_Назва вашої організації”.

Будь ласка, подайте заявку та всі підкріплюючі документи до кінця дня 19 жовтня 2016  року. Пріоритет надаватиметься заявкам, котрі будуть подані вчасно. Фіналістів повідомлять в листопаді 2016 р.

В разі питань, контактуйте з Юлією Ткачук, експертом з питань громадянського представництва, за адресою [email protected]

Зверніть увагу, за посиланнями нижче, Ви можете  завантажити аплікаційну форму та шаблон бюджету!

Аплікаційна форма

Шаблон бюджету

Детально про програму, умови участі та як податися на конкурс можна дізнатися за посиланням http://vassr.org/RSCO_DOBRE

Контакти

Коментарі

Віра Стрельбицька   2762 дні тому   #  

яким чином долучитися Одеській області? https://www.facebook.com/eleos.odesa/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/eleos.intervisia/?fref=ts

 •   Пiдписатися на новi
 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.