Конференція «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади»

15 листопада 2017 року відбудеться ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади».

Роботу конференції планується провести за такими напрямами:

1. Технології соціально-педагогічної, психологічної та корекційної роботи з сім’єю та дитиною: вітчизняний і зарубіжний досвід.

2. Проектна діяльність як інтегративний ресурс надання соціальних послуг сім’ї та дитині.

3. Наставництво як засіб оптимізації державних механізмів соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4. Захист сімей і дітей в ситуації військового конфлікту: досвід і ризики.

5. Теоретичні та практичні аспекти менеджменту соціокультурної діяльності у сфері надання соціальних послуг сім’ї та дитині.

6. Гендерний підхід у питаннях соціальної підтримки і соціально-правового захисту сім’ї та дитини.

7. Підготовка фахівців соціальної сфери до соціальної підтримки сім’ї та дитини.

До участі в конференції запрошуються: представники органів управління освітою;  навчальних, культурно-освітніх закладів; соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; служб у справах дітей; неурядових організацій, які працюють в інтересах дітей та сімей; докторанти, аспіранти, викладачі вищих навчальних закладів, співробітники наукових установ; батьки, члени родин, які є авторами/співавторами або активними учасниками  ініціатив, спрямованих на покращення середовища для навчання та виховання дітей, лідери батьківських громад.

Програма конференції передбачає: панельну дискусію, роботу секцій за напрямами у форматі майстер-класів, підбиття підсумків у формі круглого столу.

Робочі мови конференції – українська, російська, польська.

Для участі у конференції необхідно до 31 жовтня 2017 року надіслати на електронну адресу оргкомітету (gronokalinowe@gmail.com) з поміткою «Конференція»:

  • анкету-заявку (форма додається);
  • тези доповідей, оформлені відповідно до вимог, які будуть надруковані до початку конференції у збірнику матеріалів конференції;
  • копію чеку про оплату публікації та реєстраційного внеску.

Тези приймаються до друку українською, російською або англійською мовами. Електронний варіант тексту тез обсягом 3–5 повних сторінок формату А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування.У верхньому правому куті зазначити прізвище та ініціали автора(ів), нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву тез друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру. Назва файлу тез доповідей повинна мати такий вигляд: Petrov_tezykonf.

Паперові примірники матеріалів не потрібні.

Учасники конференції додатково мають змогу опублікувати матеріали в збірнику наукових праць «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» (м. Суми), який затверджено Президією ВАК України як фахове наукове видання з педагогічних наук, що публікує основні результати дисертаційних робіт (Бюлетень ВАК України, 2010 рік, № 6). Журнал входить до Index Copernicus Master List та CEJSH. Додаткова інформація розміщена на сайтах www.pedscience.inf.ua та www.sspu.sumy.ua. Видання збірника планується протягом року.

З питань, що стосуються умов публікації статті у фаховому виданні  просимо звертатися за адресою: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, центральний корпус, кафедра педагогіки або телефоном 8 (0542) 68-59-47 кафедра педагогіки.

Фінансові умови участі в конференції:

Організаційний внесок (збірник тез доповідей, програма конференції, сертифікат учасника та інші організаційні витрати) становить 200 грн.

Контактна інформація:

За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників, просимо звертатися за адресою: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, навчальний корпус 4. Інститут педагогіки і психології, кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності або за телефоном 0504071490 – Полякова Ольга Михайлівна. 

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

Сергій Цвєтков   357 днів тому   #  

Доброго дня, адреса проведення конференції співпадає з контактною? Де саме проходитиме конференція?

  •   Пiдписатися на новi
  •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.