bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз


+ Пiдписатися

Як створити та легалізувати громадську організацію: порадник   

Про ідею. Поспілкувавшись із Тарасом Тимчуком та іншими активістами, сплановано спробувати у доступній формі викласти процедуру легалізації ГО, що для мене стало не дуже легким завданням. Адже визнано і на рівні Європейського Суду (справа Корецький та ін.), що «обняти не обняте» у реєстрації ГО навряд чи можливо.

Взагалі як активістка не можу осягнути взагалі потребу «легалізації» деяких ГО- неформальних (Рекомендація КМ Ради Європи №СМ/Rec(2007)14 радить урядам запроваджувати таку тільки коли ГО потрібна юрособа), але з огляду на те, що за діяльність не легалізованих ГО передбачена в-сть (штраф від 25 до 130 неопод. мін. дох. гр., ст.186-5 КпАП), не будемо вдаватись в «експертні» дискусії (принаймі у цьому блозі).

Призначення інструкції та блогу – дати інформацію для тих, хто тільки створює організацію (step by step). Складена вона на основі останніх «тенденцій» практики, намагались врахувати її особливості (не вдаючись до дискусій, що органи легалізації не завжди праві). Не торкаюсь у блозі питань легалізації всеукраїнських ГО (якщо цікаво чому – подискутуємо). Свідомо упускаю питання «попередньої» організації роботи по створенню ГО, в т.ч. питань як знайти однодумців, як визначити місію організації і т.д. Пропоную це «дописати» друзям ГУРТу – поради «бувалих» для тих, хто задумав цю справу, а також усе те, що «поза» юридичними питаннями.

Отож активісти вирішили створювати громадську організацію «X».

Що потрібно для успішної легалізації?

Крок 1. Визначитись, яким способом легалізовувати ГО.
Закон України «Про об’єднання громадян» та Положення про легалізацію об’єднань громадян (Постанова КМУ №140 від 26.02.93 р, «базові» акти) визначають два способи легалізації:

І. Легалізація шляхом повідомлення.
В цьому випадку ГО не набуває статусу юридичної особи. Організація не стає на облік в органи податкової, пенсійний та ін. фонди соцстрахування, відповідно не подає звітів. Не може відкривати рахунок у банку, але може мати печатку. Користується правами громадської організації (не юридичної особи), в тому числі визначеними статутом.
Недоліком є те, що відсутній механізм «переходу» від ГО легалізованої шляхом повідомлення до реєстрації юрособи. Багато активістів та представників громадських організацій вважають, що спочатку вони зможуть легалізувати організацію шляхом повідомлення, а потім легалізувати організацію із такою ж назвою шляхом реєстрації, щоб вона мала можливість отримати статус юридичної особи. Проте для того, щоб із такою ж назвою легалізувати громадську організацію шляхом реєстрації, якщо уже є легалізована шляхом повідомлення, потрібно припинити діяльність організації легалізованої шляхом повідомлення. (детальніше)

Легалізація спрощена.
Закон України «Про об’єднання громадян» та Положення про легалізацію об’єднань громадян вказують, що слід подати тільки заяву про легалізацію (відповідно до дод.№1 Положення). Водночас у різних областях України практика є різною (вимагають статут і протокол, інколи і повний пакет документів). ГО має мати статут і протокол (як внутрішню документацію). Але законодавство встановлює, що для легалізації подається тільки заява. Підстави для відмови в легалізації законом не визначені, чиновники мають право робити тільки те, що передбачено Конституцією та з-ном (ст.19), є судова практика на користь ГО, відмова у легалізації такої ГО є незаконною. Можна надіслати поштою заяву (не радимо надсилати листом із оголошеною цінністю, можна із повідомленням про вручення).

ІІ. Легалізація шляхом реєстрації.
ГО набуває статусу юрособи, повинна подавати весь пакет документів та реєструватись у ДПІ, фондах та ін. Далі описується детальна процедура.

Крок 2. Визначитись із основними питаннями, які викладаються у статуті. Провести загальні збори або установчий з’їзд (установчу конференцію) та ухвалити рішення про заснування, оформити протокол.


Статут затверджується на загальних зборах (установчому з’їзді чи конференції). Основний «перелік» інформації у статуті вказаний у ст.13 ЗУ «Про об’єднання» та має містити:
1) назву об’єднання громадян (повну, а також скорочену відповідно до частини третьої статті 12-1 цього Закону), його статус та юридичну адресу;
2) мету та завдання об’єднання громадян;
3) умови і порядок прийому в члени об’єднання громадян, вибуття з нього;
4) права і обов’язки членів (учасників) об’єднання;
5) порядок утворення і діяльності статутних органів об’єднання, місцевих осередків та їх повноваження;
6) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об’єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань; 7) порядок внесення змін і доповнень до статутного документа об’єднання; 8) порядок припинення діяльності об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з його ліквідацією. У статутному документі можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності об’єднання громадян.
Статут не повинен суперечити законодавству України, і дуже часто у його положеннях знаходять такі суперечності, що стає підставою відмови.

Детальний опис питань, які викликають неоднозначності та їх вирішення можна знайти у посібнику програми (). В тому числі радимо врахувати найбільш поширені проблемні питання:
1) про формування найменування та назви ГО, можливість її попередньої перевірки,
2) територіальних статусів та території діяльності,
3) мети та завдань ГО,
4) вимоги до органів управління,
5) необхідність підтвердження місцезнаходження,
6) особливості зображень на печатці,
7) питання неприбутковості,
8) врахування положень цивільного кодексу .

У протоколі мають бути такі питання викладені:
1) про створення ГО, її назву, місцезнаходження,
2) про затвердження статуту,
3) про обрання органів управління,
4) про уповноваження на легалізацію та реєстрацію представника від організації.

Крок 3. Визначити орган легалізації Вашої ГО.
В залежності від територіального статусу та території діяльності визначається орган легалізації:
- якщо це всеукраїнська чи міжнародна ГО – Міністерство юстиції України,
- якщо місцева – залежить від «території діяльності», яка вказується у статуті, а саме:
1. на території села чи селища – виконкомом сільської чи селищної ради,
2. на території міста – виконкомом міської ради,
3. на території району – районним управлінням юстиції,
4. на території області – обласним управлінням юстиції.

Статуси ГО залишаються умовно, тільки для легалізації, практично не застосовуються (лише для фінансування д-сті ГО (переважно всеукраїнських), не відомо нам і про санкції (коли ГО із місцевим статусом у Львові провела захід у Донецьку), також активно ведеться робота по їх скасуванню.

Крок 4. Сформувати остаточно «пакет» документів на легалізацію, посвідчити підписи на заяві про легалізацію,подати документи.
Для організацій із місцевим статусом подаються такі документи :
1. Протокол установчого з’їзду (конференції) або загальних зборів
2. Статут у двох примірниках.
3. Відомості про засновників ГО (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання).
4. Відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи).
5. Заява на легалізацію (форма затв. Положенням у дод. №1 (типові помилки )
6. Документи, які підтверджують місцезнаходження (роз’яснення та зразки)
7. Документ про сплату реєстраційного збору (молодіжні та дитячі ГО звільнені від сплати відп.до ст.9 ЗУ «Про молодіжні та дитячі громадські організації», розміри і ін. пільги визначені Постановою КМУ №143 від 26.02.93 р.
Важливо: нотаріально посвідчуються підписи засновників тільки на заяві про легалізацію, до її підготовки слід уважно поставитись (це одна із найпоширеніших відмов у легалізації – коли упущено певні дані). При легалізації ГО із місцем статусом не подається документ «дані про місцеві осередки» та відповідні протоколи осередків.

Крок 5. Процедура легалізації.
Для ГО із місцевим статусом – строк розгляду три робочі дні з дня надходження документів, рішення – не пізніше наступного дня (робочого) після прийняття рішення про реєстрацію чи відмову.
Потенційні підстави відмови – якщо назва ГО, статутний або інші документи, які подані на реєстрацію, суперечать вимогам законодавства України (а тут, як бачите, можна і «розгулятись»). Однак рішення про відмову має містити підстави такої відмови (ч.2 ст.16 Закону), тому у висновку (відповіді) має вказуватись, який документ (його положення) якому закону (включно із частиною, статтею акту) суперечить, інакше це припущення. Якщо щось, не розчаровуйтесь, коли отримали відмову – це ще не кінець. Є два варіанти – або довести свою правоту або знову подати документи (хоч доведеться знову посвідчити заяву на легалізацію, але знову після виправлень та подання документів через 3 дні, ви отримаєте результат).

Деякі юристи, які не згодні із «проблемами» у системі легалізації ГО, але добре на цьому «заробляють» (бо в-сть ГО у 6 разів вища за підприємство) використовують це – подать документи, орган легалізації у висновку вказує, що суперечить, потім подають знову (результат отримують ще швидше, аніж шляхами «обхідними»). Який варіант обиратимете Ви – ми тут Вам не радники, до захисту своїх прав усіх не примусиш, але готові підтримати у будь-якому варіанті.

Крок 6. Внесення у реєстр юросіб та отримання свідоцтва про реєстрацію юрособи.
Організації, які легалізуються шляхом реєстрації, вносяться у єдиного реєстру юросіб. Якщо Ви легалізовані органами юстиції, слід їм подати картку №1, і в них Ви отримуєте свідоцтво (окремо не потрібно звертатись, див. Регламент передачі Мінюстом та його територіальними органами держреєстратору даних про юросіб). Якщо легалізовувались у сільській, селищній, міській раді - самостійно подаєте картку та копію статуту. В містах-обласних центрах співпадає орган легалізації та реєстрації юросіб (тому це може бути об’єднане, наприклад у єдиному реєстраційному офісі, управлінні, а може бути і окремо). Важливо визначити КВЕД. Реєстраційні картки можна завантажити із сайту Держкомпідприємництва

Крок 7. Реєстрація та облік у ДПІ, фондах та ін.
Далі слід враховувати «місцеві» особливості – за з-вом мала б діяти єдина система реєстрації, коли після внесення у ЄДРПОУ, по базі передається всім інформація, і на пошту Вам приходять відповідні довідки. Але це не всюди працює, і частина може передаватись автоматично, частину потрібно проходити «в ручну».
В результаті Ваша організація має бути на «обліку» та мати відповідні довідки:
- Органи статистики (довідка із ЄДРПОУ, де вказується і про керівника)
- Податкова інспекція (довідка за ф.№ 4-ОПП)
- Пенсійний фонд (повідомлення про взяття на облік)
- Фонд соцстрахування з тимчасової втрати працездатності (повідомлення про реєстрацію)
- Фонд загальнообов’язкового держсоцстрахування на випадок безробіття (повідомлення про взяття на облік)
- Фонд соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань (тут варто подати копію статуту, свідоцтва про легалізацію і рішення про неприбутковість (після отримання), щоб мати нижчий страховий тариф).
З січня місяця передбачається об’єднання фондів на базі пенсійного (ЗУ «Про єдиний соціальний внесок», тому можливо, і процедури будуть об’єднані)

Крок 8. Після отримання довідки із статистики можна подавати документи на печатку.
Для отримання дозволу на виготовлення печатки у місцеві органи внутрішніх справ подаються такі документи: заява про одержання дозволу на виготовлення печатки (реквізити визначені у п.3.1.4 Інструкції), зразки (ескізи) печаток і штампів у двох примірниках, затверджені керівником, копію статуту (витяг з нього) із зазначенням права користуватися печатками і штампами,копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію свідоцтва про держреєстрацію і оригінал, квитанція про оплату послуг. Якщо передбачається певне зображення на печатці, то відповідно до п. 3.3.2. Наказу вона може бути виготовлена із зображенням тільки в тому разі, якщо це зображення передбачене в статуті і детально описане. Якщо ГО легалізована шляхом повідомлення – замість свідоцтва подається витяг із книги обліку громадських організацій, що ведеться органом, що здійснює легалізацію. Дозвіл видається протягом 5-ти робочих днів.

Крок 9. Важливо – для ГО-юросіб отримати довідку реєстрацію її як неприбуткової.
До цього вважається, що ГО на загальній системі оподаткування.
Документи: заява за ф. 1РН (форма затв. Наказом ДПА), та копія статуту. По критеріях неприбутковості (що органи вимагають у статуті ) мова ішла вище, в тому числі врахування положень із ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств», суперечності у ЗУ «Про об’єднання». Важливим є код, який присвоять, адже від цього залежить, який «перелік доходів» буде звільнятись від податку на прибуток. Коди визначені у Наказі ДПА Як правило, для ГО застосовується 0006 (п. «б» ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств), але є випадки і 0011 (п «г» Закону – ін..юрособи, для яких з-н визначає неприбутковість). Відповідно, для 0006 (п. «б») звільняються від податку доходи, визначені у ст..7.11.3, для 0011 («г») ст. 7.11.5 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств»

Щодо відкриття рахунків у банку, гадаю, що в сьогоднішніх умовах банки уже навчились працювати із ГО, але якщо будуть запитання з цього чи інших питань наші контакти: програма правової підтримки НУО, Центр громадської адвокатури, тел.0974434233, 032 252 7580, [email protected],

УВАГА!

Пам’ятайте, що усі процедури легалізації та реєстрації – одноразова річ :) (принаймні поки зміни не вносити), і воно не варте, щоб відмовлятись від своїх ідей та псувати нерви.

Бажаємо успішних ініціатив!

Запрошую «бувалих» ГО та користувачів ГУРТу приєднатись до порад, підтримки, обміну досвідом, «місцевими практиками» для тих, хто має бажання створити ГО. Зі свого боку,для популяризації ми розмістимо банер на lawngo.net (можливо і ГУРТ також) щоб усі бажаючі могли ознайомитись як із інструкціями, так і Вашими порадами.
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 19  - Нi  

Коментарі

Тимчук Тарас    4507 днів тому   #  

Тетяно, дуже дякую, що не забули про моє прохання. До нас справді часто звертаються з такими запитаннями. І цей запис, я навіть не сумніваюсь, стане чудовою інструкцією для небайдужих, які шукають інструменти для впровадження змін чи, наприклад, відстоювання і представлення своїх інтересів :).

У свою чергу, підтримую пропозицію Тетяни щодо обміну своїм практичним досвідом, а також розміщення посилань/банерів на цей запис на своїх блогах чи інтернет-ресурсах :).

Ще раз дуже дякую за зроблену роботу!

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4504 дні тому   #  

1 совет: перед походом в юстицию хотя бы для начала прочитайте инструкцию (книжечку, учебник, пособие по регистрации типа такого: http://gosokil.at.ua/load/posibniki_programi_shhodo_derzhreestraciji_ta_legalizaciji_organizacij/1-1-0-16
, потом еще раз перечитайте и составьте документы, необходимые для регистрации/легализации)

2 Никогда не хамите и не доказывайте свою правоту (толку никакого, при любых раскладах местный чиноквик в сто раз умнее чем Украинская юстиция)

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4504 дні тому   #  

3. Не приходите к чиновникам в спортивном костюме или в валенках, иначе очееень долго будете регистрироваться. (проверено)
4. Чувствуйте себя уверенно и спокойно (чиновник существо пугливое и не любит когда приходят к ним со знанием дела)
5. Не приходите с "талмудами" и книгами, не перелистывайте нервно в попытках найти нужную статью и что-то доказать. Сделайте закладочки с короткими пометками в книжках и быстро открывайте и зачитывайте нужные законы и постановления (желательно кратко)

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4504 дні тому   #  

4 Помните, что чиновник тоже человек, кроме того, что у него критически мало времени на вас, также полное нежелание учить законы, отсутствие которых у чиновника с лихвой заполняется фразой "я так думаю...."

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4504 дні тому   #  

и еще один маленький секрет, который "прокатывает" в 85% случаев. Идите в юстицию вдвоем, желательно второй должен одет в приличный костюм и делать важное лицо и молчать. На вопрос: "Кто такой?", отвечать скромно: "Юрист..." Не желая падать в грязь лицом чиновник может очень быстро оформить документы без лишних поборов... (проверено, очень эффектно,главное не смеяться)

 •   Пiдписатися на новi
Марина Перунова   4503 дні тому   #  

А у меня такая ситуация : регистрирую городскую ОО "Комитет по борьбе с коррупцией и аморальностью", все вопросы с юристом урегулировала, он подал документы на регистрацию на местном исполкоме, так те люди, которые присутствуют на этом исполкоме отказываются регистрировать, переносили уже 2 раза регистрацию ОО из-за того, что то им название не нравится, то они никак не могут понять чем мы будем заниматься, то они ещё Устав не изучили. Второй раз на заседание исполкома я лично ходила по их приглашению и отвечала на вопросы. Но этого им оказалось мало, они так и не поняли, зачем в городе нужна такая ОО. Перенесли на третье заседание вопрос о регистрации организации. Никаких письменных пояснений не давали. Юрист им в отрытую сказал, что они нарушают мои права и что мое право подавать на них в суд. Что мне делать в этой ситуации? Ждать третьего заседания или идти отстаивать свои права?

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4503 дні тому   #  

кх.. вас разводят. всегда регистрируйте то, что подаете. Тобишь заявления. Притом могу поспорить, что отказы вам дают в устной форме, а это по сути ничего не значит. Зарегистрировали - подождали нужный термин - юстиция/исполком ОБЯЗАН зарегистрировать или отказать в ПИСЬМЕННОЙ форме. А почему регистрируете в исполкоме а не в юстиции? в исполкоме вообще по сути бараны сидят, далёкие от вопросов регистрации (уж пусть простят мне такое выражение) ОНИ привыкли так работать. Зарегистрировали - исполком просрочил с письменным ответом - заяву в прокуратуру. Хотя читайте мои инструкции, а еще лучше - зарегистрируйтесь в юстиции)) (и по факту, исполкому должно быть пофиг, чем вы будите заниматься, это не ихнее дело, главное что-бы нормы статута не противоречили законодательству)

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4503 дні тому   #  

и еще одно: исполком - коллегиальный орган, через суд вы крайних не найдете, но нервишек себе попортите немало. Без письменного отказа вы вообще ничего не докажете. Попробуйте зарегистрироваться в юстиции. И главное - соблюдайте спокойствие, ваше здоровье не стоит борьбы с кучей баранов :)))))

 •   Пiдписатися на новi
Марина Перунова   4503 дні тому   #  

У нас такие правила: городские ОО регистрирует горсовет, районные ОО - юстиция. Юрист сказал что скоро все ОО будут регистрироваться в юстиции, но пока такие правила - никуда нам не деться :-( А они там действительно все профаны, даже сам юрист, который ведет все ОО, и тот звонит в юстицию за консультациями :-)

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4503 дні тому   #  

таких правил не существует в природе по поводу разных инстанций регистрации ОО. Можно пойти по лёгкому пути - сделайте районную :)) По ходу, в исполкоме регистрируются ОСН, ОСББ и охрана правопорядка (ОО дружинников), которые непосредственно взаимодействуют с мэрией. Я думаю вам необходимо пообщаться с Татьяной Яцкив: [email protected] думаю все решится достаточно быстро, там хорошие юристы работают и получите все необходимые консультации и ссылки на законодательство. А сейчас вас просто "разводит" исполком, думаю причина в названии ОО, они таких вещей боятся как огня. "Толпой и батька легше бити". - запинаем бюрократов.

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4503 дні тому   #  

и еще одно, обязательно регистрируйте вся заявления про регистрацию/легализацию ОО, притом один экземпляр с входящим номеров оставляйте себе. По истечению сроков требуйте именно ПИСЬМЕННЫЙ ответ с подробным описанием причин отказа. Устные перепалки к делу не пришьёшь, учитесь вести деловую переписку и доказывать правоту согласно законодательства. За затягивание срока регистрации или оставление без ответа на заявления есть ответственность и чиновники это прекрасно знают)))

 •   Пiдписатися на новi
Марина Перунова   4502 дні тому   #  

А если у меня нет этого экземпляра с входящим номером, но есть номер и от какого числа, я могу это использовать при требовании письменного ответа?

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4502 дні тому   #  

Марина, Вы уверены, что Ваше заявление вообще регистрировали? вариант 1) сходите в юстицию и письменно зарегистрируйте, они ОБЯЗАНЫ зарегистрировать ОО. (уточните, у вам путем уведомления или создания юр.лица) 2) зарегистрируйте официально заявление в исполкоме и дождитесь срока рассмотрения. Хотя "бодаться" не выход. Мой личный совет: идите регистрировать в юстицию. Они обязаны зарегистрировать и у юстиции есть один минус - при наличии отсутствия ответа они попадают под закон "Про корупцію" ст 5.

Исполком - это сборище "баранов", которые к юридическим вопросам так далеки - как запорожец к мерседесу. Скиньте мне на почту ваш статут, посмотрим ваши "проколы". [email protected]

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4502 дні тому   #  

Марино, в даному випадку після завершення строку (для місцевої ГО - три робочих дні) Ви мали отримати або рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації (ст.15-16 з-ну). Третього не дано. Щодо оскарження до суду - це досить тривалий процес, радимо використати усі "позасудові", в тому числі скаргу до начальника (управління, відділу,яке відповідальне за легалізацію ГО), якщо ні то до міського голови. Ще один суто "юридичний" момент, щодо якого Ви можете із своїм юристом також поспілкуватись - якщо Ви не отримаєте офіційної відповіді спочатку, а оскаржуватимете на цьому етапі - не сподівайтесь на результат у судовому оскарженні. Якщо на руках не маєте відмови - ви можете суд просити тільки зобовязати надати відповідь орган (а не зобовязати зареєструвати, коли на руках є відмова і можна доводити її незаконність, в результаті чого ГО буде зареєстрована). Це така "хитрість" чиновників (як правило, більше поширення має щодо релігійних громад, коли і відмовити потрібно, і офіційно надати відповідь не надають). Організація протягом року судиться, в результаті суд зобовязує тільки надати їй відповідь - так чи ні.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4502 дні тому   #  

Тому першочергово слід отримати відповідь із мотивуванням причин відмови. Якщо опрацьовував документи юрист, гадаю до статуту чи документів буде мало шансів придертись. Підстави відмови чітко визначені - якщо назва, статутний або інші документи, подані для реєстрації об’єднання, суперечать вимогам законодавства України (ст.16) Щодо формулювання назви - тут дотримані вимоги Закону "Про об'єднання громадян" (ст.12-1 - загальна (комітет) та індивідуальна назва, відмінна від інших).Щодо найменування - головне, щоб не було такої іншої ГО чи юрособи із такою назвою, бо відповідно до Положення (постанова КМУ) не можна легалізувати із однаковою назвою ГО, а у реєстрі юросіб реєструвати юрособи. Але це вони повинні обгрунтувати.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4502 дні тому   #  

На сьогодні юстиція має реєстр тут http://rgf.informjust.ua/pages/default.aspx Органи ж місцевого самоврядування (що легалізують сільські, селищні, міські) не включають в цей реєстр ГО (ведуть самі свої), тому по реєстрах інших ОМС навряд чи перевірять . По назві це встановлені з-вом обмеження. Всі решта - домисли і вимоги обгрунтовувати чи потрібно чи не потрібно - це не справа органів легалізацїі і дії такі незаконні. Вимагайте офіційного рішення - чи про реєстрацію чи відмову. На рівні міст, сіл чи селищ часто буває, що місцева рада "роздумує" над доцільністю...Таким класичним (енциклопедичним) є справа щодо громадської організації «Антрацитівська Регіональна спілка ветеранів Афганістану», де виконком відмовив у легалізації, бо на його думку, не "може бути дві організації ветеранів" у місті і взявся запобігати розколу. http://www.lawngo.net/index.php?itemid=1449

 •   Пiдписатися на новi
Марина Перунова   4500 днів тому   #  

На том заседании исполкома, когда я выступала перед ними и рассказывала о нашей будущей деятельности, присутствовали начальник милиции, налоговик, работники горсовета, руководители предприятий города. Я понимаю, что все они некомпетентны в вопросах регистрации ОО. И мне в основном милиционер задавал компрометирующие вопросы и всех подталкивал к этому. Как такового открытого отказа в регистрации не прозвучало. Было сказано, что они ещё не изучили наш Устав (это было уже второе заседание исполкома). И вопрос о регистрации перенесен на следующее заседание, которое состоится 27 октября. К этому времени они сказали, что будут читать Устав. Если я сейчас сделаю запрос в на имя городского головы, чтобы дали разъяснение, по какой причине не регистрируют ОО, они вправе тянуть с ответом 30 дней (по Закону об обращениях граждан), к этому времени как раз наступит 27 число. Я решила, что подожду этого заседания, а потом если не будет вынесено положительное решение, начну писать и давить на них, требовать письменных объяснений. А там выборы, городской голова скорее всего будет другой....не знаю что из этого получится

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4500 днів тому   #  

Марино, все обов'язково вдастся. На жаль, в Україні неодноразово доводилось чути, що це спосіб «перевірити» ГО, своєрідне «гартування», адже права цільової групи, інтереси доведеться відстоювати не у одному органі влади після реєстрації. Можливо, колись і ми досягнемо до того, що як в Естонії можна ГО буде реєструвати через інтернет. Кожна практика захисту, така як Ваша, доможе іншим ГО (правда після Вас) і навчить чиновників Вашого міста читати закон у наступних випадках.Думаю, чинний голова також не дуже хоче мати імідж поганий щодо відносин із громадським сектором.

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4499 днів тому   #  

Марина, порадовать я Вас не могу. В отличии от Татьяны, которая очень профессиональный юрист и придерживается этики юристов, я, как говориться, могу объяснить "на русском". Во первых: юрист мэрии, явно купивший диплом за два метра сала, нифига не понимает в регистрации ОО, иначе давно уже "угробил" подобную регистрацию. Вашему юристу ставлю твердую двоечку по десятибалльной системе. Второе: забирайте заявление об регистрации. Третье: скачайте книгу про регистрацию ОСН,ОСББ, ГО (Автор: Татьяна Яцкив /ссылка есть выше/) и внимательно её проштудируйте. Четвёртое: зарегистрируйте ОО в юстиции, там хоть что-то понимают в регистрации и не будут заниматься глупыми проверками. Пожалуйста, не считайте меня грубияном, я такой какой есть, на Гурте наверно уже привыкли к моему стилю общения. скиньте на почту заявление про регистрацию ОО, посмотрим как выглядит. Хотя придется начинать "с нуля"... увы.

 •   Пiдписатися на новi
Марина Перунова   4498 днів тому   #  

Спасибо огромное за помощь! Все ваши советы очень помогают мне. Заявление забирать не пришлось - юрист вчера сам мне на работу принес все мои документы и официальный отказ. Там написано что название ОО не соответствует статье 23 Закона о регистрации юр лиц и предпринимателей. В этом официальном отказе их не устраивает то, что название Джанкойская городская общественная организация "Комитет..." именно Джанкойская городская не должно быть...правда это или нет не знаю - юрист рогом упирается, говорит что этих слов не должно быть, хотя в самом начале при проверке документов и речи об этом не шло. Пойду в юстицию, хотя она у нас регистрирует только ОО, которые действую по району, могут отказать...

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4498 днів тому   #  

Доброго вечора, Марино, Ви можете скинути чернетки документів у Word на нашу скриньку [email protected], ми можемо переглянути перед подачею документів в орган легалізації по можливих типових питаннях, за якими виникають труднощі.

 •   Пiдписатися на новi
Марина Перунова   4498 днів тому   #  

и ещё в отказе фигурирует Наказ Держкомітета України з питань регуляторної політики від 09.06.2004 р. №65

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4498 днів тому   #  

Эта история начинает меня чуток веселить, ох и упёртые чинуши вам попались))) Да причин было отказать предостаточно, но такой отказ - это прикол ;)) Название не противоречит ст. 12-1 закона Украины "про объединение граждан". Ну да Бог с ними))). Все равно нужно ваш Статут и протоколы до ума приводить, я думаю, Вы с этим уже справитесь. Поделюсь маленьким секретом, такого статуса как "районная ОО" вообще не существует, смотрите ст. 9 того же закона ;) А по факту - -регистрируйте сразу районную, это во первых расширит поле деятельности, а во вторых - эта норма вообще полный маразм законодательства, ибо юр.лицо имеет право осуществлять свою деятельность на ВСЕЙ территории Украины)))

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4498 днів тому   #  

Марина, вот вам объяснение по поводу указа №65: http://www.lawngo.org/index.php?itemid=1606 и опять Вы попадаете к Татьяне))) А юрист мэрии всё-таки за сало диплом купил)))))

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4498 днів тому   #  

хотите их наказать? ггггг... маленькое "западло" тоже наказание для твердолобых. А вот теперь потребуйте потребовать, согласно ст. 16 абзац 3 опубликовать отказ в местной прессе. И чудесное доказательство будет некомпетентности исполкома, и по сути публичное признание в нарушении действующего законодательства, а потом с этой статьёй можете смело писать в прокуратуру про нарушение права граждан ст. 170 УКК, халатности и т.д. Если есть доступ к прессе - можете сделать расстрельную статью о "беспределе" местной власти. Хотя выбор за вами, попросил бы опубликовать отказ, молча зарегистрировался в юстиции и потом как показательный растрел - дал "прочуханки" исполкому)))

 •   Пiдписатися на новi
Марина Kоняк   4498 днів тому   #  

Щє одна порада:спрацьовує...Після "першого читання" Вашого Статуту - чиновник юстиції(або реестратор) робить ремарки та випралення і здається що... за другим разом Статут буде прийнятий (не сподівайтесь).Попереду точки, крапки, тощо...
Щоб Вас не ганяли - візьміть з собою ксероксний папір- пів пачки + флешку з Статутом і все виправляйте прямо в кабінеті.
І дійсно - "мовчазний" іповажний "юрист" + окуляри спрацьовуєдуже ефективно. І щє:нова організація іде під патронатом в прямому сенсі з відомою та бувалою організацією.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4496 днів тому   #  

За останній тиждень дві організації повідомили дві протилежні підстави відмови по назві. У випадку Марини вказують, що не можна визначати населений пункт. Натомість одне із управлінь юстиції Дніпропетровщини - вказало, що слід визначити як місто, так і область вказати у назві, при тому що немає таких вимог у законі та Міюст надав розяснення що вимоги такі не законні. Ще недавно міністерство за підтримки координатора ОБСЄ проводило навчання для своїх органів у цій області :) Тому то може органи юстиції може і розумніші, може і занадто, але реєструвати ГО і БО мають реєстратори як і всіх інших юросіб. При всій повазі до юристів все більше схиляюсь до цієї думки. Ще довелось дослідити практику європейську - тільки у пострадянських країнах міністерства реєструють і в цьому багато проблем, бо це політичний орган. В деяких навіть при судах реєстри ведуться, або є реєструючий орган,визначений виключно для завдань реєстрації всіх юросіб

 •   Пiдписатися на новi
Михайло Ізюмський   4496 днів тому   #  

Тетяно, розкажіть, будь ласка, в окремому пості про зміни, які мають відбутися у зв'язку з прийняттям закону про єдиний соціальний внесок.
Зокрема, куди, коли і які звіти треба буде здавати, як здаватимуться звіти по 4 кварталу цього року (був у "нещасних випадках", там висить оголошення, ніби за 4 квартал треба буде нести їм звіт).
Для організацій, які мають штатних бухгалтерів, можливо, все зрозуміло, але для тих, хто поєднує функції бухгалтера з іншими обов'язками не дуже:)

 •   Пiдписатися на новi
Артур Кочарян   4496 днів тому   #  

Поддерживаю Егора. Люди, Вас не только разводят, но и .... :(
Кто вам виноват, что Вы идете неподготовленными. Пришли пообщаться с чиновниками? общайтесь. Только не удивляйтесь, если ответ от них будет аналогичный: отказ. И при том устный. А когда попросите дать письменный отказ - не дадут, так как вы не подали заявление. БУМАГА и еще раз БУМАГА - отличное орудие в руках обыкновенного человека. притом правильно составленная: четкая цель и четкие вопросы. А дальше уже система работает именно на Вас: конкретные сроки, в которые Вам просто обязаны ответить. и если Вы все сделали правильно - отказать не МОГУТ.
Егор, прав, как никогда в этом случае. :) Вам нужен результат? Тогда не общайтесь с чиновниками, а РАБОТАЙТЕ. по Закону. а Законы у нас, в данному случае очень даже неплохие.

 •   Пiдписатися на новi
Артур Кочарян   4496 днів тому   #  

Еще один момент. в зависимости от регионального масштаба организации (городская, районная, областная и т.д.) регистррация проводится в Юстиции. Еще в 2006 вышли изменения. И регистратор в горисполкоме теоретически не должен регистрировать. НО, отказать в трегистрации он не может, так как как раз в его работе изменений и не внесено. Поэтому рекомендую регистрироваться у регистратора: нет отчета юстиции (а это немаловажно) и оперативнее можете брать справку, подтверждающую вашу деятельность (для открытия счета, некоторых фондов и доноров).

 •   Пiдписатися на новi
Марина Перунова   4496 днів тому   #  

Артур, с чего вы взяли что мы не пишем заявление? За кого вы нас принимаете? :-))) Всё было сделано как надо. Только вы не берете во внимание тот фактор, что наш город очень мал, население чуть больше 30 тысяч. А в таких городишках действую свои, НЕПИСАННЫЕ, законы. К сожалению очень трудно что-то объяснять, доказывать, да и просто разговаривать с некомпетентными людьми, которые ничего не знаю а возомнили о себе хто за что... Вот и приходится нам как ужам на сковородке :-) Ничего, прорвемся!

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4496 днів тому   #  

Марина, у меня тоже не столица, около 25 тЫщ населения. Думаю, единственная ошибка которую вы совершили - пошли в исполком регистрироваться :), они же в этом вообще ничего не понимают. Но это не страшно - на ошибках учатся))) Например, после критических статей про непрофессиональных местных журналистов нам потом пришлось отстаивать свое мнение в суде. Огромнейшее СПАСИБО Татьяне Яцкив, выиграли местный суд и потом апелляционный. Хотя местный журналист - по совместительству депутат районной рады и прекрасно знает судей.... прорвались и журналиста чуток наказали)))

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4495 днів тому   #  

а требования у журналюги были немаленькие - 30000 морального!!! по нашим сведениям, он уже и автомобильчик себе присмотрел и даже договорился о покупке))))

 •   Пiдписатися на новi
Артур Кочарян   4495 днів тому   #  

Марина, я Вас принимаю как коллегу по делу. Не больше не меньше. :)
Значит, были ошибки с вашей стороны: формулировка, сроки. Не могут Вас не зарегистрировать, если все сделали правильно. Не могут! Это называется - коррупция, с Вас значит таким образом вымагали деньги за регистрацию.
Я бы написал письмо на имя головы с просьбой посодействовать в регистрации, так как вы уже так долго мучаетесь и уже начинаете подумывать, что наверное от вас хотят денег. Ответ будет незамедлительный. Только не забудьте регистрировать все письма и копии входящих делать с номером регистрации. 14 дней и ответ будет на вашей стороне.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4495 днів тому   #  

Щодо єдиного соціального внеску – для деяких ГО –юросіб це буде покращення. Але є і зворотня сторона – ті, які застосовують фізичних осіб-підприємців, наприклад, для виплати гонорару, постраждають. Оскільки ФОП будуть змушені платити по повній. Щодо звітності – то передбачається законом, що має поменшати на 3 звіти – у фонд по безробіттю, фонд страхування від нещасних випадків та фонд страх. від нещасних випадків не буде потрібно подавати. Але закон набуде чинності з 1 січня. Поки що не має підзаконних актів по визначенню єдиного звіту, його форми, бо це як правило ПФУ приймає, після вступу у чинність закону з’явиться.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4495 днів тому   #  

Логічно, що звіти у січні наступного року (у більшості фондів там по 20 число) будуть подаватись по старій системі – оскільки закон ще не діяв, сплата внесків здійснювалась по старій системі – і звіт стосується старої системи. Тому у січні наступного року потрібно подавати ще у всіх фонди, як це було. Для звітності (змінах у формах та строках) дуже хорошими є сервіси www.dtkt.com.ua, там можна завантажити актуальні та нові бланки, календарі. Як буде уже зрозуміло із підзаконними актами, приймуть інструкцію та форми звітності – обов’язково приділимо цьому окремий пост.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4495 днів тому   #  

Доречі,ГО, які не мають працівників чи не працюють за ЦПХ- із фіособами (не ФОП) дуже часто запитують - чи варто витрачатись на бухгалтера - адже звіти, навіть якщо їх і так багато, все одно із прочерками (головне вчасно подати і на бланку, який є актуальним)? А звіт про доходи і витрати неприбуткових – чотири-пять лінійок, як і звіт про пільги у оподаткуванні. Це багато, але можливо. Свого часу на третьому курсі довелось вести облік молодіжної ГО, яку із колегами заснували, а потім почали думати як розібратись із звітністю. Тому що таке бути і керівником і заповняти звіти, слідкувати за вчасним поданням знаю на власному досвіді. Добре, що є такі приклади, як у Артура, що це можливо, якщо налагодити роботу із звітністю.

 •   Пiдписатися на новi
Тимчук Тарас    4288 днів тому   #  

Тетяно, скажіть, будь ласка, відповідно до чинного українського законодавства, яке регулює діяльність громадських організацій чи обов'язково в структурі громадської організації має бути РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ? Якщо має, то які функції покладаються на цей орган?

Буду надзвичайно вдячний за відповідь!

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4288 днів тому   #  

У громадських організаціях не обов'язкове - ЗУ "Про об'єднання громадян" не ставить таку вимогу (на відміну від Закону про благодійництво - для БО обовязковою є наглядова рада). Органи легалізації часто плутають та вимагають
Міністерство юстиції надало роз'яснення із мотивацією, чому це питання ГО вирішують самостійно http://www.lawngo.net/index.php?itemid=1199. Це можна використати

 •   Пiдписатися на новi
Вікторія Хмельницька   4164 дні тому   #  

Ми з друзями готуємо документи для створення ГО. Прочитали уважно поради "Гурту", хотілося б побачити приблизний зразок заяви для легалізації шляхом повідомлення. Дуже не хочеться по десять разів ходити до ноаріуса.
Були б дуже вдячні за відповідний лінк або публікацію на сторінках "Гурту".
Вікторія.

 •   Пiдписатися на новi
Артур Кочарян   4164 дні тому   #  

Для Виктории. Рекомендую пройти "стандартный "путь регистрации. Много нюансов. Самый удобный - через исполком (государственного регистратора), хотя некоторые авторы этого блога не рекомендуют этого делать. Я же, наоброт, рекомендую идти не через юстицию (если, конечно, Вы не областного уровня).
Не рекомендую регистрироваться путем сообщения. Юрстатуса не будет. :)

 •   Пiдписатися на новi
Вікторія Хмельницька   4164 дні тому   #  

Во-первых, мы предполагаем орг. областного уровня.
Во-вторых, мы не потянем создавать юр.лицо. Слишком дорогое удов-вие - как в создании, так и в дальн. - сдача отчетов и пр.
Я знаю о чем. говорю, потому что бухгалтер. В нашем Харькове на один проезд в мес. уходит до 300 грн. А в эл. виде - тоже лишние расходы.
Подскажите, все-таки, Артур, как лучше лег-ся путем повідомлення, в частности, меня интересует само заявление, где найти его образец?
Виктория.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4164 дні тому   #  

Доброго дня, Вікторіє. Форма заяви затв. Постановою КМУ (див. додаток №1)http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=140-93-%EF. Також будуть корисними поради про "типові" помилки у складанні http://www.lawngo.net/index.php?itemid=1621, які також не зауважують нотаріуси, коли складають заяву за цією формою, але на власному бланку.

 •   Пiдписатися на новi
Артур Кочарян   4164 дні тому   #  

Татьяна, спасибо!

 •   Пiдписатися на новi
Вікторія Хмельницька   4164 дні тому   #  

Дякую, Тетяно!

 •   Пiдписатися на новi
Ксенія Буханець   4150 днів тому   #  

Доброго времени суток! Татьяна, не могли бы Вы нам помочь? Собираемся регистрировать международную детскую организацию, но до сих пор не можем найти четких инструкций по поводу того, какие именно нужны документы от наших иностранных партнеров? Написано в Постанові КМУ №140: "Міжнародна громадська організація додатково подає документи, які підтверджують поширення її діяльності на території хоча б однієї іншої держави (довіреності, зобов’язання, протоколи,
документи про легалізацію тощо)". Есть ли какие-то конкретные требования от какой страны - какие нужны документы? И как грамотно обозначить территорию деятельности будущей организации? Если мы подадим документы только от одного зарубежного партнера (а у нас их 4) и укажем его в заявлении, то не ограничит ли это нас лишь до деятельности в Украине и указанной стране, исключая оставшиеся 3 и все потенциальные страны-партнеры? И последний вопрос: Додаток №2 "Дані про місцеві осередки" - в случае международной организации, какие это центры должны быть?
Наперед щиро Вам дякую!

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4149 днів тому   #  

Доброго дня, Ксеніє. Розшифровки у законодавстві які це саме документи немає, оскільки потрібно дивитись на законодавство країни, де така організація буде також діяти, тому із цим потрібно порадитись із партнерами щодо вимог їхнього законодавства (можливо достатньо протоколу про заснування). В даних про місцеві осередки вказуються в т.ч. дані про осередки в Україні (не знаю чи Вам відомо, проте міжнародна - це своєрідно всеукраїнська+тер. ін. д-ви), оскільки потрібно у більшості областей осередки створювати, що є марудною і не завжди потрібною справою. Окрім того, у правах як місцева ГО так і міжнародна однакові, що стосується міжнародних звязків та співпраці. Тільки те, що є назва "міжнародна".

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4149 днів тому   #  

Статуси, в т.ч. "міжнародний" суто пострадянський "витвір", аналогу якого немає у більшості ін. країн Європи. Статуси в Україні мають чисто формальний характер (це треба вписувати в статути), але вони не застосовуються на практиці, бо це суперечить Рішенню Євросуду. У першому читанні прийнято законопроект "Про ГО", там уже скасовуються статуси (окрім всеукраїнського, бо поки не знайшли як бути із держфінансуванням таких ГО), міжнародного точно не буде. Може і швидше буде так, що багато зусиль буде потрібно приділити цій реєстрації міжнародної ГО (а це досить важка процедура, і не даремно за це юрфірми беруть від 10-12 тис.) В результаті буде потрачено багато зусиль, але на права це як не впливає сьогодні та обмеження діяльності, а після прийняття закону буде взагалі скасовано. Звичайно, залишиться бренд "міжнародна", але є безліч ін. варіантів

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4149 днів тому   #  

Скажімо якщо так потрібне у найменуванні посилання на міжнародну співпрацю, то і ГО із місцевим статусом, зареєстрована як у Львові так і Києві, може мати приміром таке найменування Громадська організація "Центр міжнародної співпраці щодо дітей і т.п.", чи "Асоціація (товариство, об'єднання, і т.п.) розвитку українсько-польської співпраці щодо підтримки дітей" (тут можна із назвами пограти і знайти якусь). Так, поки що у статуті буде писати територія - місто Львів чи Київ, але сьогодні більшість активних ГО є місцевими і активно працюють із міжнародною співпрацею та в інших містах. Ці прописування в статутах "обмежень" будуть зняті взагалі - тоді ГО зможуть внести зміни в статут і вилучити це зовсім. Але поки навряд чи хтось із органів влади може дорікнути цим ГО, бо є Рішення Євросуду щодо цього. Для інших країн це значення немає, тому що якщо туди заходить інша організація працювати - вона керується не нашим українським з-вом, а з-вом цієї країни

 •   Пiдписатися на новi
Ксенія Буханець   4144 дні тому   #  

Щиро дякуємо! Сьогодні будемо мати засідання і будемо вирішувати, чи так це необхідно мати саме міжнародну організацію. Ваші роз'яснення мені допомогли подивитись на ситуацію під іншим кутом. Дякую за Вашу працю!

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Зеленко   4141 день тому   #  

Таню, сьогодні мені в управлінні юстиції сказали, що осередки Всеукраїнських ГО можна реєструвати лише шляхом повідомлення, а як юридичну особу з квітня цього року заборонено. наскільки це правомірно?

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4141 день тому   #  

Так, внесено зміни до Закону України "Про об'єднання громадян", виключено ч.6 із ст. 14, що передбачала "реєстрацію" місцевих осередків всеукраїнських та міжнародних громадських організацій. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2555-17. Тепер їх легалізують тільки шляхом повідомлення

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4141 день тому   #  

Так, внесено зміни до Закону України "Про об'єднання громадян", виключено ч.6 із ст. 14, що передбачала "реєстрацію" місцевих осередків всеукраїнських та міжнародних громадських організацій. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2555-17. Тепер їх легалізують тільки шляхом повідомлення

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Хуторна   4081 день тому   #  

пані Тетяно, ми - обласна організація Всеукраїнського жіночого товариства. Саме Товариство має статус юридичної особи.
Обласна ж організація -Легалізована спрощеним шляхом, вже майже 15 років. Як діяти нам, аби теж стати юридичною особою?
Чи оця ваша остання відповідь (Так, внесено зміни до Закону України “Про об'єднання громадян", виключено ч.6 із ст. 14, що передбачала “реєстрацію” місцевих осередків всеукраїнських та міжнародних громадських організацій. zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2555-17 . Тепер їх легалізують тільки шляхом повідомлення) стосується і нас?
Як тоді нам працювати з донорами і брати участь у конкурсах на отримвння ґрантів?

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4080 днів тому   #  

Доброго дня, Тетяно. Тепер на жаль ті осередки, які до набуття чинності цих змін, були легалізовані шляхом повідомлення не можуть стати юридичною особою. Найбільш логічно було б зареєструвати окрему ГО-юрособу і таким чином працювати із донорами, а ту, яка легалізована повідомленням - зазначати як партнера. Тому що справді тепер ВГО не можуть легалізувати осередки як юрособи в будь-якому разі (тільки шляхом повідомлення)

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Хуторна   4079 днів тому   #  

Дякую. Щось подібне я і уявляла. Будемо працювати. Успіхів усім!

 •   Пiдписатися на новi
Леся Олієвська   4071 день тому   #  

Доброго дня, пані Тетяно. Знову Леся Олієвська Вас турбує. На цей раз маємо на нашу думку гарні новини, а саме добилися реєстрації державного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Нам виділили кошти тільки на зихищені статті: заробітну плату та комунальні послуги. Державному центру виділили приміщення, яке потребує капітального ремонту. Тому наша ГО "Реабілітаційно-педагогічний центр "Струмок" згідний, щоб діяльність державного центру проводился в її приміщенні . Адміністрація ГО запропонувала договір про співпрацю, адже ні цільова група, ні персонал організації не помінялися. Думали, що все гаразд, але не так. Виявляється здійснювати оплату комунальних послуг (тепло, світло, вода) державний центр через громадську організацію не може. Я не вірю в це. Немає логіки. Віддати приміщення ГО державному центру для мене неможливо, хоча я стала його директором. Допоможіть знайти якісь варіанти, щоб наша ГО не залишилася без приміщення, або я без робити. Та й коли перейдемо у приміщення держцентру , хто віддасть його назад ГО. Можна було б непаритись, але то не по моєму.....

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4071 день тому   #  

Доброго дня, Леся. Вітаю Вас із лобіюванням такого рішення.
Навряд чи варто віддавати приміщення структурі, створеній органом влади - окрім того, не знаю в якій формі власності Ваше приміщення (чи приватне чи це комунальне чи державне), у будь-якому разі ГО є незалежна від органів влади, це питання вирішують цивільні громадяни, члени Вашої ГО, натомість центр - створююється чи ліквідовується за рішенням органу влади, тому перспективи невідомі. Якщо приміщення юридично оформлене на ГО - можливо варто пошукати фінанси самому для оплати послуг, щоб його не втратити (на жаль, я не зрозуміла, в якій формі власності приміщення (приватній ГО чи це оренда комунального чи державного майна), але якщо воно "оформлене" на ГО - то цей договір не впливає на власність. Інша річ, що вони б мали покрити витрати, але оскільки це бюджетне законодавство, тут дійсно все непросто - за таким договором ком. платежі не вдастся провести. Тому тут або покривати витрати самій ГО і шукати можливості залучення коштів (для ГО існують більші можливості, чим для центрів), або лобіювати якнайшвидшого ремонту приміщення, в якому і буде центр та щодо якого передбачені витрати на послуги

 •   Пiдписатися на новi
Леся Олієвська   4064 дні тому   #  

Приміщення, у якому знаходиться ГО , а тепер ще й є державний центр є власністю держави - це палац ХУІІІ ст. памятка національного значення. І маємо ми на нього тільки охоронний договір з управлінням культури та охорони культурної спадщини. Завтра запланують там зробити музей зброї, чи ще щось інше, і всі підемо звідти: школа, музей, архів, громадська організація, державний центр.
Просто якби за часів незалежності туди нікого не впустили б, то до цієї пори були б одні руїни. А так і людям користь і Замок зберегли.
Дякую за відповідь. Бог все бачить, якось випутаємось.

 •   Пiдписатися на новi
Алексей Скурихин   4030 днів тому   #  

Добрый день,

Вопрос - может ли ГО проводить лагеря и походы для детей. В минюсте сказали что нет, только "приймати участь в том что делает министерство по делам семьи и молодежи". Но по закону получается что ГО может в целом заниматся чем угодно что прямо не запрещено УК,

И чем в таком случае ГО отличается от Молодежной Общественной Организации?

Заранее спасибо

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4030 днів тому   #  

Алексей, ГО может проводить и лагеря и походы. Нужно грамотно Статут прописать.
А ГО от МГО отличается законодательными нормами и возрастом участников НГО, смотрите законы "Про об'єднання громадян" та "Молодіжні громадські організації". Разница небольшая, но есть.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4030 днів тому   #  

Доброго дня, п. Олексію! Відмінність між громадською організацією та молодіжною громадською організацією співвідноситься (загальне-спеціальне). Питання діяльності усіх ГО (в т.ч. МГО визначається ЗУ "Про об'єднання громадян" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2460-12), МГО - ЗУ "Про молодіжні та дитячі громадські організації" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/281-14. Щодо мети та завдань - вони не відмінні, основна відмінність у віці засновників та членів.
Щодо видів діяльності - не бачу проблеми у тому, чи законодавство забороняє проводити ГО чи МГО заходи для дітей та молоді. Впевнена у тому, що це було "висловлено" у приватному спілкуванні - висновку правового немає - отож це суто суб'єктивна думка. Будь яка ГО чи МГО, ДГО може реалізовувати для дітей чи молоді заходи, передбачати це у статуті.

 •   Пiдписатися на новi
Єва Гданська   3991 день тому   #  

Доброго дня!
Подали на реєстрацію громадської організації в Головне управління юстиції у м.Києві.
Відмовили. Чекаємо змістовного рішення вже 2 тижні.
Мене здивувало коли зателефонувала дізнатись чи можна забрати документи, відповідь, що ні. А чому?
Хотілося б забрати хоча б заяву та договір оренди приміщення.
Тепер щоб подавати документи на повторну реєстрацію, потрібно знову підписувати заяву ?
І якщо у нас організація поширюється на територію Києва, а один з засновників іноземець, то, можлива причина відмови у цьому?
Буду вдячна за відповідь, тому що реєструю вперше і зовсім не обізнана.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3989 днів тому   #  

Доброго дня, Єво. Так, у Законі та Постанові 140 не передбачено, на жаль, що документи повертаються при відмові. У деяких органах легалізації є практика повернення, в більшості - ні. Раз не передбачено законом, що повертаються - то дії ніби то правомірні, хоча зрозуміло, що це не справедливо. Наприклад, при реєстрації юрособи - повертаються. А щодо ГО і БО...Не законними є однозначно дії щодо ненадання рішення, бо ч.3 ст.15 передбачає розгляд по місцевій ГО 3 дня, а рішення - на наступний день. Тому на цьому слід наполягати. Які зауваження - буде зрозуміло із виснову про експертизу. Не думаю, що питання в іноземцю, це було "актуальною" підставою відмови років 3 тому, зараз такі не зустрічала давно. Як правило, здебільшого дрібні зауваження, формулювання, які на думку органу легалізації "потрібні" у Вашому статуті. Треба отримати висновок із відмовою

 •   Пiдписатися на новi
Єва Гданська   3989 днів тому   #  

Дякую за пояснення!
А якщо у нас,наприклад, не має Договору про оренду приміщення, тому що був один екземпляр-оригінал,а ми його віддали в управління і нам не повернули, то як бути? ДУмаю, що гарантійний лист немає сенсу вимагати від орендаторів наших, бо вже підписаний Договір оренди.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3989 днів тому   #  

Можна попросити орендодавця знову поставити печатки та підписати договір або ж просто гарантійний лист власника, що є простішим.

 •   Пiдписатися на новi
Раїса Бабченко   3981 день тому   #  

ідея створення робочих місць для молоді, які закінчили ПТУ, технікум щодо створення для них першого робочого міста і навчання трудовій діяльності давно мене хвилює. Можна через ГО с кодом 0006 створювати відокремлений підрозділ - соціальне підприємство? Які сфери послуг таке підприємство може мати?

 •   Пiдписатися на новi
Тимчук Тарас    3861 день тому   #  

Тетяно, дивлюсь я на статистику порталу і думаю, скільком інтернет-читачам Ви допомогли цим блогозаписом :) http://i.piccy.info/i7/3ff716e0270ebec1d55ecc7d6e593459/1-8-712/13098041/yatskiv.jpg

Вітаю!

Можливо, ця статистика надихне Вас на інші записи :)

 •   Пiдписатися на новi
Лілія Дмитренко   3860 днів тому   #  

А якби Тетяна знала, ще скільком активістам допомогли в свою чергу ці інтернет-читачі даного блогозапису! А якщо точніше, то всю цю інформацію щодо створення та легалізації НГО читачі несуть далі - початківцям. Тому дуже вдячні і цьому порталу, і особисто Тетяні Яцків.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3858 днів тому   #  

Дякую, Тарасе і Ліля, справді надихає.

 •   Пiдписатися на новi
Кушнір Тарас   3853 дні тому   #  

Доброго дня Тетяно. у Львові, зібралася група особливих, ініціативних людей, з метою започаткувати нову громадську організацію. В їхній завданнях є такий пункт "виготовлення та реалізація творів інтелектуальної власності членів організації"...
- Яку форму реєстрації Ви порадите?
- Чи можна цю ініціативну групу скерувати до Вас? (від мене Ви телефончика не берете... чомусь... мабуть номер змінили...)
Чекатиму на відповідь.

 •   Пiдписатися на новi
Костянтин Сімоченко   3851 день тому   #  

Доброго времени суток!
Хочу поинтересоваться, есть ли существенная разница между ГО и МГО? Кроме ограничения возраста членов организации?
Можно ли регистрировать МГО так же как и ГО - "повідомленням"?
Спасибо за замечательную статью! Вдохновляет :)

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3848 днів тому   #  

Доброго дня, Тарасе, можливою буде будь-яка форма неурядових організація, найкраще на сьогодні це громадська організація (з позиції витрат часу і коштів на реєстрацію. Щодо цього пункту, найкраще дописати "сприяння"..., щоб при включенні у реєстр неприбуткових у податкової не виникало сумнівів щодо ком. д-сті. Буду з вересня, іду у відпустку.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3848 днів тому   #  

Костянтине, справді відмінність між ГО і МГО полягає у віці членів організації. Вимоги до віку у ч.4 ст.ст. 5 ЗУ "Про молодіжні та дитячі громадські органіазції"http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/281-14, цебто від 14 до 35 (+старшого віку у заг.к-сті членів може бути до 10 %, і не більше 1/3 у органах управління). Також МГО мають пільги у реєстрації (легалізації), ін. сплачують (суми є тут http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/143-93-%D0%BF). Але якщо говорити про обласну - там і за ГО сума невелика. По суті це все. Нібито МГО мають держсприяння - але наприклад, у конкурсах проектів у більшості областей беруть участь і ГО. Щодо порядку легалізації - він такий же як для інших громадських організацій (окрім звільнення від сплати збору за реєстрацію).

 •   Пiдписатися на новi
Григорій Калашников   3847 днів тому   #  

Доброго дня Тетяно, підкажіть будь ласка, яким чином можна перереєструвати діючу ГО інвалідів на організацію ветеранів війни та інвалідів. Головне, щоб вона підпадала під дію Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» , який Ст.20 вимагає від органів місцевого самоврядування надавати фінансову та матеріальну підтримку:

(Органи державної виконавчої влади, місцеві органи державної
виконавчої влади і самоврядування,у межах своєї компетенції надають ветеранським організаціям фінансову підтримку, кредити з коштів відповідних бюджетів, а також безплатно надають будинки, приміщення, обладнання та інше
майно, необхідне для здійснення їх статутних завдань. Ветеранські
організації звільняються від плати за користування комунальними
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) в межах
середніх норм споживання (надання), телефоном у приміщеннях та
будинках, які вони займають.)

КВЕД у ГО ветеранів або інвалідів однаковий -94.90 .
Як саме зробити, щоб організація згідно Статуту захищала права ветеранів війни та інвалідів одночасно і підпадала під дію Ст.20 вищезгаданого Закону?

 •   Пiдписатися на новi
Костянтин Сімоченко   3844 дні тому   #  

Доброго времени суток!
Заранее прошу прощения если задаю вопрос "не туда", но вы - единственный ресурс, которому я могу задать вопрос :)
Интересуюсь идеей создания благотворительной организации (БО) и мне требуется некоторая разъяснительная помощь от знающих людей.
Из законодательства следует, что БО - одна из разновидностей общественной организации. Регистрируется как организация, которая создается не с целью получения прибыли.
Однако, с получением статуса юридического лица и становясь объектом хозяйствования, со всеми работниками должны быть рабочие отношения. То есть должен быть какой-то договор или что то вроде того, должна платиться зар. плата и налоги.
Но на данном этапе планируется БО, в которой работники не будут получать никакой заработной платы, работать на чистейшем энтузиазме. Как тогда быть? Как оформить все правильно?
И обязательно ли должен быть бухгалтер у БО?
Посоветуйте что-нибудь почитать или изучить, все что связано с организацией работы юр. лица в целом и БО в частности.
Мы - студенты медики и у нас есть идея и желание делать добро. Просто помогите, пожалуйста, все правильно организовать.
Спасибо!

 •   Пiдписатися на новi
Костянтин Сімоченко   3844 дні тому   #  

В продолжении к предыдущему сообщению:
Как я себе представляю регистрацию благотворительной организации (БО).
Первое что необходимо сделать – учредительное собрание. На этом собрании учредители принимают решение об учреждении БО. Дальше – принятие статута БО. Много где читал, что должно быть Правление, Наблюдательный совет, директор и т.п., но организация планируется небольшая, из сего вытекает вопрос – можно ли ограничиться наличием Учредительного собрания как такового и исключительно директором БО, который назначался бы непосредственно собранием. То есть исключить наличие Правления, Наблюдательного совета и других не очень нужных для маленькой организации структурных элементов? Дальше – принимаем решение о составе Правления и Наблюдательного совета (при наличии таковых в статуте). Делаем протокол собрания. Пишем заявление о регистрации БО, заверяем нотариально подписи, составляем ведомости на учредителей, состав Правления и Набл. совета (при наличии), платим сбор за регистрацию и идём напрямую к регистратору.

 •   Пiдписатися на новi
Костянтин Сімоченко   3844 дні тому   #  

И ещё (простите, что так много):

В течении 2х месяцев выдается свидетельство о регистрации (или об отказе). Далее идем в Министерство статистики и получаем ЄДРПОУ, дальше – Фонд соцстраха, Пенсионный фонд, ДПА, открываем счет в банке, изготовляем печать. – это все шаги, которые нужно сделать для начала работы БО? Поправьте пожалуйста, если я что то пропустил.
Вопрос – что делать, если учредителем является 1 человек? Как оформить протокол учредительного собрания?

 •   Пiдписатися на новi
Олександр Левченко   3823 дні тому   #  

Костянтин, наскільки мені відомо, засновниками громадської організації мають буті не менш ніж 3 особи.

В мене запитання: скажіть, скільки коштів на практиці було витрачено на реєстрацію місцевої неприбуткової громадської організації (включаючи реєстрацію у ДПА та фондах, виготовлення печатки, нотаріальні послуги)?

 •   Пiдписатися на новi
Лілія Дмитренко   3822 дні тому   #  

у 2006 році - 500 грн. (плюс-мінус 20-30 грн.)

 •   Пiдписатися на новi
Тарас Бала   3816 днів тому   #  

Доброго дня всіх!Вибачте,що я тут нечуючий новачок.
Щодо кроку № 8. Після отримання довідки із статистики можна подавати документи на печатку.
Мені казали,що для отримання дозволу на виготовлення печатки у місцеві органи внутрішніх справ не потрібно,оскільки скасований наказ про видачу дозволу на виготовлення печатки.По-перше.
По -друге. Підкажіть мені ,будь ласка ,як детально отримати круглу печатку,якщо ГО легалізована шляхом повідомлення? Оскільки нам відмовлено,мотивуючи що в ГО немає довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України і вказаного ідентифік.коду всередині круглої печатки.

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   3807 днів тому   #  

Тарас, даже если Вы легализированы путём уведомления - право на печать должно прописано в Статуте. Дальше действуете от обратного: "Раз в Статуте такое есть - значит можно". У меня есть ;)

 •   Пiдписатися на новi
Ярослав Геращенко   3709 днів тому   #  

Доброго дня, спеціалісти!
Маю декілька запитань.
1) Поясніть, будь ласка, фундаментальні відмінності між ГО юр.особою та ГО створенною повідомленням. Я розумію. що мороки куди менше із другим варіантом, але які основні обмеження в їх діяльності?
2) Що відбувається з прибутками НГО (з кодом неприбутковості), які перебільшили видатки? (Знаю, що норму про неперебільшення залишків 25% приходів відмінено, це так?)
Буду дико вдячний!

 •   Пiдписатися на новi
Григорій Калашников   3708 днів тому   #  

Доброго дня Тетяно, підкажіть будь ласка, яким чином можна перереєструвати діячу ГО інвалідів на організацію ветеранів війни та інвалідів. Головне, щоб вона підпадала під дію Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» , який Ст.20 вимагає від органів місцевого самоврядування надавати фінансову та матеріальну підтримку:

(Органи державної виконавчої влади, місцеві органи державної
виконавчої влади і самоврядування,у межах своєї компетенції надають ветеранським організаціям фінансову підтримку, кредити з коштів відповідних бюджетів, а також безплатно надають будинки, приміщення, обладнання та інше
майно, необхідне для здійснення їх статутних завдань. Ветеранські
організації звільняються від плати за користування комунальними
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) в межах
середніх норм споживання (надання), телефоном у приміщеннях та
будинках, які вони займають.)

КВЕД у ГО ветеранів або інвалідів однаковий -94.99 .
Як саме зробити, щоб організація згідно Статуту захищала права ветеранів війни та інвалідів одночасно і підпадала під дію Ст.20 вищезгаданого Закону?

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3704 дні тому   #  

Доброго дня, Ярославе,
щодо Ваших запитань
1) Громадська організація, яка легалізована шляхом повідомлення, на відміну від громадської організації, яка зареєтрована як юридична особа, має суттєві обмеження у діяльності.
По суті права першої обмежуються тільки правами як громадської організації - подавати звернення, запити про інформацію, пропозиції, брати участь у мирних зібраннях, заходах тощо.
Без набуття статусу юридичної особи громадська організація не буде користуватись цивільними правами.
Так не може відкрити рахунку у банку, залучати кошти на діяльність у вигляді пожертувань чи членських внесків, інших коштів, оплачувати видатки на діяльність тощо.
По суті все це здійснюється самостійно її засновниками чи членами, а це фізичні особи, і режим здійснення такої діяльності ними є інший, в тому числі оподаткування.
Хоча є і позитив - така організація не подає жодної звітності у податкові органи та фонди соціального страхування. Однак і фінансової діяльності повноцінно вести не може.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3704 дні тому   #  

2) Відсутні у Податковому кодексі обмеження щодо розміру видатків на статутну діяльність громадської організації. Якщо говорити про благодійні організації - у ЗУ "Про благодійництво та благодійні організації" є обмеження у витратах на "утримання" БО (ст.20 - 20 % кошторису), та цю норму легко обійти, якщо ухвалити програми благодійні (і ці ж канцтовари можуть іти як на реалізацію програми, так і утримання організації). У податковому кодексі обмежень немає

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3704 дні тому   #  

Доброго дня, Григорію,
відмінностей у реєстрації цих організацій не встановлено. Вони реєструються відповідно до базового закону про ГО (а це поки що ЗУ "Про об'єднання громадян") - і жодних відмінностей не визначено, як і в законах про такі організації. Висновки можна робити хіба із назви (включити що опікуються питаннями ветеранів), а також завдань у статуті. Особливих вимог до їхньої реєстрації не визначено - усе так як в інших ГО

 •   Пiдписатися на новi
Олександр Шевчук   3686 днів тому   #  

Доброго вечора !
поясніть будь ласка якщо легалізуєш організацію шляхом письмового повідомлення, то в заяві потрібно всеодно вказувати юридичну адресу чи можна вказати домашню без письмового дозволу людей які там приписані ?

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3685 днів тому   #  

http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/uploads/attach-1324-1281314318.pdf
Подивіться це. Може тут знайдете відповідь. З 1 січня вступив в дію новий закон.

 •   Пiдписатися на новi
Олександр Шевчук   3685 днів тому   #  

То на скільки я розумію вже різні заяви на реєстрацію або легалізацію шляхом письмовоо повідомлення

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3685 днів тому   #  

Так це затверджені форми документів - тобто зразки.

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3685 днів тому   #  

https://www.facebook.com/KonsultacijnijCentrDlaGromadskihOrganizacij?group_id=0

 •   Пiдписатися на новi
Сергій Тютюнник   3682 дні тому   #  

Доброго дня, Тетяно!
в статті 10. п. 7 «ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про громадські об'єднання"вказано:
«Власна назва громадського об'єднання має містити інформацію про статус громадського об'єднання ("дитяче", "молодіжне", "всеукраїнське")....»
Як я розумію, що при утворенні власної назви Громадському об'єднанню потрібно вибирати тільки між цими трьома статусами (в Законі надано чіткий перелік статусів) і ця інформація обов’язково вставляється у власну назву. А якщо Громадське об'єднання не «дитяче», не «молодіжне» і не бажає мати всеукраїнський статус, то воно не має варіантів для власної назви? Тобто не можна зареєструвати Громадське об'єднання з назвою: Громадська організація «Клуб ветеранів спорту «Авангард»?
І чи можливий варіант вставки інформації про статус поруч з визначенням організаційно-правової форми громадського об'єднання в загальній назві? Наприклад: Всеукраїнська громадська організація «Клуб ветеранів спорту «Авангард»?
Чи не будуть положення Закону у такому вигляді надавати підстави реєстраційним службам неправомірно обмежувати Громадські об'єднання у виборі статусу при реєстрації , та обмежувати її права при утворенні назви?

Буду дуже вдячний за відповідь.

 •   Пiдписатися на новi
Сергій Тютюнник   3681 день тому   #  

Доброго дня, Тетяно!
В статті 10. п. 7 «ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про громадські об'єднання"вказано:
«Власна назва громадського об'єднання має містити інформацію про статус громадського об'єднання ("дитяче", "молодіжне", "всеукраїнське")....»
Як я розумію, що при утворенні власної назви Громадському об'єднанню потрібно вибирати тільки між цими трьома статусами (в Законі надано чіткий перелік статусів) і ця інформація обов’язково вставляється у власну назву. А якщо Громадське об'єднання не «дитяче», не «молодіжне» і не бажає мати всеукраїнський статус, то воно не має варіантів для власної назви? Тобто не можна зареєструвати Громадське об'єднання з назвою: Громадська організація «Клуб ветеранів спорту «Авангард»?
І чи можливий варіант вставки інформації про статус поруч з визначенням організаційно-правової форми громадського об'єднання в загальній назві? Наприклад: Всеукраїнська громадська організація «Клуб ветеранів спорту «Авангард»?
Чи не будуть положення Закону у такому вигляді надавати підстави реєстраційним службам неправомірно обмежувати Громадські об'єднання у виборі статусу при реєстрації , та обмежувати її права при утворенні назви?
Буду дуже вдячний за відповідь.

 •   Пiдписатися на новi
Роман Криштоп   3680 днів тому   #  

Доброго вечора! Я звертаюсь до Вас, як ініціатор створення молодіжної організаці. Я досидь дізнався про легалізацію мго, а от про післялегалізаційні дії- трішки важкувато! Хотів би у Вас дізнатись про бухгалтерський облік, які документи потрібно вести, наприклад журнал вхідної/вихідої домунтації, реєст учасників мго потрібні? Якщо так, то можна детальніш і з зразками, гадаю багатьом початківсям це знадобиться! Дякую!

 •   Пiдписатися на новi
Григорій Калашников   3680 днів тому   #  

Внутрішній облік - не велика справа. Зосередитись треба на звідності до ДПА( кожен квартал) і ПФ( кожен місяць). Статистика- раз на рік. Якщо цього вчасно не робити на вас чекають штрафи.

 •   Пiдписатися на новi
Роман Криштоп   3680 днів тому   #  

Григорій, дякую, але питання не в тому, а в внутрішній документації. Чі це на власний розсуд організації?! Дякую!

 •   Пiдписатися на новi
Роман Криштоп   3680 днів тому   #  

Григорій, дякую, але питання не в тому, а в внутрішній документації. Чі це на власний розсуд організації?! Дякую!

 •   Пiдписатися на новi
Роман Криштоп   3680 днів тому   #  

Вибачаюсь, внутрішня документація не для звітності, а для обліку членів, документів та інше. Дякую!

 •   Пiдписатися на новi
Григорій Калашников   3680 днів тому   #  

Звісно, треба вести обік членів організації(заяви, журнал), журнал вх.-вих. документації, протоколи загальних зборів та засідань правління, заяви членів на накази голови. Перевірки можуть бути, але не дуже часто, може 1 раз на 5 років.

 •   Пiдписатися на новi
Роман Криштоп   3680 днів тому   #  

Григорій, дякую! Можливо ще щось? Дякую!

 •   Пiдписатися на новi
Роман Криштоп   3680 днів тому   #  

Ще питання, а членські внески, пожертви підлягають якомусь обліку (внутрішньому або в органах звітності). Можливо питання не вірно поставлене, вибачте! Дякую!

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3679 днів тому   #  

Доброго дня, колеги, уже чинним э новий Закон - Закон "Про громадські об'єднання" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572-17. Якщо проглянути текст - є відповідні лінки на форми заяв, в т.ч. на реєстрацію, реєстрацію ГО без статусу юридичної особи

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3679 днів тому   #  

Щодо обліку тих чи інших питань - облік членів та пов'язані із цим внутрішні питання - справа ГО. Доречі, перевірки за новим законом уже органами реєстрації здійснюватись не можуть (щодо відповідності діяльності ГО статуту та закону.)
Однак що стосується бухобліку та фінансової звітності - їх потрібно вести. Щодо звітів - буде корисною консультація, підготовлена О. Вінніковим (приєднаний файл унизу сторінки "Звіти") http://merezha.ua/project/1

 •   Пiдписатися на новi
Роман Криштоп   3678 днів тому   #  

Доброго Всім дня! Ось вже на фінальній стадії підготовка документів для реєстрації, але виникло таке питання: з юридичної та філологічної точки зору назва Роменсько - Недригайлівська міжрайонна молодіжна громадська організація "Молодіжний центр "Голос молоді"" є правильни? Чі можливо якось зменшити дану назву? Дякую!

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3677 днів тому   #  

А навіщо міжрайонна? Можна так: Молодіжна громадська організація "Центр "Голос молоді"". Скорочено: МГО Центр "Голос молоді". Довга назва - це головний біль в майбутньому.

 •   Пiдписатися на новi
Роман Криштоп   3677 днів тому   #  

Анна, дякую!

 •   Пiдписатися на новi
Роман Криштоп   3675 днів тому   #  

Доброга дня, виникло таке запитання. Раніше в статупі писалось:"...організація має місцевий статус. Тереторія діяльності поширюється на певну адміністративну одиницю", а з виходом нового закону про громадські організації таке поняття, як громадська орг з місцевим статусом відсутня. Як тепер дане питання прописати в статут? І взагалі, по новому закону потрібно внести багато змін до статуту, тому не могли б ви викласти зразок статуту з внесиними змінами? Це всім буде потрібно!

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3674 дні тому   #  

Романе, я можу перекинути на Ваш емейл матеріали семінару ""Матеріали інформаційного семінару З питань нових процедур реєстрації організацій громадянського суспільства суспільства" (ОБСЄ у партнерстві з Держреєстрслужбою України).
Може це знахобиться Вам.

 •   Пiдписатися на новi
Роман Криштоп   3674 дні тому   #  

Анна, так, скиньте будь - ласка! [email protected]

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3674 дні тому   #  

Романе, я скинула все що було на диску.Користуйтесь. :)

 •   Пiдписатися на новi
Роман Криштоп   3674 дні тому   #  

Анна, дякую!

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3673 дні тому   #  

Це теж корисний ресурс. Нормативно-правові акти з питань реалізації Закону України «Про громадські об’єднання»
http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/show/1324

 •   Пiдписатися на новi
Костянтин Сімоченко   3668 днів тому   #  

Добрый день!
У меня вам есть два вопроса:
1. Можно ли в качестве юр. адреса для ГО использовать квартиру? Если да, то какие документы для этого необходимы? И не увеличится ли квартплата от того, что по адресу зарегистрирована ГО?
2. Должна ли быть зарплата, о соответственно и оплата ЕСВ у главы ГО, если по статуту он работает На общественных началах и не может получать никакой прибыли от его деятельности?
Спасибо заранее!

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3668 днів тому   #  

Квартиру можна використовувати. Жодних документыв для цього не потрібно. Зараз не потрібно прописувати адресу в Статуті.

 •   Пiдписатися на новi
Костянтин Сімоченко   3668 днів тому   #  

Адрес нужно писать в заяве. а какое-то подтверждение, что это именно моя квартира, нужно? Раньше, слышал, что нужно было брать справку из ЖЭКа. А если квартира не моя, то письменное согласие собственника квартиры и справка из ЖЭКа. Интересно как сейчас...

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3667 днів тому   #  

Ні. Жодного підтвердження зараз не потрібно. Довідку брати не потрібно.

 •   Пiдписатися на новi
Костянтин Сімоченко   3667 днів тому   #  

Еще один вопрос. Согласно ЗУ Про громадські об'єднання, регистрация ГО проводится в порядке, определенным ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а согласно этому закону, при регистрации нужно подавать регистрационную карточку. Нужно ли подавать регистрационную карточку при регистрации ГО как юр. лица?

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3667 днів тому   #  

Пане Костянтин, я можу перекинути на Ваш емейл матеріали семінару ""Матеріали інформаційного семінару З питань нових процедур реєстрації організацій громадянського суспільства суспільства" (ОБСЄ у партнерстві з Держреєстрслужбою України).
Може це знахобиться Вам.

 •   Пiдписатися на новi
Костянтин Сімоченко   3667 днів тому   #  

Спасибо, мой е-мейл: [email protected] :-)

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3666 днів тому   #  

Костянтин Сімоченко. Відповідь
Консультаційний Центр для Громадських Організацій
Шановні колеги,
Частина перша статті 11 ЗУ "Про громадські об'єднання" НЕ передбачає визначення у статуті місцезнаходження, а тим більше юридичної адреси новоствореної громадської організації. Конкретна адреса вказується у реєстраційній картці ф. № 1.

В випадку зміни місцезнаходження раніше зареєстрованої організації, треба подати до органу реєстрації заяву в довільній формі, реєстраційну картку ф. № 4 та свідоцтво про реєстрацію або його дублікат. Внесення змін до статуту або подання додаткових документів така зміна згідно з новим законом також не потребує - відповідальність за достовірність даних, що вносяться до державних реєстрів, несуть заявники, а не реєстратори.

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3666 днів тому   #  

Раніше для підтвердження юридичної адреси вимагалися додаткові документи (довідка про склад сім'ї ф. № 3, нотаріально посвідчена заява власника приміщення або всіх повнолітніх осіб, місце проживання яких зареєстровано у цьому приміщенні, гарантійний лист про надання юридичної адреси, попередні договори оренди або безоплатного користування приміщенням з засновниками тощо). Наразі рекомендується укладати (але не подавати реєстраторам) саме договори безоплатного користування (позички) частиною приміщення або видавати довіреності організації на прийняття офіційної кореспонденції (читаємо новий закон про Єдиний демографічний реєстр).

В першому випадку тарифи за телефон, електрику, водопостачання тощо можуть бути перераховані відповідними організаціями за ставками для юридичних осіб; у другому випадку завжди можна посилатися на те, що органи (загальні збори і правління) засідають неперіодично, і організація за указаною адресою не веде діяльності.

Щодо другого питання, стаття 4 ЗУ "Про зайнятість населення" включає до зайнятого населення осіб, які отримують доход на підставі трудових або цивільно-правових договорів, а також деякі інші категорії, до яких не належать виборні посадові особи громадських об'єднань.

Доцільним є посилання на статтю 221 Кодексу законів про працю, згідно з якою установлений в КЗпП порядок розгляду трудових спорів не поширюється на спори про дострокове звільнення від виборної платної посади членів громадських та інших об'єднань громадян за рішенням органів, що їх обрали. Тобто виборні неоплачувані посади до компетенції законодавства про працю не підпадають.

Це не означає, що члени виконавчого органу ГО не можуть отримувати підзвітні суми на відрядження чи безоплатне надання певних послуг, пов'язаних із статутною діяльністю організації (пункт 170.9 Податкового кодексу, стаття 904 Цивільного кодексу).
З повагою, Олександр Вінніков

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3666 днів тому   #  

"Я не волшебник - я только учусь". Чомусь помінялись місцями початок і кінець відповіді на питання Костянтина Сімоченко. Можливо не потрібно було ділити на 2 частини текст відповіді.
Я думаю що Ви розберетеся. Хотіла як краще - а вийшло як завжди. Однак, маєте фахову відповідь експерта Олександра Віннікова.

 •   Пiдписатися на новi
Ярослав Геращенко   хвилину тому   #  

Пані Анно, якщо Ваша ласка, перешліть і на мій е-мейл: "Матеріали інформаційного семінару З питань нових процедур реєстрації організацій громадянського суспільства суспільства" (ОБСЄ у партнерстві з Держреєстрслужбою України). - ця інформація стане мені дуже в нагоді найближчим часом.
Мій е-мейл: [email protected], або [email protected]
Дуже Вам вдячний за поміч!

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3662 дні тому   #  

Пане Ярослав, вже надіслала. Думаю ця інфа стане Вам у нагоді.

 •   Пiдписатися на новi
Соколова Наталія   3662 дні тому   #  

Пані Анно, якщо Ваша ласка, перешліть і на мій е-мейл: "Матеріали інформаційного семінару З питань нових процедур реєстрації організацій громадянського суспільства суспільства" (ОБСЄ у партнерстві з Держреєстрслужбою України). - ця інформація стане мені дуже в нагоді найближчим часом.
Мій е-мейл: [email protected]
Дуже вдячнa за поміч!

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3662 дні тому   #  

Шановні колеги! Ви хоч пишіть звідки Ви і яку ГО представляєте. Будемо наводити контакти. :)

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3662 дні тому   #  

Перевіряйте пошту. Вже надіслала. :)

 •   Пiдписатися на новi
Григорій Калашников   3662 дні тому   #  

Пора бы уже разместить информацию на файлообменнике, а нам всем дать на нее ссылку.

 •   Пiдписатися на новi
Соколова Наталія   3662 дні тому   #  

Дуже дякую, Анна!

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3662 дні тому   #  

А які проблеми? Розміщуйте. Зверніться до Тараса Тимчука і хай хтось це зробить. Я всім, хто до мене звернувся - переслала. Я ще не вмію цього робити. Можливо ця інформація десь є розміщена. Це з роздатків на інформ семінарі.

 •   Пiдписатися на новi
Роман Криштоп   3662 дні тому   #  

Доброго Всім дня! Я ініціатор створення МГО "Молодіжний центр "Голос молоді", вже були готові всі докуметри, але з виходом нового ЗУ про об'єднання гр. все заплуталось. Хтось може подивитись СТАТУТ, і по можливості внести зміни?

 •   Пiдписатися на новi
Тарас Бала   3661 день тому   #  

Пані Анно, прошу висилайте, якщо можете, на мій е-мейл: "Матеріали інформаційного семінару З питань нових процедур реєстрації організацій громадянського суспільства суспільства" (ОБСЄ у партнерстві з Держреєстрслужбою України). Ця інформація мені дуже потрібна для майбутнього створення спортивної організаціі глухих.
Мій е-мейл:[email protected]
Дуже вдячний за поміч!

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3661 день тому   #  

НАДІСЛАЛА

 •   Пiдписатися на новi
Роман Криштоп   3661 день тому   #  

Анна, якщо я Вам вишлю наш статут, Ви зможете переглянути його, і по можливості привести в відповідність з новим законом?

 •   Пiдписатися на новi
Роман Криштоп   3661 день тому   #  

Анна, якщо я Вам вишлю наш статут, Ви зможете переглянути його, і по можливості привести в відповідність з новим законом?

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3661 день тому   #  

Не зможу. Я не юрист. Побачила Таке:Консультаційний Центр для Громадських Організацій
Усі консультації та роз’яснення у рамках цього проекту мають виключно інформаційний характер. Будь-яка інформація з правових питань не є офіційним тлумаченням або офіційним роз’ясненням актів законодавства. Будь-яка інформація надається без перевірки повноти, своєчасності та фактичної достовірност...
https://www.facebook.com/KonsultacijnijCentrDlaGromadskihOrganizacij

 •   Пiдписатися на новi
Сергій Тютюнник   3661 день тому   #  

Добрий день, Тетяно!
Підкажіть будь ласка, як діяти у таких обставинах:
Вже у 2013р. ми утворили Громадську організацію шляхом повідомлення - отримали поштою відповідний наказ Міністерства юстиції про прийняття повідомлення про утворення і внесення відомостей до Реєстру громадських об’єднань. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1212 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1212-2012-%D0%BF/paran12#n116) , яка затверджує Порядок ведення цього Реєстру, визначено, що фізична або юридична особа має право на вільний та безоплатний доступ до основних відомостей Реєстру через веб-сайт лише з 01.07.2013р. (пункт 3: Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2013 р., та абзацу двадцять першого підпункту 2 пункту 8, пунктів 9, 11, 12 і 16 Порядку, затвердженого цією постановою, які набирають чинності з 1 липня 2013 року.) Яким чином уповноважена особа нашої Громадської організації може підтверджувати свій статус до 1 липня 2013 року? Наказом Міністерства юстиції, який знаходиться у нас, уповноважена особа не визначена, свідоцтво про реєстрацію громадського об'єднання ми не отримуємо, так як не маємо статусу юридичної особи. Виходить, що уповноважена особа зараз не має можливості доказати свою причетність до Громадської організації? Проте необхідність цього вже виникала. Звернувшись до районного відділу Міністерства юстиції, яке ми повідомляли про своє утворення, з проханням надати витяг з Реєстру громадських об’єднань - отримали відмову.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3661 день тому   #  

Колеги, прошу Вас звертатись на скриньку [email protected] або на консультаційний центр у Мережі, тому що адмініструвати усі ресурси програма не зможе. Цей блог стосується законодавства, яке уже не чинне. З повагою, Тетяна Яцків

 •   Пiдписатися на новi
Сергій Тютюнник   3660 днів тому   #  

Дуже дякую, Тетяно!
Відповідь на своє запитання я знайшов на сайті: http://merezha.ua/topic/47

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3660 днів тому   #  

Є також у Вас на скриньці

 •   Пiдписатися на новi
Ярослав Геращенко   3631 день тому   #  

Доброго дня усім!
Тетяно, ми зараз в процесі реєстрації ГО. От уже статут пройшов первинну перевірку і є перші новини із "фронту" )
Паралельно із купою суто суб'єктивних виправлень, котрі не вплинуть на загальну картину, якою бачать її засновники нашої ГО я маю і декілька досить "слизьких" моментів:
1) Загальна мета не пройшла, - все-таки бажають реєстратори бачити початок старою, битою фразою "Для здійснення та захисту прав та задоволення інтересів"... друге діло кого? ми виправили на "членів суспільства" адже членство далі за статутом у нас фіксоване, а діяльність розповсюджуватиметься далі за фіксованих членів... але це дрібниці.
далі: 2) вони мені в діяльності повиправляли все на "сприяти..." (наприкл. сприяти організації виставок, фестивалів; сприяти консультаціям і т.д.), чи не пропускаю я чогось серйозного дозволяючи таке формулювання?, тобто чи не зможуть мене потім "підловити" на тому, що я не маю право безпосередньо займатись діяльністю, а лише сприяти?
3) і останнє (картина була б незавершена якби не правки у цьому пункті): у розділі "майно та кошти" їм не сподобалось формулювання джерел доходів, яке я перекопіював із статті 157.3 ПК. Вся іронія у тому, що на консультації у податковій мені вказали аби у статуті було саме таке формулювання для отримання пільг в оподаткуванні.

Тетяно, прокоменутйте, будь ласка, це. Особливо другий пункт. Дякую.

 •   Пiдписатися на новi
Ярослав Геращенко   3630 днів тому   #  

ага, і ще, мало не забув: 4) в реєстраційній картці реєстратор видалив кведи благодійної діяльності та діяльності проф.спілок, залишивши тільки 94.99, посилаючись на якісь "нові" правила. Чи це коректно? ... я якщо ми займемось наприклад збором коштів для дитячого будинку як ГО? (стандартний приклад)

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3630 днів тому   #  

Ярославу Геращенко - Тетяна Яцків 30 днів тому написала: Колеги, прошу Вас звертатись на скриньку [email protected] або на консультаційний центр у Мережі, тому що адмініструвати усі ресурси програма не зможе. Цей блог стосується законодавства, яке уже не чинне. З повагою, Тетяна Яцків

 •   Пiдписатися на новi
Ярослав Геращенко   3630 днів тому   #  

Ок, дякую, Анна.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3630 днів тому   #  

Громадські організації сьогодні мають тільки один КВЕД, так що все вірно

 •   Пiдписатися на новi
Роман Криштоп   3629 днів тому   #  

Вітаю! Розумію, що пишу в тему, яка вже не актуальна, але ж все таки: якщо ми хочемо зареєструвати організацію, яка в основному діятеме в 2-х районах, то як поступити, де реєструвати? В обласному упр юст, чі в цих районах? Дякую!

 •   Пiдписатися на новi
Роман Криштоп   3629 днів тому   #  

А також прохання, до тих, хто реєстрував молодіжну організацію в 2013 році- чі не могли б Ви скинути статут на [email protected] для зразку. Дякую!

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3627 днів тому   #  

Доброго дня, тепер територіальні статуси скасовані. Немає сенсу себе обмежувати районами чи областями. Реєструє орган юстиції за місцем знаходження - якщо місцезнаходження село чи місто у районі - райуправління, якщо місто - міське.

 •   Пiдписатися на новi
Роман Криштоп   3627 днів тому   #  

Тетяно, дякую! А якщо засновники проживають в різних районах, то як тут поступити?

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3627 днів тому   #  

Це немає значення при заснуванні громадської організації, вони можуть бути навіть іноземцями чи особами без громадянства, що на законних підставах перебувають в Україні

 •   Пiдписатися на новi
Костянтин Сімоченко   3622 дні тому   #  

Добрый день!
Подготовил Статут для регистрации ГО, но по-скольку писал его сам, то был бы рад, если бы нашлось пару человек, которые не отказались бы прочитать его и высказать свои замечания. Есть желающие? Напишите, пожалуйста, свои адреса ел. почт, я вам вышлю статут :)

 •   Пiдписатися на новi
Роман Криштоп   3622 дні тому   #  
 •   Пiдписатися на новi
Уляна Перчик   3595 днів тому   #  

доброго дня ми вже зареєстрували ГО,тепер виникли питання із звітністю коли і куди потрібно подавати звіти?підкажіть прошу)))дякую

 •   Пiдписатися на новi
Уляна Перчик   3595 днів тому   #  

доброго дня ми вже зареєстрували ГО,тепер виникли питання із звітністю коли і куди потрібно подавати звіти?підкажіть прошу)))дякую

 •   Пiдписатися на новi
Уляна Перчик   3595 днів тому   #  

доброго дня ми вже зареєстрували ГО,тепер виникли питання із звітністю коли і куди потрібно подавати звіти?підкажіть прошу)))дякую

 •   Пiдписатися на новi
Уляна Перчик   3595 днів тому   #  

доброго дня ми вже зареєстрували ГО,тепер виникли питання із звітністю коли і куди потрібно подавати звіти?підкажіть прошу)))дякую

 •   Пiдписатися на новi
Уляна Перчик   3595 днів тому   #  

доброго дня ми вже зареєстрували ГО,тепер виникли питання із звітністю коли і куди потрібно подавати звіти?підкажіть прошу)))дякую

 •   Пiдписатися на новi
Уляна Перчик   3595 днів тому   #  

і ще загадала на рахунок відкриття рахунку в банку,це якийсь особливий рахунок?це обовязково?

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3595 днів тому   #  

Якщо у вас там є Кредобанк - то відкривайте рахунок там. Вони ГО обслуговують безкоштовно. Рахунок потрібен - а куди вам будуть кошти поступати? не в кишеньку ж.

 •   Пiдписатися на новi
Григорій Калашников   3595 днів тому   #  

Документообіг в неприбутковій організації.

Внутрішня фінансова документація неприбуткової організації. Ведення яких документів є обов'язвовим? Наприклад, головна книга, касова книга....

Хто точно знає, перелічте будь ласка. Якщо є матеріали тренингів на цю тематику, надішліть чи дайте ссилку. Дякую.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3595 днів тому   #  

Доброго дня, Уляно, щодо звітності буде корисною таблиця, підготовлена експертом О.Вінніковим http://merezha.ua/project/1 (внизу, файл "звіти"). Якщо говорити більш просто - у відділенні Пенсійного варто написати заяву, що у Вас не буде поки що найманих працівників чи договорів ЦПХ із фізособами (якщо дійсно не плануєте) - тоді від щомісячного звіту будете звільнені. Щодо податкового звіту - перш за все перевірте, чи є у Вас статус неприбуткової організації. Якщо так - тоді актуальним є звіт неприбуткових організацій (щоквартальний), він подається у будь-якому разі, навіть якщо не було надходжень чи витрат. Якщо Ви не включені у Реєстр неприбуткових - варто це зробити якнайшвидше. Також організації подають звіт статистичний http://www.lawngo.net/index.php?itemid=2047

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3595 днів тому   #  

Доброго дня, Григорію, тут для ГО, яка має статус неприбутковості актуальні всі вимоги ведення бухобліку, як для інших юридичних осіб. Тому якщо є робота із готівкою - це повний спектр вимог роботи із готівкою (і касові ордери, і касова книга і т.д.) Тому або найняти бухгалтера або самому іти на курси. Спеціалізовані тренінги щодо неприбуткових навряд чи будуть актуальними - тут специфіка у доходах, які звільняються від податку на прибуток (це деякі статті ПК, про які ми уже давно говоримо), звіти неприбуткових (декілька клітинок, які потрібно заповнити - і для цього достатньо знань у будь-якого керівника ГО). Однак якщо говорити про роботу із готівкою, найманням на роботу працівників, укладенням із фізособами (не ФОП) договорів - тут варто іти на курси або ж наймати бухгалтера

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3595 днів тому   #  

Таким чином, щодо питання про навчання - вони є платними, і відвідання будь-яких курсів, які проводяться для бухгалтерів, є прийнятними для діяльності організації. Деякі фіірми пропонують такі курси для НО. Грантодавці такі ініціативи не підтримують та не фінансують, щоб вони були безкоштовними, принаймі я не зустрічала. Підтримуються напрямки, які стосуються специфіки законодавства саме про НО, вимоги ведення бухобліку є загальними для всіх юросіб.

 •   Пiдписатися на новi
Ярослав Геращенко   3595 днів тому   #  

Доброго дня, Тетяно. Маю запитання щодо цієї заяви у пенсійний про те, що "у Вас не буде поки що найманих працівників чи договорів ЦПХ із фізособами". У нас в пенсійному типова форма заяви містить наступну фразу: "фінансово-господарської діяльності вести не буде", а все інше по працівниках.
Тепер запитання: якщо ГО справді працівників не найматиме, ЦПД не заключатиме, але братиме безповоротну фінансову допомогу (у незначних масштабах) і кластиме собі на рахунок і ще з рахунку будть здійснені проплати за аренду приміщення, то ЧИ вважатиметься це тією самою "фінансово-господарською діяльністю", котра написана у заяві? можна в такому разі таку заяву їм нести, чи краще видалити цю фразу, нехай вона, навіть, і у типовій заяві?
Дякую.

 •   Пiдписатися на новi
Григорій Калашников   3595 днів тому   #  

ПФ интересует лишь факт уплаты налогов за работников, если таковые имеются. Возмещение коммунальных затрат или аренды к ПФ отношения не имеет. Это вопрос отчетности в ДПА.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3595 днів тому   #  

Як вірно вказує колега, до ПФ це відношення немає, їх турбують тільки їхні внески та відрахування

 •   Пiдписатися на новi
Ярослав Геращенко   3594 дні тому   #  

Дякую, Григорій і Тетяно, і ще одне запитання-коментар: Тетяно, ви от надали у відповідь на запитання Уляни схему О.Віннікова по звітуваннях на мережі. Але це ж правила за 2011 рік, на скільки я знаю є кардинальні зміни від тої схеми. Наприклад, на скільки я знаю: у податкову достатньо звітуватись щоквартально, а там є якісь місячні звітування (1 дф) і деякі звіти зараз об'єднані... я не помиляюсь?

 •   Пiдписатися на новi
Ярослав Геращенко   3589 днів тому   #  

А, і що таке Головна Книга? Вона справді потрібна?

 •   Пiдписатися на новi
Костянтин Сімоченко   3586 днів тому   #  

Добрый день всем неравнодушным!
Обращаюсь к вам с просьбой дать информацию о бухгалтерском учёте ОО со статусом неприбыльности. Вопрос очень актуальный. Если вникнуть в тонкости регистрации ОО представляется достаточно реальным, то постичь бухучёт для человека, который с этим никогда не сталкивался (у меня медицинское образование), достаточно сложно. В связи с этим прошу вас дать какую-нибудь информацию про бухучёт, что и как нужно правильно делать. Думаю, что не только мне это пригодится.
Спасибо заранее :)

 •   Пiдписатися на новi
Уляна Перчик   3585 днів тому   #  

погоджусь,я теж навіть незнаю з чого починати читати

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3585 днів тому   #  

Щоб знати всі нюанси бухобліку, найбільш доцільно пройти курси. Щодо неприбуткових є тільки певні нюанси (звільнення від податку на прибуток, подання звітності неприбуткових у податкову, натомість правила бухобліку - однакові для усіх юридичних осіб (наприклад, ті ж питання касової дисципліни)

 •   Пiдписатися на новi
Ярослав Геращенко   3585 днів тому   #  

А громадським організаціям у податковій потрібно звітуватись тепер лише раз на рік?

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3584 дні тому   #  

Зміни до ПК ст.57.1: неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів державної податкової служби за звітний (податковий) рік і не сплачують авансових внесків.

 •   Пiдписатися на новi
Григорій Калашников   3584 дні тому   #  

Тетяно, Ви хочете сказати, що ПОДАТКОВИЙ ЗВІТ
про використання коштів неприбуткових установ та організацій з початку 2013р. неприбуткові громадські організації подають не щоквартально, а раз на рік?

 •   Пiдписатися на новi
Ярослав Геращенко   3584 дні тому   #  

дякую :)

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3584 дні тому   #  

Маємо такі зміни до ПК :)

 •   Пiдписатися на новi
Григорій Калашников   3584 дні тому   #  

Действительно, уточнил сегодня у налогового инспектора, квартальные отчеты не сдаем. За 2013 год подаем отчет в январе 2014. Так, что коллеги, отдыхаем:)

 •   Пiдписатися на новi
Лілія Дмитренко   3584 дні тому   #  

Даже не верится :)

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3584 дні тому   #  

Тут мені підказали, що звіт по пільгам всерівно потрібно здавати квартально.

 •   Пiдписатися на новi
Григорій Калашников   3583 дні тому   #  

що Ви маєте на увазі? Який такий звіт по пільгам?

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3583 дні тому   #  

Назва: Звіт про суми податкових пільг. Наша ГО такий звіт здає. Код податку збору - 11021100. Назва податку, збору - Податокна прибуток інші платники податків. Код пільги згідно з Довідником пільг - 11020193. Найменування податкової пільги - Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротньої допомоги чи добровільних пожертвувань.
А потім йде розрахунок пільги. Строк користування податковими пільгами у звітньому періоді.

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3583 дні тому   #  

Григорій Калашніков. Ви уточніть це питання у свого налогового інспектора.

 •   Пiдписатися на новi
Григорій Калашников   3583 дні тому   #  

А еще кто нибудь сдает такие отчеты в ДПА? Мы никогда такие не сдавали. Или это новинка 2013 года?

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3583 дні тому   #  

Ні, це не новинка.

 •   Пiдписатися на новi
Григорій Калашников   3583 дні тому   #  

Давайте дождемся комментариев других участников форума. У нас никто не требовал за прошедшие 5 лет такие отчеты.

 •   Пiдписатися на новi
Лілія Дмитренко   3583 дні тому   #  

Я також кілька років подавала звіт по пільгам, але тоді, коли був рух коштів. Якщо ж кошти не поступали на рахунок протягом кварталу, то податкова такий звіт не брала.

 •   Пiдписатися на новi
Анна Чайковська   3583 дні тому   #  

Я теж би хотіла щоб Тетяна Яцків дала відповідь на це питання. Кому хочеться здавати лишні звіти.

 •   Пiдписатися на новi
Костянтин Сімоченко   3583 дні тому   #  

По-скольку никто так и не дал ответа на вопрос, осмелюсь снова поднять эту тему - подскажите, пожалуйста, как быть с бухучётом?

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3578 днів тому   #  

Доброго дня, щодо звітів про суми пільг. До набуття чинності справді був звіт 1 ПП, що заповнювався, коли були надходження, він не чинний. Є звіт http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1233-2010-%D0%BF (постанова КМУ, діє із 2011) Та він не стосується неприбуткових, бо згідно із 157.14 ПК звітність для організацій, що внесені у Реєстр неприбуткових, затверджується не КМУ, а ДПС

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Хуторна   3500 днів тому   #  

пані Тетяно, наша обласна організація у складі Всеукраїнського товариства існує 15 років. За новим Законом про ГО - вона має називатись "відокремлений підрозділ". У новому законі я знайшла інформацію, як утворювати відокремлений підрозділ і т.п. Та що (за новим Законом) СЛІД ЗРОБИТИ нам, вже існуючим обласним організаціям (як ми називались досі)? А також місцевим осередкам (у структурі нашої обласної організації)? Приміром, змінились голови осередків, голова обласної також два роки тому змінився.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Хуторна   3500 днів тому   #  

пані Тетяно, наша обласна організація у складі Всеукраїнського товариства існує 15 років. За новим Законом про ГО - вона має називатись "відокремлений підрозділ". У новому законі я знайшла інформацію, як утворювати відокремлений підрозділ і т.п. Та що (за новим Законом) СЛІД ЗРОБИТИ нам, вже існуючим обласним організаціям (як ми називались досі)? А також місцевим осередкам (у структурі нашої обласної організації)? Приміром, змінились голови осередків, голова обласної також два роки тому змінився.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   3491 день тому   #  

П.8 Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про громадські об’єднання» передбачає, що щодо осередків із статусом юрособи приймається рішення вищим органом управління про припинення, правонаступником майна, активів та пасивів таких осередків є відповідна громадська організація. Термін на приведення у відповідність – 5 років. Звичайно, це викликає чимало запитань, і активні ВГО повинні це питання піднімати – як бути місцевим осередкам із застосуванням цієї норми і чи не варто це змінювати (наприклад, надати право цим осередкам стати окремими ГО, не втрачаючи статусу і майна)

 •   Пiдписатися на новi
Родина Владислав   2927 днів тому   #  

День добрый, подскажите будьте так добры, каким законом (частью, параграфом, пунктом) регулируются сроки и порядок подачи "змін до відомостей про склад керівних органів" державному регистратору согласно действующего закона до 2011 года, и с выходом нового закона?

В законе ничего конкретно относящегося к данной ситуации вычитать не можем, а регистраторы отказываются регистрировать-легализовать оба протокола старый (2010 года) и новый (2015 года), старый не был подан так как мы в свое время ничего в законе не могли вычитать вменяемого по данной ситуации, а при встрече с регистратором был получен ответ - да его вообще подавать не нужно, это внутренний документ организации. Сейчас началось кино, что оказывается, документ нужно было регистрировать и исходя из этого они протоколы не принимают.

Заранее благодарен
Владислав.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   2891 день тому   #  

Владиславе, ми уже спілкувались із Вами на скриньці програми [email protected]

 •   Пiдписатися на новi
Олександа Сіробаба   2686 днів тому   #  

Добрий вечір, шановна Тетяна потребую вашої поради. Хочу створити неприбуткову громадську організацію зі статусом юридичної особи, яка б мала мінімальну звітність. В перспективі можливе створення підприємств і право організації звертатись до суду. Порадьте будь ласка яка форма статута підійде найкраще, бо вже заплутався у безлічі стандартних шаблонах статуту. І ще роз'ясніть будь ласка, в чому практична різниця в формах неприбутковості 0006 і 0011?

 •   Пiдписатися на новi
андрій новгородський   2357 днів тому   #  

Що цікаве, що в Україні з 15 тисяч зареєстрованих благодійних організацій тільки біля 2000 реально діють, тобто всього 15%, 90% з них взагалі не звітують перед Фіскальною службою.
Чому?
Ось тут знайшов відповідь www.pravoconsult.com.ua/reyestratsiya-gromadskoyi-organizatsiyi-sposib-uhilennya-vid-splati-podatkiv, що громадські організації для досягнення мети своєї діяльності можуть створювати підприємницькі організації або установи. Тому нерідко трапляються випадки, коли ГО використовують для приховування доходів, відмивання грошей та зниження податків! так а навіщо було тоді створювати такі норми, щоб дозволяти ГО ухилятися від податків?

 •   Пiдписатися на новi
 •   Пiдписатися на новi


Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.