bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз


+ Пiдписатися

Поляки в Україні: що ховається за скромною цифрою у 0,3%   

Автор Статті - Євген Фролов

Відеорепортаж:

Автор ідеї, репортер: Ткаченко Лілія

Оператор: Червонна Анастасія

Наші народи жили поряд з давніх-давен, ще з тих часів, коли вони навіть ще і не називали себе так, як називають зараз – поляками і українцями. Тривалий час ми жили в одній державі, тепер кожна нація має свою країну. Але і зараз чимало українців проживає в Польщі, а поляків – в Україні.

Під час останнього перепису населення у Польщі, у 2002 році, українцями себе назвало 27 тисяч громадян. А під час перепису 2001 року в Україні, поляками записалися 144 тисячі людей. Але і перша і друга цифра не показують реальної ситуації, насправді національні спільноти більші. Але українці і поляки настільки схожі між собою і настільки асимілювалися з місцевим населенням, що їм самим іноді важко визначитися із власною національністю.

Схожі етнічно, розділені релігією

На землях, які лежать в кордонах сучасної України, поляки жили давно. Ще з часів Київської Русі. Але по-справжньому активно землі Західної і Центральної України поляки стали заселяти у середньовіччі. Цей процес посилився, коли Галичина, Волинь, Наддніпрянщина і Поділля опинилися у складі держави Річ Посполита.

У ХVIII столітті могутня до цього Польська держава починає слабшати. Велика частина польських земель потрапляє під контроль Росії. У ХІХ столітті Москва уже розпоряджається  значною частиною території Польщі, а Галичина і землі півдня Польщі опиняються під владою Австрії. Таким чином, поляки і українці живуть пліч-о-пліч у двох великих імперіях. Народи тісно взаємодіють, культури частково змішуються. Виникають український і польський рухи, мета яких - встановлення національних суверенітетів.

Етнічно близькі один одному поляки і українці були розділені релігією. Вибір на користь православ'я чи католицизму, наряду з мовою, власне визначав те, до якої національності відносили себе люди.

У першій половині ХХ століття на територіях, що зараз є кордоном Західної України та Східної Польщі, не було чіткого розмежування між українцями та поляками. Народи жили поряд один з одним і, на жаль, не завжди мирно. Після Другої Світової У Москві та Варшаві вирішили поділити населення за етнічною ознакою. Влаштували примусове масштабне переселення: українців вивозили в Україну, поляків - у Польщу. Але навіть після цього поляків на Галичині залишилося чимало. Дехто з них, щоб залишитись жити на землях предків, навіть був вимушений приховувати свою національність.

Згадують про те, що вони поляки

За офіційними даними лише 0,3% громадян України складають поляки. Найбільше їх проживає у Житомирській (49 тисяч), Хмельницькій (23 тисячі) та Львівській області (19 тис). Це дев'ята за чисельністю етноспільнота в Україні.

Зараз відбувається процес, коли тисячі українців згадують про своє етнічне коріння. Зокрема, щоб отримати «карту поляка» – документ для не-громадян Польщі, який надає чимало прав і можливостей на території цієї держави. Україна зі свого боку не заважає етнічним полякам гуртуватися довкола своєї історичної батьківщини.

Активно працюють польські громадські організації – Спілка поляків України, Федерація польських організацій в Україні, Об'єднання поляків Житомирщини «Полонія», Національно-культурне товариство «Згода», Польський інститут у Києві, Спілка поляків Донбасу, тощо.

Окремими питанням є вивчення польської мови як рідної представниками польської національної меншини. Так лише на території Львівського консульського округу діють 5 шкіл з польською мовою навчання, близько 80 позашкільних навчальних закладів та 6 дошкільних груп.

Педагогічні кадри для шкіл із викладанням польської мови готують 15 ВНЗ країни: Тернопільський педагогічний університет, Львівський національний університет імені Франка, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Житомирський педагогічний університет та інші.

Гостинні львівські поляки

Щоб детальніше дослідити, як живе польська спільнота, їдемо у Львів. Своїм виглядом і атмосферою це місто багато в чому завдячує тривалому перебуванню у польській культурній та економічній зоні. Свідок цієї епохи -  Львівський Кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці.

- Його історія дуже багата, він має 600 років. Це, можна сказати, перлинка всього католицизму України, - каже отець Іван Ходонович, що служить у Кафедральному соборі.

За словами священика, служби тут читають українською, польською, латинською та англійською мовами.

У Львові дві школи де викладають польською. Одна з них – школа № 10 імені Святої Марії Магдалини. У 2016 році цьому навчальному закладу виповниться 200 років.

- Викладаємо і спілкуємося з учнями польською мовою, – каже директор школи Марта Маркуніна. – Є предмети, які не мають інші школи – це польська мова, польська література, історія Польщі, географія Польщі, уроки релігії.

Польську мову у Львові вивчать не лише в національних школах. Діють громадські організації, які займаються просвітництвом, серед них – «Союз Поляків «Білий Орел», при якому працює освітній центр. Коли ми завітали туди, мали нагоду побачити уроки для дітей та підлітків.

- Це щось таке, як шкільна підготовка, вчимо букви, читати, рахувати, – каже директор з розвитку «Союзу Поляків «Білий Орел» Христина Фролова. – Діти бавляться, співають, дивляться фільми...

Голова правління «Союзу Поляків «Білий Орел» Сергій Лук'яненко так розповідає про місію організації:

- «Союз...» засновано мною і ще двома однодумцями у 2011 році, – каже він. – Метою було об'єднати  молодь та поляків активного віку - 30-40 років. Перш за все ми організували курси з вивчення польської мови. В нас діє декілька дорослих груп, декілька дитячих груп. Ми організували курси з вивчення історії Польщі - але так як це бачать поляки, а не так як про це розповідали радянські підручники.

Осередки ГО «Союз Поляків «Білий Орел» діють і у райцентрах, зокрема у Бродах. Керівник місцевої філії Наталія Целюх розповідає про те, що діти і дорослі в їхньому центрі вивчають польську історію та мову, спілкуються між собою, підтримують національні традиції.

- У нас немає абсолютно ніяких перешкод у нашій діяльності, – каже вона. – Громада розвивається, кількість членів збільшується, місцева влада нас завжди підтримує.

У Львові раз на два тижні виходить газета «Кур'єр Галіційський». Вона польською мовою. Головна тема видання - взаємовідносини між поляками та українцями, як на рівні держав, так і на рівні етносів. Журналіст видання розповів про життя польської спільноти у місті.

- Є багато організацій, є польський хор, є театр, є польський футбольний клуб «Погонь», – каже він. – Тобто польська спільнота живе. Кожен намагається якусь нішу заповнити.

Журналіст видання «Кур'єр Галіційський» Кшиштоф Шиманський одночасно є актором польського народного театру.

- Театр поляки створили ще у післявоєнні роки, – розповідає пан Кшиштоф. – Із часом він став дуже популярний, на вистави приходило багато львів'ян, шкільна молодь. Це було перше місце де полякам можна було зустрічатися, поговорити між собою.

Ще один важливий для львівських поляків колектив - національний хор «Ехо». Його керівник і диригент Едвард Куц розповідає:

- Хор відновили у 1989 році. І після шести місяців в нас вже був перший концерт, а після року ми мали у своєму складі 102 особи.

Пан Куц говорить, що були часи, коли польських студентів виключали з ВНЗ лише за акцію покладання квітів до пам'ятника Адаму Міцкевичу. Згадує, як у 1989 році поляки винайняли вантажівку і катались нею по місту співаючи національних пісень. Тоді ніяких наслідків для учасників цієї акції не було – на думку Едварда Куца, влада просто зрозуміла всю силу польської спільноти.

Загалом, усі з ким ми спілкувалися говорили про атмосферу мириу і толерантності у Львові.

Отець Іван Ходонович, священик Львівського Кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці каже:

- Тут люди на вулиці говорять різними мовами, ніхто на тебе не показує пальцем - чи ти розмовляєш польською, італійською, англійською, російською. Тут у Львові є багато національних спільнот. Але всі живуть дуже мирно, по-братерськи, по-християнськи.  

***

The Polish minority: what is hiding by modest number 0.3%

Our people lived close to each other from ancient time even they didn’t called themselves the way the do now – Polish and Ukrainian. For a while we lived in the same country, now each nation has the  their own country. But now, some of Ukrainians live in Poland, and Polish- in Ukraine

During the last Census of population in Poland, in 2002, there are 25 thousand people who called themselves Ukrainian. And during Census 2001 in Ukraine there were114 thousand who called themselves Polish. Although, first and second number doesn’t show the real situation, in fact the national community is bigger. But Ukrainian and Polish people have a lot of similarities, so they assimilated with local people and sometimes it is difficult for them to identify with their nationality.

Ethical similarity but separated with religion

The Polish people have live for ages since Kyiv Rus on the lands close to boundary of modern Ukraine. The Polish people started to colonize the lands of the West part of Ukraine in middle ages. This process increased when the when Galicia, Volyn, Dnieper region and Podillya became a part of Polish–Lithuanian Commonwealth. In ХVIII century the strong before Polish country became weaker. The bigger part of polish lands fell under the control of Russia. In ХІХ century Moscow controlled the biggest part of Polish territory and Galicia and lands of South Poland fell under Austrian power. That why, the Polish people and Ukrainian lived together in both the biggest Empires. The people collaborated tightly and the cultures were partially mixed. There were Ukrainian and Polish movements, which aimed to set up national sovereignty. The ethnically close to each another Ukrainian people and Polish were separated by religion. It was important choice between Catholic or Orthodox religion, and language which defined to which nationality was people belong themselves.

To remind about polish nationality

By the official database only 0,3% the citizens of Ukraine  are Polish people. The biggest part of them live in Zhytomyr (49 thousand),Khmelnytsky (23 thousand) and Lviv region (19 thousand).

It is the nine biggest minority groups in Ukraine.

Currently, it is the process when thousands of Ukrainians mention about their ethnic roots. Besides, in case when they apply for a card of Polish – is the document for non-Polish citizen which give you some rights and possibilities on the territory of its country. Ukrainian government doesn’t prevent ethnic Polish people to gather around their historical Motherland.  

The Polish NGO are working actively – the Polish Union of Ukraine, the Federation of Polish organizations in Ukraine, The Polish Zhytomyr Association "Polonia" National Cultural Association "Consent" Polish Institute in Kyiv, the Polish Union of Donbas, etc. The specific question is learning of Polish language as native for representatives of Polish minority group. Only on territory of Lviv consular district there are 5 schools with Polish language of studying, around 80 afterschool educational institutions and 6 Kindergartens.

Teachers for schools with instruction in Polish universities prepared  15 studying institutions throught the  country : Ternopil Pedagogical University, National University of Ivan Franko, Volyn National University Ukrainian, Zhitomir Pedagogical University and other

Hospitable Lviv Polish

To explore more the way of Polish community living , we went to Lviv. The appearance and atmosphere of the city is largely attributed to prolonged ing  in the Polish cultural and economic zone.The wittness of this era - Lviv Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary

It history is very rich and it has reached already 600 years old. It can be said the pearl of all Catholicism of Ukraine- said Father John Hodonovych that is helding services in the Cathedral.

According to his words, the service here read in Ukrainian, Polish, Latin and English languages.

In Lviv, there are two schools where teaching Polish language. One of them - the school number 10 named of St. Mary Magdalene. In 2016 this educational institution will celebrate 200 years.

- We spread and communicate with students in Polish - the director of Martha Markunina school. - There are courses that have no other schools which are Polish, Polish literature, Polish history, geography of Poland and lessons of religion.

Polish language in Lviv learns not only in national schools. There are NGOs that cooperate with education institutions, among them - "Union of Polish people" White Eagle ", with educational center. When we arrived, we had the opportunity to see lessons for children and adolescents.

- It is something such as school system; teach The ABC, reading, leart how to count - the director of development "Union of Poles" White Eagle "" Christina Frolov. - Children are playing, singing, watching movies.

Chairman of the "Union of Poles" White Eagle "Sergei Lukyanenko told about mission of organization:

- "Union ..." was founded by me and two other associates in 2011, - he said. - The aim was to unite the youth and Polish people of working age - 30-40 years. First of all we organized training courses in Polish. As we have a few adult and some children groups. We organized training courses in Polish history - but as Polish people understand it , not the way it told in Soviet textbooks.

The branches of organization "Union of Polish people" White Eagle "operate in regional centers, particularly in Brody. The head of the local branch Tselyuh Natalie said that children and adults in their center study Polish history and language, communicate with each other, and support national traditions.

- We have absolutely no obstacles in our work - she says. - The community is developing, the numbers of members increase, and local authorities have always supported.

In Lviv, there is newspaper "Courier Galician". which publish twice a week. It is in Polish language. The main theme of the publication is the relationship between the Polish and Ukrainian people at the state and of ethnic group’s level. The journalist from publication described the life of the Polish community in the city.

- There are many organizations, there is a Polish choir, a theater, a Polish football club "epaulets" - he said. - That the Polish community living. Everyone is trying to fill a certain niche.

Journalist of the "Courier Galician" Krzysztof Szymanski is also the Polish national theater actor.

- Theatre Poles created in the after war years - says Mr. Krzysztof. -Iit became very popular in many performances were attended by singers and school youth. This was the first place where Polish people could meet and talk with each other.

Another important group of Polish people in Lviv is National Choir "Echo". Its director and conductor Edward Kutz says:

- Choir was restored in 1989. After six months we had had already our the first concert, and after a year we had of 102 people in  the choir.

Mr. Kutz said that there were times when Polish students expelled from universities only action-laying ceremony at the monument to Adam Mickiewicz. I remember in 1989 the Polish people  rented a truck and rode it around the city singing national songs. Then there were any consequences for participants of this event - according to Edward theory, the government just realized the strength of the Polish community.

In general, all of whom we spoke about the atmosphere of peace and tolerance in Lviv.

Father John Hodonovych, L'priest of the Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary says:

- There are people on the street, who speak different languages, no one will not show finger - if you talk Polish, Italian, English, Russian. Lviv has many ethnic communities. But all live very peacefully like brothers, Christian.

Коментарі

Лі Євгенія   3168 днів тому   #  

Дуже цікавий екскурс в історію, дійсно глибоко висвітлені як переваги, так і недоліки з тих чи інших моментів. Особливо сподобався підрозділ "Гостинні львівські поляки". Сподіваємося побачити продовження матеріалу та було б цікаво прочитати аналітичний матеріал з іншими порівняннями та прикладами

  •   Пiдписатися на новi
  •   Пiдписатися на новi


Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.