bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Як бути, коли ДПА відмовляє у визнанні організації неприбутковою?

За даними останніх звернень до програми правової підтримки організацій громадського сектору, частими стали спори щойно зареєстрованих організацій із органами податкової, які стосуються включення до реєстру неприбуткових організацій.

Отримання цієї довідки має важливе значення для роботи організації, адже є підставою для звільнення від сплати податків на окремі види доходів, визначені у Законі «Про оподаткування прибутку підприємств». В іншому випадку вона буде змушена оподатковувати надходження, за рахунок яких переважно організація забезпечує життєдіяльність, у тому числі і добровільні пожертвування.

Організації відзначають, що ДПА відмовляє організаціям у включенні до реєстру, коли формулювання у статуті викладене не як у Законі «Про оподаткування прибутку підприємств» (статті 7), а як у Законі «Про об’єднання громадян». Водночас чимало діючих організацій успішно проходили реєстрацію і з положеннями Закону «Про об’єднання громадян».

Стаття 21 Закону України «Про об’єднання громадян» містить таке формулювання: «Кошти та інше майно об’єднань громадян, в тому числі тих, що ліквідуються, не може перерозподілятись між їх членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.»

Натомість П.7.11.11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» містить таке формулювання: «7.11.11. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету»

Центр громадської адвокатури звернувся із запитом до ДПА щодо роз’яснення, у чому вбачає орган державної влади суперечність положень та чому організаціям відмовляють у отриманні ознаки неприбутковості.

У листі ДПА №27535/10/15-109/407 від 14.12.2009 р. на запит №01/11ППГ від 12.11.2009 р. вказується, що «спеціальні норми закону мають пріоритет над загальними нормами. Враховуючи, що Законом про прибуток передбачено, зокрема, порядок оподаткування неприбуткових установ і організацій, то його положення в цілях оподаткування в першу чергу мають вищу силу порівняно із іншими законами.» Тому ДПА дотримується позиції, що у статуті мають бути такі ж положення, як у Законі «Про оподаткування прибутку підприємств», і в двох Законах є суперечливі положення, що не дозволяють разом співіснувати.

Не вдаючись у дискусії щодо того, чи взагалі на сьогоднішній день при чинному законодавстві громадська організація може отримувати прибуток, не порушуючи законодавства про об’єднання громадян, і бути із іншим статусом, ніж «неприбуткова», радимо тим, які тільки легалізовуються, простежити, щоб у статуті було таке положення:

«Кошти та інше майно організації не підлягають розподілу між її членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена такої організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи) і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у разі ліквідації організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.»

Водночас якщо в організації виникли проблеми на етапі отримання такої довідки, щоб одразу не вносити зміни у статут, корисними будуть огляд судової практики та рішення національних судів на користь організацій. Їх можна застосувати для врегулювання конфлікту та додаткових аргументів під час спілкування із посадовими особами та оскарженні відмови у адміністративному та судовому порядку.

Роз’яснення ДПА та важливі рішення національних судів, які набрали чинності та містяться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, можна знайти на порталі програми правової підтримки організацій громадського сектору Центру громадської адвокатури.  

Програма надає правові консультації за сприяння проекту «Правова підтримка громадських ініціатив організацій громадського сектору, ОСББ, ініціативних груп громадян у сфері місцевого розвитку», що реалізовується Центром громадської адвокатури за сприяння програми «Посилення впливу громадянського суспільства» Міжнародного фонду «Відродження».

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

Кравчук Егор   4659 днів тому   #  

тут идёт подмена понятий, не прибыльные предприятия или не прибыльные организация НЕ ТОЖЕ САМОЕ что и НГО!!! и регулируются разными законодательными актами... НГО управляется законом "Про общественные организации" и не занимаются хозяйственной деятельностью.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4658 днів тому   #  

Поняття НГО взагалі у законодавстві немає....Це застосовують організації для узагальнення, щоб не писати увесь перелік. Законом "Про об'єднання громадян" регулюється тільки д-сть громадських організацій. Закон "Про громадські організації" - тільки законопроект, поки що не прийнятий.

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4658 днів тому   #  

Відповідно до цивільного законодавства поняття "організація" включає в себе таке утворення як «підприємство», відповідно розділяючи підприємства на державне, комунальне тощо.
Наприклад: Стаття 55. „Поняття суб'єкта господарювання” Господарського кодексу України визначає, що „Суб'єктами господарювання є: господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства.”
У цивільному кодексі України також розподіляється поняття державних та комунальних підприємств, що цілком однозначно відображено у статті 167. „Правові форми участі держави у цивільних відносинах.” та стаття 169. „Правові форми участі територіальних громад у цивільних відносинах.”
підприємство та об"єднання громадян абсолютно різні поняття.

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4658 днів тому   #  

підприємство - самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою
одержання відповідного прибутку (доходу). Окрім цього потрібно зауважити що підприємство має самостійний баланс, поточні та вкладні
(депозитні) рахунки в установах банків, печатку зі своїм
найменуванням, а також знак для товарів і послуг.
Підприємство має право здійснювати будь-які види господарської
діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і
відповідають цілям, передбаченим статутом підприємства.

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4658 днів тому   #  

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
господарська діяльність - будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт;
суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності;

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4658 днів тому   #  

в итоге имеем одно слово с абсолютно разными определениями.... я имею ввиду понятие "организация".

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4658 днів тому   #  

общественная организация по определению не может заниматься хозяйственной деятельностью, это недоработка законников при написании законов... что поделать, Украина ;))

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4658 днів тому   #  

Татьяна, поздравляю с участием в проекте "Гурт", я очень рад Вас видеть на этом ресурсе.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4658 днів тому   #  

Дякую, взаємно і Вас - як кращого коментатора. Не можна давати розслаблятись :), має бути feedback, тоді видно небайдужість

 •   Пiдписатися на новi
Тимчук Тарас    4658 днів тому   #  

ГУРТ не проект :). Швидше платформа і можливість+процес

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4658 днів тому   #  

Татьяна, Вы как раз кста-ти, правовой поддержки как-раз и не хватает, законодательство настолько горбатое, что уже голова распухла. Как раз решаю проблему "журналист против НГО" с моральным иском на 30т. деревяных. Весьма неприятно, наверно потребуется Ваша консультация, ситуацию скину на мыло вечером.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4658 днів тому   #  

Скидайте на [email protected]

 •   Пiдписатися на новi
Артур Кочарян   4658 днів тому   #  

Егор, Вы неправы. Особенно по первому своему комментарию. Я проходил подобные этапы регистрации и уверяю всех: ДО начала регистрации сходите в налоговую и согласуйте Статут с ними. А потом уже принимайте. Это типичная ошибка (которая описана автором запроса).
Поэтому и рекомендую вначале согласовать с налоговой, а потом регистрировать. Налоговая права. НГО ТОЧНО также отчитывается как и ВСЕ, кто ведет хоздеятельность. Другой вопрос, что имеет люготы.
Спасибо.

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4658 днів тому   #  

давайте будем последовательны ;)) хоз. деятельность -это деятельность с целью получения ПРИБЫЛИ.

Господарську діяльність здійснюють суб'єкти господарювання. Господарська діяльність (господарювання)- діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, надання робіт та послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність (ст. 3 закону України «Про господарську діяльність»). Громадська організація не є об'єктом господарської діяльності, не має на меті виготовлення чи реалізацію продукції, та не надає роботи чи послуги вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4658 днів тому   #  

едем дальше ))) если сильно хочется ДПА отождествлять НГО с хозяйственниками то должен выполнен следующий пункт:

Стаття 24. Господарська та інша комерційна діяльність

З метою виконання статутних завдань і цілей зареєстровані
об'єднання громадян можуть здійснювати необхідну господарську та
іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових
установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування
підприємств в порядку, встановленому законодавством.

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4658 днів тому   #  

думаю из-за вот этой ошибки все коллизии:

Стаття 26. Порядок здійснення фінансового контролю

Об'єднання громадян у встановленому порядку подають
фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.

а должно быть: Стаття 26. Порядок здійснення фінансового контролю

Об'єднання громадян у встановленому порядку подають
фінансовим органам декларації про свої ФІНАНСОВІ НАДХОДЖЕННЯ та витрати.

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4658 днів тому   #  

ну и на добивку))) при регистрации НГО, если ДПА отказывает в выдаче такой справки есть де-факто обвинение организации в нарушении законов, потому что невозможно определить при регистрации, будет ли организация неприбыльной или нет... по факту: регистрировать и выдавать такие справки должны 100% а при обнаружении нарушения закона или неуплаты налогов - снимать статус неприбыльности. вот так вот)))

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4658 днів тому   #  

ну а с жизненных ситуаций - чиновников так и прёт, когда они гоняю людей с кабинета в кабинет )))) мне уже возвращали один Статут с надписью: имеется признаки доходности и наличием орфографических ошибок)))) хотя подавал типовой статут, ток название подставил. Так что я не удивляюсь таким поворотам событий)))

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4658 днів тому   #  

ладно, я сегодня к крестникам ходил..... завтра разнос устрою... и но налогообложению... и.... сори, суд на вторник, успею.... люблю хохлов, на последний момент всё откладывают

 •   Пiдписатися на новi
Артур Кочарян   4657 днів тому   #  

Егор,
1. "хоз. деятельность -это деятельность с целью получения ПРИБЫЛИ" Проконсультируйтесь с бухгалтером. они знают, что такое хоз. деятельность. Прибыль тут не при чем. Все чего то стоит (улуги в том числе, даже если они бесплатные. бесплатные для бенефициария, но не для надавача послуг).
2. Когда КабМин примет вашу редакцию ст.26, тогда продолжим дискуссию.
3. "ну и на добивку))) .... вот так вот))) ". Есть ЧЕТКАЯ инструкция определения статуса неприбыльности. Вот согласно ЭТОЙ инструкции и нужно ПРОПИСЫВАТЬ свой Статут, а не рассуждать и гонять ветер.

И в догонку (заметьте, не на добивку). Зачем так Активно (чуть не написал "агрессивно") реагировать на комментарии? Против Вас лично ничего не имею. Просто ЗНАЮ как это работает в ЭТОЙ системе. И у НГОшников есть два варианта - рассуждать и гонять ветер или находить выход, удобный для себя. Я больше сторонник реальных конкретных действий, которые приносят разрешение стуации. Вот есть ли бы автор проконсультировалась ЗАРАНЕЕ, принесла Статут на редактирование, - не было бы всех этих проблем.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4657 днів тому   #  

У цьому розясненні чітко і ясно вказується, які положення слід вказати, щоб були "і вівці цілі" і "собаки ситі". Щодо того, чи потрібно, Артуре, ходити у ДПІ перед тим, як подавати статут - питання спірне, по-перше,не допоможуть у ДПІ р-ну міста чи області у цьому, а по-друге, якщо так ГО слід ходити по всім установам - ніг не вистачить (це не тільки ДПІ, але і всі інші фонди, та управління). Для цього наша програма і готує запити у ДПА та надає роз'яснення (так що проблема не у організації та автора виникла :), хто хоче користується - хто хоче нехай ходить по всіх установах.

 •   Пiдписатися на новi
Артур Кочарян   4657 днів тому   #  

Согласен с Вами, Татьяна. Нужно ЧЕТКо и СВОЕВРЕМЕННО прописывать в Статуте то, что длжно там быть... В мое время не было подобных программ и я ходил и советовался заранее. О чем ни грамма не жалею. А вот по вопросу запросов - спорный вопрос. станьте на сторону чиновника. Ему (ей) легче и спокойнее объяснить Вам устно, че готовить письменный ответ. Конечно, если Вы готовите запрос, чтобы потом подготовить пособие и рассказать всем НГО про правила подачи документов, - другой вариант. Чиновники будут только за.
Кстати, у ГУРТА есть отличые книги на эту тему. Зачем изобретать велосипед?

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4657 днів тому   #  

Дуже цікаво, було б добре із ними ознайомитись, можливо зсилки якісь скинете?

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4657 днів тому   #  

Річ у тому, що остання більш менш нова версія комплексного посібника по держреєстрації вийшла на початку 2008 року, були ще видання інші по місцевих проектах, тільки елект.версій переважно немає, поширювались локально. Одним із співаторів у тому числі була і я. Доречі, десь він є на ГУРТі, тільки тепер ми не викладаємо оn line, тому що дам є багато змін і дооопрацювань, про які потрібно людей попереджати, тому надаємо тільки за запитом на скриньку програми, окрім того, із pdf формату не добре копіюються форми, а він у pdf. Так от - навіть у тому посібнику, який готувала я, немає цього питання відповідно до цих розяснень - на той час підходило формулювання як у ЗУ "Про об'єднання".

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4657 днів тому   #  

Доречі, навіть наша організація ще у 2007 році реєструвалась і не було таких проблем із довідкою про неприбутковість. Тільки у кінці 2009 р. до нас приходили питання від ГО, які реєструвались щодо такої ситуації. Навіть є кілька відмов, які зараз оскаржуються в адмінпорядку і судовому порядку. Тому щоб попередити непотрібні проблеми ми підготували розяснення, яке допомогають нам поширювати такі ресурси як Гурт :) У травні ми плануємо нове видання посібника, яке буде враховувати це та інші питання. І знали б Ви, як тяжко отримувати ці відповіді - останній раз із Мінюсту нам вказали, що ми занадто "любознательні" та нашу діяльність треба перевірити, бо чому це ми надаємо правові консультації. На щастя, ми легалізовані у виконкомі, а перевіряти діяльність ГО можуть тільки орган, який легалізував, довелось захищатись і медійно (http://human-rights.unian.net/ukr/detail/193524), отримали роз'яснення.

 •   Пiдписатися на новi
Тетяна Яцків   4657 днів тому   #  

Практика дуже неоднозначна, переважно активісти, які у нас консультуються, не цікавляться правовими аспектами, їх цікавить результат - успішна реєстрація. З нашої сторони потрібно забезпечити консультацію так, щоб був результат. Проте чого тільки органи реєстрації не вигадують.Наше слово проти нашого - нічого не дає, доводиться опиратись на розяснення їхніх вищих органів, це тає 100 % результату

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4657 днів тому   #  

насколько я знаю автора, это правовед и статья была написана для помощи начинающим НГО))) Стиль у меня действительно агрессивный, "накушался законодательства" по самое немогу. Вот сижу, перечитываю закон и тихоньку абалдеваю, сколько нужно ума, что-бы в законе прописать "прибыль неприбыльных организаций"...... жесть.... хотя удивляет другое.....

Стаття 2. Платники податку

2.1. Платниками податку є:

2.1.1. З числа резидентів - суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами.

каким фигом вообще НГО пристёгнуты к этому закону? По идее, без получения ПРИБЫЛИ этот закон на НГО вообще не распространяется....

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4656 днів тому   #  

знаете, в каком законе прописана разница между Организацией и НГО? сам был в шоке, но пришлось столкнутся на практике, в других законах не встречал:

да, вроде между ОРГАНИЗАЦИЕЙ и ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ разницы нет, но -
смотрим закон україни "про пожежну безпеку:
Стаття 5. Обов'язки підприємств, установ та організацій щодо
забезпечення пожежної безпеки

Власники підприємств, установ та ОРГАНІЗАЦІЇ або уповноважені
ними органи (далі - власники), а також орендарі зобов'язані:
вроде всё пока-что норм.... как-бы созвучно

 •   Пiдписатися на новi
Кравчук Егор   4656 днів тому   #  

смотрим дальше -
Стаття 7. Державний пожежний нагляд

Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в
населених пунктах і на об'єктах незалежно від форм власності
здійснюється відповідно до чинного законодавства державною
пожежною охороною в порядку, встановлюваному Кабінетом Міністрів
України.
Органи державного пожежного нагляду не залежать від будь-яких
господарських органів, ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН, політичних формувань,
органів виконавчої влади, органів місцевого та регіонального
самоврядування.
а вот тут-то почему-то вылазить общественные организации и совсем не ОРГАНИЗАЦИИ незалежних форм власності

если в законе выставлено различие и упоминание и ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН и ОРГАНИЗАЦИИ то всё-же различие есть))))

 •   Пiдписатися на новi
 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.