bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

НДІ оголошує Запит на пропозиції консультаційних послуг
13.06.2024

Запит на пропозиції

Консультаційні послуги з питань гендерної рівності

для парламенту

Національний Демократичний Інститут

Дата публікації запиту: 13 червня 2024 року

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Національний Демократичний Інститут (НДІ) з 1992 року активно підтримує зусилля України у зміцненні демократичних інститутів та просуванні демократичних реформ шляхом підтримки ефективного врядування та залучення громадян, зміцнення політичних партій та розвитку громадянського суспільства, моніторингу виборів та посилення політичної участі жінок.

В рамках “Програми ефективної та відповідальної політики” (U-RAP) НДІ має на меті сприяти розвитку довіри між фракціями шляхом впровадження процесів, спрямованих на налагодження міжфракційної взаємодії та на побудову консенсусу. В цих процесах Міжфракційне депутатське об'єднання “Рівні можливості” (МФО “Рівні можливості”), Громадська рада з гендерних питань (ГРГП) та Підкомітет з питань дотримання Україною міжнародних зобов'язань у сфері захисту прав людини та гендерної політики (Підкомітет) відіграють важливу роль. Гендерна рівність є сферою співпраці для парламентських фракцій, яка об'єднує народних депутатів навколо спільної мети, покращує управління та просуває реформи. За сприяння МФО “Рівні можливості”, ГРГП та Підкомітету НДІ покращує розуміння питань гендерної рівності серед народних депутатів/ок та підтримує народних депутатів/ок у їхніх намаганнях зробити процес прийняття рішень, зовнішні та внутрішні комунікаційні стратегії більш гендерно-орієнтованими. Ці об'єднання та структури допомагають враховувати гендерну перспективу в законодавчих ініціативах парламенту від скликання до скликання шляхом інституціалізації досвіду та забезпечення довготривалої ефективності. Консультанти/тки забезпечать безперервність гендерного мейнстримінгу в парламенті та допоможуть зробити ці структури стійкими, обізнаними щодо гендерних питань, здатними просувати питання гендерної рівності всередині та поза парламентом без сторонньої допомоги, акумулювати свої досягнення, реагувати на існуючі виклики, прокладаючи шлях для подальшої роботи, підвищуючи рівень обізнаності щодо гендерних питань та інклюзії серед депутатів/ок та запроваджуючи гендерну перспективу в роботі парламенту. В результаті МФО “Рівні можливості”, ГРГП та Підкомітет будуть розробляти та пропонувати до розгляду гендерно-чутливе законодавство і сприяти його прийняттю, просувати гендерно-чутливий порядок денний парламенту, сприяти гендерній рівності та інклюзії на всіх рівнях, ініціювати та підтримувати інформаційно-просвітницькі кампанії з гендерної рівності та інклюзії.

МФО “Рівні можливості” було створено в грудні 2011 року з метою покращення становища жінок у суспільстві та активізації суспільного діалогу щодо забезпечення гендерної рівності в різних сферах суспільно-політичного життя. Це унікальне міжфракційне депутатське об'єднання в парламенті, яке об'єднує більше 90 народних депутатів/ок з різних фракцій навколо питань гендерної рівності, рівного доступу до всіх сфер суспільного життя, протидії та боротьби з дискримінацією, домашнім насильством та сексизмом. МФО “Рівні можливості” відіграє важливу роль в інформуванні рішень уряду та забезпеченні того, щоб в парламенті просували гендерно-чутливе законодавство. Крім того, МФО “Рівні можливості” створює фундамент для гендерного мейнстримінгу на всіх рівнях влади.

ГРГП було створено в 2016 році як коаліцію гендерно-орієнтованих ГО, яка тісно співпрацює з МФО “Рівні можливості” в питаннях просування інтересів жінок і гендерної рівності в парламенті та поза ним. ГРГП забезпечує експертизу законодавчих ініціатив, моніторить дотримання вимог існуючого законодавства, проводить інформаційно-просвітницькі кампанії з гендерної рівності. У такий спосіб ГРГП сприяє гендерному мейнстрімінгу в парламенті та реалізації спільних міжфракційних ініціатив, що є однією з головних цілей проєкту.

НДІ співпрацює з Підкомітетом, починаючи з моменту його створення в 2019 році. Підкомітет є одним з двох парламентських органів, чия діяльність пов'язана з гендерною рівністю. Він опікується питаннями дотримання Україною міжнародних зобов'язань у сфері захисту прав людини та гендерної політики. Зокрема із цим напряму пов'язані євроінтеграційні процеси України та подальший прогрес в питаннях гендерної рівності.

НДІ підтримує МФО “Рівні можливості”, ГРГП та Підкомітет з моменту створення цих об'єднань та структур з метою досягнення цілей програми. НДІ надає технічну допомогу цим структурам в їхніх зусиллях, спрямованих на гендерний мейнстрімінг в парламенті та побудову міжфракційних об'єднань і реалізацію спільних ініціатив.

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

НДІ шукає п’ятьох консультантів/ок, які надаватимуть консультаційні послуги з гендерних питань для МФО “Рівні можливості”, ГРГП та Підкомітету:

● Координатор/ка секретаріату МФО “Рівні можливості”

● Асистент/ка секретаріату МФО “Рівні можливості”

● Консультант/ка із аналізу та розробки законодавства в сфері гендерної політики для секретаріату МФО “Рівні можливості”

● Координатор/ка ГРГП

● Консультант/ка з питань дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини та гендерної політики для Голови Підкомітету та співголови МФО “Рівні можливості”.

Очікується, що майбутні консультанти/ки зможуть приділяти цій роботі до 170 годин на місяць впродовж 12 місяців з вересня 2024 року з можливістю продовження співпраці за умови наявного запиту на послуги, достатнього фінансування, результативності та домовленості сторін.

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС РОБОТИ

Відібрані консультанти/ки надаватимуть послуги із керування діяльністю секретаріату МФО “Рівні можливості”, адміністративного супроводу діяльності МФО “Рівні можливості”, розробки законодавства в сфері гендерної політики, керування діяльністю ГРГП та правового супроводу Підкомітету у співпраці з НДІ та ВРУ. Обов'язки включатимуть:

1. Координатор/ка секретаріату МФО “Рівні можливості”:

● координацію питань, пов’язаних із організацією активностей МФО “Рівні можливості”, що включає планування та проведення заходів і подальшу співпрацю із зацікавленими особами;

● розробку стратегічних документів таких як робочі плани, плани з моніторингу і оцінювання, медіа плани та підготовку звітів;

● аналіз гендерно-орієнтованих політик та законодавства, які є актуальними для діяльності МФО “Рівні можливості”;

● організацію процесу планування, забезпечення регулярного оновлення та виконання планів МФО “Рівні можливості”;

● розробку комунікаційної стратегії та детального плану діяльності МФО “Рівні можливості” на рік;

● проведення регулярних зустрічей з ГРГП для інформування про порядок денний МФО “Рівні можливості”, залучення підтримки ГРГП в ініціативах МФО “Рівні можливості” та спільної розробки плану діяльності;

● здійснення контролю за змістом веб сторінки, Facebook сторінки МФО “Рівні можливості”;

● розробку та регулярне оновлення медіа плану з метою підвищення видимості МФО “Рівні можливості” та обізнаності щодо його діяльності;

● взаємодію з місцевими депутатськими групами з гендерних питань (ДГГП) та надання їм допомоги у визначенні пріоритетів, які б були суголосними з законодавчим порядком денним МФО “Рівні можливості”; та

● тісну співпрацю з організаторами Українського Жіночого Конгресу з метою включення в програму заходу питань законодавчого порядку денного МФО.

2. Асистент/ка секретаріату МФО “Рівні можливості”:

● адміністративну та технічну підтримку організації заходів МФО: планування, проведення, організаційний супровід та комунікація з учасниками;

● підготовку проектів інформаційних матеріалів для супроводу діяльності МФО: прес-анонси, прес-релізи, запити тощо;

● підтримку зовнішньої комунікації МФО, адміністрування веб сторінки, Facebook-сторінки, запуск онлайн-трансляцій;

● ведення бази даних та її регулярне оновлення;

● підтримку зв’язків з громадськими організаціями з числа партнерів МФО;

● ведення нотаток та протоколів під час зустрічей;

● організаційну підтримку діяльності ГРГП при МФО; та

● усний переклад під час робочих зустрічей та письмовий переклад матеріалів з української на англійську і в зворотному напрямку буде перевагою.

3. Консультант/ка із аналізу та розробки законодавства в сфері гендерної політики для секретаріату МФО “Рівні можливості”:

● моніторинг і аналіз зареєстрованих законопроектів на предмет дискримінаційних норм і прогалин та на відповідність принципу рівних прав та можливостей;

● підготовку проектів законів, пропозицій і правок до законопроектів відповідно до пріоритетів роботи, визначених МФО;

● підготовку юридичних висновків до законів, законопроектів та інших нормативно-правових актів;

● участь у робочих групах з питань законодавства від імені МФО;

● підготовку регулярного аналізу кращих практик врегулювання правовідносин у сфері гендерної політики;

● підготовку пропозицій із адаптації законодавства України до європейського законодавства;

● надання юридичних консультацій щодо нормативно-правових актів у сфері ґендерної політики для депутаток і депутатів з числа членів депутатських груп з ґендерних питань на рівні місцевих рад.

4. Координатор/ка ГРГП:

● загальну координацію роботи ГРГП та її семи робочих підгруп за такими напрями:

     ○ розширення політичних прав, можливостей та повноважень жінок;

     ○ посилення спроможності жінок в економічній сфері та гендерно-орієнтоване бюджетування;

     ○ протидія гендерно-обумовленому насильству та ратифікація Стамбульської конвенції;

     ○ впровадження гендерної освіти і просвіти;

     ○ впровадження міжнародних зобов’язань у сфері гендерної рівності та прав людини;

     ○ забезпечення принципів гендерної рівності у секторі безпеки і оборони;

     ○ охорона здоров’я та захист репродуктивних прав;

● призначення та проведення регулярних та оперативних зустрічей, складання порядку денного зустрічей та засідань, запрошення учасників та гостей, ведення нотаток під час засідань та зворотній зв’язок із учасниками після них, розподіл завдань між членами/кинями ГРГП та відстеження прогресу у виконанні цих завдань, збір зворотного зв’язку від членів/кинь щодо стратегічних документів та ситуацій/випадків, опрацювання і зведення отриманої інформації та підготовка позиції та коментарів ГРГП;

● визначення головної мети діяльності ГРГП спільно з членкинями/нами об’єднання;

● складання планів роботи для всіх підгруп ГРГП у тісній співпраці з МФО “Рівні можливості” та допомогу цим групам у визначенні пріоритетів, цілей, плануванні діяльності та реалізації активностей задля досягнення поставлених цілей;

● координацію діяльності ГРГП з громадськими та донорськими організаціями, пошук та залучення коштів і підтримки на ініціативи ГРГП з різних джерел; та

● здійснення контролю за змістом Facebook сторінки ГРГП та її наповнення.

5. Консультант/ка з питань дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини та гендерної політики для Голови Підкомітету та співголови МФО “Рівні можливості”:

● визначення прогалин в питаннях дотримання Україною міжнародних зобов'язань у сфері захисту прав людини та гендерної політики та усунення цих пробілів за допомогою законодавчих змін;

● аналіз міжнародних документів та стандартів щодо прав людини та гендерної рівності та надання експертних коментарів і висновків;

● підготовку пропозиції по приведенню українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів для сприяння в питаннях дотримання Україною зобов'язань;

● створення порівняльних таблиць, надання коментарів, розробку пропозиції та змін до текстів законопроектів тощо;

● координацію в питаннях розробки гендерно-чутливого законодавства з МФО “Рівні можливості”

Місцезнаходження: бажано Київ, оскільки послуги за результатом укладених контрактів будуть надаватись в гібридному форматі, поєднуючи онлайн роботу з офлайн присутністю у Верховній Раді України та партнерських офісах, а також участь в офлайн заходах.

Відібрані кандидати/ки мають бути здатними та володіти такими навичками:

● слідувати принципам рівності і недискримінації;

● вміти вести ефективну усну та письмову комунікацію українською мовою;

● відповідально ставитися до роботи та бути уважним/ою до деталей;

● працювати одночасно над різними завданнями; та

● працювати автономно та дистанційно.

Очікується, що консультанти/ки будуть приділяти до 170 годин на місяць роботі в МФО “Рівні можливості”, ГРГП та Підкомітеті в залежності від планів діяльності об’єднань та структур; однак, лише фактично відпрацьовані години будуть оплачуватися згідно з підписаним контрактом. НДІ буде нести відповідальність за затвердження загального робочого процесу та визначення обов'язків консультанта/ки протягом усього періоду дії контракту.

ТЕРМІНИ

Заявки просимо надсилати до 03 липня 2024 на адресу [email protected]. Раннє подання заявок заохочується. Інтерв'ю з відібраними кандидатами/ками відбудуться в Серпні 2024 року.

Очікується, що договір буде діяти з вересня 2024 року протягом 12 місяців з можливістю продовження.

НДІ залишає за собою право зв’язатись із тими, хто подав заявки, для отримання додаткової інформації та роз’яснень щодо заявок після дедлайну.

КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ДОСВІД

У всіх заявках повинна бути вказана кваліфікація кандидата/ки, що підтверджує його/її здатність виконувати обов‘язки, передбачені секцією “Загальний опис роботи” цього запиту на пропозиції. Подані заявки мають містити інформацію про наявність таких кваліфікацій та досвіду:

● бакалавр/магістр політології, соціології чи державного управління (для МФО та ГРГП) та права (для МФО та Підкомітету). Гендерне спрямування як частина основної освітньої кваліфікації будуть суттєвою перевагою;

● досвід та експертиза в питаннях гендерної рівності та недискримінації;

● знання у сфері державних реформ, політичних процесів,

● зацікавленість у просуванні гендерної рівності та жіночої політичної участі;

● досвід роботи з парламентом та розуміння політичного та громадянського ландшафту в Україні буде перевагою;

● гарні аналітичні навички;

● вільне володіння українською мовою;

● знання англійської мови буде перевагою;

● уміння організовувати роботу, дотримуватися дедлайнів та працювати в команді;

● відмінні навички письмового та усного спілкування; та

● відмінні навички роботи з комп’ютером (Microsoft Office, GoogleSuite).

НДІ буде проводити оцінку заявок на основі таких критеріїв: відповідність опису послуг, професійний досвід, знання та ставлення до напряму діяльності й вартість послуг.

Пропозиція має бути дійсна впродовж 60 днів з моменту завершення терміну подачі заявок за цим тендером.

Заявка консультанта/ки має містити:

● резюме, яке б демонструвало наявність попереднього досвіду, що має стосунок до цих послуг, та мотиваційний лист, який би демонстрував зацікавленість у діяльності, описаній вище;

● контакти (мобільний телефон та електронна пошта) щонайменше трьох (3) рекомендодавців для засвідчення попереднього досвіду та надання зворотнього зв’язку, наявність рекомендаційних листів не обов’язково, але буде перевагою;

● один приклад письмової роботи, яка б стосувалася питань гендерної рівності (допис в соціальних мережах для Асистента/ки секретаріату МФО “Рівні можливості”; експертний коментар для Координатора/ки секретаріату МФО “Рівні можливості” та Координатора/ки ГРГП; юридичний висновок для Консультанта/ки секретаріату МФО та Підкомітету) для того, щоб оцінити здатність ведення зовнішньої комунікації від імені МФО “Рівні можливості”, ГРГП та Підкомітету. В якості прикладу можна навести допис/публікацію особистого чи професійного характеру, опублікованих раніше, або підготувати зразок допису/публікації спеціально для цієї заявки;

● очікувану вартість години надання послуг включно з усіма податками.

 

Якщо у Вас є будь-яка додаткова інформація, якою Ви хочете поділитись, будь ласка, включіть її у Вашу заявку.

Зверніть увагу, що очікується, що обрані кандидати/ки підпишуть шаблонний Договір НДІ, приклад якого доступний за запитом.

КОНТАКТНІ ДАНІ ТА ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК

Будь ласка, надсилайте заявки електронною поштою на адресу [email protected] до кінця дня 03 липня 2024 року. В темі листа просимо вказати “Координатор/ка секретаріату МФО “Рівні можливості””, “Асистент/ка секретаріату МФО “Рівні можливості””, “Консультант/ка із розробки законодавства для секретаріату МФО “Рівні можливості”, “Координатор/ка ГРГП”, “Консультант/ка для Голови Підкомітету та співголови МФО “Рівні можливості””.

Прохання утриматися від надсилання запитів чи документів у відповідь на це оголошення до МФО, ГРГП чи Підкомітету або представників органів влади. Вся комунікація стосовно цього запиту на послуги має відбуватися виключно через НДІ.

НДІ залишає за собою право відхилити будь-які чи всі заявки та вносити зміни у заявки до підписання контракту. НДІ не несе відповідальності за будь-які витрати, пов'язані з підготовкою, передачею або презентацією матеріалів, надісланих у відповідь на це оголошення. НДІ вітає та підтримує різноманітне та інклюзивне робоче середовище. Консультант/ка буде обраний/а на основі вищезазначених критеріїв незалежно від віку, наявності інвалідності, сімейного стану, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності чи самовираження тощо.

НДІ залишає за собою право вимагати від будь-якого потенційного підрядника укласти угоду про нерозголошення інформації. Вся інформація, надана НДІ у цьому оголошенні, може бути змінена в будь-який час. НДІ не надає гарантій щодо точності будь-якого елементу і не несе відповідальності за будь-яке використання, або опору на інформацію надану у цьому оголошенні, а також за будь-які заявлені претензії.

Кандидати/ки повинні надати інформацію про будь-які відомі минулі, теперішні або майбутні відносини з будь-якими сторонами, пов'язаними з НДІ. Наприклад, кандидат/ка повинні повідомити, якщо в їхній наглядовій раді є члени/кині, які одночасно є, або були у минулому, членами/кинями ради НДІ. Кандидат/ка також підтверджує, що запропоновані ціни були визначені самостійно та без цілі обмеження конкуренції з іншими кандидатами/ками, включаючи, але не обмежуючись дочірніми компаніями, і що ціни не були та не будуть свідомо розголошуватися будь-якому іншому кандидату/ці, якщо це не передбачено законодавством. Невиконання цих вимог може призвести до того, що НДІ доведеться переглянути своє рішення.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НДІ

Національний Демократичний Інститут (НДІ) є некомерційною, неурядовою організацією, яка працює задля посилення демократичних інститутів у всьому світі шляхом залучення громадянського суспільства, сприяючи відкритості та підзвітності влади. НДІ підтримує зусилля з місцевої демократизації в Україні з 1992 року. Для отримання додаткової інформації про НДІ, будь ласка, відвідайте: www.ndi.org.

Коментарі

  •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.