bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

НДІ оголошує конкурс на надання Консультаційних послуг з гендерних питань
02.05.2024

Національний демократичний інститут

Оголошення про конкурс (ОПК)

Консультаційні послуги з гендерних питань

Дата публікації ОПК: 2 травня 2024 року

 

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Національний демократичний інститут (НДІ або Інститут) активно підтримує зусилля України, спрямовані на зміцнення демократичних інститутів та просування демократичних реформ через підтримку належного врядування і залучення громадян/-ок, зміцнення політичних партій та розвиток громадянського суспільства, спостереження за виборами і посилення політичної участі жінок.

Програма НДІ «Жінки-лідерки» спрямована на просування порядку денного з питань гендерної рівності на національному та місцевому рівнях і має на меті поглибити розуміння питань гендерної рівності серед осіб, які ухвалюють рішення на всіх рівнях, включаючи парламентарів/-ок, а також громадян/-ок України, та підтримати їхні зусилля щодо інтеграції гендерних аспектів у процеси ухвалення рішень, стратегії внутрішньої та зовнішньої комунікації, а також у повсякденне життя. НДІ шукає осіб, які надають консультаційні послуги з гендерних питань, щоб забезпечити безперервність інтеграції гендерної проблематики на національному та місцевому рівнях, сприяти розбудові міцних стійких структур, які спроможні просувати гендерну рівність та знають як це робити, навчати громадян/-ок з питань гендерної рівності та впроваджувати гендерну перспективу в роботу національних і місцевих органів влади.

 

РЕЗЮМЕ

НДІ шукає кваліфікованих консультантів/-ок з гендерних питань з усієї України для підтримки просування порядку денного з гендерної рівності на національному та місцевому рівнях у зазначених нижче темах/сферах:

1. консультантів/-ок для підтримки створених депутатських групи з гендерних питань або груп, які мають намір створитися;

2. тренінги/консультації для представників/-ць політичних партій та громадських організацій з питань жіночого лідерства, гендерно орієнтованого врядування та розробки інклюзивних політик;

3. тренінги/консультації з написання інклюзивних програм партій та гендерно чутливих проєктів для представників/-ць політичних партій та громадських організацій;

4. тренінги/консультації для представників/-ць політичних партій та громадських організацій з питань інклюзивного партійного будівництва та розвитку; створення та розвитку жіночих крил і об’єднань;

5. експертна підтримка НДІ, пов’язана з розробкою методології інклюзивного аудиту, гендерного аудиту партій тощо, а також з розробкою навчальних програм в рамках різних навчальних ініціатив, таких як Школа розробки політик, та підготовки різних аналітичних документів;

6. консультант/-ка з підтримки партнерської організації НДІ — ГО «Український Жіночий Конгрес» (далі — УЖК);

7. експертна підтримка у розробці комплексної документації, включаючи концептуальні документи, проєктні пропозиції, робочі плани, плани моніторингу та оцінювання, звіти.

 

ОБСЯГ РОБІТ

НДІ має намір замовити послуги авторитетних та кваліфікованих постачальників/-ць для надання консультаційних послуг з гендерних питань для програми Інституту «Жінки-лідерки».

1. НДІ шукає консультантів/-ок для підтримки вже створених депутатських групи з гендерних питань або груп, які мають намір створитися. Обсяг роботи цих консультантів/-ок включатиме:

1.1. Консультаційна діяльність:

- консультаційна підтримка ініціативних груп депутатів/-ок місцевих рад, які мають намір створити депутатські групи з гендерних питань, та допомога в процесі створення таких груп;

- підтримка та консультування вже створених депутатських груп з гендерних питань щодо їхньої діяльності (організаційний розвиток та стратегічне планування роботи депутатської групи з гендерних питань, підвищення спроможності групи тощо);

- розробка концепцій навчальних матеріалів семінарів, тренінгів для консультантів/-ок та депутатів/-ок місцевих рад, які представляють депутатські групи з гендерних питань, а також проведення таких заходів;

- інші консультаційні послуги для депутатських груп з гендерних питань.

1.2. Аналітична та інформаційна діяльність:

- розробка та підготовка аналітичних, інформаційних, довідкових, звітних та інших матеріалів, пов’язаних з діяльністю, спрямованою на підтримку створення та діяльності депутатських груп з гендерних питань.

1.3. Моніторингова діяльність:

- поточний моніторинг та оцінка діяльності компоненту підтримки депутатських груп з гендерних питань в рамках програми НДІ «Жінки-лідерки»;

- моніторинг діяльності депутатських груп з гендерних питань.

1.4. Організаційна діяльність:

- загальна організаційна підтримка роботи депутатських груп з гендерних питань (включно з підтримкою комунікації між усіма членами/-кинями групи);

- організація процесу розробки та актуалізації робочих планів депутатських груп з гендерних питань;

- координація та організація конференцій, сесій стратегічного планування та зустрічей за участю співголів та членів/-кинь депутатських груп з гендерних питань;

- розробка робочих матеріалів, пов’язаних з діяльністю депутатських груп з гендерних питань, для співголів та партнерів, а також підготовка презентацій, довідок тощо щодо діяльності та досягнень депутатських груп з гендерних питань;

- організація засідань депутатських груп з гендерних питань, інформування членів/-кинь депутатських груп з гендерних питань про ухвалені рішення, результати обговорень;

- сприяння ефективній внутрішній та зовнішній комунікації депутатських груп з гендерних питань;

- координація роботи сторінок депутатських груп з гендерних питань у соціальних мережах;

- підготовка регулярних звітів про діяльність депутатських груп з гендерних питань;

- інші послуги, пов’язані з координацією депутатських груп з гендерних питань.

Місцезнаходження: по всій Україні, насамперед — Кропивницький, Львів, Івано-Франківськ, Житомир, Тернопіль, Вінниця, Київ, Чернівці, Полтава, Хмельницький, Ужгород.

 

2. НДІ шукає консультантів/-ок для підготовки та проведення тренінгів/консультацій для представників/-ць політичних партій та громадських організацій з питаньжіночого лідерства, гендерно орієнтованого врядування, розробки інклюзивних політик, написання інклюзивних партійних програм, написання гендерно чутливих проєктів, інклюзивного партійного будівництва та розвитку. Обсяг роботи цих тренерів/-ок і консультантів/-ок включатиме:

2.1 Консультаційні та навчальні заходи:

- Участь у робочих зустрічах з НДІ щодо розробки навчальних програм та у дебрифінгах після тренінгів для політичних партій, рухів та громадських організацій;

- Розробка внутрішніх та зовнішніх програм тренінгів у координації з НДІ;

- Підготовка додаткових матеріалів (кейси, кращі практики, практичні вправи, аналітика, довідкова інформація, домашні завдання тощо)

- Аналіз результатів навчання на основі форм зворотного зв’язку, наданих учасниками/-цями після тренінгів;

- Проведення, фасилітація та співмодерація тренінгів/консультацій;

- Проведення консультацій за результатами навчання;

2.2 Аналітична та інформаційна діяльність:

- розробка та підготовка аналітичних, інформаційних, довідкових, звітних та інших матеріалів, пов’язаних з інклюзивним аудитом, гендерним аудитом партій та різноманітними навчальними ініціативами, такими як Школа розробки політик.

Місцезнаходження: по всій Україні.

 

3. НДІ шукає консультанта/-ку для надання підтримки партнерської організації НДІ — ГО УЖК. Обсяг роботи консультанта/-ки включатиме:

- розробку документів у сфері гендерної політики, таких як резолюції, рекомендації, інформаційні документи;

- розробку аналітичних матеріалів щодо реалізації гендерної політики на національному та регіональному рівнях;

- надання пропозицій щодо концепцій проєктів та заходів, спрямованих на просування гендерної рівності та інклюзивного відновлення;

- участь у розробці програм та сценаріїв заходів, надання повної організаційної підтримки в реалізації заходів.

Робоче навантаження залежить від конкретного завдання і становить не менше 8 і не більше 40 годин на тиждень. За умовами договору, що буде укладено, оплачуватимуться лише фактично відпрацьовані години. НДІ відповідатиме за затвердження загального робочого процесу та визначення обов’язків консультантів/-ок протягом усього періоду дії договору. Проєкт передбачає гібридний режим роботи, що поєднує в собі як онлайн роботу, так і відвідування офісів/місцевих рад у вищезгаданих містах. За взаємною згодою сторін та з урахуванням глобального стану здоров'я, а також місцевої ситуації з безпекою, можуть бути організовані відрядження по всій території України. НДІ покриває усі витрати на проживання, транспорт та харчування.

 

СТРОКИ

Кінцевий термін подачі заявок — 26 травня 2024 року. Рекомендується подавати свої заявки раніше.

Очікується, що дія угод з обраними постачальниками/-цями послуг з гендерного консультування розпочнеться на початку липня 2024 року, і тривалість таких угод становитиме 12 місяців з можливістю продовження за взаємною згодою та за наявності потреби у наданні послуг. Фактичний запит на надання послуг з детальним описом обсягу робіт, очікуваними термінами та результатами буде наданий за необхідності на основі знань та попереднього досвіду консультанта/-ки у формі Додатку до Договору протягом зазначеного періоду часу. Додатки будуть надані відповідно до програмних потреб НДІ та за наявності фінансування. Будь-які укладені угоди не гарантують отримання доходу. НДІ залишає за собою право зв’язуватися з учасниками/-цями тендеру для отримання додаткової інформації та роз’яснень щодо поданих пропозицій після кінцевого терміну подачі заявок.

 

НЕОБХІДНА КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ВИМОГИ ДО ПРОПОЗИЦІЇ

Потенційні постачальники/-ці повинні надіслати НДІ письмову пропозицію українською мовою до зазначеного вище кінцевого терміну. Пропозиції повинні містити інформацію про кваліфікацію учасника/-ці тендеру для надання послуг, зазначених у пропозиції.

Пропозиція повинна включати щонайменше таку інформацію:

● Загальну інформацію та довідку про постачальника/-цю та окремих заявників, зокрема резюме ключового персоналу та організаційну/корпоративну довідку про організацію, якщо це доцільно. У цьому розділі постачальник/-ця повинен/-на продемонструвати наявність:

     ○ Диплома бакалавра/магістра, бажано з політології, соціології або державного управління; акцент на гендерних дослідженнях у цих програмах є дуже бажаним;

     ○ знань про гендерну рівність, гендерний мейнстримінг, жіноче лідерство, роботу політичних партій;

     ○ попереднього досвіду роботи (не менше 2 років) у суміжних сферах;

     ○ досвіду співпраці з міжнародними організаціями;

     ○ досвіду роботи з місцевими радами та розуміння політичного й громадського середовища в Україні буде перевагою;

     ○ вільне володіння українською мовою;

     ○ знання англійської мови буде перевагою;

     ○ вміння організовувати роботу, дотримуватися кінцевих термінів та працювати в команді;

     ○ відмінні навички письмової та усної комунікації;

     ○ відмінні навички роботи з комп’ютером (Microsoft Office, програми GoogleSuite);

     ○ організації та компанії заохочуються подавати будь-які документи, що демонструють їхні зобов’язання просувати інклюзивність, різноманітність та сталий розвиток у внутрішніх політиках та практиках.

● перелік попередніх проєктів зі схожим обсягом робіт;

● мотиваційний лист українською мовою (не більше 200 слів);

● контактну інформацію щонайменше 2 осіб, які можуть підтвердити попередні результати роботи над проєктами подібного масштабу. Посилання повинні містити адреси електронної пошти та номери телефонів;

● рекомендаційні листи — за наявності;

● ПІБ підписанта/-ки договору, реєстраційні та податкові документи;

● очікувану погодинну ставку з урахуванням усіх податків (зверніть увагу, що співпраця в рамках укладених договорів буде здійснюватися на умовах оплати за результат, і виплата буде здійснюватися не частіше одного разу на місяць);

● заповнений Додаток до ОПК з викладеними побажаннями щодо залучення.

Якщо у вас є додаткова інформація, якою ви хочете поділитися, будь ласка, додайте її до пропозиції.

НДІ оцінюватиме пропозиції на основі відповідності постачальника/-ці опису необхідних послуг/товарів, вартості та співвідношення ціни та якості, досвіду/репутації.

Зверніть увагу, що відібрані постачальники/-ці повинні використовувати стандартний шаблон договору НДІ, копію якого можна отримати за запитом.

Пропозиція повинна бути дійсною протягом 90 днів з дати закінчення терміну дії цього оголошення.

 

ПРОЦЕС ПОДАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Пропозиції українською мовою надсилайте на електронну адресу [email protected], з темою листа «Консультаційні послуги з гендерних питань» до кінцевого терміну, зазначеного в розділі «Строки».

НДІ залишає за собою право відхилити будь-яку пропозицію. НДІ залишає за собою право відхилити будь-які чи всі заявки та просити вносити зміни у заявки до підписання Договору.

НДІ не несе відповідальності за будь-які витрати, пов’язані з підготовкою, передачею або презентацією матеріалів, поданих у відповідь на оголошення. НДІ не дає жодних гарантій щодо точності будь-якої інформації і не несе відповідальності за будь-яку довіру до цієї інформації або її використання, а також за будь-які претензії, що випливають з неї. НДІ залишає за собою право вимагати від будь-якого/-ї потенційного/-ї постачальника/-ці укласти угоду про нерозкриття інформації. Вся інформація, надана НДІ в цьому оголошенні, може бути змінена в будь-який час.

НДІ вітає та підтримує різноманітне, інклюзивне робоче середовище. Консультанти/-ки будуть відібрані на основі вищезазначених критеріїв без обмежень через вік, інвалідність, сімейний стан, сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність або самовираження тощо.

Учасники/-ці тендеру повинні розкрити інформацію про будь-які відомі минулі, теперішні або майбутні відносини з будь-якими сторонами, пов’язаними з НДІ. Наприклад, учасники/-ці тендеру повинні розкрити інформацію про те, чи є член/-киня їхньої Ради директорів також членом/-кинею Ради директорів НДІ в даний час або в минулому, або чи вони пов’язані з організацією громадянського суспільства (наприклад, є членом/-кинею Ради директорів, теперішнім/-ьою чи колишнім/-ьою працівником/-цею або членом/-кинею сім’ї, волонтером/-кою тощо), яка отримує, отримувала або буде отримувати фінансування від НДІ. Учасник/-ця тендеру також засвідчує, що запропоновані ціни були визначені незалежно і без обмеження конкуренції з іншими учасниками/-цями, зокрема, серед іншого, дочірніми компаніями, і що ціни не були і не будуть свідомо розкриті будь-якому/-ій іншому/-ій учаснику/-ці, окрім випадків, передбачених законодавством. Невиконання цих вимог може призвести до того, що НДІ буде змушений переглянути вибір потенційної заявки.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НДІ

Національний демократичний інститут є неприбутковою, позапартійною організацією, що працює над підтримкою та зміцненням демократичних інститутів у всьому світі через участь громадян/-ок, відкритість та підзвітність уряду. НДІ підтримує зусилля з демократизації на місцевому рівні в Україні з 1992 року.

Більше інформації про НДІ на сайті: www.ndi.org.

Коментарі

  •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.