bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Комунікаційний/а менеджер/ка до «Центру Інноваційної Освіти Про.Світ» (Київ)

Для реалізації проєкту «Підтримка та розвиток професійної освітньої спільноти в громаді в період кризи. ПРО.Спільнота» за фінансової підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (надалі також – «проєкт») Громадська організація «Центр Інноваційної Освіти «Про.Світ» проводить відбір кандидатів на виконання робіт/надання послуг з консультаційних послуг комунікаційного менеджера (надалі також – «послуги»).

Non-governmental organization «Center for Innovation Education «Pro.Svit» is selecting candidates for the performance of works/provision of communication manager consulting services (hereinafter also referred to as «services») for the implementation of the project «Support and development of the professional educational community during the crisis PRO.Community» with the financial support of Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (hereinafter also referred to as «the project»).

Строк надання послуг: 02.2023 – 12.2023 / The term of service provision is defined from 02.2023 to 12.2023.

Вимоги до надавача консультаційних послуг:

 1. Вища освіта другого (магістерського) рівня;

 2. Релевантний досвід роботи та/або надання відповідних послуг – від 1 року;

 3. Реєстрація фізичною особою-підприємцем зі статусом платника єдиного податку (ІІІ група).

Requirements for the consulting services provider:

 1. Higher education of the second (master’s) level;

 2. Relevant work experience and/or provision of relevant services - from 1 year;

 3. Registration as an individual entrepreneur with the status of a single tax payer (the 3-rd group).

Опис послуг: 

 1. Створення та реалізація комунікаційної стратегії проекту;

 2. Координація роботи SMM-менеджера та дизайнера, а також інших підрядників (фотограф, відеооператор);

 3. Визначення цільової аудиторії та каналів комунікації та поширення успішних практик;

 4. Організація прес-конференцій, спілкування зі ЗМІ, формування спільно з експертами матеріалів та розповсюдження їх серед цільових аудиторій.

Description of services:

 1. Creation and implementation of the project communication strategy;

 2. Coordination of work of SMM-manager and designer, as well as other contractors (photographer, videographer);

 3. Identification of the target audience and communication channels and dissemination of successful practices

 4. Organization of press conferences, communication with the media, formation of materials together with experts and their distribution to target audiences 

Для участі у конкурсному відборі необхідно надати наступні документи:

 1. Резюме;

 2. Комерційна пропозиція (заповнена відповідно до шаблону - https://docs.google.com/document/d/1QIPZc0AlAkEAFvQvcxsVT3ywf2Dq97BI/edit );

 3. Копії документів про вищу освіту другого (магістерського) рівня;

 4. Реєстраційні документи фізичної особи-підприємця.

To participate in the competitive selection, you must submit the following documents:

 1. CV;

 2. Commercial offer (filled in according to the template – https://docs.google.com/document/d/1QIPZc0AlAkEAFvQvcxsVT3ywf2Dq97BI/edit );

 3. Copies of documents on higher education of the second (master’s) level;

 4. Registration documents of Private entrepreneur.

 

Документи приймаються до 20.02.2023 включно / Documents are accepted until 20.02.2023.

Контакти: +38(098) 718 76 46, [email protected] / Contact: +38(098) 718 76 46, [email protected]

 

Голова ГО «Про.Світ»: Пєтушкова Олександра Дмитрівна / Head of the NGO “Pro.Svit”: Oleksandra Pietushkova

 

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.