bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Асистент/ка проєкту до «Центру Інноваційної Освіти Про.Світ» (Київ)
30.01.2023

Для реалізації проєкту «Підтримка та розвиток професійної освітньої спільноти в громаді в період кризи. ПРО.Спільнота» за фінансової підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (надалі також – «проєкт») Громадська організація «Центр Інноваційної Освіти «Про.Світ» проводить відбір кандидатів на виконання робіт/надання послуг з консультаційних послуг асистента проєкту (надалі також – «послуги»).

Non-governmental organization «Center for Innovation Education «Pro.Svit» is selecting candidates for the performance of works/provision of project assistant consulting services (hereinafter also referred to as «services») for the implementation of the project «Support and development of the professional educational community during the crisis PRO.Community» with the financial support of Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (hereinafter also referred to as «the project»).

Строк надання послуг: 02.2023 – 12.2023 / The term of service provision is defined from 02.2023 to 12.2023.

Вимоги до надавача консультаційних послуг:

 1. Вища освіта другого (магістерського) рівня;

 2. Релевантний досвід роботи та/або надання відповідних послуг – від 1 року;

 3. Реєстрація фізичною особою-підприємцем зі статусом платника єдиного податку (ІІІ група).

Requirements for the consulting services provider:

 1. Higher education of the second (master’s) level;

 2. Relevant work experience and/or provision of relevant services - from 1 year;

 3. Registration as an individual entrepreneur with the status of a single tax payer (the 3-rd group).

Опис послуг: 

 1. Операційна підтримка проєктного та програмного менеджера; 

 2. Створення шаблонів, вчасне інформування команди проєкту та учасників навчальних програм; 

 3. Формування офіційних листів для громад та департаментів освіти;

 4. Ведення проєктної кореспонденції.

Description of services:

 1. Operational support of the project and program manager;

 2. Creation of templates, timely informing of the project team and participants of training programs;

 3. Formation of official letters for communities and departments of education;

 4. Conducting project correspondence.

Для участі у конкурсному відборі необхідно надати наступні документи:

 1. Резюме;

 2. Комерційна пропозиція (Заповнена відповідно до зразка – https://docs.google.com/document/d/1f39wJvBc7Myam4dyOwpNe2_oEo1MsURf/edit);

 3. Копії документів про вищу освіту другого (магістерського) рівня;

 4. Реєстраційні документи фізичної особи-підприємця.

To participate in the competitive selection, you must submit the following documents:

 1. CV;

 2. Commercial offer (Filled in according to the sample - https://docs.google.com/document/d/1f39wJvBc7Myam4dyOwpNe2_oEo1MsURf/edit);

 3. Copies of documents on higher education of the second (master’s) level;

 4. Registration documents of Private entrepreneur.

 

Документи приймаються до 20.02.2023 включно / Documents are accepted until 20.02.2023.

Контакти: +38(096) 167 27 25, [email protected] Contact: / +38(096) 167 27 25, [email protected]

 

Голова ГО «Про.Світ»: Пєтушкова Олександра Дмитрівна / Head of the NGO “Pro.Svit”: Oleksandra Pietushkova

 

Контакти

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.