bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Координатор/координаторка з моніторингу, оцінки, звітності та навчання (MEAL Coordinator)
26.09.2022

CARE Deutschland e.V. шукає спеціаліста на посаду: 

Координатор/координаторка по моніторингу, оцінці, звітності та навчанню(MEAL Coordinator)

 

Місце роботи: Львів (Україна)

Дата початку: якнайшвидше

Термін дії контракту: один рік з можливістю продовження

Лінія звітності/Лінія управління: Менеджер по моніторингу, оцінці, звітності, навчанню та партнерству

 

CARE Україна працює над наданням гуманітарної допомоги, пов’язаної з кризою в Україні, через  партнерство з місцевими організаціями, розташованими в Україні. Усю роботу по реалізації на місцях виконують партнерські організації. Основна мета цієї посади полягає в тому, щоб керувати створенням надійної системи MEAL для роботи з підвищення якості та підзвітності CARE та її партнерів.

 

За підтримки менеджера MEAL, координатор MEAL відповідатиме за наступні основні завдання:

     •   Швидко налагодити систему MEAL, щоб задовільнити основні потреби в даних

     •   Розвивати потенціал персоналу та партнерів щодо MEAL та якості

     •   Надавати адекватну операційну підтримку та вказівки партнерам щодо вимог MEAL

     •   Підтримка створення систем звітності MEAL для партнерів CARE

     •   Діяти як координаційний центр для звітності бенефіціарів

 

Ця роль сприятиме організації підходу CARE MEAL завдяки тісній співпраці з партнерами та персоналом програми. Він/вона працюватиме над постійним вдосконаленням MEAL на рівні проекту, приділяючи особливу увагу таким сферам: створення системи моніторингу CARE та партнерів; підтримка в налагодженні механізмів зворотного зв’язку та скарг; документація навчання та підтримка розвитку компетенцій партнерів. Менеджер MEAL забезпечуватиме постійний моніторинг усіх проектів партнерів на предмет їх ефективності та відповідності. Він/вона повинен фіксувати та інформувати щодо процесу реалізації та майбутніх планів. Він/вона направляти команди партнерів у реалізації проектів, орієнтованих на результат/вплив, та підзвітності перед бенефіціарами відповідно до міжнародних стандартів. Він/вона загалом координуватиме MEAL у рамках програми, щоб забезпечити стандартний рівень якості та ефективну роботу систем навчання та підзвітності.

 

Основні обов’язки та відповідальність:

 

Координація та впровадження системи MEAL

     •    Забезпечити актуальну структуру MEAL для всіх проектів, узгоджених з партнерами та програмними командами, а також регулярне відстеження показників проекту та прогресу.

     •    Переконатись, що інструменти MEAL відповідають вимогам CARE і донорів, а також стандарту, розробленому для партнерів і сторонніх моніторингових агентств.

     •    Бути упевненим, що методології збору та введення даних, які використовуються під час реалізації проекту, узгоджені та схвалені як такі, що відповідають цілям програмної діяльності.

     •    Забезпечити регулярний збір даних SADD і даних щодо гендерної динаміки відповідно до внутрішніх вимог CARE та використовувати їх в аналізі даних.

     •    Покращувати аналіз даних і використання в рамках програми, гарантуючи, що команди програми мають інформацію про MEAL, необхідну для перевірки та проектування програми.

     •    Забезпечити ефективне планування безпосереднього оцінювання, огляду та обчислення MEAL, а також аналізу та розповсюдження результатів.

     •    Бути упевненим, що основна інформація про кожен проект поширюється серед громад через правильні канали та формати.

     •    Сприяти культурі навчання серед партнерів і CARE та забезпечувати документування отриманих знань й їх використання для прийняття рішень.

     •    Підтримувати менеджера MEAL у створенні механізму підзвітності для CARE та партнерів і забезпечувати своєчасне надання зворотного зв’язку.

 

Супровід та підтримка партнерів

     •    Забезпечувати позитивне та ефективне наставництво партнерських команд MEAL для покращення їх навичок.

     •    Оцінювати компетентність партнерів щодо MEAL на основі їх ефективності та відгуків менеджеру MEAL щодо їхніх дій/планів розвитку компетентності.

     •    Надавати партнерам конструктивний відгук про результати MEAL і відстежувати проблеми, пов’язані з MEAL, за допомогою засобу відстеження проблем CARE MEAL, зосереджуючись на пошуку допоміжних рішень.

     •    Підтримувати менеджера MEAL у розробці та впровадженні планів розвитку потенціалу для кожного партнера MEAL та відстежувати прогрес.

     •    Проводити тренінги та збільшувати компетентність персоналу CARE та партнерів з питань MEAL, які потребують вдосконалення, відповідно до планів розвитку потенціалу та на тимчасовій основі.

     •    Бути упевненим, що персонал і партнери повністю розуміють функцію MEAL у забезпеченні якості та зміцнювати культуру рефлексії та вдосконалення.

     •    Керувати щомісячним переглядом даних, які надходять від партнерів, зокрема (але не обмежуючись) бази даних, MEAL Frameworks та будь-які інші відповідні інструменти.

     •    Розроблення необхідних форми збору даних, гарантуючи, що мета та використання зібраних даних є чіткими, а питання прості, зрозумілі та доступні.

     •    Керувати всіма моніторинговими діями CARE, пов’язаними з KOB, поміж ними керування сервером, створення форм опитування та керування даними.

 

Звітування

     •    Планувати терміни всіх звітів для донорів/CARE і тісно співпрацювати з представниками MEAL, партнерами та командами проектів щодо дотримання цих термінів.

     •    Бути ознайомленим з усіма вимогами щодо звітності донорів/CARE (шаблон, SADD, вміст тощо).

     •    Бути упевненим, що всі партнери та їх звіти розглядаються CARE та вони отримують відгуки про зміст/якість звітів.

     •    Стандартизувати шаблони звітності для діяльності, пов’язаної з MEAL.

     •    Бути упевненим, що всі звіти MEAL перевіряються персоналом MEAL і командами проектів, і що партнерами надали конструктивний відгук із відповідним супроводом і підтримкою.

     •    Координувати щомісячне надсилання даних CARE MEAL між партнерами та CARE, забезпечуючи використання стандартних шаблонів, ретельно аналізувати і надавати зворотній зв’язок партнерами.

 

Інше:

     •    Будь-яке інше завдання на вимогу прямого керівника.

 

Ключові взаємодії:

Внутрішні: керівники проектів, менеджер по моніторингу, оцінці, звітності, навчанню та партнерству, директор представництва, технічні керівники, інший персонал CARE.

Зовнішні: партнер із впровадження, зокрема його персонал з моніторингу та оцінки проектів & персонал, який працює з даними.

 

Кваліфікація:

Вимоги:

     •    Ступінь бакалавра у відповідній тематиці.

     •    Значний досвід управління даними/базами даних.

     •    Сильні навички роботи у Microsoft Office, зокрема Excel та інше програмне забезпечення для керування даними.

     •    Попередній досвід роботи на аналогічній посаді в MEAL або управлінні даними.

     •    Добре володіння англійською мовою (письмово та усно).

     •    Добре володіння українською мовою (письмово та усно).

     •   Сильні організаторські здібності.

     •    Проактивність, позитивний погляд на світ, готовність взяти на себе різноманітні нові завдання.

     •    Багатозадачність і вміння розставляти пріоритети.

     •    Увага до дрібниць.

     •    Відмінні навички спілкування та впливу на низку зацікавлених сторін.

 

Бажано:

     •    Мінімум 3 роки професійного досвіду в MEAL/управлінні даними для ГО

     •    Принаймні 1 рік досвіду на посаді, пов’язаній з MEAL, у гуманітарному секторі, де проекти реалізуються дистанційно 

     •    Досвід роботи з місцевими партнерами

     •    Здатність сприяти/проводити заходи з підвищення технічної компетентності для партнерів особисто та дистанційно

 

Ключові компетенції:

     •    Повага

     •    Чесність

     •    Залученість

     •    Різноманітність

     •    Ініціативність та самостійність

     •    Сприяння змінам

     •    Побудова стосунків між робочими підрозділами

     •    Спілкування зі впливом

     •    Планування та організація

     •    Інноваційність

 

Про CARE:

CARE International (CARE) – це нерелігійна, неполітична міжнародна гуманітарна організація, яка займається боротьбою з глобальною бідністю. CARE працює приблизно в 100 країнах світу, залучаючи різноманітних партнерів для підтримки громад у подоланні бідності через проекти розвитку та надання гуманітарної допомоги. Програми CARE спрямовані на вирішення проблеми соціальної несправедливості, водночас ставлячи жінок і дівчат у центр програм, щоб створити стійкі позитивні зміни в бідних громадах. CARE — це роботодавець із рівними можливостями, незалежно від національності, релігії, етнічного походження, касти чи статі.

  

Підзвітність у CARE:

Відданість цінностям CARE та системі доброчесності CARE має вирішальне значення для роботи з CARE. Очікується, що будь-який кандидат, якому запропоновано роботу в CARE, дотримуватиметься таких ключових сфер відповідальності:

     •    Буде дотримуватись політики та процедур CARE щодо захисту, кодексу поведінки, охорони здоров’я та безпеки, конфіденційності, принципів не заподіювання шкоди та протоколів неприйнятної поведінки.

     •    Повідомлятиме про будь-які занепокоєння щодо благополуччя дитини чи вразливого дорослого або про будь-які протиправні дії в межах нашої програми.

     •    Повідомлятиме про будь-які занепокоєння щодо неналежної поведінки персоналу або партнера CARE.

 

Захист:

Діти та вразливі дорослі, які контактують з CARE внаслідок діяльності, повинні бути максимально захищені від навмисних або ненавмисних дій і помилок, які піддають їх ризику жорстокого поводження, сексуальної експлуатації, травм та будь-якої іншої шкоди. Одним із способів, яким CARE показує свою постійну прихильність до захисту, є ретельна перевірка досвіду та рекомендацій у програмно-організаційній діяльності.

 

Гендерна рівність:

CARE прагне відповідати стандартам Міжнародної гендерної політики CARE (2019). Завдяки цій політиці CARE прагне сприяти рівному здійсненню гідності та прав людини для дівчат, жінок, хлопців і чоловіків усіх класів, а також усунення бідності та несправедливості. Зокрема, ця політика спрямована на покращення чіткого включення гендерних питань у програмну та організаційну практику.

 

Як відгукнутись на вакансію:

Будь ласка, надішліть резюме, мотиваційний лист, рекомендації одним листом лише англійською мовою Jo Fox на електронну адресу [email protected] не пізніше 7 жовтня 2022 року. Заявки розглядатимуться по мірі надходження. Активно запрошуємо жінок до подачі на цю вакансію.

Будь ласка, зверніть увагу, що ми зв’яжемося лише з кандидатами, які увійшли до короткого списку. Рекомендодавців буде сконтактовано тільки після співбесіди.

Контакти

Коментарі

  •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.