bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Фінансовий координатор CARE Deutschland e.V.

CARE Deutschland e.V. шукає спеціаліста на вакансію:

Фінансовий координатор

 

Місце роботи: Львів (Україна), можливе переміщення в Київ

Дата початку: якнайшвидше

Термін дії контракту: один рік з можливістю продовження

Лінія звітності/Лінія управління: Менеджер з фінансів

 

Метою посади фінансового координатора є ведення належного бухгалтерського обліку відповідно до фінансової політики та процедур CARE, а також загальновизнаних принципів бухгалтерського обліку (GAAP).

Він/вона забезпечує досконалість у наданні послуг щодо кредиторської заборгованості та виплат Care Ukraine. Він/вона готує точні та своєчасні фінансові резюме, звіти та контролює залишки на банківських рахунках, оптимальний баланс готівки, щоб уникнути будь-яких проблем з ліквідністю. Координатор відповідає за бухгалтерські записи у книзі обігу, модулі кредиторської заборгованості та модулі дебіторської заборгованості. Також забезпечує регулярне проведення звірок бухгалтерського обліку, зокрема допоміжних книг обліку у всіх модулях, якщо це необхідно.

Відповідає за координацію аудитів та їх своєчасне завершення з подальшим виправленням зауважень аудиту разом з з HR відділом.

Фінансовий координатор контролює діяльність у сфері партнерства, забезпечуючи точність витрат партнера, зареєстрованих у системі з регулярними звірками.

Крім того, фінансовий координатор допомагає фінансовому менеджеру у плануванні, складанні бюджету, організації та розвитку персоналу фінансового відділу та допомагає визначити пріоритети у діяльності фінансового відділу. Фінансовий координатор проводить щорічну та піврічну оцінку призначеного персоналу. Забезпечує керівництво та наставництво фінансового персоналу та допомагає фінансовому менеджеру досягати цілей фінансового відділу своєчасно та ефективно. Ініціює та заохочує обмін інформацією та співпрацю між відділами.

Вона/він виконуватиме обов’язки фінансового менеджера за відсутності поточного фінансового менеджера. 

 

Обов’язки:

1. Облік і управління грошовими потоками

     •    Забезпечує нагляд за повсякденними операціями шляхом розробки ефективних процесів і контролю кредиторської заборгованості, грошових переказів та інших записів у книгах обліку.

     •    Забезпечує виправданість та обґрунтованість бухгалтерських надходжень/витрат.

     •    Координує управління грошовими потоками в представництві, готує щомісячний прогноз грошових потоків за допомогою інформації від керівників програм і керівників відділу підтримки для остаточного перегляду та подання в Care Germany.

     •    Забезпечує дотримання політики щодо заборгованості та видачі готівки Care Ukraine; Забезпечує своєчасну звірку готівки та банківських рахунків.

     •    Координує рахунки допоміжних книг обліку Care Ukraine, зокрема заборгованості і нарахувань, щоб забезпечити своєчасну та точну сплату рахунків щомісяця.

     •    Забезпечує своєчасне щомісячне закриття бухгалтерського періоду, зокрема переконується, що бухгалтерський персонал спроможний досягти щомісячних термінів закриття.

     •    Координує підготовку щомісячних звітів, які подаються в Care Germany через фінансового менеджера після закінчення місяця.

     •    Знаходить будь-які технічні/операційні проблеми, з якими стикається бухгалтерський персонал, передає їх фінансовому менеджеру для вирішення.

 

2. Бюджетування та розробка пропозицій

     •    Допомагає фінансовому менеджеру в розробці основного бюджету для Care Ukraine і забезпечує перевірку всіх необхідних категорій витрат на персонал і діяльність офісу, узгоджуючи з HR відділом, програмним та адміністративним відділами.

     •    Координує процеси розробки нових цінових пропозицій щодо витрат з відповідними керівниками програм, розробляючи бюджети відповідно до нормативних документів донорів, інструкцій щодо угоди, інструкцій щодо бюджетування Care та вимог до основного бюджету Care Ukraine.

     •    Тісно співпрацює з програмними командами, щоб забезпечити належне врахування їхніх вкладів у нових бюджетах. Забезпечує відповідність пропозицій бюджетів/поправок до бюджету положенням донорів.

     •    Рекомендує та сприяє можливостям розвитку компетенцій персоналу (особливо програмним працівникам) у формуванні/управлінні бюджетом.

 

3. Внутрішній та зовнішній аудит

     •    Забезпечує співпрацю та бере участь у нарадах, пов’язаних з аудитом, щоб забезпечити своєчасне надання необхідної супровідної документації/пояснень аудиторам.

     •    Надає фінансовому менеджеру довідкову інформацію та будь-яку документацію, пов’язану з аудиторськими запитами та висновками.

     •    Відстежує результати аудиту та рекомендації, розробляючи разом з фінансовим менеджером план дій, щоб уникнути повторення результатів аудиту.

     •    Переконується у виконанні плану дій щодо покращення контролю та координує його виконання з фінансовою командою.

 

4. Управління персоналом

     •    Переглядає періодичні запити на розширення штату співробітників/запити на найм персоналу, переконуючись, що посади фінансуються за рахунок доступних бюджетів для затвердження фінансового менеджера.

     •    Переглядає та оновлює cписок уповноважених осіб до підпису документів та форми підпису щоквартально на основі меж обов’язків кожної посади. Готує нову форму підпису для новопризначених посад.

     •    Діє як координаційний центр зв’язку між місцевим персоналом і фінансовим менеджером з робочих питань.

     •    Разом з фінансовим менеджером відповідає за підбір персоналу, управління продуктивністю, навчання та наставництво, розвиток персоналу та управління талантами безпосередньо підлеглих.

 

Компетентність:

     •    Здатність встановлювати високі стандарти продуктивності для себе та/або інших

     •    Сильні аналітичні навички та вміння поєднувати між собою різні аспекти проекту для досягнення поставлених / визначених результатів

     •    Уважність до деталей

     •    Багатозадачності

     •    Вміння співпрацювати та будувати стосунки

     •    Здатність наставляти та тренувати персонал

     •    Висока стресостійкість і здатність працювати під тиском

 

Кваліфікація:

Вимоги:

     •    Ступінь бакалавра з бухгалтерського обліку або поєднання освіти та досвіду роботи.

     •    Не менше 5 років професійного досвіду у відповідній сфері

     •    Сильні навички роботи у Microsoft Word & Excel

     •    Практичний досвід використання бухгалтерського/фінансового програмного забезпечення

     •    Відмінні навички спілкування, письма та презентації як англійською, так і українською мовами

     •    Добре організований і здатний діяти професійно та етично

     •    Проактивність у вирішенні проблем, ініціативність та прийняття оперативних рішень

     •    Показаний інтерес до гендерної рівності, партисипативних підходів роботи та сталого розвитку.

 

Бажано:

     •    Ступінь магістра з відповідної тематики

     •    Досвід роботи у ГО, орієнтованих на розвиток

 

Умови праці та життя

Основним місцем роботи буде офіс у Львові на заході України з можливістю перенесення цього офісу до Києва. Поїздки до інших офісів Care Ukraine за потреби.

 

Про CARE:

CARE International (CARE) – це нерелігійна, неполітична міжнародна гуманітарна організація, яка займається боротьбою з глобальною бідністю. CARE працює приблизно в 100 країнах світу, залучаючи різноманітних партнерів для підтримки громад у подоланні бідності через проекти розвитку та надання гуманітарної допомоги. Програми CARE спрямовані на вирішення проблеми соціальної несправедливості, водночас ставлячи жінок і дівчат у центр програм, щоб створити стійкі позитивні зміни в бідних громадах. CARE — це роботодавець із рівними можливостями, незалежно від національності, релігії, етнічного походження, касти чи статі.

Наразі CARE налагоджує свою діяльність в Україні, щоб надавати допомогу вразливим верствам населення, які постраждали від конфлікту. Основні сфери роботи CARE Ukraine -  доступ до питної води, санітарії та гігієни, репродуктивне та материнське здоров’я, засоби до існування та багатоцільова грошова допомога та діяльність, спрямована на допомогу вразливим верствам населення у задоволенні основних потреб і підвищенні їх соціально-економічної стійкості. Офіс у країні продовжує переорієнтовувати свої програми, щоб посилити інтеграцію ґендерних питань та захисту (гендерне насильство, захист дітей, інклюзивність тощо), зосереджуючись на розширенні прав і можливостей жінок і дівчат, визнаючи непропорційний вплив катастроф на їх життя.

  

Підзвітність у CARE:

Відданість цінностям CARE та системі доброчесності CARE має вирішальне значення для роботи з CARE. Очікується, що будь-який кандидат, якому запропоновано роботу в CARE, дотримуватиметься таких ключових сфер відповідальності:

     •    Буде дотримуватись політики та процедур CARE щодо захисту, кодексу поведінки, охорони здоров’я та безпеки, конфіденційності, принципів не заподіювання шкоди та протоколів неприйнятної поведінки.

     •    Повідомлятиме про будь-які занепокоєння щодо благополуччя дитини чи вразливого дорослого або про будь-які протиправні дії в межах нашої програми.

     •    Повідомлятиме про будь-які занепокоєння щодо неналежної поведінки персоналу або партнера CARE.

 

Захист:

Діти та вразливі дорослі, які контактують з CARE внаслідок діяльності, повинні бути максимально захищені від навмисних або ненавмисних дій і помилок, які піддають їх ризику жорстокого поводження, сексуальної експлуатації, травм та будь-якої іншої шкоди. Одним із способів, яким CARE показує свою постійну прихильність до захисту, є ретельна перевірка досвіду та рекомендацій у програмно-організаційній діяльності.

 

Гендерна рівність:

CARE прагне відповідати стандартам Міжнародної гендерної політики CARE (2019). Завдяки цій політиці CARE прагне сприяти рівному здійсненню гідності та прав людини для дівчат, жінок, хлопців і чоловіків усіх класів, а також усунення бідності та несправедливості. Зокрема, ця політика спрямована на покращення чіткого включення гендерних питань у програмну та організаційну практику.

 

Як відгукнутись на вакансію:

Будь ласка, надішліть резюме та мотиваційний лист одним листом лише англійською мовою Jo Fox на електронну адресу [email protected] не пізніше 7 жовтня 2022 року. Заявки розглядатимуться по мірі надходження. Активно запрошуємо жінок до подачі на цю вакансію

Будь ласка, зверніть увагу, що ми зв’яжемося лише з кандидатами, які увійшли до короткого списку. 

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

  •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.