bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Координатор/координаторка з моніторингу, оцінки, звітності та навчання (MEAL Coordinator)
15.09.2022

CARE Deutschland e.V. шукає

Координатор/координаторка по моніторингу, оцінці, звітності та навчанню(MEAL Coordinator)

Місце роботи: Львів (Україна)

Дата початку: якнайшвидше

Термін дії контракту: один рік 

Лінія звітності/Лінія управління: Менеджер по моніторингу, оцінці, звітності та навчанню

 

CARE Україна працює над наданням гуманітарної допомоги, пов’язаної з кризою в Україні, через  партнерство з місцевими організаціями, розташованими в Україні. Усю роботу по реалізації на місцях виконують партнерські організації. Основна мета цієї посади полягає в тому, щоб керувати створенням надійної системи MEAL для роботи з підвищення якості та підзвітності CARE та її партнерів.

 

За підтримки менеджера MEAL, координатора MEAL відповідатимуть за наступні основні завдання:

     •   Швидко налагодити систему MEAL, щоб задовільнити основні потреби в даних.

     •   Розвивати потенціал персоналу та партнерів щодо MEAL.

     •   Надавати адекватну операційну підтримку та вказівки партнерам щодо вимог MEAL.

     •   Підтримка створення систем звітності MEAL для партнерів CARE.

     •   Створення доказової бази зі звітів, оцінок та аналізу для інформування про прийняття управлінських рішень.

     •   Отримувати регулярний, своєчасний і значущий зворотній зв’язок з урахуванням контексту від бенефіціарів і партнерів, щоб зворотний зв’язок ефективно інформував і сигналізував про сфери, де потрібна увага.

 

Ця роль сприятиме організації підходу CARE MEAL завдяки тісній співпраці з партнерами та персоналом програми. Він/вона працюватиме над постійним вдосконаленням MEAL на рівні проекту, приділяючи особливу увагу таким сферам: збір якісних та кількісних даних, планування та координація оцінювання, аналіз і використання даних та моніторинг якості. Координатор MEAL забезпечуватиме постійний моніторинг усіх партнерських проектів на предмет їх ефективності та відповідності. Також він/вона будуть відповідати за документування та передачу досвіду для інформування про поточну реалізацію та майбутнє планування. Він/вона керуватиме командами партнерів у реалізації проектів, орієнтованих на результат/вплив, та підзвітності перед бенефіціарами відповідно до міжнародних стандартів. Він/вона загалом координуватиме MEAL у рамках програми, щоб забезпечити стандартний рівень якості та ефективну роботу систем навчання та підзвітності.

 

Основні обов’язки та відповідальність:

 

Посадовий обов’язок №1

Координація та впровадження системи MEAL

     •   Забезпечити актуальну структуру MEAL для всіх проектів, узгоджених з партнерами та програмними командами, а також регулярне відстеження показників проекту та прогресу.

     •   Переконатись, що інструменти MEAL відповідають стандартному набору, розробленому для партнерів, і координувати періодичні перегляди набору інструментів на основі відгуків про використання на місцях.

     •   Бути упевненим, що методології збору та введення даних, які використовуються під час реалізації проекту, узгоджені та схвалені як такі, що відповідають цілям програмної діяльності.

     •   Забезпечити регулярний збір даних SADD і даних щодо гендерної динаміки відповідно до внутрішніх вимог CARE та використовувати їх в аналізі даних.

     •   Бути упевненим, що партнери CARE використовують відповідний SOP для вибору та реєстрації бенефіціарів CARE під час проекту.

     •   Використовувати щомісячні дані для підготовки інформації на рівні офісу країни у доступних і видимих форматах для персоналу різного рівня, щоб заохочувати культуру використання даних і прийняття підкріплених доказами рішень.

     •   Покращувати аналіз даних і ][ використання в рамках програми, гарантуючи, що команди програми мають інформацію про MEAL, необхідну для перевірки та проектування програми.

     •   Забезпечити ефективне планування безпосереднього оцінювання, огляду та обчислення MEAL, а також аналізу та розповсюдження результатів, коли це необхідно.

     •   Заохочувати культуру використання даних і прийняття рішень на основі доказів, використовуючи та відображаючи актуальні дані в офісі, для демонстрації прогресу та проблемних питань.

     •   Співпрацювати з відповідальним спеціалістом та партнерами, щоб налаштувати та контролювати відповідні канали зворотного зв’язку для бенефіціарів кожного проекту.

     •   Працювати з координатором управління даними над проблемами даних, пов’язаними з CARE/партнерами, коли це необхідно

 

Посадовий обов’язок №2

Супровід та підтримка партнерів

     •   Забезпечувати позитивне та ефективне наставництво на робочому місці від менеджерів спеціального сектору CARE MEAL для партнерських команд MEAL, щоб збільшувати їх потенціал, а також відповідати вимогам CARE/донорів MEAL.

     •   Оцінювати компетентність партнерів щодо MEAL на основі їх ефективності та відгуків менеджеру MEAL щодо їхніх дій/планів розвитку компетентності.

     •   Надавати партнерам конструктивний відгук про результати MEAL і відстежувати проблеми, пов’язані з MEAL, за допомогою засобу відстеження проблем CARE MEAL, зосереджуючись на пошуку допоміжних рішень.

     •   Підтримувати менеджера MEAL у розробці та впровадженні планів розвитку потенціалу для кожного партнера MEAL та відстежувати прогрес.

     •   Проводити тренінги та збільшувати компетентність персоналу CARE та партнерів з питань MEAL, які потребують вдосконалення відповідно до планів розвитку потенціалу та на тимчасовій основі.

     •   Забезпечувати позитивне та ефективне спілкування між співробітниками CARE MEAL та партнерським персоналом MEAL (і командою програми CARE).

     •   Бути упевненим, що персонал і партнери повністю розуміють функцію MEAL у забезпеченні якості та зміцнені культури рефлексії та вдосконалення.

 

Посадовий обов’язок №3

Керівництво командою та підтримка

     •   Безпосередньо керувати всіма галузевими спеціалістами MEAL і надавати їм достатню підтримку та вказівки, щоб вони могли якнайкраще досягати своїх завдань/цілей.

     •   Визначати потреби в навчанні персоналу CARE/партнерів і проводити сесії з розвитку компетентності шляхом наставництва, інструктажу та тренінгів для усунення прогалин у знаннях.

     •   Забезпечувати відкрите та заохочуюче середовище для персоналу команди MEAL, зосереджене на підтримуючому нагляді, конструктивному зворотному зв’язку та визнанні зусиль.

     •   Забезпечувати максимальну здатність керувати командою та робочим навантаженням шляхом ефективного делегування завдань, визначення пріоритетів та ретельного моніторингу балансу між роботою та особистим життям.

 

Посадовий обов’язок №4

Звітність MEAL

     •   Планувати терміни всіх звітів для донорів/CARE і тісно співпрацювати з представниками MEAL, партнерами та командами проектів щодо дотримання цих термінів

     •   Бути ознайомленим з усіма вимогами щодо звітності донорів/CARE (шаблон, SADD, вміст тощо)

     •   Бути упевненим, що всі звіти партнерів/моніторингу третьої сторони (TPM) розглядаються секторами MEAL/менеджерами програми та отримувати відгуки про зміст/якість звітів

     •   Стандартизувати шаблони звітності для діяльності, пов’язаної з MEAL

     •   Бути упевненим, що всі звіти MEAL перевіряються персоналом MEAL і командами проектів, і що партнерами надали конструктивний відгук із відповідним супроводом і підтримкою.

     •   Координувати щомісячне надсилання даних CARE MEAL між партнерами та CARE, забезпечуючи використання стандартних шаблонів, ретельно аналізувати і надавати зворотній зв’язок партнерами

 

Інше:

      •   Будь-яке інше завдання на вимогу прямого керівника.

 

Ключові взаємодії:

Внутрішні: керівники проектів, менеджер з моніторингу та оцінки проектів і менеджер з партнерства, представник країни, технічні керівники, інший персонал CARE.

Зовнішні: партнер із впровадження, зокрема його персонал з моніторингу та оцінки проектів & персонал, який працює з даними.

 

Кваліфікація:

Вимоги:

     •   Значний досвід управління знаннями та базами даних.

     •   Попередній досвід роботи на аналогічній посаді в MEAL.

     •   Сильні навички роботи з Excel та іншим програмним забезпеченням для керування та візуалізації даних.

     •   Ступінь бакалавра у відповідній тематиці.

     •   Добре володіння англійською мовою (письмово та усно).

     •   Добре володіння українською мовою (письмово та усно).

     •   Сильні організаторські здібності.

     •   Проактивність і готовність взяти на себе різноманітні нові завдання.

     •   Багатозадачність і вміння розставляти пріоритети

     •   Увага до дрібниць.

     •   Відмінні навички спілкування та впливу на низку зацікавлених сторін, особливо на партнерів.

 

Бажано:

     •   Мінімум 3 роки професійного досвіду в MEAL/Data для ГО

     •   Принаймні 1 рік досвіду на посаді, пов’язаній з MEAL, у гуманітарному секторі, де проекти реалізуються дистанційно 

     •   Досвід роботи з місцевими партнерами

     •   Здатність сприяти/проводити заходи з підвищення технічної компетентності для партнерів особисто та дистанційно

 

Ключові компетенції:

     •   Повага

     •   Чесність

     •   Залученість

     •   Різноманітність

     •   Ініціативність та самостійність

     •   Сприяння змінам

     •   Побудова стосунків між робочими підрозділами

     •   Спілкування зі впливом

     •   Планування та організація

     •   Інноваційність

 

Про CARE:

CARE International (CARE) – це нерелігійна, неполітична міжнародна гуманітарна організація, яка займається боротьбою з глобальною бідністю. CARE працює приблизно в 100 країнах світу, залучаючи різноманітних партнерів для підтримки громад у подоланні бідності через проекти розвитку та надання гуманітарної допомоги. Програми CARE спрямовані на вирішення проблеми соціальної несправедливості, водночас ставлячи жінок і дівчат у центр програм, щоб створити стійкі позитивні зміни в бідних громадах. CARE — це роботодавець із рівними можливостями, незалежно від національності, релігії, етнічного походження, касти чи статі.

  

Підзвітність у CARE:

Відданість цінностям CARE та системі доброчесності CARE має вирішальне значення для роботи з CARE. Очікується, що будь-який кандидат, якому запропоновано роботу в CARE, дотримуватиметься таких ключових сфер відповідальності:

     •   Буде дотримуватись політики та процедур CARE щодо захисту, кодексу поведінки, охорони здоров’я та безпеки, конфіденційності, принципів не заподіювання шкоди та протоколів неприйнятної поведінки.

     •   Повідомлятиме про будь-які занепокоєння щодо благополуччя дитини чи вразливого дорослого або про будь-які протиправні дії в межах нашої програми.

     •   Повідомлятиме про будь-які занепокоєння щодо неналежної поведінки персоналу або партнера CARE.

 

Захист:

Діти та вразливі дорослі, які контактують з CARE внаслідок діяльності, повинні бути максимально захищені від навмисних або ненавмисних дій і помилок, які піддають їх ризику жорстокого поводження, сексуальної експлуатації, травм та будь-якої іншої шкоди. Одним із способів, яким CARE показує свою постійну прихильність до захисту, є ретельна перевірка досвіду та рекомендацій у програмно-організаційній діяльності.

 

Гендерна рівність:

CARE прагне відповідати стандартам Міжнародної гендерної політики CARE (2019). Завдяки цій політиці CARE прагне сприяти рівному здійсненню гідності та прав людини для дівчат, жінок, хлопців і чоловіків усіх класів, а також усунення бідності та несправедливості. Зокрема, ця політика спрямована на покращення чіткого включення гендерних питань у програмну та організаційну практику.

 

Як відгукнутись на вакансію:

Будь ласка, надішліть резюме, мотиваційний лист, рекомендації одним листом лише англійською мовою Jo Fox на електронну адресу [email protected] не пізніше 3 жовтня 2022 року. Заявки розглядатимуться по мірі надходження. Жінкам-кандидатам наполегливо рекомендується подавати заявки.

Будь ласка, зверніть увагу, що ми зв’яжемося лише з кандидатами, які увійшли до короткого списку. Рекомендодавців буде сконтактовано тільки після співбесіди.

Контакти

Коментарі

  •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.