bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Молодший/а спеціаліст/ка з питань планування лікарняної мережі госпітального округу (Київ)

Deloitte is seeking a qualified candidate to serve as a Junior Specialist on Hospital District Network Planning in support of the USAID/ Ukaid Health Reform Support (HRS). The position is full-time and will be based in Kyiv, Ukraine. 

Period of Performance: February 2022 – September 2022

Level of Effort: Full-time

Project Background and Summary:

The purpose of USAID Health Reform Support is to support a transparent, accountable, and effective health care system that is capable of meeting the health needs of the Ukrainian people. Advancing health sector reforms, enhancing transparency, and tackling corruption will reduce out-of-pocket payments and improve access and availability of high-quality, evidence-based health care services for Ukrainians. Elimination of corruption is a cross-cutting theme across all objectives to be achieved by this activity, which include:

 1. Improve health sector governance.
 2. Support the transformation of the healthcare financing model.
 3. Strengthen the health workforce.
 4. Enhance transparency, accountability, and responsiveness of the health care system.
 5. Improve service delivery system at all levels.

Objective:

The Junior Specialist on Hospital District Network Planning will provide technical expertise and assistance to the Ministry of Health of Ukraine in the implementation of Hospital District Network Models in the framework of the hospital district development plans.

Description of Services

Services will include, but will not be limited to:

 • Continuous communication and work with the local authorities/representatives and health administrations with respect to hospital district development plans and hospital district network transformation.
 • Support of the process of hospital district development plans verification to ensure their compliance with the main approaches and the framework of the Hospital District Network Modelling.
 • Organization and participation in work meetings with different stakeholders and beneficiaries on Hospital District Network transformation.
 • Support in analysis of current needs of healthcare providers in medical equipment for the centralized procurement and distribution to health facilities accordingly to their service mix and role in the Hospital District Network.
 • Regular monitoring of the progress in the hospital district development plan implementation.
 • Preparation of regular progress updates for the MOH
 • Developing data visualization and presentation based on analyzed data
 • Participation in the communication activities and events
 • Performing other tasks related to the Hospital District Network Modelling and transformation.

Minimum Qualifications

 • Master’s degree in Social Sciences, Statistics, Public Health or another related field
 • At least one (1) year of experience in data collection, analysis, and interpretation with demonstrated strong analytical and technical skills.
 • Previous proven experience working with epidemiological, clinical, and demographic data will be an asset.
 • Understanding the basic statistics and hospital data, including hospital services utilization indicators, will be an asset.
 • Understanding the Ukrainian healthcare system and the concept of reform of secondary (specialized) healthcare level will be an asset.
 • Analytical skills and critical thinking for searching, processing, using data, and representing post-analyzing results.
 • Proficiency with MS Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, etc.). Knowledge and the ability to work with IT solutions for data analysis and visualization will be an asset.
 • Excellent writing and communication skills in Ukrainian and English.
 • Strong organizational skills and ability to multitask and prioritize as part of a fast-moving team preferred.
 • Strong self-discipline.
 • Ability to work independently and in teamwork, deliver a high-quality product, meet deadlines, detail attention, and prioritize competing responsibilities.

Qualified candidates are expected to send their CVs, cover letters, and two recommendation letters/2 reference contacts to [email protected] no later than February 25, 2022. Please indicate the following in the subject field of the email: “Junior Specialist on Hospital District Network Planning.” Only shortlisted candidates will be invited for an interview.

УКРАЇНСЬКОЮ

Компанія «Делойт» шукає кваліфікованих кандидатів на штатну посаду Молодшого спеціаліста з питань планування лікарняної мережі госпітального округу в Проект USAID/Ukaid «Підтримка реформи охорони здоров‘я» (Проект) у м. Києві.

Період виконання обов‘язків: лютий 2022 – вересень 2022

Інформація про Проект:

Мета діяльності Проекту полягає у створенні прозорої, підзвітної та ефективної системи охорони здоров’я, яка здатна задовольняти потреби населення України, сприянні успішному реформуванню сектору охорони здоров’я, підвищенні прозорості та боротьбі з корупцією, а також покращенні доступу до високоякісних медичних послуг, що ґрунтуються на доказовій медицині, на території України. Ліквідація корупції є компонентом кожного завдання, яке має бути виконане в рамках Проекту, а саме:

 1. Покращення управління у секторі охорони здоров’я.
 2. Сприяння трансформуванню моделі фінансування охорони здоров’я.
 3. Зміцнення кадрового потенціалу сектору охорони здоров’я.
 4. Підвищення прозорості, підзвітності системи охорони здоров’я та її чутливості до змін.
 5. Покращення системи надання послуг на всіх рівнях.

Завдання:

Молодший спеціаліст з питань планування лікарняної мережі госпітального округу надаватиме відповідну технічну підтримку МОЗ у справі впровадження моделей лікарняних мереж госпітального округу в рамках планів розвитку госпітальних округів.

Основні обов‘язки:

 • постійний зв‘язок та робота з місцевою владою та УОЗ/ДОЗ щодо планів розвитку госпітальних округів та перетворення лікарняної мережі госпітальних округів
 • супровід процесу перевірки планів розвитку госпітальних округів для забезпечення їх відповідності основним підходам та структурі моделювання лікарняної мережі госпітальних округів
 • організація та участь у робочих зустрічах з різними зацікавленими сторонами та бенефіціарами на тему перетворення лікарняної мережі госпітальних округів
 • супровід аналізу поточних потреб ЗОЗ у медичному обладнанні для централізованої його закупівлі та розподілу в медичні заклади відповідно до комплексу послуг, які вони надають, та їхньої ролі в лікарняній мережі госпітальних округів
 • регулярний моніторинг перебігу виконання плану розвитку госпітального округу
 • підготовка регулярних звітів для МОЗ
 • підготовка візуалізації та презентації даних на основі проаналізованих даних
 • участь у комунікаційних заходах
 • виконання інших завдань, пов‘язаних з моделюванням та перетворенням лікарняної мережі госпітального округу.

Мінімальні кваліфікаційні вимоги:

 • ступінь магістра у галузі соціології, статистики, громадського здоров‘я, подібних галузях
 • досвід роботи не менше одного (1) року у сфері збору, аналізу та інтерпретації даних, сильні аналітичні та технічні навички
 • попередній досвід роботи з епідеміологічними, клінічними та демографічними даними буде перевагою
 • розуміння основ медичної та лікарняної статистики, включно з показниками споживання лікарняних послуг, буде перевагою
 • розуміння української системи охорони здоров’я та концепції реформування вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги буде перевагою
 • аналітичні здібності та критичне мислення для пошуку, обробки, використання даних та представлення результатів після аналізу
 • професійне володіння MS Office (Word, Excel, PowerPoint тощо). Знання та вміння працювати з ІТ-рішеннями для аналізу та візуалізації даних будуть перевагою
 • відмінні навички письма та спілкування українською та англійською мовами
 • бажано мати сильні організаторські здібності, вміти працювати в режимі багатозадачності та розставляти пріоритети в динамічній команді
 • особиста дисципліна
 • вміння працювати самостійно та в команді, видавати якісний результат, дотримуватися термінів та визначати пріоритети у виконанні завдань.

Кандидати, які відповідають вищезгаданим вимогам, повинні надіслати своє резюме, супровідний лист та 2 рекомендаційні листи/2 контакти для референсів на адресу [email protected] не пізніше 25 лютого 2022 р. У полі теми електронного листа зазначте посаду: «Junior Specialist on Hospital District Network Planning». На співбесіду будуть запрошені лише кандидати, які пройдуть попередній відбір.

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.