bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Консультант/ка з розробки посібника щодо ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН

Мета надання консультаційних послуг:

У квітні 2021 р. UNFPA в Україні розпочав впровадження проєкту «EMBRACE: Посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству» (назва походить від англійського слова EMBRACE, сформованого з перших літер слів: Enhancing Mechanisms to Build Responsive, Accountable & Cost-Effective System) за фінансової підтримки уряду Великобританії.

Проєкт спрямований на посилення безпеки та захисту жінок та дівчат від гендерно зумовленого насильства (ГЗН) шляхом трансформації соціальних норм, що виправдовують ГЗН, покращення доступу постраждалих осіб до якісної допомоги та розвиток механізмів координації і підзвітності на національному та місцевому рівнях.

Проєкт, серед іншого, зосереджений на забезпеченні ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН осіб, таким чином надаючи їм можливість розірвати коло насильства.

З національним консультантом/Національною консультанткою буде укладено контракт на розробку посібника щодо забезпечення ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН осіб. У посібнику міститимуться рекомендації спеціалістам/спеціалісткам, які надають допомогу у працевлаштуванні постраждалих від ГЗН осіб. Посібник буде основною підтримкою у роботі соціальних працівників/працівниць, фахівців/фахівчинь Державного центру зайнятості та консультантів/консультанток UNFPA Career Hub, які надають кар’єрні консультації та сприяють розширенню економічних прав і можливостей постраждалих від ГЗН осіб.

Зміст та обсяг роботи:

 

 (Опис послуг, діяльності або результатів)

Метою завдання є розробка посібника щодо забезпечення ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН осіб. Застосування посібника сприятиме підвищенню якості кар’єрних консультацій, які надаються постраждалим від ГЗН особам у спеціалізованих службах (притулках, денних центрах для постраждалих від ГЗН), Державному центрі зайнятості та UNFPA Career Hub для постраждалих від ГЗН.

 

Результати надання консультаційних послуг:

 

Результат роботи 1. Проєкт Посібника щодо забезпечення ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН осіб. Посібник повинен містити: (1) аналіз важливого для України передового міжнародного досвіду у сфері забезпечення ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН осіб (принаймні 2 тематичних дослідження); та (2) главу/розділ, присвячений забезпеченню ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН осіб з найбільш уразливих груп - жінок з обмеженими можливостями, в тому числі з порушеннями психічного здоров’я, переміщених осіб, біженців тощо.

 

У процесі розробки документів консультант/консультантка повинен/повинна вивчити та врахувати потреби фахівців/фахівчинь, які користуватимуться посібником, та постраждалих осіб як одержувачів допомоги у працевлаштуванні. Зокрема, консультант/консультантка повинен/повинна провести поглиблені співбесіди з соціальними працівниками/працівницями, фахівцями/фахівчинями Державного центру зайнятості та консультантами/консультантками UNFPA Career Hub. Метою співбесід є наступне:

 • вивчення їхнього досвіду у наданні підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН осіб;
 • визначення механізмів/системи направлення постраждалих осіб до суб’єктів надання послуг з метою отримання постраждалими від ГЗН допомоги у працевлаштуванні;
 • проведення аналізу досвіду постраждалих від ГЗН осіб в отриманні допомоги у працевлаштуванні;
 • виявлення недоліків у знаннях та навичках фахівців/фахівчинь, які можна було б усунути за допомогою посібника, а також вдосконалити надання допомоги у працевлаштуванні постраждалих від ГЗН.

 

Результат роботи 2. Розробка та внесення до Посібника методології та відповідних інструментів для оцінки ефективності підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН.

 

Результат роботи 3. Розробка на основі Посібника комплекту навчальних матеріалів стосовно забезпечення ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН осіб. Матеріали повинні містити: (1) програму тренінгів (розраховану на заняття тривалістю у пів дня), (2) Презентацію, виконану у PowerPoint, для проведення тренінгів, (3) стислі рекомендації тренерам/тренеркам, (4) роздаткові матеріали для учасників/учасниць.

 

Результат роботи 4. Проведення двох пілотних тренінгів, присвячених наданню ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН осіб, для фахівців,фахівчинь (одне заняття - для соціальних працівників/працівниць, які надають допомогу постраждалим особам; друге заняття - для фахівців/фахівчинь Державного центру зайнятості). Підготовка короткого звіту (до 3 сторінок), який стосуватиметься висновків та досвіду, отриманому в результаті проведення тренінгів, і який становитиме частину цього результату роботи.

 

Результат роботи 5. Доповнений матеріалами звіту за результатами проведення тренінгів остаточний варіант концептуального посібника щодо забезпечення ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН, в тому числі методології та відповідних інструментів оцінки ефективності підтримки, що надається.

 

Послуги необхідно надати у жовтні - грудні 2021 року у тісній координації з командою Програми UNFPA з протидії та запобігання ГЗН.

Матеріали повинні бути розроблені українською мовою.

 

Тривалість та план виконання робіт:

Дата початку: 11 жовтня 2021 року (попередньо)

Дата завершення: 31 грудня 2021 року (попередньо)

Місце надання послуг:

Послуги надаються віддалено.

Дати та спосіб надання результатів роботи (напр., в електронному, паперовому вигляді тощо):

Короткі звіти про перебіг надання послуг (до 1 сторінки) разом із розробленими проєктами документів повинні надходити в електронному вигляді кожні два тижні на таку адресу електронної пошти: [email protected].

Короткий остаточний звіт про виконання завдання (до 3 стандартних сторінок формату А4 англійською мовою) разом із остаточним варіантом посібника та методології оцінки ефективності забезпечення підтримки працевлаштуванню потрібно надіслати в електронному вигляді на адресу електронної пошти [email protected] до завершення виконання завдання попередньо до 31 грудня 2021 року.

План-графік надання результатів роботи необхідно узгодити з супервайзером/супервайзеркою під час укладання контракту.

Моніторинг та контроль перебігу робіт, в тому числі вимоги до звітності, її періодичність і кінцеві терміни:

Рутинний моніторинг роботи здійснюватиме пані Анна Цицак, спеціалістка Програми UNFPA з протидії та запобігання ГЗН.

Контроль за виконанням завдання:

Контроль за виконанням завдання консультантом/консультанткою здійснюватиме безпосередньо пані Анна Цицак, спеціалістка Програми UNFPA з протидії та запобігання ГЗН.

Поїздки:

Можлива поїздка для проведення поглиблених співбесід із суб’єктами надання послуг та одержувачами допомоги у працевлаштуванні (як альтернатива варіанту проведення співбесід у форматі онлайн). У цьому випадку поїздку  організовуватиме консультант/консультантка. Вартість поїздки слід зазначити у загальній фінансовій пропозиції.

Необхідний досвід, кваліфікація та навички, в тому числі вимоги до володіння мовами:

 • Ступінь магістра/магістрині у галузі соціальної роботи, освіти, гендерних досліджень, права, соціальних наук або в іншій відповідній сфері.
 • Щонайменше 7 років досвіду у проведенні ретельного аналізу в галузі розширення економічних прав та можливостей, консультування/наставництва щодо працевлаштування, управління людськими ресурсами, соціального захисту чи надання соціальних послуг.
 • Підтверджений досвід підготовки матеріалів для розвитку потенціалу (посібників, пам’яток, керівних принципів тощо).
 • Великий досвід у розробці, аналізі або оцінці заходів з надання допомоги у працевлаштуванні та/або розширення економічних прав і можливостей буде вагомою перевагою.
 • Знання у сфері надання орієнтованих на постраждалих від ГЗН послуг, протидії та запобігання ГЗН будуть вагомою перевагою.
 • Відмінні навички написання матеріалів та чіткого і стислого викладання інформації.
 • Навички організації робочого часу, здатність суворо дотримуватися встановлених строків.

 

Мови: вільне володіння українською мовою (усною та письмовою), знання англійської мови на робочому рівні.

Ресурси / послуги, що надаються UNFPA або виконавчим партнером (наприклад, послуги з підтримки, офісні приміщення, обладнання) у разі необхідності:

Додаткові послуги можуть надаватися за запитом та дозволом UNFPA.

 

UNFPA надасть консультанту/консультантці комплект документів, пов’язаних зі змістом роботи та результатами попередньої діяльності у цій сфері.

Інша відповідна інформація або спеціальні умови, якщо такі наявні:

Оплата консультаційних послуг здійснюватиметься після надання результатів роботи у зазначеному нижче порядку:

 • перший платіж - 60% вартості послуг після підписання контракту та надання Результатів роботи 1,2 та 3;
 • другий платіж - 40% вартості послуг, зазначених у контракті, після підписання контракту і надання Результатів роботи 4 та 5.

Будь-які зауваження, пропозиції, заяви чи скарги щодо надання консультантом/консультанткою послуг в рамках цього технічного завдання повинні бути надані консультанту/консультантці письмово протягом 10 днів після отримання від нього/неї результатів роботи або звітів.

Зміст та обсяг робіт і послуг, що надаються консультантом/консультанткою в рамках цього технічного завдання, а також умови надання консультаційних послуг можуть бути змінені у разі потреби шляхом письмового погодження між консультантом/консультанткою та UNFPA.

Інтелектуальна власність

Вся інформація щодо цього проєкту (документальна, аудіо, візуальна, цифрова, кібер, проєктна документація тощо), що належить Фонду ООН у галузі народонаселення, з якою консультант/консультантка може вступати в контакт під час виконання своїх обов’язків за цим завданням, залишається власністю Фонду ООН у галузі народонаселення з ексклюзивними правами на її використання. За винятком цілей цього завдання, інформація не повинна бути розголошена громадськості і не використовується в будь-яких інших цілях без письмового дозволу Фонду ООН у галузі народонаселення відповідно до чинних національних та міжнародних законів про авторські права.

Процедура подання заявок

Консультант/Консультантка буде визначений/визначена в результаті проведення відкритого конкурсного відбору.

Для участі у конкурсі потрібно подати на адресу [email protected] до 4 жовтня заявку, яка міститиме такі документи:

 • професійне резюме;
 • професійне портфоліо з посиланнями на розроблені посібники, звіти, керівні принципи (у тому числі на досвід у наданні підтримки працевлаштуванню, у разі його наявності);
 • Короткий опис (до 1 сторінки) структури посібника щодо забезпечення ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН, в якому зазначаються вимоги, описані в поточному ТЗ;
 • Технічна пропозиція (шаблон оцінки вартості).

Оцінюватимуться тільки повністю підготовлені заявки, отримані до встановленого терміну.

Прохання зазначити у темі листа: Application for ICC on Development of Handbook on Employability Support to GBV survivors.

 

 

Оцінка вартості послуг

 

 

Результати роботи

Одиниця

Кількість

одиниць   

Вартість одиниць, в доларах США

 Загальна вартість, в доларах США

1

Результат роботи 1. Проєкт Посібника щодо забезпечення ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН осіб. Посібник повинен містити: (1) аналіз важливого для України передового міжнародного досвіду у сфері забезпечення ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН осіб (принаймні 2 тематичних дослідження); та (2) главу/розділ, присвячений забезпеченню ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН осіб з найбільш уразливих груп - жінок з обмеженими можливостями, в тому числі з порушеннями психічного здоров’я, переміщених осіб, біженців тощо.

 

У процесі розробки документів консультант/консультантка повинен/повинна вивчити та врахувати потреби фахівців/фахівчинь, які користуватимуться посібником, та постраждалих осіб як одержувачів допомоги у працевлаштуванні. Зокрема, консультант/консультантка повинен/повинна провести поглиблені співбесіди з соціальними працівниками/працівницями, фахівцями/фахівчинями Державного центру зайнятості та консультантами/консультантками UNFPA Career Hub. Метою співбесід є наступне:

 • вивчення їхнього досвіду у наданні підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН осіб;
 • визначення механізмів/системи направлення постраждалих осіб до суб’єктів надання послуг з метою отримання постраждалими від ГЗН допомоги у працевлаштуванні;
 • проведення аналізу досвіду постраждалих від ГЗН осіб в отриманні допомоги у працевлаштуванні;
 • виявлення недоліків у знаннях та навичках фахівців/фахівчинь, які можна було б усунути за допомогою посібника, а також вдосконалити надання допомоги у працевлаштуванні постраждалих від ГЗН.

 

Година роботи

 

 

 

2

Результат роботи 2. Розробка та внесення до Посібника методології та відповідних інструментів для оцінки ефективності підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН.

Година роботи

 

 

 

3

Результат роботи 3. Розробка на основі Посібника комплекту навчальних матеріалів стосовно забезпечення ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН осіб. Матеріали повинні містити: (1) програму тренінгів (розраховану на заняття тривалістю у пів дня), (2) Презентацію, виконану у PowerPoint, для проведення тренінгів, (3) стислі рекомендації тренерам/тренеркам, (4) роздаткові матеріали для учасників/учасниць.

Година роботи

 

 

 

4.

 Результат роботи 4. Проведення двох пілотних тренінгів, присвячених наданню ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН осіб, для фахівців,фахівчинь (одне заняття - для соціальних працівників/працівниць, які надають допомогу постраждалим особам; друге заняття - для фахівців/фахівчинь Державного центру зайнятості). Підготовка короткого звіту (до 3 сторінок), який стосуватиметься висновків та досвіду, отриманому в результаті проведення тренінгів, і який становитиме частину цього результату роботи.

Година роботи

 

 

 

5.

Результат роботи 5. Доповнений матеріалами звіту за результатами проведення тренінгів остаточний варіант концептуального посібника щодо забезпечення ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН, в тому числі методології та відповідних інструментів оцінки ефективності підтримки, що надається.

Година роботи

 

 

 

 

 Загальна вартість контракту, в доларах США

 

 

 

  Опис методології 

 

 

Результати роботи

 Джерело інформації/даних

Методи (аналіз документів тощо)

Запланований період

1

Результат роботи 1. Проєкт Посібника щодо забезпечення ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН осіб. Посібник повинен містити: (1) аналіз важливого для України передового міжнародного досвіду у сфері забезпечення ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН осіб (принаймні 2 тематичних дослідження); та (2) главу/розділ, присвячений забезпеченню ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН осіб з найбільш уразливих груп - жінок з обмеженими можливостями, в тому числі з порушеннями психічного здоров’я, переміщених осіб, біженців тощо.

 

У процесі розробки документів консультант/консультантка повинен/повинна вивчити та врахувати потреби фахівців/фахівчинь, які користуватимуться посібником, та постраждалих осіб як одержувачів допомоги у працевлаштуванні. Зокрема, консультант/консультантка повинен/повинна провести поглиблені співбесіди з соціальними працівниками/працівницями, фахівцями/фахівчинями Державного центру зайнятості та консультантами/консультантками UNFPA Career Hub. Метою співбесід є наступне:

 • вивчення їхнього досвіду у наданні підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН осіб;
 • визначення механізмів/системи направлення постраждалих осіб до суб’єктів надання послуг з метою отримання постраждалими від ГЗН допомоги у працевлаштуванні;
 • проведення аналізу досвіду постраждалих від ГЗН осіб в отриманні допомоги у працевлаштуванні;
 • виявлення недоліків у знаннях та навичках фахівців/фахівчинь, які можна було б усунути за допомогою посібника, а також вдосконалити надання допомоги у працевлаштуванні постраждалих від ГЗН.

 

 

 

 

2

Результат роботи 2. Розробка та внесення до Посібника методології та відповідних інструментів для оцінки ефективності підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН.

 

 

 

3

Результат роботи 3. Розробка на основі Посібника комплекту навчальних матеріалів стосовно забезпечення ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН осіб. Матеріали повинні містити: (1) програму тренінгів (розраховану на заняття тривалістю у пів дня), (2) Презентацію, виконану у PowerPoint, для проведення тренінгів, (3) стислі рекомендації тренерам/тренеркам, (4) роздаткові матеріали для учасників/учасниць.

 

 

 

4

 Результат роботи 4. Проведення двох пілотних тренінгів, присвячених наданню ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН осіб, для фахівців,фахівчинь (одне заняття - для соціальних працівників/працівниць, які надають допомогу постраждалим особам; друге заняття - для фахівців/фахівчинь Державного центру зайнятості). Підготовка короткого звіту (до 3 сторінок), який стосуватиметься висновків та досвіду, отриманому в результаті проведення тренінгів, і який становитиме частину цього результату роботи.

 

 

 

5.

Результат роботи 5. Доповнений матеріалами звіту за результатами проведення тренінгів остаточний варіант концептуального посібника щодо забезпечення ефективної підтримки працевлаштуванню постраждалих від ГЗН, в тому числі методології та відповідних інструментів оцінки ефективності підтримки, що надається.

 

 

 

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.