bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Консультант із залучення молоді та проведення дослідження

Назва Позиції:

 

Організаційний відділ:

Класифікація:

Місце роботи:

Консультант із залучення молоді та проведення дослідження

Відділ надзвичайних ситуацій та стабілізації, МОМ Україна

Консультант

Робота з дому

Передумови:

У 2019 році приблизно 280 000 молодих людей залишили Україну, щоб шукати кращих можливостей для себе та своїх сімей. Ця послідовна зовнішня міграція призводить до виснаження оптенціалу громадянського та соціального життя громад та наявної нестачі молоді у громадській діяльності. Це послаблює соціальну структуру, а також спроможність громад протистояти нинішнім та майбутнім соціально-економічним викликам. На відміну від цього, пандемія COVID-19 різко зменшила відтік української молоді в 2020 році та спричинила повернення багатьох молодих мігрантів до місць їх походження в Україні через реальну або передбачувану загрозу обмеження подорожей та економічного спаду. Хоча ці суперечливі міграційні тенденції представляють унікальну можливість для країни робити інвестиції в розвиток молоді, яка повернулася, та активно залучати її до суспільної діяльності, вони одночасно мають потенціал для подальшого посилення соціального невдоволення та місцевої напруженості, оскільки молодь знову повертається в громади та на місцеві ринки праці, які й без того  вже зазнають економічного спаду.

Руйнування соціальної тканини на тлі пандемії COVID-19 стало помітним для різних соціальних груп, зокрема для молоді. Зміни в способах спілкування та почуття відстороненості можуть вплинути на можливості молоді та їхнє бажання зробити позитивний внесок у свої громади, беручи участь у побудові згуртованості та стабільності. Трансформація соціальної взаємодії та економічний шок вимагають вдосконалення та розробки інструментів, що дозволяють молоді брати активну участь у прийнятті рішень для підвищення соціальної згуртованості та стійкості власних громад. В останні роки молодіжна інфраструктура та мережа молодіжних центрів, які працюють на національному, регіональному та місцевому рівнях, стали пріоритетними у молодіжній політиці країни. Вирішальне значення має узгодження сфер діяльності молодіжних центрів з потребами молоді на місцевому рівні. Станом на 2021 рік в країні функціонує приблизно 370 молодіжних центрів, приблизно третина молоді стверджує, що знає про існування молодіжних центрів у їхньому населеному пункті / регіоні. З іншого боку, молоді люди можуть зіткнутися з недостатнім залученням та соціальними навичками, доступом до прийняття рішень, доступом та ресурсами для просування молодіжних програм на рівні громади. Розвиток та розширення можливостей молоді бути залученою до процесів прийняття рішень вимагає подальшого вдосконалення відповідних програм, сформованих на основі науково обґрунтованих досліджень, спрямованих на профілювання молодіжних центрів, виявлення потреб та проблем, вивчення успішної практики та прогалин у послугах та програмах та їх відповідність потребам молоді на місцевому рівні. Більше того, важливо вивчити можливості та готовність молодих людей брати участь у побудові згуртованих та стійких спільнот шляхом взаємодії з державними та неурядовими зацікавленими сторонами на основі молодіжної інфраструктури.

Для вирішення цих питань МОМ в даний час реалізує другу фазу проєкту «Долучайся, взаємодій, створюй:  активна молодь та місцева влада на захисті довкілля», Метою проєкту є розширення можливостей молоді в Україні сприяти згуртованості та стійкості своїх громад шляхом надання підтримки молоді, яка проживає у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Крім того, МОМ у тісному співробітництві з Міністерством молоді та спорту України (Мінмолодьспорту) проводитиме загальнонаціональне дослідження серед молоді та персоналу молодіжних центрів по всій країні.

Специфіка консультаційних послуг:

Під загальним керівництвом Голови Місії (ГМ), безпосереднім керівництвом Координатора з питань Надзвичайних ситуацій та Стабілізації, а також в співпраці зі Спеціалістом Національної Системи Моніторингу, Консультант буде підтримувати здійснення дослідницьких заходів, що проводяться в рамках проекту «Долучайся, взаємодій, створюй:  активна молодь та місцева влада на захисті довкілля».

Консультаційні послуги мають на меті забезпечити формування стратегічних напрямів програм МОМ, пов’язаних з молоддю в Україні. Планованим результатом є аналіз отриманих в рамках комплексного дослідження даних щодо соціальних, психологічних, економічних та культурних перспектив молоді, її поглядів та ставлення до залучення, згуртованості та резильєнтності, а також щодо молодіжної інфраструктури та її профілю. Цей аналіз буде інформувати подільші політики Мінмолодьспорту, проєктиМОМ та активізуватиме програми залучення молоді в Україні.

Задачі, що підлягають виконанню в рамках цього завдання:

 1. Проведення аналітичного огляду наявних політик щодо молоді, відповідної документації та досліджень, як кількісних, так і якісних, для подальшого вдосконалення аналітичного опису проведеного дослідження.
 2. Підтримка команди проекту та обраного постачальника послуг (ПП) під час розробки методології та змісту опитувань, що проводитимуться в рамках дослідження, списків питань для обговорень у фокус-групах (ФГ) або глибинних інтерв’ю, які проводитимуться з молоддю, персоналом молодіжних центрів та ключовими інформантами.
 3. Підтримка в координації діяльності в рамках концептуалізації дослідження, розробки, впровадження та подальшого аналізу даних, в тому числі під час зустрічей/консультацій з ключовими інформантами та ФГ (за необхідністю).
 4. Перевірка початкового звіту про результати дослідження, розробленого ПП на основі зібраних даних, та забезпечення зворотнього зв’язку, та надання пропозицій щодо можливих поліпшень загальної якості, узгодженості та/або комплексності звіту.
 5. Покращення доопрацьованого звіту про результати дослідження аналітичними описами на основі голяду документації щодо молодіжної політики, та інших досліджень. Ці описи повинні включати, але не обмежуватись наступне: визначення конкретних викликів та особливостей, що стосуються залучення молоді в Україні, пропозиції щодо найбільш ефективних та стійких способів сприяння залученню молоді та посиленню участі молоді (зокрема, через молодіжні центри).
 6. Надання рекомендацій щодо конкретних інтервенцій МОМ (підходів/моделей), які можуть допомогти сприяти стійкій участі молоді та активізувати програми залучення молоді в Україні.
 7. Визначення найкращих практик інших країн зі схожим контекстом, які могли б забезпечити можливі експериментальні проєкти.
 8. Розробка презентації щодо висновків молодіжного дослідження та її проведення під час засідання Робочої групи ООН з питань молоді та під час подальших медійних заходів з представниками МОМ, Мінмолодьспорту та донорів.
 9. Виконання інших обов’язки, які можуть бути призначені.

Огляд результатів:

У тісному обговоренні та координації з МОМ, від Консультанта очікується представлення таких результатів як:

-        Первинний звіт, що підтверджує розуміння завдання, його цілей та обов’язків, запропоновану методологію дослідження, інструменти, які слід використовувати, та подання детального плану роботи, який буде спрямований на дослідження. Першочерговий звіт повинен містити підрозділ (максимум 2 сторінки), присвячений аналізу молодіжних проєктів та інших дотичних проєктів МОМ, що стосуються розширення можливостей молоді та інших тем, їхніх способів, співвідношення ціни та якості, досягнень та недоліків.

-        Проєкт розширеного звіту щодо первинних висновків, включаючи попередні висновки, пропозиції та рекомендації, на основі проєкту звіту, що буде наданий ПП, для подальшого зворотнього зв’язку від МОМ.

-        Після того, як отримані коментарі щодо проєкту розширеного звіту будуть розглянуті, остаточний розширений звіт, який включає короткий зміст дослідження, перелік скорочень, вступ, контекст та мету дослідження, висновки, результати ФГ обговорення та рекомендації. Обсяг остаточного звіту повинен складати до 30 сторінок, включаючи візуалізацію результатів опитувань (наприклад, карти, графіки, інфографіки), не включаючи додатки.

-        На основі остаточного розширеного звіту необхідно розробити презентацію (у PowerPoint або подібному форматі) та надіслати в МОМ для зворотного зв’язку.

-        Презентація результатів молодіжного дослідження під час засідання Молодіжної робочої групи ООН.

-        Презентація результатів та висновків на прес-конференції у присутності Мінмолодьспорту, представників донорів та МОМ.

Конкретні вимоги до очікуваних результатів:

Остаточний звіт повинен містити такі розділи:

 • Оцінка поточних проєктів МОМ щодо молоді, їх форм, співвідношення ціни та якості, досягнень та прогалин. Очікується, що оцінка буде розроблена на основі аналітичного огляду відповідної документації, співбесід з командою програми, бенефіціарами та іншими відповідними зацікавленими сторонами.
 • Аналіз та прогнози щодо залучення молоді. Очікується, що це буде зроблено на основі аналітичного огляду відповідної документації, політик, досліджень та співбесід з ключовими інформантами.
 • Рекомендації. На основі отриманих результатів Консультант надасть набір рекомендацій ключовим національним зацікавленим сторонам, включаючи Мінмолодьспорту, щодо ефективного та стійкого сприяння залученню молоді та посиленню участі молоді.

Коли будуть визначені конкретні сфери для майбутніх програм МОМ, включаючи обґрунтування та прогнози, очікується, що буде надана дорожня карта дій для подальших програм МОМ у сфері підтримки молоді, що може включати, але не обмежуватись можливими партнерствами,умовами, механізмами та модальностями імплементаціїї та ін.  

Усі результати повинні бути написані англійською або українською мовою та відповідати мовним стандартам. Остаточний звіт повинен відповідати стандартам, викладеним у Контрольному переліку якості звітів про оцінку UNEG.

Консультаційний план роботи з результатами та пунктами моніторингу:

Попередньо планується розпочати надання консультаційних послуг з 1 серпня 2021 до 31 жовтня 2021 року.

Орієнтовний графік, який може бути змінений під час обговорення з консультантом, представлений нижче:

Результати

Час виконання

Первинний звіт щодо дослідження

15 робочих днів

Проєкт розширеного звіту щодо первинних висновків (включаючи аналітичний огляд)

45 робочих днів (+30)

Остаточний розширений звіт

60 робочих днів (+ 15)

Проєкт презентації

70 робочих днів (+10)

Дві презентації щодо дослідження ( Робоча група ООН, прес-конференція)

75 робочих днів (+5)

Загальна тривалість консультації: приблизно 75 робочих днів.

Кваліфікація та досвід:

Освіта

 • Ступінь магістра в галузі соціальних наук, публічного управління, економіки або суміжної галузі в акредитованій академічній установі та щонайменше 7 років професійного досвіду роботи

АБО

 • Ступінь бакалавра та 10  років професійного досвіду роботи.

Досвід

 • Досвід аналізу якісних даних вибіркового дослідження (ФГ, глибинні інтерв’ю тощо) та інтерпретації результатів;
 • Навички розробки, написання та складання звітів, впевнений користувач Microsoft Office Suite;
 • Досвід роботи з МОМ або іншою агенцією ООН є перевагою;
 • Знання ситуації із молоддю в Україні;

Мови

Знання української мови є обов’язковим. Вільне володіння англійською мовою є перевагою.

Як подати заявку:

Зацікавленим кандидатам пропонується подати свої заявки (резюме та супровідний лист) на адресу iomkiev@iom.int не пізніше 26 липня 2021 року, посилаючись на це оголошення в темі вашого повідомлення.

Лише відібрані кандидати будуть запрошені на інтерв’ю.

Контакти

 • https://iom.org.ua/en/vacancies
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.