bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Запит на надання висловлень зацікавленості (Консультаційні послуги – індивідуальний консультант)

Запит на надання висловлень зацікавленості

(Консультаційні послуги – індивідуальний консультант)

Україна

Позика 8475-UA

Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

Міністерство охорони здоров’я України

Вакансія: Консультант з питань розвитку екстреної медичної допомоги

(пакет № IC-5.9.13)

Уряд України отримав від Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку позику № 8475-UA на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» (далі – Проект) та «Додаткове фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» (далі – ДФ Проекту) і має намір витратити частину цієї позики для оплати консультаційних послуг Консультанта з питань розвитку екстреної медичної допомоги.

Консультаційні послуги включають надання консультативної та технічної підтримки МОЗ у питаннях планування, реалізації реформ у сфері ЕМД та оцінки їх ефективності; надання консультативної та технічної підтримки МОЗ у питаннях розробки проектів нормативно-правових актів у сфері реформування системи ЕМД та їх супроводу, тощо. Детальний перелік послуг наведено в Технічному завданні, що додається.

Міністерство охорони здоров’я України запрошує правомочних індивідуальних консультантів (далі – Консультанти) висловити свою зацікавленість щодо надання вищезазначених Послуг. Зацікавлені консультанти мають надати інформацію, яка демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання цих Послуг.

Мінімальні кваліфікаційні вимоги для включення до “короткого списку” наступні:

 • Вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”;
 • Не менше 3-х років роботи у сфері надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги;
 • Досвід роботи з державними та/або місцевими органами влади;
 • Вільне володіння української мовою;
 • Володіння англійською мовою на робочому рівні;
 • Володіння ПК (MS Office).

Бажана кваліфікація:

 • Навички роботи з нормативно-правовою базою у сфері охорони здоров’я (аналіз, розробка нормативно-правових актів тощо);
 • Досвід проходження міжнародного навчання та/або стажування з питань організації та надання екстреної медичної допомоги.

Зацікавленим консультантам необхідно звернути увагу на п. 1.9 Керівництва з відбору та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку», затвердженого в січні 2011 року, (переглянутого у липні 2014 р.) («Керівництво із закупівлі послуг консультантів»), в якому визначається політика Світового Банку щодо конфлікту інтересів. Консультант зобов’язується дотримуватися політики Банку щодо корупційної практики і шахрайства.

Відбір кандидатів здійснюється відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів, що викладена в Керівництві із закупівлі послуг консультантів.

Додаткова інформація може бути отримана за адресою, зазначеною нижче з 10:00 до 17:00.

Висловлення зацікавленості у вигляді резюме українською мовою просимо направляти до 15:45 09 квітня 2021 р. електронною поштою (в темі зазначити: «пакет № IC-5.9.13»), або подати особисто за наступною адресою:

Міністерство охорони здоров’я України

вул. Грушевського, 7, Київ, 01601, Україна,
Офіс Групи консультаційної підтримки Проекту (ГКПП)

Ел. пошта: moz.wb.procurement@gmail.com, копія на vihrovska.julia@gmail.com 

УКРАЇНА

Міністерство охорони здоров’я України 

Проект № 8475-UA

Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на консультативні послуги (індивідуальний консультант)

«Консультант з питань розвитку екстреної медичної допомоги»

 (пакет № ІС-5.9.13) 

І. Загальна інформація

Уряд України одержав позики Світового банку на фінансування проектів «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» (далі – Проект) та «Додаткове фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» (далі – ДФ Проекту). Цілями зазначених проектів є, зокрема: (і) підвищення ефективності та якості медичних послуг, особливо щодо неінфекційних захворювань, у відповідності до реформ сектора охорони здоров’я, та (іі) запобігання, виявлення та  реагування на загрозу, яку становить COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я України (далі – Замовник, МОЗ) продовжує трансформацію екстреної (невідкладної) медичної допомоги (далі - ЕМД), що, зокрема, передбачає створення відділень ЕМД  в опорних лікарнях.

Для забезпечення належної роботи відділень ЕМД опорних лікарень необхідним є розроблення стандартних операційних процедур відділення ЕМД і стандартів надання екстреної медичної допомоги у зазначених відділеннях, а також проведення тренінгів для медичного персоналу  відділень ЕМД та адміністративного персоналу щодо загальних принципів організації роботи відділення ЕМД та підходів до надання ЕМД при невідкладних станах та травматичних пошкодженнях на основі міжнародних сертифікованих курсів підготовки.

Діяльність, пов’язана з модернізацією ЕМД на госпітальному етапі  також включає облаштування відділень ЕМД опорних лікарень медичним обладнанням.

МОЗ має намір залучити індивідуального консультанта (далі - Консультанта) для надання послуг з питань розвитку екстреної медичної допомоги.

ІІ. Мета завдання

Метою цього завдання є надання послуг з питань розвитку ЕМД на рівні МОЗ та відділень ЕМД в опорних лікарнях  у рамках Проекту та ДФ Проекту. 

ІІІ. Обсяг послуг

Для досягнення мети Консультант повинен виконати наступні завдання:

надавати консультативну та технічну підтримки МОЗ у питаннях планування, реалізації реформ у сфері ЕМД та оцінки їх ефективності;

надавати консультативну та технічну підтримки МОЗ у питаннях розробки проектів нормативно-правових актів у сфері реформування системи ЕМД та їх супроводу на етапі погодження;

надавати консультативну та технічну підтримки МОЗ у питаннях моделюванні процесів реформування системи ЕМД та окремих її напрямків, зокрема:

 •  освітні заходи та контроль якості знань (компетентностей) кадрів у сфері ЕМД;
 • впровадження виїзної консультативної медичної допомоги та транспортування пацієнтів між закладами охорони здоров’я;
 • рекомендації щодо дизайну та стандартів відділення ЕМД;
 • принципи маршрутизації пацієнтів в системі ЕМД;

надавати консультативну та технічну підтримки МОЗ у розробці рекомендацій щодо підвищення ефективності процесів реформування ЕМД, в тому числі з урахуванням кращих міжнародних практик;

надання консультативної та технічної підтримки МОЗ у виявленні проблем при реалізації реформ у сфері ЕМД з метою подальшого моделювання варіантів їх вирішення;

надавати консультації МОЗ та особисто приймати участь в підготовці проектів технічних завдань та технічних специфікацій на закупівлю товарів, робіт і послуг щодо модернізації ЕМД у рамках Проекту та ДФ Проекту;

брати участь у проведенні аналізу та оцінки конкурсних пропозицій, наданих за торгами стосовно закупівлі товарів, робіт і послуг щодо модернізації ЕМД у рамках Проекту та ДФ Проекту;

надавати консультації МОЗ та особисто приймати участь у супроводі виконання договорів та приймання результатів їх виконання  стосовно закупівель товарів, робіт і послуг для модернізації ЕМД у рамках Проекту та ДФ Проекту;

в рамках компетенції приймати участь у плануванні заходів та підготовці звітів і аналітичних матеріалів з реалізації Проекту та ДФ Проекту;

в рамках компетенції надавати роз’яснення іншим консультантам ГКПП, членам Групи координації проекту МОЗ, іншим співробітникам Замовника;

приймати участь у засіданнях робочих груп, семінарах і брифінгах з впровадження Проекту та ДФ Проекту;

в рамках компетенції виконувати інші доручення координатора Проекту (ГКПП) і консультанта з розбудови організаційних спроможностей.

IV. Термін виконання та місце роботи

Консультант надаватиме послуги з дати укладання договору до 31 березня 2022 року чи іншого періоду, погодженого сторонами, за умови належного виконання завдань.

V. Умови виконання завдання

Консультант працює під керівництвом Координатора Проекту та під оперативним керівництвом Координатора Проекту (ГКПП).

Послуги Консультанта оплачуються щомісячно за ставкою, погодженою на момент укладання контракту на повну зайнятість.

Замовник надає Консультанту робоче місце, включаючи офісне обладнання необхідне для виконання завдань (інтернет, телефон, ПК, принтер/копіювальне обладнання тощо).

Виконання завдання передбачає відрядження по Україні. Замовник відшкодовує необхідні витрати на відрядження.

Протягом 10 днів після закінчення кожного місяця Консультант надає Замовнику про надані послуги за формою, встановленою Замовником. Звіти мають бути підготовлені у спосіб, зручний для читання та розуміння Замовником. 

VI. Кваліфікаційні вимоги

Кваліфікація Консультанта повинна відповідати наступним мінімальним вимогам:

 • Вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”;
 • Не менше 3-х років роботи у сфері надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги;
 • Досвід роботи з державними та/або місцевими органами влади;
 • Вільне володіння української мовою;
 • Володіння англійською мовою на робочому рівні;
 • Володіння ПК (MS Office).

Бажана кваліфікація:

 • Навички роботи з нормативно-правовою базою у сфері охорони здоров’я (аналіз, розробка нормативно-правових актів тощо);
 • Досвід проходження міжнародного навчання та/або стажування з питань організації та надання екстреної медичної допомоги.
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.