bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Запит на надання висловлень зацікавленості (Консультаційні послуги – індивідуальний консультант)

Запит на надання висловлень зацікавленості

(Консультаційні послуги – індивідуальний консультант)

Україна

Позика 8475-UA

Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

Міністерство охорони здоров’я України

Вакансія: Консультант з питань розвитку медичної допомоги хворим з інсультом

(пакет № IC-5.9.14)

Уряд України отримав від Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку позику № 8475-UA на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» (далі – Проект) та «Додаткове фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» (далі – ДФ Проекту) і має намір витратити частину цієї позики для оплати консультаційних послуг Консультанта з питань розвитку медичної допомоги хворим з інсультом.

Консультаційні послуги включають надання консультативної та технічної підтримки МОЗ у питаннях створення єдиної комплексної та ефективної системи надання медичної допомоги хворим з інсультом, в тому числі з урахуванням кращих міжнародних практик; у питаннях розробки проектів нормативно-правових актів у сфері реформування системи надання медичної допомоги хворим з інсультом та їх супроводу на етапі погодження; у питаннях моделювання процесів реформування системи надання медичної допомоги хворим з інсультом та окремих її напрямків, тощо. Детальний перелік послуг наведено в Технічному завданні, що додається.

Міністерство охорони здоров’я України запрошує правомочних індивідуальних консультантів (далі – Консультанти) висловити свою зацікавленість щодо надання вищезазначених Послуг. Зацікавлені консультанти мають надати інформацію, яка демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання цих Послуг.

Мінімальні кваліфікаційні вимоги для включення до “короткого списку” наступні:

 • Вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”;
 • Не менше 5 років роботи на лікарській посаді за спеціальністю «Неврологія»;
 • Досвід роботи з державними та/або місцевими органами влади;
 • Вільне володіння української мовою;
 • Володіння англійською мовою на робочому рівні;
 • Володіння ПК (MS Office).

Бажана кваліфікація:

 • Навички роботи з нормативно-правовою базою у сфері охорони здоров’я (аналіз, розробка нормативно-правових актів тощо);
 • Досвід розробки та/або  впровадження в медичну практику мультидисциплінарної моделі надання медичної допомоги пацієнтам з інсультом;
 • Досвід проходження міжнародного навчання та/або стажування з питань організації та надання медичної допомоги хворим з інсультами;
 • Досвід організації та проведення тренінгів для медичних працівників.

Зацікавленим консультантам необхідно звернути увагу на п. 1.9 Керівництва з відбору та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку», затвердженого в січні 2011 року, (переглянутого у липні 2014 р.) («Керівництво із закупівлі послуг консультантів»), в якому визначається політика Світового Банку щодо конфлікту інтересів. Консультант зобов’язується дотримуватися політики Банку щодо корупційної практики і шахрайства.Відбір кандидатів здійснюється відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів, що викладена в Керівництві із закупівлі послуг консультантів.

Додаткова інформація може бути отримана за адресою, зазначеною нижче з 10:00 до 17:00.

Висловлення зацікавленості у вигляді резюме українською мовою просимо направляти до 15:45 09 квітня 2021 р. електронною поштою (в темі зазначити: «пакет № IC-5.9.14»), або подати особисто за наступною адресою:

Міністерство охорони здоров’я України

вул. Грушевського, 7, Київ, 01601, Україна,
Офіс Групи консультаційної підтримки Проекту (ГКПП)

Ел. пошта: moz.wb.procurement@gmail.com, копія на vihrovska.julia@gmail.com 

УКРАЇНА

Міністерство охорони здоров’я України 

Проект № 8475-UA

Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на консультативні послуги (індивідуальний консультант)

«Консультант з питань розвитку медичної допомоги хворим з інсультом»

 (пакет № ІС-5.9.14)

І. Загальна інформація

Уряд України одержав позики Світового банку на фінансування проектів «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» (далі – Проект) та «Додаткове фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» (далі – ДФ Проекту). Цілями зазначених проектів є, зокрема: (і) підвищення ефективності та якості медичних послуг, особливо щодо неінфекційних захворювань, у відповідності до реформ сектора охорони здоров’я, та (іі) запобігання, виявлення та  реагування на загрозу, яку становить COVID-19.

Щороку в Україні трапляється близько 150 тис інсультів і понад 100 тис людей помирають від інсульту та інших порушень кровотоку в мозку. Більшість людей, які вижили після інсульту, протягом усього життя страждають від його фізичних, когнітивних, психічних та соціально-економічний наслідків, що зумовлює величезний тягар цієї хвороби для сімей, громад та держави.

Досвід багатьох країн свідчить, що якісна медична допомога пацієнтам із гострим мозковим інсультом може істотно зменшити ризик передчасної смерті чи набутої інвалідності. Гострий мозковий інсульт слід розглядати як невідкладний стан, допомога при якому має бути безперервним ланцюгом лікувальних заходів, від першого повідомлення до максимального відновлення чи повного одужання. Команди фахівців мають надавати допомогу якісно і вчасно протягом усього маршруту пацієнта, і ця допомога має бути відповідно узгоджена та документована. Доступ до належного лікування інсульту не повинен залежати від місця проживання, часу доби, віку чи статків пацієнта.

Система стаціонарної інсультної допомоги в Україні потребує серйозного реформування та вдосконалення. Те, як організована допомога при інсульті, має основоположне значення для забезпечення якості надання медичної допомоги.

Заклад охорони здоров’я, що надає медичну допомогу хворим з інсультом, повинен відповідати вимогам Міністерства охорони здоров’я України у частині забезпечення медичним обладнанням, зокрема у закладі повинні бути обладнання для нейровізуалізції, можливість для проведення тромболізису, а також відповідні медичні спеціалісти. 

Міністерство охорони здоров’я України (далі – Замовник, МОЗ) має намір залучити індивідуального консультанта (далі - Консультанта) для надання послуг з питань розвитку медичної допомоги хворим з інсультом.

ІІ. Мета завдання

Метою цього завдання є надання послуг з питань розвитку медичної допомоги хворим з інсультом  у рамках Проекту та ДФ Проекту. 

ІІІ. Обсяг послуг

Для досягнення мети Консультант повинен виконати наступні завдання:

надавати консультативну та технічну підтримки МОЗ у питаннях створення єдиної комплексної та ефективної системи надання медичної допомоги хворим з інсультом, в тому числі з урахуванням кращих міжнародних практик;

надавати консультативну та технічну підтримки МОЗ у питаннях розробки проектів нормативно-правових актів у сфері реформування системи надання медичної допомоги хворим з інсультом та їх супроводу на етапі погодження;

надавати консультативну та технічну підтримки МОЗ у питаннях моделюванні процесів реформування системи надання медичної допомоги хворим з інсультом та окремих її напрямків, зокрема:

 • освітні заходи та контроль якості знань (компетентностей) кадрів спеціалізованих  інсультних відділень/ блоків;
 • планування розташування інсультних центрів і маршрутів для бригад екстреної медичної допомоги; 
 • підготовка спеціалізованих команд та інсультних відділень/блоків; 
 • цілодобовий доступ до нейровізуалізації;
 • впровадження виїзної консультативної медичної допомоги та транспортування пацієнтів між закладами охорони здоров’я;

надавати консультації МОЗ та особисто приймати участь в підготовці проектів технічних завдань та технічних специфікацій на закупівлю товарів, робіт і послуг щодо реформування медичної допомоги хворим з інсультом у рамках Проекту та ДФ Проекту;

брати участь у проведенні аналізу та оцінки конкурсних пропозицій, наданих за торгами стосовно закупівлі товарів, робіт і послуг щодо реформування медичної допомоги хворим з інсультом у рамках Проекту та ДФ Проекту;

надавати консультації МОЗ та особисто приймати участь у супроводі виконання договорів та приймання результатів їх виконання  стосовно закупівель товарів, робіт і послуг для реформування медичної допомоги хворим з інсультом у рамках Проекту та ДФ Проекту;

в рамках компетенції приймати участь у плануванні заходів та підготовці звітів і аналітичних матеріалів з реалізації Проекту та ДФ Проекту;

в рамках компетенції надавати роз’яснення іншим консультантам ГКПП, членам Групи координації проекту МОЗ, іншим співробітникам Замовника;

приймати участь у засіданнях робочих груп, семінарах і брифінгах з впровадження Проекту та ДФ Проекту;

в рамках компетенції виконувати інші доручення координатора Проекту (ГКПП) і консультанта з розбудови організаційних спроможностей.

IV. Термін виконання та місце роботи

Консультант надаватиме послуги з дати укладання договору до 31 березня 2022 року чи іншого періоду, погодженого сторонами, за умови належного виконання завдань.

V. Умови виконання завдання

Консультант працює під керівництвом Координатора Проекту та під оперативним керівництвом Координатора Проекту (ГКПП).

Режим надання послуг – неповна зайнятість. З Консультантом буде підписано договір з поденною формою оплати за ставкою, погодженою при підписанні договору. Послуги Консультанта оплачуються щомісячно.

Замовник надає Консультанту робоче місце, включаючи офісне обладнання необхідне для виконання завдань (інтернет, телефон, ПК, принтер/копіювальне обладнання тощо).

Виконання завдання передбачає відрядження по Україні. Замовник відшкодовує необхідні витрати на відрядження.

Протягом 10 днів після закінчення кожного місяця Консультант надає Замовнику про надані послуги за формою, встановленою Замовником. Звіти мають бути підготовлені у спосіб, зручний для читання та розуміння Замовником. 

VI. Кваліфікаційні вимоги

Кваліфікація Консультанта повинна відповідати наступним мінімальним вимогам:

 • Вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, спеціальністю “Лікувальна справа”;
 • Не менше 5 років роботи на лікарській посаді за спеціальністю «Неврологія»;
 • Досвід роботи з державними та/або місцевими органами влади;
 • Вільне володіння української мовою;
 • Володіння англійською мовою на робочому рівні;
 • Володіння ПК (MS Office).

Бажана кваліфікація:

 • Навички роботи з нормативно-правовою базою у сфері охорони здоров’я (аналіз, розробка нормативно-правових актів тощо);
 • Досвід розробки та/або  впровадження в медичну практику мультидисциплінарної моделі надання медичної допомоги пацієнтам з інсультом;
 • Досвід проходження міжнародного навчання та/або стажування з питань організації та надання медичної допомоги хворим з інсультами;
 • Досвід організації та проведення тренінгів для медичних працівників.
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.