bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Консультант для надання підтримки у сфері розвитку онлайн операцій в кредитних спілках

ЗАПИТ НА НАДАННЯ КОРОТКОСТРОКОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

 Мета: Розробка системи для проведення онлайн-операцій українськими кредитними спілками згідно з чинним законодавством України

Місцезнаходження:  Київ, Україна

Тривалість контракту: 01 січня 2021 року – 31 березня 2021 року

Термін подання заявок до: 15 січня 2021 року

 

1. ПРО ПРОЄКТ

Проєкт «Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП)» в Україні, що реалізується Всесвітньою радою кредитних спілок (WOCCU) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), прагне посилити спроможності сектору кредитних спілок в Україні шляхом створення прозорішої нормативно-правової бази для діяльності кредитних спілок в Україні, що сприятиме їхньому зростанню, а також зниженню ризиків, одночасно покращуючи доступ до агрофінансування для сільськогосподарьского та сільського мікро, малого та середнього бізнесу з боку кредитних спілок.

 

2. ОБСЯГ РОБІТ

Наразі Всесвітня рада кредитних спілок (WOCCU) шукає консультанта для надання підтримки у сфері розвитку онлайн операцій в кредитних спілках (наприклад, подання заявок на членство, здійснення виплат по кредитах/платежів, оформлення депозитів/зняття коштів, щомісячних платежів, онлайн траншів у межах попередньо затвердженої кредитної лінії).

Консультант розроблятиме базу для онлайн операцій українських кредитних спілок згідно з чинним законодавством України. Зокрема, консультант:

 1. Проведе юридичний та регуляторний аналіз вимог до здійснення онлайн операцій по кредитах і депозитах, у т.ч. надасть рекомендації щодо мінімізації ризиків;
 2. Визначить та розробить шаблони договорів з третіми сторонами, що необхідні для здійснення онлайн операцій кредитними спілками;
 3. Підготує рекомендації щодо дотримання регуляторних вимог до складання карти послідовності дій для фізичних осіб на вебсайтах для конкретних сценаріїв.

Побудова система базуватиметься на глибокому аналізі наступних законів України:

 • Про кредитні спілки
 • Про електронні довірчі послуги
 • Про електронні документи та електронний документообіг
 • Про електронну комерцію
 • Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
 • Про захист прав споживачів
 • Про платіжні системи та переказ коштів в Україні
 • Про Національний банк України
 • Про захист персональних даних

А також:

 • Цивільний кодекс України
 • Інші релевантні закони, підзаконні акти або нормативні акти державних органів/регуляторів, у т.ч. розпорядження НБУ №107 тощо.

 

Завдання №1: Законодавчий та регуляторний аналіз

 • Вивчити існуючі вимоги всіх відповідних державних органів та проаналізувати законодавчу базу України щодо онлайн операцій по кредитах і депозитах
 • Запропонувати модель в рамках діючої законодавчої та регуляторної бази, яка б дозволила кредитним спілкам здійснювати наступні онлайн операції:
 1. Дистанційна ідентифікація потенційних членів кредитної спілки з використанням існуючих сервісів та моделей дистанційної електронної ідентифікації, які доступні для небанківських фінансових установ (обов’язковими для аналізу є такі сервіси, як Bank ID, Diya ID, вимоги до фото- та відеоідентифікації за допомогою методу розпізнавання рухів; кваліфікований метод електронного підпису)
 2. Видача кредитів та розміщення коштів на депозитних рахунках для нових членів кредитної спілки (яких ще не ідентифіковано)
 3. Видача кредитів та розміщення коштів на депозитних рахунках для поточних (ідентифікованих) членів кредитної спілки (нові кредити та транші в рамках раніше затверджених кредитних ліній)
 • Здійснити правову оцінку ризиків та надати рекомендації щодо мінімізації ризиків для дистанційних моделей електронного підпису договорів за умови:
 1. Використання електронного підпису за допомогою одноразового пароля
 2. Використання електронного підпису, який співпадає з автентичним автографічним підписом
 3. Викорисання електронного цифрового підпису усіма сторонами електронної угоди

 

Завдання №2: Розробка шаблонів договорів

 • Визначити та розробити шаблони договорів про співпрацю з третіми сторонами, які є необхідними для здійснення онлайн операцій кредитними спілками:

          -  З постачальниками послуг електронної ідентифікації (зокрема, Інтегрована система електронної ідентифікації)

          - З бюро кредитної історії (якщо позичальник ідентифікується дистанційно)

 

 • Розробити рекомендації та список мінімальних вимог на основі регуляторних стандартів (нормативів) та найкращих практик ринку щодо:

          - Обов’язкових компонентів онлайн заявок на вебсайтах кредитних спілок для кредитів, траншів і депозитів

          - Обов’язкових компонентів та структури доступу до персональних онлайн акаунтів «кабінету»/інтерфейсу особистого акаунту (через «логін фрейм»)

          - Шаблонів публічної оферти на вебсайтах, що містять стандартні вимоги та договори, а також правила надання послуг кредитними спілками

          -  Умов розкриття персональних даних (у т.ч. колектори та бюро кредитної історії)

          -  Інших обов’язкових форм надання згоди від членів кредитної спілки, які передбачені законодавством і збираються в режимі онлайн через вебсайт спілки (анкета щодо політично значущих осіб, анкета щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та ін.)

 

 • Розробити необхідні шаблони договорів та документів клієнтів для:

          -  нових членів кредитної спілки, які авторизуються дистанційно (за допомогою електронного цифрового підпису або електронного підпису OTP)

          - нових позичальників, які авторизуються дистанційно, у т.ч. договори для поручителів (з використанням електронного цифрового підпису або електронного підпису OTP)

          - поточних позичальників, які подають заявку на новий кредит або на наступний транш у межах попередньо затвердженої кредитної лінії, що авторизуються дистанційно, у т.ч. шаблон договору поруки (з використанням електронного цифрового підпису або електронного підпису OTP)

          - нових вкладників, які авторизуються дистанційно (з використанням електронного цифрового підпису або електронного підпису OTP)

          - поточних членів спілки, які бажають внести кошти на депозитний рахунок онлайн

 

Завдання №3: Рекомендації щодо дотримання регуляторних вимог під час складання карти клієнтів

 • Надати загальні рекомендації щодо дотримання регуляторних вимог до складання карти послідовності дій фізичних осіб на вебсайті в рамках п’яти основних сценаріїв:
 1. Кроки клієнта на вебсайті від дистанційної ідентифікації до остаточного отримання статусу члена спілки
 2. Кроки клієнта на вебсайті від дистанційної ідентифікації до видачі кредиту шляхом переказу коштів на банківський рахунок позичальника
 3. Кроки клієнта на вебсайті від дистанційної ідентифікації до розміщення депозиту членом кредитної спілки
 4. Кроки клієнта – ідентифікованого поточного члена спілки на вебсайті, який подає заявку на новий кредит або наступний транш у межах кредитної лінії
 5. Кроки клієнта – ідентифікованого поточного члена спілки на вебсайті, який подає заявку на розміщення депозиту
 • Надати рекомендації щодо внутрішнії політик та процедур кредитних спілок з огляду на документообіг та комплекти документів, необхідні для ідентифікації членів/позичальників/вкладників.

 

3. ВИМОГИ

Для експертів

Кваліфікація експертів повинна відповідати наступним вимогам:

 • Експертні знання щодо місцевого ринку;
 • Вища юридична освіта та (факультативно) вища економічна освіта (банківська справа, фінанси, економічна кібернетика тощо);
 • Досвід роботи на керівних посадах у спеціалізованих установах, пов’язаних з банківською діяльністю, фінансовим сектором або юридичною консультацією;
 • Обґрунтований досвід роботи в сфері розробки продуктів онлайн кредитування для фізичних осіб/платіжних продуктів/розробки роздрібних онлайн продуктів для підтримки клієнтів на посаді юридичного радника, власника продукту, керівника проєкту у фінансовій установі чи банку;
 • Бажано:

          -  нещодавнє працевлаштування та безпосередня участь в успішному запуску продукту та подальшому розвитку в ТОП-10 небанківських мікрофінансових установах або фінтех-компаніях або транзакційних бізнес-компаніях. Назви компаній та перелік реалізованих послуг (продуктів) мають бути зазначені в заявці.

Для компаній/організацій

 • Експертні знання щодо місцевого ринку;
 • Професійні радники або консалтингові агентства, що працюють у сфері правового супроводу банківської справи, фінансів, фінансових технологій/інформаційної безпеки тощо;
 • Члени команди повинні відповідати вимогам, зазначеним вище.
 • Бажано:

          - безпосередня участь в успішному запуску продукту та подальшому розвитку в ТОП-10 небанківських мікрофінансових установах, фінтех-компаніях або транзакційних бізнес-компаніях. Назви компаній та перелік реалізованих послуг (продуктів) мають бути зазначені в заявці.

 

4. ПЕРІОД РОБОТИ

Перша консультація відбудеться у період з 1 січня 2021 року по 31 березня 2021 року. Отримання попередніх результатів щодо завдань 1-3 очікується до 22 лютого 2021 року.

 

5. РЕЗУЛЬТАТИ

 • Підсумковий звіт щодо регуляторної бази та рекомендацій для кредитних спілок щодо моделей та ризиків для дистанційної ідентифікації та електронних підписів (українською мовою)
 • Шаблони договорів з третіми сторонами (для цілей дистанційної ідентифікації) та договори для нових та поточних членів/позичальників/вкладників/поручителів
 • Шаблон публічної оферти для вебсайтів, що містить стандартизовані умови договору, правила надання послуг кредитними спілками
 • Пакет обов’язкових документів, анкет та форм надання згоди, які необхідно підписати та взяти у клієнтів
 • Перелік рекомендацій щодо внутрішніх політик та процедур для кредитних спілок щодо документообігу
 • Коментарі щодо послідовності дій клієнтів на вебсайті в процесі дистанційної ідентифікації, здійснення виплат по кредитах та оформлення депозитів відповідно до опису Завдання №3.
 • Стислий звіт англійською мовою

 

6. ВИМОГИ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ

Щоб подати заявку, надішліть, будь ласка, наступні документи на елетронну адресу programupport@woccu.org та зазначте у темі листа «CAP: Online CU Operations» до 15 січня 2021 року:

 • Копія вашого резюме або інформація про компанію та резюме експертів;
 • Пропозиція, що включає супровідний лист із детальним описом того, чому ви зможете виконати роботу, у т.ч. відповідний досвід роботи, а також ваш підхід/попередній план роботи для вирішення завдань;
 • Запропонована цінова пропозиція із вказаною ціною за кожен блок завдань;
 • Якщо ваша заявка буде обрана для розгляду, WOCCU запитає контактну інформацію 2-3 осіб, які зможуть надати рекомендації.

 

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Цей запит на тендерну пропозицію жодним чином не зобов’язує Всесвітню раду кредитних спілок укладати контракт, а також не зобов’язує Всесвітню раду кредитних спілок відшкодовуввти будь-які витрати, понесені під час підготовки та подання заявки. Всесвітня рада кредитних спілок залишає за собою право змінювати будь-яку частину запиту на участь у тендері під час укладання договору, якщо це буде необхідно.

Контакти

 • programupport@woccu.org
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.