bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Спеціаліст з моніторингу та оцінки, екологічних та соціальних питань

ЗАПИТ НА ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ-ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КОНСУЛЬТАНТ)

 

Україна

Проєкт «EU4Skills: Модернізація інфраструктури професійно-технічної освіти та підготовки в Україні»

Назва завдання: «Спеціаліст з моніторингу та оцінки, екологічних та соціальних питань»

Договір: IC-C-0090002-4-EU

 

Відповідно до Фінансової та проєктної угоди про грант№ ENI/2019/410-215 від 30.07.2020 року, відповідальним за впровадження Проєкту «EU4Skills: Модернізація інфраструктури професійно-технічної освіти та підготовки в Україні» є Український фонд соціальних інвестицій (далі - УФСІ, Замовник).

 

УФСІ запрошує правомочних індивідуальних консультантів (Консультантів) висловити свою зацікавленість щодо надання нижчезазначених Послуг. Зацікавлені консультанти мають надати інформацію у вигляді резюме (CV), що демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання цих Послуг.

 

Кваліфікація Консультанта повинна відповідати вимогам, викладеним у п.3 Додатку до цього запрошення «Технічне завдання».

 

Зацікавленим консультантам необхідно звернути увагу на п.п. 3.14, 3.15, 3.16 та 3.17 Розділу ІІІ Правил закупівель Світового банку для позичальників ФІП (фінансування інвестиційних проектів), затвердженого в липні 2016 із оновленням в листопаді 2017 року та у серпні 2018 року («Правила закупівель»), в якому визначається політика Світового Банку щодо конфлікту інтересів. Консультант зобов’язується дотримуватися політики Банку щодо корупційної практики і шахрайства.

 

Відбір Консультанта здійснюється відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів (IC), що викладена в Регламенті діяльності УФСІ.

 

Додаткова інформація може бути отримана за адресою: k.kovtun@usif.ua

 

Висловлення зацікавленості повинно бути надіслане електронною поштою у формі резюме українською мовою до  12.00 год, 12.01.2020 року за наступною електронною адресою:

k.kovtun@usif.ua із зазначенням теми «Спеціаліст з моніторингу та оцінки, екологічних та соціальних питань», до уваги Ковтун Катерини – Консультанта із закупівель.

 

Технічне завдання та обсяг послуг

на надання консультаційних послуг (індивідуальний консультант)

Спеціаліст з моніторингу та оцінки, екологічних та соціальних питань”

(Договір №IC-C-0090002-4-EU)

Проєкт «EU4Skills: Модернізація інфраструктури професійно-технічної освіти та підготовки в Україні» ,

грант Європейського Союзу через Кредитну установу для відбудови (KfW)

№ ENI/2019/410-215

 1. 1.   Загальна інформація

 

Уряд України та Комісія Європейських Співтовариств уклали угоду від 17 грудня 2018 року щодо фінансування заходів “EU4Skills: Кращі вміння для сучасної України”, які частково впроваджуватимуться через KfW.

На основі цієї Угоди, а також на основі Угоди про внесок від 2 жовтня 2019 року між Європейським Союзом в особі Європейської комісії (“Європейська комісія”) та KfW (далі - Угода про внесок) підписано Фінансову та проєктну угоду про грант № ENI/2019/410-215 від 30.07.2020 року (далі – Угода про грант) між KfW та Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) на впровадження Проєкту «EU4Skills: Модернізація інфраструктури професійно-технічної освіти та підготовки в Україні» (далі – Проєкт).

Даний Проєкт стосується модернізації системи професійно-технічної освіти і навчання (ПТО) в Україні. Він спрямовуватиметься на реконструкцію та модернізацію закладів ПТО та закупівлі обладнання. Метою  ПТО, яка сприятиме підвищенню привабливості ПТО для студентів і закладе основу для ефективної освіти, що базується на попиті, та надаcть можливість студентам опанувати навички, затребувані українським ринком праці.

Відповідно до Угоди про грант, відповідальним за впровадження Проєкту є Український фонд соціальних інвестицій (далі - УФСІ, Замовник). УФСІ – неприбуткова організація створена постановою Кабінету Міністрів України (28.04.2000 № 740) з метою надання підтримки найменш соціально захищеним верствам населення шляхом підтримки та розвитку ініціативи територіальних громад і громадських організацій за рахунок різних джерел, переважно донорських.

 

 1. 2.   Обсяг послуг

2.1.         Моніторинг та оцінка у рамках Проєкту:

2.1.1.      Розробка проєкту  загальної системи контролю та оцінки заходів у рамках Проєкту.

2.1.2.     Моніторинг стану виконання договорів у рамках Проєкту. Періодичне, принаймні, щоквартальне, інформування Виконавчого директора УФСІ (далі ВД) про результати проведеного моніторингу.

2.1.3.     Збір, перевірка та аналіз даних щодо стану досягнення показників і індикаторів  Матриці результатів. Щопіврічне інформування ВД про результати проведеного аналізу.

2.1.4.     Підготовка періодичної звітності стосовно ходу виконання Проєкту, координація заключної оцінки результатів у рамках Проєкту та підготовка відповідного заключного звіту у рамках Проєкту.

2.1.5.     Ідентифікація ризиків у ході реалізації Проєкту, надання ВД пропозицій щодо заходів для належного управління ними.

2.1.6.     Відстеження  обставин, які можуть поставити під загрозу досягнення загальної мети, мети та результатів Проєкту для подальшого звітування KfW.

2.1.7.     Надання консультацій та координація роботи    з моніторингу та звітності у рамках Проєкту.

2.1.8.     Виконання інших завдань у рамках Проєкту за дорученням ВД , у разі необхідності.

2.2. Аналіз екологічних та соціальних аспектів у рамках Проєкту:

2.2.1. Підготовка Рамкових вимог щодо запобіжних природоохоронних та соціальних заходів (далі – Рамкові вимоги) та проведення оцінки впливу на навколишнє середовище та соціального впливу у ході реалізації Проєкту.

2.2.2. Підготовка змін і доповнень до Рамкових вимог (за потреби).

2.2.3.Складання Планів взаємодії із зацікавленими сторонами,  розробка та моніторинг впровадження Планів соціального-екологічного менеджменту (ПСЕМ) на об’єктах під час будівництва та на етапі їх введення в експлуатацію відповідно до Рамкових вимог, екологічних та соціальних стандартів Світового банку та галузевих керівних принципів з охорони навколишнього середовища, здоров’я та праці.

2.2.4.Забезпечення запровадження механізму розгляду скарг (МРС) у рамках Проєкту.

2.2.5. Збір та надання інформації ВД стосовно інцидентів, аварій, нещасних випадків, будь-яких інших подій у сфері охорони навколишнього середовища, соціальній сфері, у т.ч. охорони здоров’я, безпеки праці, що мають/матимуть суттєвий вплив, для подальшого інформування KfW; здійснення моніторингу наслідків та участь у розробленні заходів щодо їх усунення.

2.2.6.Забезпечення моніторингу екологічних та соціальних питань реалізації Проєкту.

2.2.7. Підготовка та надання звітів за формами, передбаченими Угодою, операційним посібником та інших звітів за дорученням ВД.

2.2.8. Забезпечення залучення зацікавлених сторін та покращення комунікації та діалогу із ключовими цільовими групами та зацікавленими партнерами в рамках Проєкту.

2.2.9. Виконання інших завдань у рамках Проєкту за дорученням ВД, у разі необхідності.

 

 1. 3.            Кваліфікаційні вимоги:
 • Вища освіта в галузі менеджменту / економіки / екології / соціальних наук/ права або іншої пов’язаної дисципліни (5 балів);
 • Не менше 3 років досвіду в сфері моніторингу, оцінки, аналізу даних і процесів (20 балів);
 • Не менше 3  років досвіду у сфері нагляду за дотриманням екологічних та соціальних питань (20 балів);
 • Не менше 2 років досвіду роботи в галузі освіти/ або соціальній сфері (15 балів);
 • Знання міжнародних стандартів у сфері екологічного менеджменту, соціального менеджменту, охорони здоров’я та безпеки праці, екологічних та соціальних стандартів Світового банку, керівних принципів з охорони навколишнього середовища, здоров’я та праці, національного законодавства у сфері охорони навколишнього середовища та охорони праці (15 балів);
 • Вільне володіння українською мовою (5 балів);
 • Робочий рівень володіння англійською мовою (5 балів);
 • Навички роботи з ПК, знання і практичні навички використання пакетів MS Office, електронної пошти та баз даних (5 балів);
 • Практичний досвід роботи в міжнародних проєктах, що фінансуються KfW/Світовим банком тощо, є перевагою (10 балів).

 

 1. 4.            Умови надання послуг та виконання обов’язків

Консультант в рамках виконання даного ТЗ підпорядковується виконавчому директору УФСІ.

Форма оплати - місячна ставка, відповідно до стандартної форми договору KfW. Консультант має надавати послуги повний робочий день.

Консультант виконуватиме свої обов’язки протягом періоду, визначеного договором. Цей період може бути подовжено за письмовою згодою сторін.

Замовник своєчасно надає Консультанту всю інформацію необхідну для виконання ним свого завдання, а також забезпечує його необхідними перепустками для доступу до органів виконавчої влади.

Для надання послуг консультант може користуватися приміщенням та офісним обладнанням УФСІ. 

Консультант має право утриматись від надання послуг протягом узгодженого Сторонами терміну без припинення дії цього Договору. Термін, в якому послуги не надавались, оплаті не підлягає.

 

 

 

Контакти

 • k.kovtun@usif.ua
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.