bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Експерт - соціолог з проведення вихідної оцінки ситуації

Європейська коаліція по боротьбі з туберкульозом (ЄКТБ), неприбуткова організація, зареєстрована в Нідерландах, оголошує конкурс для експерта - соціолога з проведення вихідної оцінки ситуації з використанням Додатка 2 Контрольного переліку питань багатосекторальні механізму забезпечення підзвітності з туберкульозу в рамках реалізації поточних завдань Стратегічної ініціативи Глобального фонду «Спільноти, права та гендер» та гранту Challenge Facility for Civil Society (CFCS), який надан Партнерством «Зупинити туберкульоз»

Про ЄКТБ

Європейська коаліція по боротьбі з ТБ (ЄКТБ) - це регіональна адвокаційна мережа, яка об’єднує організації громадянського суспільства та активістів з усього Європейського регіону ВООЗ, в який входять країни Західної і Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії. Мета ЄКТБ - посилення ролі громадянського суспільства в регіональних заходах по боротьбі з туберкульозом (ТБ).

Цілі і завдання

Ефективна і стала багатосекторальна співпраця і підзвітність мають ключове значення для того, щоб пріоритезувати боротьбу з туберкульозом (ТБ) на високому політичному рівні кожної країни. Увага до питань туберкульозу на високому політичним рівні, в тому числі, вкрай важлива для збереження стійкості протитуберкульозних заходів за часів надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я, таких як, наприклад, пандемія COVID-19.

Багатосекторальний механізм підзвітності для прискорення прогресу в ліквідації туберкульозу (БМП-ТБ) був розроблений Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я (ВООЗ) у відповідь на запит держав-членів Організації Об’єднаних Націй (ООН), як рамковий підхід для посилення багатосекторальні співпраці і підзвітності, в тому числі, і для виконання зобов’язань політичної декларації Наради Високого Рівня ООН з питань ТБ (СВУ ООН по ТБ), яка відбулась у вересні 2018 року.

Впровадження БМП-ТБ передбачає проведення оцінки вихідної ситуації за допомогою розробленого ВООЗ Контрольного переліку питань БМП-ТБ (далі - Контрольний перелік). Результати вихідної оцінки повинні проінформувати розробку багатосекторальних планів дій, які допоможуть вирішувати проблеми, обумовлені соціальними детермінантами здоров’я і просувати моделі протитуберкульозної допомоги, орієнтовані на потреби людини.

Контрольний перелік питань для оцінки вихідної ситуації БМП-ТБ містить безпосередньо контрольний перелік і три пов’язаних Додатки, що охоплюють такі тематичні області:

Додаток 1 - взаємодія між урядовими міністерствами і відомствами;

Додаток 2 - участь громадянського суспільства і ТБ спільнот;

Додаток 3 - прийняття і впровадження настанов ВООЗ по боротьбі з туберкульозом.

Підхід і інструменти БМП-ТБ базуються на концепції співпраці і координації зусиль зі збору інформації з Національною програмою боротьби з туберкульозом (НТП), в тому числі і за допомогою забезпечення компліментарності збору даних по всіх програм Контрольного переліку.

Громадянське суспільство і ТБ спільноти повинні бути частиною всіх процесів БМП-ТБ, включаючи участь в заповненні основного Контрольного переліку для базової оцінки БМП-ТБ і всіх додатків. На додаток, Контрольний перелік БМП-ТБ передбачає лідерство організацій громадянського суспільства та порушених ТБ спільнот в зборі даних по Додатку 2.

 Європейська Коаліція по боротьбі з туберкульозом, в рамках адаптації використання Додатка 2 Контрольного переліку, пропонує використовувати додаткові методи збору інформації, які нададуть можливість для верифікації та доповнення даних, отриманих в ході заповнення Додатка 2.

Додаткові дані допоможуть у визначенні подальших напрямків для значущого залучення громадянського суспільства та спільнот, порушених на туберкульоз, в боротьбу з туберкульозом, включаючи процеси багатосекторальної співпраці і підзвітності.

Для розробки керівних принципів додаткового збору даних, дослідницьких інструментів і їх практичного застосування, а також подальшого аналізу отриманих даних необхідна участь експерта-соціолога.

Обсяг робіт

 

• Розробити протокол дослідження для проведення вихідної оцінки з використанням Додатка 2 Контрольного переліку БМП-ТБ силами громадянського суспільства / порушених ТБ спільнот, на основі концепції регіонального керівництва для адаптації Додатка 2.

• Розробити дослідні інструменти - керівництва для проведення інтерв’ю / фокус-груп, на основі концепції регіонального керівництва для адаптації Додатка 2.

• Надати координатору оцінки участі громадянського суспільства з використанням Додатка 2, рекомендації щодо формування критеріїв вибірки учасників інтерв’ю, опитування, фокус-групових дискусій.

• Розробити форми інформованої згоди для всіх дослідних процедур відповідно до етичних норм проведення досліджень із залученням людей.

• Провести інтерв’ю (5-6 інтерв’ю з ключовими інформаторами) в 5 країнах.

• Виступити головним модератором при проведенні обговорення в фокус-групах (спільно з координатором проведення оцінки).

• Проаналізувати результати опитування, інтерв’ю та обговорення в фокус-групах.

• Проаналізувати дані, отримані через платформу OneImpact (при наявності в країні такої платформи) в рамках кабінетного дослідження.

• Підготувати письмовий звіт за результатами емпіричних даних і кабінетного дослідження, і надати координатору оцінки участі громадянського суспільства перелік рекомендацій для подальших обговорень та консультацій з зацікавленими представниками національного громадянського суспільства / спільнот, порушених ТБ.

• Підготувати висновки (включаючи деталізацію потреб) по Додатку 2 Контрольного переліку БМП-ТБ.

• Сформувати пропозиції для консультації із зацікавленими представниками національного громадянського суспільства / спільнот, порушених ТБ і регіональним експертом оцінки для обговорення висновків дослідження, при необхідності взяти безпосередню участь в консультації.

• Дати зворотний зв’язок координатору оцінки участі громадянського суспільства до проекту рекомендацій для плану дій громадянського суспільства / спільнот, порушених ТБ по усуненню прогалин і забезпечення потреб, виявлених в ході оцінки ситуації.

• Взяти участь в підготовці програми і проведенні онлайн семінару з розвитку потенціалу в проведенні операційних досліджень з використанням якісної методології для організацій громадянського суспільства та спільнот, порушених ТБ, у співпраці з регіональною дослідницької командою.

Експерт - соціолог повинен відповідати наступній кваліфікації:

Досвід / Знання

• Освіта в сфері громадського здоров’я, соціології, соціальної роботи або інших релевантних спеціальностей (магістерський рівень).

• Досвід роботи в сфері громадського здоров’я та / або надання соціально-медичних послуг.

• Досвід роботи в дослідженнях громадського здоров’я (ВІЛ / СНІД, ТБ), в тому числі досліджень з якісної і комбінованої методологією (mixed method research).

• Досвід в проведення інтерв’ю та модерації фокус-груп (досвід проведення експертних інтерв’ю та роботи в полі громадського здоров’я на різних рівнях: з керівниками, працівниками, безпосередньо надають послуги та одержувачами послуг, є перевагою).

• Знання керівних і нормативних документів, що відносяться до соціально-психологічних аспектів і потреб людей і ЕБ спільнот.

• Знання і розуміння національних і регіональних заходів у боротьби з ТБ, особливо рекомендованих ВООЗ моделей надання протитуберкульозної допомоги, орієнтованих на потреби людини.

• Знання методів проведення соціологічних досліджень.

Навички та вміння

• Навички розробки дослідних документів (протоколу дослідження, інформованих згод, посібників для проведення інтерв’ю / фокус-груп).

• Здатність визначати центральну тенденцію і формулювати висновки і рекомендації за результатами збору даних.

• Хороші навички письма і звітності (англійською та російською мовами).

• Комунікативні навички з урахуванням культурних особливостей.

• Здатність працювати незалежно, своєчасно і професійно реагувати на відгуки.

• Здатність укладатися у встановлені терміни.

Умови:

1. Запрошуємо індивідуальних консультантів подати заяву на даний конкурс.

2. ЄКТБ пропонує наступний вид співпраці:

• Консультаційний договір з індивідуальним консультантом. Консультант буде нести відповідальність за сплату податків відповідно до законодавства країни його (її) проживання. Винагорода виплачуватиметься в доларах США, тому консультант повинен мати банківський рахунок в доларах США.

3. Контракт буде присуджуватися на конкурсній основі Консультанту з найвищою кваліфікацією, який відповідає всім вимогам, описаним в Технічному завданні (ТЗ). Консультант буде оцінюватися на основі кваліфікації.

4. Плата для даного завдання буде узгоджена з консультантом, який отримав найвищі результати оцінки.

Вираз зацікавленості повинен містити резюме з підтвердженим досвідом і кваліфікацією та мотиваційний лист (на англ. / рос., не більше 3 сторінок).

Недотримання цих вимог призведе до автоматичної дискваліфікації заявки;

5. Всі документи для вираження вашої зацікавленості повинні бути представлені в електронному вигляді Анні Медведенко, адміністративному фахівцю, ЄКТБ, за наступною адресою [email protected]

6. Крайній термін подачі виразу зацікавленості: 24 грудень 2020 р 18:00 за київським часом. Пропозиції, що надійшли пізніше, будуть відхилені.

7. З обраним кандидатом зв’яжуться до 25 грудня 2020

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

  •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.