bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Консультант з розвитку потенціалу громад

Консультаційні послуги (індивідуальний консультант) з розробки програм та заходів з розвитку потенціалу громад-партнерів проекту.

Україна

Назва проекту: «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – поліпшення первинної сільської медицини (УФСІ VIІ)»

Грант: BMZ-No.: 2015 67 114

Назва завдання: «Консультаційні послуги (індивідуальний консультант) з розробки програм та заходів з розвитку потенціалу громад-партнерів проекту»

Договір: IC-CS-0090001-0/7-KFW (п. C-2.5. згідно плану закупівель)

Український фонд соціальних інвестицій запрошує правомочних індивідуальних консультантів (Консультантів) висловити свою зацікавленість щодо надання вищезазначених Послуг. Зацікавлені консультанти мають надати інформацію, яка демонструє, що вони мають необхідну кваліфікацію та відповідний досвід для виконання цих Послуг.

Консультаційні послуги (Послуги) включають в себе розробку програм заходів з розвитку потенціалу цільових груп з числа представників громад, що беруть участь у Проекті.

Очікувана дата початку надання послуг – липень 2020 року.

Консультант надаватиме послуги з дати укладання договору до листопада 2020 року.

 

Деталізоване Технічне завдання (ТЗ) для надання послуг додається до цього Запиту на висловлення зацікавленості.

 

 

Зацікавленим консультантам необхідно звернути увагу на п.п. 3.14, 3.15, 3.16 та 3.17 Розділу ІІІ Правил закупівель Світового банку для позичальників ФІП (фінансування інвестиційних проектів), затвердженого в липня 2016 із оновленням в листопаді 2017 року («Правила закупівель»), в якому визначається політика Світового Банку щодо конфлікту інтересів.

Крім того, зверніть, будь-ласка увагу на наступну інформацію, пов’язану з виконанням цього завдання, стосовно конфлікту інтересів:

«Консультанти не повинні бути найнятими для будь-яких завдань, які будуть конфліктувати з їхніми попередніми або поточними зобов’язаннями або які можуть унеможливити виконання завдання в інтересах Замовника.

 

 

Відбір Консультанта здійснюється відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів (IC), що викладений в Правилах закупівель.

 

 

Додаткова інформація може бути отримана за адресою, зазначеною нижче з 9:00 до 17:00.

 

Висловлення зацікавленості повинно бути надіслане електронною поштою у формі резюме українською мовою до  12.00 год, 03.07.2020 року за наступною електронною адресою:

 

До уваги: Ковтун  Катерини – Консультанта з закупівель 

Ел.пошта: k.kovtun@usif.ua

 

 


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на консультаційні послуги (індивідуальний консультант)
з розробки програм та заходів з розвитку потенціалу

громад-партнерів проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури –

поліпшення первинної сільської медицини (УФСІ VIІ)»

 1. 1.      Обгрунтування

Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ) – неприбуткова організація створена постановою Кабінету Міністрів України (28.04.2000 № 740) з метою надання підтримки найменш соціально захищеним верствам населення шляхом підтримки та розвитку ініціатив територіальних громад і громадських організацій за рахунок різних джерел, переважно коштів міжнародної технічної допомоги.

У листопаді 2019 року УФСІ  розпочав впровадження проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – поліпшення первинної сільської медицини (УФСІ VIІ)» (далі – Проект УФСІ VII). Метою Проекту є поліпшення умов надання первинної медичної допомоги на сході України шляхом енергоефективного оновлення приміщень та постачання обладнання, а також вжиття заходів з всебічного розвитку потенціалу цільових груп: лікарів, керівників медичних закладів, посадових осіб, що відповідають за управління сферою охорони здоров’я та її фінансування у громадах-партнерах Проекту, а також представники підрозділів охорони здоров’я  обласного рівня.

Це сприятиме сталому соціальному розвитку регіонів, покращенню первинної медичної допомоги та зміцненню місцевого самоврядування у місцевостях, що розташовані на сході України і залучені до Проекту. Крім того, це сприятиме покращенню умов життя населення шляхом мінімізації ризиків для здоров’я.

Територія впровадження Проекту УФСІ VII – Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області та підконтрольні Уряду України райони Луганської та Донецької областей. Наразі затверджено до впровадження 12 першочергових субпроектів у 11 громадах зазначених областей.

Для забезпечення розробки програм заходів з розвитку потенціалу цільових груп з числа представників громад, що беруть участь у Проекті УФСІ VII необхідно найняти кваліфікованого Консультанта.

 

 1. 2.      Мета завдання

Метою залучення Консультанта є визначення потреб цільових груп Проекту УФСІ VII у розвитку потенціалу та розробка відповідних програм та заходів для подальшої їх реалізації. 

 

 1. 3.      Обсяг завдання

 

Для досягнення поставленої мети в рамках виконання цього Технічного завдання Консультант має здійснити наступне:

 

1)      визначити потреби у розвитку потенціалу цільових груп Проекту УФСІ VII, серед яких лікарі, керівники медичних закладів, посадові особи, що відповідають за управління сферою охорони здоров’я та її фінансування у громадах-партнерах Проекту, а також представники підрозділів охорони здоров’я  обласного рівня. Для цього Консультант має визначити доцільні для даного випадку інструменти збору інформації про потреби (анкетування цільових груп чи інша форма) та отримати відповідну інформацію від представників 11 громад, субпроекти у яких затверджено до впровадження. Список громад та контакти ключових осіб в громадах буде надано УФСІ; 

2)      підготувати звіт щодо проведеного аналізу потреб цільових груп, який має містити рекомендації щодо пріоритетних напрямків розвитку потенціалу цільових груп, тематики та форм заходів з розвитку потенціалу цільових груп (тренінги, семінари, візити з обміну досвідом тощо) та сформовані на їх основі 3-4 тематичні комплексні програми заходів з розвитку потенціалу;

3)      розробити 3-4 технічні завдання на виконання програм заходів зовнішніми кваліфікованими консультантами – потенційними виконавцями заходів з розвитку потенціалу. Технічне завдання має містити наступні розділи: обґрунтування важливості програми, мета, обсяг послуг (з детальним описом вимог до змісту та форм заходів, їх кількості та вимог до логістичного забезпечення), очікувані результати, графік виконання завдання, кваліфікаційні вимоги до виконавців заходів. Шаблон технічного завдання на подібні консультаційні послуги буде надано УФСІ;

4)      підготувати прогнозні кошториси на виконання розроблених комплексних програм заходів з розвитку потенціалу (технічних завдань).

 

 1. 4.      Очікувані результати.

 

Визначено потреби у розвитку потенціалу цільових груп Проекту УФСІ VIІ.

Розроблено рекомендації щодо пріоритетних напрямків розвитку потенціалу цільових груп, тематики та форм заходів.

Розроблено 3-4 технічні завдання на виконання програм з розвитку потенціалу та прогнозні кошториси на їх виконання.

 

 1. 5.      Графік виконання завдання та вимоги до звітності.

 

Загальний термін виконання завдання складатиме 4 місяці, у період з 20 липня по 20 листопада 2020 року.

 

І етап: 20 липня – 15 вересня 2020 року – Визначення потреб у розвитку потенціалу цільових груп Проекту УФСІ VII та підготовка звіту щодо проведеного аналізу потреб цільових груп (відповідно до Завдання 1 та 2 даного ТЗ).

По завершенню першого етапу Консультант має подати акт прийняття-здачі наданих послуг

та звіт, що має включати короткий опис українською та англійською мовами проведеного дослідження потреб з рекомендаціями щодо пріоритетних напрямків розвитку потенціалу цільових груп.

 

ІІ етап: 15 вересня – 20 листопада 2020 року – Розробка технічних завдань на виконання програм з розвитку потенціалу та їх прогнозних кошторисів (відповідно до Завдань 2 та 3 даного ТЗ).

По завершенню другого етапу Консультант має податиакт прийняття-здачі наданих послуг

та звіт, що має включати короткий опис проведеної роботи та розроблені технічні завдання  на виконання заходів розвитку потенціалу цільових груп з прогнозними кошторисами українською та англійською мовами.

 1. 6.      Критерії відбору та кваліфікаційні вимоги.

Освіта: вища освіта ступеня магістра або спеціаліста у галузі медицини або суспільних наук.

Обов’язкові вимоги до досвіду роботи та навичок

 • принаймні два роки роботи у сфері охорони здоров’я або у дотичній сфері наприклад, у проектах, пов’язаних з охороною здоров’я або соціальними послугами  (макс.10 балів.);
 • досвід розробки та реалізації заходів з розвитку потенціалу фахівців системи охорони здоров’я (макс.10 балів.);
 • досвід організації навчальних заходів (тренінгів, семінарів, візитів з обміну досвідом тощо) (макс.10 балів.);
 • вільне володіння українською мовою;
 • володіння письмовою англійською мовою на рівні, який дозволить здійснити якісну підготовку документів, перелічених у п.5 цього ТЗ.  
 • навички роботи з комп’ютером (MS Office).

Перевагою вважатиметься відповідність наступним вимогам:

 • досвід співпраці з донорськими організаціями та впровадження проектів за кошти міжнародних організацій (макс.5 балів.);
 • досвід впровадження інфраструктурних проектів у сфері охорони здоров’я або у соціальній сфері (макс.5 балів.).

Контакти

 • k.kovtun@usif.ua
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.