bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Потрібні два експерти (викладачі) з політології для магістерської програми «Антикорупційні студії»

До конкурсу запрошуються експерти/-тки (викладачі/-чки) для розробки та викладання курсу «Політологія: теорія та практика (Політологічні підходи до вивчення корупції)» в рамках магістерської програми «Антикорупційні студії». Дедлайн  20 листопада 2019 року. 

Більше можливостей для працевлаштування у розділі «Вакансії».

1. Загальна інформація про посаду:

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (далі — ACREC) запрошує двох спеціалістів у сфері політології з досвідом викладацької діяльності для розробки та викладання навчального курсу “Політологія: теорія та практика (Політологічні підходи до вивчення корупції)” в рамках Магістерської програми “Антикорупційні студії”. Цей курс повинен стати одним із базових навчальних курсів в рамках Магістерської програми “Антикорупційні студії” з метою надання студентам фундаментальних знань щодо  політологічних теорій, які застосовуються в сучасній академічній сфері політичних дослідників корупції та антикорупції в Україні та світі.

Викладачі (експерти) у сфері політології будуть відповідальні за розробку змісту та викладання авторської програми курсу “Політологія: теорія та практика (Політологічні підходи до вивчення корупції)” в рамках Магістерської програми «Антикорупційні студії». Всі активності викладачів у сфері політології мають здійснюватися у тісній співпраці та за попереднім узгодженням з ACREC. У свою чергу, Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції буде сприяти плануванню, розробці та звітності викладачів (експертів) у сфері політології та коригувати їх діяльність згідно з вимогами експертів проекту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія», що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), за підтримки якого здійснюється цей навчальний курс.

2. Технічне завдання.

(а) Завдання: розробка навчального курсу та навчальних матеріалів, а також викладання відповідного курсу студентам Магістерської програми «Антикорупційні студії» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

(б) Інформація про проект: Магістерська програма «Антикорупційні студії» це унікальна навчальна програма для  здобуття освітнього рівня магістра, що поєднує у собі широкий спектр дисциплін у сфері політичної науки, права, економіки та соціології. Програму «Антикорупційні студії» було розроблено ACREC спільно з кафедрою політології Національного університету «Києво-Могилянська академія», де вона реалізовується з вересня 2019 року.

(в)  Обсяг роботи для двох експертів:

1. Розробити програму навчального курсу, який розрахований на 3 кредити (90 академічних годин з яких 30 аудиторних годин (15 пар));

2. Розробити навчальні матеріали в рамках навчального курсу, зокрема презентації до лекцій, завдання до семінарських занять, а також завдання для самостійного опрацювання;

3. Розробити завдання для проміжного та підсумкового (фінального) контролю якості отриманих знань;

4. Розробити критерії для оцінювання самостійних робіт студентів;

5. Проводити лекції, практичні/семінарські заняття згідно з навчальним планом програми курсу (30 аудиторних годин (15 пар));

6. Надавати студентам самостійні (проміжні та підсумкові) роботи для оцінки якості отриманих знань та контролювати процес їх написання;

7. Проводити систематичні консультації для студентів програми з метою надання додаткової інформації та\або закріплення матеріалу навчального курсу.

(г)  Очікуваний продукт  роботи експерта:

1. Програма навчального курсу, розрахована на 3 академічні кредити (90 академічних годин, з них 30 аудиторних годин(15 пар);

2. Навчальні матеріали в рамках навчального курсу, зокрема презентації до лекцій, завдання до семінарських занять, а також завдання для самостійного опрацювання;

3. Проведення 30 аудиторних занять (15 пар).

4. Проведення підсумкової оцінки знань студентів

(ґ) Вимоги до змісту та методології  навчального курсу:

1. Курс повинен включати інтерактивні методики викладання, зокрема лекції-дискусії, роботи в малих групах, кейс-стаді та інше;

2. Зміст курсу повинен бути розрахований на 3 академічні кредити (90 академічних годин, з них 30 аудиторних занять);

3. Зміст курсу повинен включати проблематику теорії політичної думки, політологічні теорії до вивчення корупції, фундаментальні політологічні теорії до розуміння корупції як суспільно-політичного явища, політичні режими та врядування з акцентом на антикорупційну тематику та ін.

(д) Вимоги до оформлення програми навчального курсу:

1. Загальний опис курсу (5-7 речень, які містять інформацію про зміст курсу та теми, які будуть розглядатися в рамках курсу, знання, які будуть отримані студентами);

2. Вимоги та правила курсу (мінімум 1 сторінка А4 12 шрифтом. Правила та вимоги курсу обов’язково мають включати в себе: дедлайни підготовки письмових робіт, вимоги щодо участі студентів у заняттях, умови отримання додаткових балів (за бажанням), правила поводження на заняттях та етичні правила щодо написання робіт);

3. Перелік тем, що будуть розглянуті в межах курсу;

4. Перелік питань до кожної теми курсу (не менше 3 питань до кожної теми);

5. Перелік обов’язкової  та додаткової літератури для опрацювання студентами (мінімум 2 джерела до кожної теми);

6.  Критерії оцінки знань студентів (не менше 4 критеріїв).

(е) Термін контракту та дедлайну:

Ця робота призначена для консультантів, що є громадянамиУкраїни; тривалість роботи – кінець листопада-лютий 2019 року.

2. Вимоги до досвіду та кваліфікацій.

(а) Доктор філософії (кандидат наук) /галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки/PhD in Political Science, PhD in Public Policy;

(б) Мати 3 роки професійного досвіду викладацької діяльності у сфері політології. Професійний досвід викладацької діяльності у сфері політології з акцентом на антикорупційну тематику буде перевагою;

(в) Мати досвід підготовки навчально-методичних матеріалів (перевагою буде досвід із розробки авторського контенту навчальних курсів у сфері політології);

(г) Здатність адаптувати контент навчальної програми під антикорупційну тематику магістерської програми «Антикорупційні студії» в інтерактивному форматі з урахуванням сучасних методик викладання;

(ґ) Мати відмінне володіння українською мовою, мати робочий рівень володіння англійською мовою;

(д) Здатність працювати в межах чітко встановлених дедлайнів та дотримуватись термінів виконання навчально-методичного плану курсу;

(е) Готовність надавати інформаційно-консультативну підтримку студентам навчального курсу;

(є) Вміння працювати в команді;

(ж) Готовність та бажання слідувати чітко встановленим правилам з боку ACREC та донорської організації, а також толерантно ставитись до потреби коригування навчального курсу з їхнього боку.

3. Для участі у конкурсному відборі необхідно відправити наступні документи:

(а) Резюме кандидата, яке відповідає всім вищеперерахованим вимогам;

(б) Зразок програми авторського курсу та/або відео з публічним виступом,  копію власної наукової роботи (статті тощо);

(в) Пропозиція концепції (загальний опис) навчального курсу Політологія: теорія та практика (Політологічні підходи до вивчення корупції), а також приклад опису конкретної теми в рамках навчального курсу на вибір (може також включати опис завдань для самостійного опрацювання студентами, можливі теми семінару до теми та ін.).

Документи треба надсилати на поштову скриньку acrec.kma@gmail.com

Дедлайн подачі заявок: 20 листопада 2019 року.

Магістерська програма «Антикорупційні студії» стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст Магістерської програми «Антикорупційні студії» є виключною відповідальністю Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції і необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

 

Контакти

  • +380636895965
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

  •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.