Державний експерт з питань розвитку медичних послуг

Якщо Ви прагнете нових викликів у масштабах усієї країни та шукаєте коло однодумців, приєднуйтеся до експертної групи з питань розвитку медичних послуг Директорату медичних послуг Міністерства охорони здоров’я України.

Посадові обов’язки

 1. аналізує проблеми у сфері розвитку медичних послуг, що існують у системі охорони здоров’я з питань координації закупівлі лікарських засобів та медичних виробів (далі - сфера компетенції), на основі дослідження статистичних даних, звернень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, повідомлень у засобах масової інформації, звернень громадян, наукових публікацій та інших джерел інформації;
 2. визначає джерела та методи збирання інформації у сфері компетенції та її верифікації; аналізує причини виникнення даних проблем, механізм загострення або зниження їхньої інтенсивності, існуючу державну політику щодо проблем, можливі наслідки не усунення проблем протягом визначеного періоду;
 3. визначає коло заінтересованих сторін політики, що є об’єктами впливу державної політики у сфері компетенції;
 4. забезпечує здійснення консультацій у сфері компетенції із заінтересованими сторонами, в т.ч. сторонами соціального діалогу щодо визначення проблем, які існують у відповідній сфері компетенції експертної групи, та щодо альтернативних підходів до вирішення проблем, з метою їх залучення до процесу формування державної політики;
 5. здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері компетенції, з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів МОЗ України;
 6. проводить фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
 7. виконує завдання, пов’язані з реалізацією спільного зі Світовим банком проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»;
 8. розробляє альтернативні варіанти розв’язання виявлених проблем у сфері компетенції, оцінює потенційний вплив усіх альтернативних варіантів на соціально-економічний розвиток;
 9. розробляє та подає на затвердження нормативно правові акти у сферу компетенції;
 10. сприяє розвитку ринку медичних послуг у сфері компетенції;
 11. розробляє та подає на затвердження проекти нормативно правових актів у сфері компетенції;
 12. координує здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів;
 13. здійснює аналіз та готує пропозиції до визначення шляхів забезпечення пацієнтів лікарськими засобами за кошти державного бюджету та місцевих бюджеті на наступні роки;
 14. здійснює розробку галузевих стандартів щодо стандартизації надання медичних послуг відповідно до видів медичної допомоги;
 15. розробляє методику оцінки основних індикативних показників стану здоров’я населення, діяльності установ та закладів охорони здоров’я;
 16. готує відповіді на запити фізичних та юридичних осіб з питань, що знаходяться у межах компетенції Експертної групи;
 17. розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження від інших державних органів, з питань, що належать до компетенції Експертної групи, та готує пропозиції до них;
 18. виконує та бере участь у виконанні доручень Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента України, Верховної Ради України, інших органів державної влади;
 19. бере участь
 • у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики у сфері компетенції, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз’яснення;
 • у підготовці інформації для засобів масової інформації, у тому числі через офіційний веб-сайт МОЗ України, з питань, що належать до компетенції;
 • у складанні звітності про роботу Директорату за встановленими формами;
 • в організації роботи з підвищення кваліфікації працівників Директорату згідно з затвердженим планом;
 • у роботі постійних комісій, робочих груп, конференціях, нарадах, інших заходах у разі розгляду питань щодо застосування нормативно-правових актів; та ін.

 

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.

Досвід роботи - не потребує. Вільне володіння державною мовою.

 

Для отримання більш детальної інформації та участі в конкурсі:

https://www.career.gov.ua/site/view-vacantion?id=1478

https://www.career.gov.ua/site/view-vacantion?id=1479

https://www.career.gov.ua/site/view-vacantion?id=1480

 

Кінцевий термін подачі документів: 08.07.2019

Контакти

 • https://www.career.gov.ua
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом!Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.