bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Державний експерт з питань раціонального застосування лікарських засобів

Запрошують професійних експертів долучитися до реформування системи охорони здоров'я. Дедлайн - 8 липня 2019 року.

Більше можливостей для працевлаштування у розділі «Вакансії»

Якщо Ви прагнете нових викликів у масштабах усієї країни та шукаєте коло однодумців, приєднуйтеся до Експертної групи з питань раціонального застосування лікарських засобів Фармацевтичного директорату Міністерства охорони здоров’я України. 

Посадові обов’язки

 1. здійснює постійний аналіз стану справ у сфері компетенції, враховуючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів, органів місцевого самоврядування, звернень громадян та інших джерел інформації. Виявляє причини виникнення проблем у відповідній сфері, наслідки виникнення таких проблем та розробляє варіанти їх вирішення. Визначає джерела та методи збирання інформації та її верифікації;
 2. формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв’язання проблем. Оцінює потенційний вплив та ризики альтернативних варіантів розв’язання проблем на розвиток у відповідній сфері компетенції;
 3. визначає коло ключових заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики у сфері компетенції (представники окремих верств населення, громадські об’єднання, суб’єкти господарювання тощо);
 4. проводить консультації зі заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері компетенції та визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
 5. забезпечує здійснення фахових комунікацій;
 6. розробляє пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері компетенції, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд Керівнику експертної групи;
 7. здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері компетенції з метою виявлення прогалин і неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів МОЗ України в сфері компетенції;
 8. забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов’язаннями України;
 9. здійснює моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері компетенції за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, готує пропозиції щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
 10. бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики МОЗ України в межах його компетенції, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз’яснення;
 11. висловлює, в межах компетенції, позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату МОЗ або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи; готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
 12. бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності МОЗ України, що належать до сфери компетенції;
 13. подає пропозиції щодо удосконалення процедури раціонального призначення, відпуску та застосування лікарських засобів;
 14. розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Експертної групи;
 15. розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження від інших державних органів, з питань, що належать до компетенції МОЗ України, та готує пропозиції до них;
 16. здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
 17. виконує та бере участь у виконанні доручень Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента України, Верховної Ради України, інших органів державної влади;
 18. розглядає звернення юридичних та фізичних осіб з правових питань, які надійшли до МОЗ України;
 19. проводить прийом представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій галузі охорони здоров’я з питань, які входять до компетенції Експертної групи;
 20. Бере участь:
 • у підготовці інформації для засобів масової інформації,
 • у тому числі через офіційний веб-сайт МОЗ України, з питань, що належать до компетенції;
 • у складанні звітності про роботу Директорату за встановленими формами;
 • в організації роботи з підвищення кваліфікації працівників Директорату згідно з затвердженим планом;
 • у роботі постійних комісій, робочих груп, конференціях,
 • нарадах, інших заходах у разі розгляду питань щодо застосування нормативно-правових актів; та ін..

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.

Досвід роботи - не потребує. Вільне володіння державною мовою. 

Для отримання більш детальної інформації та участі в конкурсі: https://www.career.gov.ua/site/view-vacantion?id=1491 

Кінцевий термін подачі документів: 08.07.2019 

Контакти

 • https://www.career.gov.ua/site/view-vacantion?id=1491
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.