Консультант з моніторингу, оцінки і навчання

УФСІ має намір здійснити закупівлю послуг Консультанта з моніторингу, оцінки і навчання в рамках проекту з надання соціальних послуг в громаді.

Угодою про грант № TFOA8367 від 27 вересня 2018 року Японський фонд соціального розвитку (JSDF) через Міжнародний банк реконструкції та розвитку (далі – МБРР, Світовий банк) надав урядові України грант на впровадження Проекту „Надання соціальних послуг в громаді” (далі – Проект).

Відповідно до Угоди про грант, відповідальним за впровадження Проекту від уряду України є Український фонд соціальних інвестицій (далі УФСІ, Замовник).

УФСІ має намір використати частину фінансових надходжень на оплату консультаційних послуг, необхідних для впровадження проекту.

 I.                        Мета

Метою залучення Консультанта з моніторингу, оцінки і навчання (далі Консультант) є (i) планування, координація та забезпечення якісного впровадження навчальних заходів, (іі)  планування, координація та організація діяльності з моніторингу реалізації та оцінки результатів Проекту, (ііі) участь у зборі, обробці та висвітленні в засобах масової інформації, на сайті УФСІ інформації про успішні практики громад.

Крім того, Консультант розробить пропозиції щодо посилення механізму отримання та розгляду скарг (МРС), з тим, щоб місцеві зацікавлені сторони Проекту могли подавати запити, скарги та пропозиції за допомогою різних каналів.

Консультант надаватиме послуги в межах цього Технічного завдання і відповідає за координацію навчальних заходів у рамках Проекту, своєчасне забезпечення керівництва Проекту інформацією про результати моніторингу, досліджень з оцінки та успішні практики відповідно до Регламенту (Посібника) діяльності УФСІ.

ОБСЯГ ПОСЛУГ

Консультант має виконувати наступні завдання:

3.1.Планування діяльності:

3.1.1. Планування та координація заходів з  навчання на національному, регіональному рівнях, та в громадах, в тому числі підготовка технічних завдань та специфікацій для проведення закупівель.

3.1.2. Планування досліджень щодо результатів та впливу Проекту, в тому числі підготовка технічних завдань та специфікацій для проведення закупівель.

3.1.3. Участь у загальному плануванні та звітності за Проектом.

3.2. Консультативна і технічна підтримка:

3.2.1.  Організація роботи в громадах-учасницях щодо моніторингу та звітності за індикаторами результатів Проекту, надання консультацій, підготовка  методичних рекомендацій щодо форматів звітності та шаблонів.

3.2.2. Забезпечення збору та перевірка даних для визначення індикаторів результатів Проекту. Забезпечення своєчасності, точності зібраних даних, їх відповідності методичним рекомендаціям. Забезпечення технічної підтримки громадам та/або консультантам в областях, які відповідають за надання даних.

3.2.3. Надання пропозицій щодо вдосконалення Інформаційної системи управління УФСІ з метою моніторингу впровадження та результатів Проекту, забезпечення своєчасного внесення даних для здійснення такого моніторингу.

3.2.4. Координація та контроль досліджень щодо результатів та впливу Проекту. Надання методичної та консультативної підтримки консультантам, що здійснюють дослідження, для забезпечення методологічної та методичної узгодженості / співставності базового та подальших досліджень.

3.2.5. Надання методичної та консультативної підтримки консультантам з розвитку потенціалу громад, що надають послуги в регіонах.

3.2.6.  Розробка у співпраці з іншими консультантами Проекту доповідей про результати досліджень, результати реалізації Проекту.

3.2.7. Складання звітів про реалізацію Проекту, згідно форматів, визначених нормативно-правовими актами України, та звітів для керівника УФСІ, Координатора Проекту та Світового банку.

3.2.8. Організація навчальних заходів для посилення спроможності громад, місцевих надавачів послуг та іншого навчання.

3.2.9. Нагляд за реалізацією навчальних заходів та контроль їхньої якості, в тому числі шляхом моніторингу відвідування, забезпечення проведення належного оцінювання тренінгів їхніми учасниками, та оцінювання результативності навчання тренерами тощо.

3.2.10. Підготовка матеріалів для висвітлення у засобах масової інформації, на веб-сайті УФСІ  щодо впровадження Проекту, щодо успішної практики громад.

3.2.11.Участь в узагальненні успішних практик та підготовці пропозицій для Мінсоцполітики та інших зацікавлених сторін щодо  практик, результатів, матеріалів Проекту, які варто використовувати/розповсюджувати серед об’єднаних громад, що не є учасниками Проекту, та на національному рівні.

3.2.12. Участь у розробці пропозицій щодо посилення механізму отримання та розгляду скарг (МРС), з тим, щоб місцеві зацікавлені сторони Проекту могли подавати запити, скарги та пропозиції за допомогою різних каналів.

3.3. Координація із зацікавленими сторонами:

3.3.1. Забезпечення узгодженості діяльності щодо моніторингу, оцінки і навчання на національному та місцевому рівнях; координація діяльності на рівні громад.

3.3.2.  Координація роботи зовнішніх експертів, що будуть найняті для надання технічної підтримки, навчання та проведення інших заходів з розвитку потенціалу громад.

3.3.3.  Координація з іншими національними та міжнародними партнерами у плануванні досліджень, діяльності з посилення спроможності, потреби обміну даними.;

3.3.4  Виконувати інші завдання, що необхідні в рамках Проекту

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ 

Режим надання послуг —40 годин на тиждень. З Консультантом буде підписаний договір з щомісячною формою оплати. Розмір оплати буде погоджено під час переддоговірних переговорів.

Консультант надаватиме послуги з дати укладання договору до грудня 2021 року. За умови якісного та своєчасного виконання обов’язків, цей період може бути подовжено за письмовою згодою сторін.

Місце надання послуг – м. Київ, Україна.  Для виконання поставлених завдань Консультант здійснюватиме поїздки як в межах України, так і, в разі необхідності, за її межами. Замовник відшкодовує погоджені витрати на поїздки, необхідні для виконання поставлених завдань.

Замовник надає Консультанту офісне обладнання, необхідне для виконання завдань. Для надання послуг Консультант може використовувати офісне приміщення УФСІ.

 1. VII.          КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО КОНСУЛЬТАНТА

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта (ступеня магістра або спеціаліста) в галузі соціальних наук/ менеджменту / економіки / статистики / або іншої пов’язаної дисципліни;
 • не менше 3-х років досвіду в сфері моніторингу та оцінки, бажано в соціальній сфері;
 •  наявність 5-и і більше років попереднього досвіду роботи у сфері розвитку громад, соціальних послуг або впровадження соціальних проектів;
 • наявність досвіду у організації/проведенні тренінгів;
 •  навички в розробці та проведенні обстежень/досліджень в соціальній сфері;
 •  Високий рівень навичок роботи з ПЗ MS Office;
 •  вільне володіння українською мовою.

Бажані кваліфікаційні вимоги:

 •  знання пакетів програмного забезпечення для аналізу статистичних даних (Stata, SPSS або еквівалент);
 •  досвід роботи в міжнародних проектах;
 •  володіння англійською мовою на рівні, що дозоляє ділове листування та спілкування.

Додаткова інформація може бути отримана за адресою, зазначеною нижче з 9:00 до 17:00.

Висловлення зацікавленості повинно бути надіслане електронною поштою у формі резюме українською мовою до  12.00 год, 21.02.2019 року за наступною електронною адресою:

До уваги: Ковтун  Катерини – Консультанта з закупівель 

Ел.пошта: k.kovtun@usif.org.ua 

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом!Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.