Соціальний діалог та соціальні інвестиції – основа реформування соціальної сфери України

Змін потребує вся система соціального захисту. Враховуючи, що забезпечення соціальних гарантій неможливо без податків, які збираються з бізнесу та населення, важливим елементом реформи соціальної сфери стає забезпечення ефективного соціального діалогу між роботодавцями профспілками та організаціями громадянського суспільства. Тільки об’єднання питань реформи системи соціального захисту и соціального діалогу дасть необхідний ефект і допоможе зберегти людський капітал, який в умовах радикальних ліберальних реформ, може бути знищеним.

28 серпня 2015 року експерти Науково-дослідного інституту праці та зайнятості населення МСП та НАНУ, Секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини, Федерації профспілок України, Національної Тристоронньої Соціально-економічної ради (НТСР), ГО «Бюро соціальних та політичних розробок», Міжнародного благодійногофонду «Карітас України», ЮНІСЕФ та інших організацій, на засіданні Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики НДІ праці та зайнятості населення, обговорили нагальні проблеми, що стосуються реформування системи соціального захисту та механізму соціального діалогу.

Перш за все було обговорено хід виконання плану робіт Координаційно-експертної ради а 2015 рік та розглянуті актуальні питання реформування соціальної сфери України. Важливою темою засідання стало обговорення проекту Звіту 13-й групи ….. про впровадження Угоди про асоціацію з ЄС у сфері соціальної політики і соціального діалогу, який підготували спільно експерти групи та Бюро соціальних та політичних розробок.

Учасники засідання підкреслили такі основні проблеми впровадження Угоди про асоціацію з ЄС, як брак стратегічного бачення державних органів різного рівня щодо реформи системи соціального захисту та системи соціального діалогу, недостатність координації між різними органами виконавчої влади під час проведення реформ, неефективність механізмів фінансування системи соціального захисту (фінансування установ) в умовах децентралізації та відсутність доступу громадських організацій до процесу прийняття рішень в системі соціального партнерства.

Учасники підкреслили необхідність розробки стратегії реформування механізму соціального діалогу з залученням представників сторін соціального діалогу та експертів організацій громадянського суспільства. Було підтримано ініціативу представників Бюро соціальних та політичних розробок, щодо проведення заходів (семінарів, круглих столів тощо) з розробки стратегії реформування механізму соціального діалогу, як політичного документу та подальшого його адвокатування. Учасники схвально поставилися до ініціативи залучення представників від громадських організація в якості четвертої сторони до Національної Тристоронньої Соціально-економічної ради.

Учасники засідання обговорили перспективи фінансування системи соціального захисту в умовах децентралізації, а також в умовах, коли захист соціальних та трудових прав (відповідно до Указу Президента України яким, 25 серпня 2015 року, затверджено «Національну стратегію у сфері прав людини») передбачає наступні результати:

  • створено ефективну систему соціального захисту, яка відповідає можливостям держави
  • запроваджено альтернативні державним джерела фінансування системи соціального захисту

Виникає нагальна потреба в розвитку механізмів соціального інвестування на місцевому рівні, залучення ресурсів з різних джерел та забезпечення ефективності використання бюджетних коштів.

Учасникам була представлена презентація «Соціальні інвестиції: нові технології вирішення соціальних проблем територіальної громади», на який була запропонована механізм Рад з питань соціального інвестування, які пропонується створити в деяких пілотних містах, наприклад в Одесі. Були розглянуті також механізми соціального інвестування та завдання діяльності Рад з питань соціального інвестування, які планується створити як консультативно-дорадчі органи при органах місцевого самоврядування.

Було також розглянуто проект  змін до ЗУ «Про державно-приватне партнерство». Як зазначили учасники державно-приватне партнерство в сфері соціального захисту та розвитку соціальної інфраструктури потребує законодавче забезпечення, як один з механізмів соціального інвестування. Тому зміни до діючого ЗУ «Про державно-приватне партнерства» вкрай необхідні. Але запропоновані зміни викликали жваву дискусію, зокрема включення поняття «соціальні показники» до переліку ознак ДПП, а також можливість приватизувати об’єкти спільного використання під час ДПП. Деякі експерти висловили побоювання, що пропоновані зміни дають можливість незаконного привласнення об’єктів що створені в рамках державно-приватного партнерства приватною стороною. Учасники також відзначили необхідність детального виписування механізму переходу права власності на об’єкти ДПП.

За результатами обговорення прийнято рішення про необхідність проведення моніторингу стану соціального діалогу, а також розроблення пропозицій по його реформуванню в рамках імплементації Глибокої та всеохоплюючою зони вільної торгівлі з ЄС. Також учасники наголосили на необхідності системного підходу до законодавчого забезпечення механізмів соціального інвестування, у тому числі і до удосконалення ЗУ «Про державно-приватне партнерство».

Також було підтримано пропозицію експертів  Бюро соціальних та політичних розробок щодо проведення всеукраїнського круглого столу з питань збереження людського капіталу в умовах реформ та економічної кризи, на якому також обговорити різні методи боротьби з бідністю та питання залучення соціальних інвестицій.

Соціальний діалог та соціальні інвестиції – основа реформування соціальної сфери України.

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

  •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.