bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

UNDP оголошує грант на створення безпечного простору для ОГС у Запоріжжі
12.06.2024

У цьому оголошенні надається інформація для неурядових організацій, які діють в Україні, стосовно конкурсу пропозицій, оголошеного Програмою розвитку ООН (UNDP) в Україні з метою створення сприятливих умов для залучення громадянського суспільства до процесів відновлення громад; у ньому також надаються пояснення щодо порядку подання проєктних пропозицій. В оголошенні надано критерії відповідності вимогам конкурсу пропозицій, пояснюється процес подання та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які мають буди відібрані за результатами цього конкурсу.

Конкурс пропозицій проводиться за таким цільовим напрямом:

UN_2024_13_CS: Safe Space: Створення безпечного простору для організацій громадянського суспільства у місті Запоріжжя

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ ООН 

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP) працює в 170 країнах і територіях, допомагаючи боротися з бідністю, нерівністю та соціальною ізоляцією та підвищуючи стійкість країн для підтримання ними досягнутого прогресу. Як агенція ООН із розвитку, UNDP відіграє вирішальну роль у наданні допомоги країнам для досягнення ними Цілей сталого розвитку (ЦСР).

В Україні UNDP працює у п’яти програмних сферах підтримки: розбудова спроможності уряду щодо реагування на кризу та управління нею; забезпечення сталого надання державних послуг; проведення антикризових заходів, які сприяють поверненню населення та відбудові; забезпечення джерел доходу, засобів до існування та реагування з боку приватного сектору; підтримка громадянського суспільства та збереження соціальної структури.

Війна в Україні призвела до значних людських втрат, безпрецедентного переміщення населення всередині країни та за її межі, а також спричинила руйнування інфраструктури. Результати вісімнадцяти років соціально-економічних досягнень України опинилися під загрозою. Основне завдання UNDP полягає в тому, щоби якомога повніше зберегти здобутки розвитку та якнайшвидше повернути Україну на шлях досягнення ЦСР.

11 квітня 2022 року UNDP започаткувала Програму розвитку стійкості та відновлення для України, щоб негайно реагувати на виклики розвитку та гуманітарні потреби. Загальна мета полягає у збереженні здобутків розвитку в Україні, пом’якшенні ризиків занурення в кризу управління та надання послуг, впровадженні заходів для відновлення після початку гуманітарної допомоги та сприянні швидкому поверненню до шляхів розвитку та досягнення національних потреб ЦСР.

Для реагування на нагальні потреби, що виникли внаслідок повномасштабної війни, з одночасним усуненням причин і довгострокових наслідків конфлікту, а також відновлення досягнутого раніше прогресу та запобігання подальшому погіршенню здобутків у сфері розвитку, UNDP за щедрої підтримки Уряду Данії розпочала реалізацію проєкту «Активізація участі громадян для покращення безпеки громад, зміцнення соціальної структури та підвищення стабільності на територіях, що постраждали внаслідок війни в Україні». Заходи в межах проєкту згруповані для досягнення таких результатів:

•           Підвищення ефективності надання послуг безпеки та цивільного захисту, посилення спроможності реагування на кризові ситуації, надання державним установам та громадянському суспільству можливості зміцнювати соціальну структуру, відстоювати права людини для всіх і долучатися до інклюзивного реагування та заходів із відновлення.

•           Доступ до послуг та їхня якість покращуються завдяки посиленню правоохоронної діяльності, доступу до правосуддя та інклюзивності, зміцненню відчуття особистої та громадської безпеки серед громад, особливо серед жінок і молоді, ветеранів та інших вразливих груп населення.

•           Громади, включно з внутрішньо переміщеними чоловіками і жінками, молоддю, ветеранами та іншими вразливими групами, посилюють свій потенціал, розширюють права і можливості та беруть участь у відновленні, розвитку та прийнятті рішень на місцевому рівні на основі фактичних даних.

Фінансування гранту буде надано в межах цього проєкту за фінансової підтримки Уряду Данії. 

3.ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим конкурсом, мають відповідати таким обов’язковим вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи в місті Запоріжжя
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи від двох років відповідно до тематики конкурсу (у сфері соціальної згуртованості, підтримки соціальних ініціатив, розширення прав і можливостей молоді, інтеграції ВПО, гендерної рівності, підвищення обізнаності громадськості щодо прав і потреб ветеранів та інших вразливих груп населення);
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше двох проєктів та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст / бухгалтер та інші фахівці відповідно до потреб проєкту). У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбаченого проєктом (профільна освіта, досвід роботи, тощо);
 • досвід співпраці з міжнародними організаціями є додатковою перевагою.

3.2. Персонал, залучений до виконання проєкту, повинен відповідати таким вимогам:

 • проєктна команда щонайменше має складатися з: керівника проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів UNDP), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності), та осіб, безпосередньо залучених до імплементації проєкту;
 • вища освіта за напрямами педагогіка, соціологія, економіка, державне управління, соціальні науки або за іншими дотичними напрямами для керівника проєкту, вища освіта інших членів команди;
 • досвід роботи з громадянським суспільством не менше п’яти років (для керівника проєкту), підтверджений практичний досвід роботи з ветеранами буде значною перевагою;
 • знання мов – вільне володіння українською мовою;
 • бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським обліком) або досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше трьох років;
 • готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародними партнерами.

3.3. Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій:

Проєкт, який буде впроваджуватися за кошти цього грантового конкурсу, планується до реалізації на території міста Запоріжжя.

До участі допускаються лише громадські організації, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність у місті Запоріжжя.

3.4. Параметри, які визначатимуть, чи може неурядова організація (НУО) отримати за фінансування UNDP, ґрунтуватимуться на контрольному списку оцінки потенціалу CACHE.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Цей проєкт спрямовано на створення та розвиток безпечного простору для організацій громадянського суспільства в місті Запоріжжя, підтримку культури безпеки та взаємодопомоги серед громадських організацій, залучення молоді, ВПО, ветеранів, людей з інвалідністю та інших вразливих груп до зусиль повоєнного відновлення. Проєкт має на меті створити умови для активної співпраці між всіма зацікавленими сторонами, забезпечити доступ до необхідних ресурсів та знань, використання передових технологій та інновацій для забезпечення безпеки, щоб кожен громадянин мав можливість брати участь у громадському житті без страху та загроз.

Проєкт може включати два компоненти: 

 1. компонент з покращення умов  для створення комфортного та функціонального безпечного простору, який може включати закупівлю обладнання, меблів та техніки тощо.
 2. компонент підтримки, супроводу та посилення взаємодії між організаціями громадянського суспільства, місцевими владними органами та правоохоронними структурами для спільного вирішення питань безпеки та відновлення, який передбачає розробку моделі співпраці між фахівцями безпечного простору та всіма зацікавленими сторонами, а також створення відповідної програми навчання та графіку проведення спільних активностей.

Обрана організація відповідатиме за впровадження (1) компоненту з покращення умов для створення комфортного та функціонального безпечного простору та/або (2) компоненту підтримки, супроводу та посилення взаємодії між організаціями громадянського суспільства, місцевими владними органами та правоохоронними структурами для спільного вирішення питань безпеки та відновлення.

Команда НУО, яка буде здійснювати закупівлю обладнання та меблів для забезпечення ефективної діяльності безпечного простору, відповідатиме за управління повним циклом тендерного процесу з відбору постачальника та координацію з місцевими органами влади (зокрема погодження переліку обладнання та меблів за необхідності тощо). Це охоплює підготовку та оприлюднення тендерної документації, запрошення потенційних постачальників і надання відповідей на їхні запити, а також проведення оцінки тендерних пропозицій з метою вибору найбільш кваліфікованого постачальника. Після підписання контракту організація контролюватиме терміни постачання та якість обладнання. 

Компонент підтримки та посилення потенціалу

У рамках цього компоненту обрана НУО може виконувати такі завдання:

 • створення платформ для навчання;
 • організація обміну досвідом у сфері громадської безпеки;
 • підтримка організаційного розвитку благодійних та громадських організацій;
 • проведення тренінгів та круглих столів;
 • організація і підтримка діяльності груп само-/взаємодопомоги;
 • активності, спрямовані на підвищення рівня обізнаності мешканців громади, зокрема вразливих верств населення, які мають наміри відкрити власну справу, перепрофілювання, працевлаштування, розвиток соціального підприємництва тощо;
 • заходи з підтримки неконфліктного спілкування, фасилітації діалогів;
 • заходи у сфері запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству;
 • координаційна та/або адвокаційна робота з владою з метою покращення якості послуг, які надаються ВПО, ветеранам і їхнім родинам, вразливим категоріям населення;
 • організація тематичних подій;
 • фандрейзінгова діяльність для фінансової підтримки та імплементації активностей в громаді з залученням поліції, ДСНС та ОМС.

За допомогою цього переліку завдань заявники можуть запропонувати власну візію основних напрямів діяльності простору.

5. ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ

Тривалість проєкту – до 6 місяців. Запланований початок імплементації проєкту – липень 2024 року. 

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
 • що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»).

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.

6.2. Обов’язкові витрати:

 • Оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста/бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування із інших джерел);

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції. Витрати на оплату праці проєктної команди не можуть перевищувати 20% від загальної вартості проєктної пропозиції.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із таких обов’язкових складових:

1) Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc) (додаток 1);

2) Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel), складена у доларах США і порахована відповідно до курсу ООН станом на 1 червня  2024 (40 гривень/долар) (додаток 2);

3) Відскановані копії таких документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій із зазначенням коду неприбутковості;
 • довідка про наявність банківського рахунку у гривні (для цілей проєкту має використовуватись окремий банківський рахунок у національній валюті, не задіяний в іншій діяльності).

4) Усі документи, що підтверджують відповідність технічним критеріям, зазначеним у розділах 3.1 та 3.2 цього оголошення;

5) Заповнений контрольний список оцінки потенціалу CACHE та підтверджуючі документи до нього (додаток 3);

6) Заповнена форма самооцінювання щодо запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів (додаток 4);

7) Резюме залученого персоналу та експертів;

8) листи підтримки від партнерів, які засвідчують надання та утримання на балансі приміщення для простору, та конкретний внесок у реалізацію проєкту.

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні подати повний аплікаційний пакет (пункти 1–8), за електронною адресою [email protected] із темою повідомлення:

UN_2024_13_CS: SAFE SPACE: Створення безпечного  простору для організацій  громадянського суспільства у місті Запоріжжя.

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 12:00 26 червня 2024 року. Аплікаційний пакет (пункти 1-8) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar), розмір якого не має перевищувати 25 Mb.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим конкурсом, будь ласка, надсилайте їх у письмовому вигляді за електронною адресою [email protected] із темою повідомлення  «UN_2024_13_CS: SAFE SPACE: Запит інформації». Відповіді будуть надані протягом 1­–2 робочих днів. Усі запити мають бути надіслані не пізніше, ніж за 48 годин до закриття конкурсу.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів

Етап І: Розгляд поданих проєктних пропозицій конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап ІІ: Остаточне ухвалення переможних проєктних пропозицій, рекомендованих конкурсною комісією до підтримки.

Конкурсна комісія складатиметься з представників Програми розвитку ООН в Україні відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів. Водночас конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачено діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

  Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції Максимальний бал
1. Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці та пріоритетам – 20 балів; заявка частково відповідає тематиці та пріоритетам – 10 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів) 20
2. Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів) 10
3. Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів) 20
4. Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямам конкурсу – 20 балів, організація має досвід втілення проєктів, але за суміжними напрямами –10 балів; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямам конкурсу – 0 балів) 20
5. Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» – 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів) 20
6. Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 10 балів, частково необхідний рівень компетенції – 5 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів) 10
  Загальний бал 100
  Примітки  

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їхніми партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному UNDP в Україні:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися UNDP, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт у період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

Діяльність в межах грантової угоди повинна здійснюватися у відповідності з нормами, правилами, політикою та процедурами UNDP. Ознайомитись з інструкцією щодо впровадження грантових проєктів можна за цим посиланням

Для забезпечення дотримання політики UNDP щодо нульової толерантності та попередження сексуальної експлуатації та насильства (далі – PSEA) проєктна команда отримувача гранту має пройти навчання з питань PSEA та надати UNDPсертифікати, що підтверджують завершення такого навчання, а також заповнити форму самооцінювання з питань PSEA(посилання на навчання та форма самооцінювання будуть надані UNDP.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження UNDP проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

ДОДАТКИ

 1. Аплікаційна форма
 2. Фінансова пропозиція 
 3. САСНЕ
 4. Форма для самосертифікації 

Контакти

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.