bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

UNDP та Мінсоцполітики оголошують грант на розвиток послуги з соціальної адаптації ветеранів
30.05.2024

Грантовий конкурс охопить громади Дніпропетровської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Чернівецької та Закарпатської областей

У цьому оголошенні надається інформація для неурядових організацій, які діють в Україні щодо конкурсу пропозицій, оголошеного Програмою розвитку ООН (UNDP) в Україні за напрямом розвитку екосистеми (ре)інтеграції ветеранів та ветеранок у громаду, підтримки членів їхніх сімей шляхом пілотування соціальної послуги соціальної адаптації ветеранів/-ок війни та членів їхніх родин у відповідь на запит Міністерства соціальної політики України. Проєкт Державного стандарту соціальної послуги направлено до Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 

В цьому оголошенні також викладено пояснення щодо порядку подання проєктних пропозицій та критерії відповідності вимогам конкурсу пропозицій, надано пояснення щодо процесу подання та відбору проєктних пропозицій, а також зазначено критерії оцінки проєктів, які мають буди відібрані за результатами цього конкурсу

Конкурс пропозицій проводиться за таким цільовим напрямом:

UN_2024_12_VET: Підсилення спроможності громадських організацій у наданні соціальної послуги з соціальної адаптації ветеранів/-ок війни та членів їхніх родин у громадах Дніпропетровської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Чернівецької та Закарпатської областей

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ ООН

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP) в Україні працює в 170 країнах і територіях із метою ліквідації бідності, зменшення нерівності, подолання відчуження та розбудови стійкості задля підтримки прогресу в цих країнах. Як агентство розвитку системи ООН, UNDP відіграє вирішальну роль у допомозі країнам у досягненні Цілей сталого розвитку (ЦСР).

В Україні UNDP працює у п’яти програмних сферах підтримки: посилення потенціалу Уряду України в реагуванні на кризи та їх подоланні; безперервне надання державних послуг; надання термінової допомоги з відновлення та відбудови; життєзабезпечення та підтримка приватного сектору; громадянське суспільство та підтримка соціальної структури.

Війна в Україні вже призвела до величезних людських жертв, безпрецедентного переміщення населення як всередині країни, так і до сусідніх країн та катастрофічного руйнування інфраструктури. Вісімнадцять років соціально-економічних досягнень України опинилися під загрозою. Основне завдання UNDP полягає в тому, щоб якомога повніше зберегти здобутки розвитку та якнайшвидше повернути Україну на шлях досягнення Цілей сталого розвитку.

11 квітня 2022 року UNDP розпочала свою Програму з підвищення стійкості та відновлення в Україні, щоби мати можливість негайно реагувати на гуманітарні проблеми та виклики, які виникають у сфері розвитку. Загальна мета полягає у збереженні здобутків розвитку в Україні, пом’якшенні негативних кризових наслідків, які виникають у сферах управління та надання послуг, впровадженні заходів для відновлення вже на етапі надання гуманітарної допомоги, сприянні швидкому поверненню до розвитку та прискорення процесів для національного досягнення ЦСР.

Фінансування грантів буде надано в межах проєкту міжнародної технічної допомоги, а саме:

«EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні» за підтримки Європейського Союзу.

Спираючись на попередній досвід та взявши за мету підтримку посилення стійкості та якнайшвидшого відновлення постраждалих від війни громад у вибраних цільових областях України, UNDP та Європейський Союз, що є нашим довгостроковим партнером, розпочали реалізацію проєкту «EU4Recovery – Посилення спроможності громад в Україні» (EU4Recovery), який забезпечить множинний ефект завдяки подальшому розширенню основних заходів, згаданих вище. Активності EU4Recovery згруповані за такими основними цілями:

•   Цільові громади мають кращий доступ до якісних державних послуг, які відповідають потребам усіх груп населення, із особливим фокусом на найуразливіших групах.

•   Посилення безпеки громад та збереження соціальної структури у цільових територіях проєкту.

Проєкт EU4Recovery реалізується, базуючись на територіальному підході, завдяки чому синергія, яку можна отримати від міжгалузевого підходу, має максимальний вплив на життя людей на рівні громад.

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим конкурсом, мають відповідати таким обов’язковим вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на території Дніпропетровської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Чернівецької або Закарпатської областей;
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • бути включеними до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, що підтверджується витягом з Реєстру;
 • мати досвід роботи від двох років відповідно до тематики конкурсу (у сфері роботи з ветеранами/ками і членами їх родин, роботи з відновлення психічного здоров’я ветеранів та ветеранок і членів їх родин, надання психосоціальної підтримки ветеранів та членів їх родин тощо);
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше двох проєктів міжнародної технічної допомоги  та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер та інші фахівців відповідно до потреб проєкту). У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбаченого проєктом (профільна освіта, досвід роботи, тощо);
 • мати підтверджену організаційну та фінансову підтримку (офіційні листи, меморандуми про співпрацю, тощо) від структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласної адміністрації, регіонального центру соціальних служб області, в якій планується реалізація проєкту.

3.2. Персонал, залучений до виконання проєкту, повинен відповідати таким вимогам:

 • проєктна команда щонайменше має складатися з: керівника проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів фахівцям UNDP в Україні), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності), та осіб, безпосередньо залучених до імплементації проєкту, включно із мультидисциплінарною командою — групою з трьох-п’яти фахівців, яка безпосередньо планує та виконує заходи, що становлять зміст соціальної послуги щодо виконання програми соціального відновлення, до складу якої можуть входити соціальний працівник, практичний психолог, педагог соціальний, корекційний педагог, вихователь, лікар або сестра медична (брат медичний), фахівець із реабілітації, соціальний робітник та інші фахівці залежно від потреб отримувачів соціальної послуги;
 • вища освіта за напрямами педагогіка, соціологія, економіка, державне управління, соціальні науки або за іншими дотичними напрямами для керівника проєкту, вища освіта інших членів команди відповідно до посади та профілю виконуваної роботи;
 • досвід роботи у громадському секторі не менше трьох років, у сфері надання соціальних послуг – не менше двох років (для керівника проєкту), підтверджений практичний досвід роботи з ветеранами/ками буде значною перевагою;
 • знання мов – вільне володіння українською мовою;
 • бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським обліком) або досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше трьох років;
 • готовність упроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародними партнерами;
 • готовність та спроможність співпрацювати із органами місцевого самоврядування.

3.3. Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій:

Проєкти, які будуть впроваджуватися за кошти цього грантового конкурсу, плануються до реалізації на території цільових областей та громад, а саме: Дніпропетровська, Миколаївська, Сумська, Полтавська, Закарпатська та Чернівецька області.

До участі допускаються лише громадські організації, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність у Дніпропетровській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Чернівецькій та Закарпатській областях, а такожмають підтверджену відповідними листами підтримки готовність  і спроможність співпрацювати зі структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних адміністрацій, регіональними центрами соціальних службу відповідних областях.

3.4. Параметри, які визначатимуть, чи може неурядова організація (НУО) отримати за фінансування UNDP, ґрунтуватимуться на контрольному списку оцінки потенціалу CACHE.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Цей проєкт, спрямований на інтеграцію/(ре)інтеграцію ветеранів та ветеранок в громаду, підтримку членів їхніх сімей шляхом розвитку спроможності громадських організацій у наданні соціальної послуги з соціальної адаптації ветеранів війни та членів їхніх сімей. Очікується, що громадська організація у співпраці з відповідальними органами влади та місцевого самоврядування запропонує рішення, яке відповідатиме Державному стандарту соціальної послуги соціальної адаптації ветеранів/-ок війни та членів їхніх родин та передбачатиме заходи на двох етапах: 

Перший етап: програма соціального відновлення;

Другий етап: індивідуальна соціальна адаптація за місцем проживання.

Перший етап: програма соціального відновлення 

Проєктна пропозиція, подана на конкурс, має включати перелік заходів у відповідності до Державного стандарту послуги, зокрема: 

 • розробка прозорої та обґрунтованої (на основі чітко визначених критеріїв) системи відбору учасників та учасниць до участі у програмі, а також здійснення відбору учасників/-ць;
 • визначення потреб учасників/-ць програми соціального відновлення (включно з потребами членів сімей) та складання плану відновлення;
 • розробка відповідної програми відновлення – обов’язкової, та варіативної – з урахуванням визначених потреб групи; програма, розрахована на один тиждень (7 днів) для групи з 33–35 осіб (10–12 сімей з дітьми).
 • залучення кваліфікованих фахівців до складу мультидисциплінарної команди із надання послуги;
 • визначення рекреаційного закладу, на основі якого планується реалізація програми соціального відновлення з урахуванням вимог до безпеки, якості послуг, безбар’єрного доступу, а також співвідношення «ціна – якість»;
 • реалізація програми соціального відновлення; 
 • забезпечення системи моніторингу та оцінки якості надання послуги на першому етапі.

Другий етап: індивідуальна соціальна адаптація за місцем проживання

Очікується, що проєктна пропозиція охопить заходи другого етапу, які ефективно доповнюватимуть (а не дублюватимуть) послуги і форми роботи, що вже працюють у конкретній громаді. Так, проєктна пропозиція має розроблятися у співпраці з комунальними установами соціальної сфери, центрами ветеранського розвитку, ветеранськими хабами, іншими організаціями та установами, що працюють в системі реінтеграції ветеранів/-ок та членів їхніх родин. Ці заходи можуть включати такі завдання (але не вичерпуються ними), а саме:

 • оцінка потреб та допомога в аналізі життєвої ситуації;
 • складання плану індивідуальної соціальної адаптації, допомога в його реалізації, супровід ветерана/-ки та сім’ї на основі кейс-менеджменту;
 • організація індивідуального, сімейного та групового консультування, психологічного і соціального спрямування;
 • навчання та розвиток комунікативних та соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції;
 • допомогу в створенні / зміцненні / відновленні родинних і суспільно-корисних зв’язків;
 • корекцію психологічного стану та поведінки в повсякденному житті;
 • організація та підтримка діяльності груп самодопомоги та взаємодопомоги, зокрема за принципом «рівний – рівному»;
 • організацію семінарів з актуальних питань, проведення тематичних групових заходів, зокрема майстер-класів, лекцій, арттерапевтичних заходів, тренінгів тощо;
 • допомогу в організації змістовного сімейного дозвілля;
 • сприяння професійному визначенню та зайнятості / самозайнятості, розвитку лідерського потенціалу.

За допомогою цього орієнтовного переліку заявники можуть запропонувати свою візію, що ґрунтується на ресурсах, потребах та спроможностях конкретної громади та/або регіону. 

Проєктна пропозиція має пропонувати комплексне пілотування послуги, у співпраці з іншими організаціями та установами, що утворюють систему реінтеграції ветеранів та ветеранок у громаді та регіоні, задля забезпечення сталості проєкту з урахуванням принципів доступності, інклюзивності, прозорості та ефективного використання коштів. 

5. ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ

Тривалість проєкту – до 5 місяців. Запланований початок імплементації проєкту – червень 2024 року. 

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
 • що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»).

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності та підсилення спроможності громадської організації надавати соціальну послугу в майбутньому;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.

6.2. Обов’язкові витрати:

 • Оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста/бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування із інших джерел);

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції. Витрати на оплату праці проєктної команди не можуть перевищувати 20% від загальної вартості проєктної пропозиції.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із таких обов’язкових складових:

1) Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx / *.doc) (додаток 1);

2) Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel), складена у доларах США і порахована відповідно до курсу ООН станом на 15 травня 2024 (39.50 гривень / долар) (додаток 2);

3) Відскановані копії таких документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій із зазначенням коду неприбутковості;
 • довідка про наявність банківського рахунку у гривні (для цілей проєкту має використовуватись окремий банківський рахунок у національній валюті, не задіяний в іншій діяльності);
 • витяг з Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

4) Усі документи, що підтверджують відповідність технічним критеріям, зазначеним у розділах 3.1 та 3.2 цього оголошення;

5) Заповнений контрольний список оцінки потенціалу CACHE та підтверджуючі документи до нього (додаток 3);

6) Заповнена форма самосертифікації щодо запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів (додаток 4);

7) Резюме залученого персоналу та експертів;

8) Листи підтримки та/або меморандуми про співпрацю з відповідними парнерами.

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні подати повний аплікаційний пакет (пункти 1–8), за електронною адресою [email protected] із темою повідомлення:

UN_2024_12_VET: Підсилення спроможності громадських організацій у наданні соціальної послуги з соціальної адаптації ветеранів/-ок війни та членів їхніх родин у громадах Дніпропетровської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Чернівецької та Закарпатської областей

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 11 червня 2024 року (до 12:00). Аплікаційний пакет (пункти 1-5) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar), розмір якого не має перевищувати 25 Mb.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим конкурсом, будь ласка, надсилайте їх у письмовому вигляді за електронною адресою [email protected] із темою повідомлення «UN_2024_12_VET: Запит інформації». Відповіді будуть надані протягом 1-2 робочих днів. Усі запити мають бути надіслані не пізніше, ніж за 48 годин до закриття конкурсу.

З метою інформування потенційних учасників щодо умов конкурсу 4 червня о 17:00 відбудеться онлайн-консультація.

Для участі у консультації необхідно зареєструватись за цим посиланням.

Зареєстровані учасники/-ці отримають запрошення до участі на електронну пошту, вказану під час реєстрації. 

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів

Етап І: Розгляд поданих проєктних пропозицій конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап ІІ: Остаточне ухвалення переможних проєктних пропозицій, рекомендованих конкурсною комісією до підтримки.

Конкурсна комісія складатиметься з представників UNDP в Україні відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів. Водночас конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачено діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

  Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції Максимальний бал
1. Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці та пріоритетам – 20 балів; заявка частково відповідає тематиці та пріоритетам – 10 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів) 20
2. Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів) 10
3. Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів) 20
4. Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямам конкурсу – 20 балів, організація має досвід втілення проєктів, але за суміжними напрямами – 10 балів; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямам конкурсу – 0 балів) 20
5. Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» – 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів) 20
6. Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 10 балів, частково необхідний рівень компетенції – 5 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів) 10
  Загальний бал 100
  Примітки  

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Команда UNDPв Україні здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їхніми партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному UNDP в Україні:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися UNDP, коли виникатиме потреба в інформації про грантовий проєкт у період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

Діяльність у межах грантової угоди повинна здійснюватися у відповідності з нормами, правилами, політикою та процедурами UNDP в Україні. Ознайомитись з інструкцією щодо впровадження грантових проєктів можна за цим посиланням

Для забезпечення дотримання політики UNDP щодо нульової толерантності та попередження сексуальної експлуатації та насильства (далі – PSEA) проєктна команда отримувача гранту має пройти навчання з питань PSEA та надати UNDPсертифікати, що підтверджують завершення такого навчання, а також заповнити форму самооцінювання з питань PSEA(посилання на навчання та форма самооцінювання будуть надані UNDP). 

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження UNDP проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

ДОДАТКИ

 1. Аплікаційна форма
 2. Фінансова пропозиція 
 3. САСНЕ
 4. Форма для самосертифікації 

Джерело: https://www.undp.org/uk/ukraine/news/undp-ta-ministerstvo-sotsialnoyi-polityky-oholoshuyut-hrant-na-pidsylennya-spromozhnosti-hromadskykh-orhanizatsiy-u-nadanni-sotsialnoyi

Контакти

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.