bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Конкурс «Сприяння розвитку та використанню форм громадської участі»
29.04.2024

Міжнародний фонд “Відродження” оголошує конкурс на підтримку проєктів, що сприятимуть розвитку та більш активному використанню форм громадської участі на місцевому та регіональному рівнях. 

Повномасштабне вторгнення росії на територію України суттєво вплинуло на суспільні відносини всередині країни, структуру та повноваження окремих органів публічної влади, формат стосунків між громадянським суспільством та органами влади і т.п. З одного боку, запроваджені обмеження, зумовлені введенням в Україні правового режиму воєнного стану, суттєво вплинули на можливість та практику використання окремих форм громадської участі, в тому числі інструментів місцевої демократії. З іншого боку, значний рівень самоорганізації на рівні суспільства, бажання допомагати державі у подоланні поточних проблем, посилення суспільного запиту на контроль за діяльністю органів публічної влади – свідчать про необхідність підтримки та розвитку громадських низових ініціатив.

Цьому сприяє і поява нових форм громадської участі, як то ради внутрішньо переміщених осіб, більш активне використання електронних інструментів суспільної взаємодії (наприклад, у процесах відновлення) тощо. Особливо такі процеси відчутні на місцевому та регіональному рівнях. Тому, задля підтримки розвитку та укорінення традицій самоорганізації та безпосереднього народовладдя, налагодження ефективної взаємодії між органами публічної влади та громадянським суспільством і оголошується цей конкурс.

Мета конкурсу – сприяння розвитку та більш активному використанню форм громадської участі на місцевому та регіональному рівнях шляхом посилення спроможності членів територіальних громад міст, сіл та селищ реалізовувати передбачені законодавством України форми безпосереднього народовладдя на місцевому рівні (ОСНи, загальні збори членів територіальних громад за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, діяльність консультативно-дорадчих органів тощо).

Учасники конкурсу

До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, громадські спілки, органи самоорганізації населення (ОСНи) та благодійні організації. Учасники конкурсу можуть бути зареєстровані у будь-якому регіоні України та повинні мати щонайменше дворічний досвід практичної роботи у сфері розвитку та/чи використання інструментів громадської участі.

Вітається здійснення проєктної діяльності у співпраці з органами місцевого самоврядування, коаліції з іншими громадськими організаціями, аналітичними центрами, експертами, органами самоорганізації населення (у тому числі з інших адміністративно-територіальних одиниць України).

Перевага надаватиметься учасникам конкурсу, які вже мають досвід успішного виконання у попередні роки проєктів із розвитку інструментів громадської участі за підтримки МФВ або інших донорів.

Пріоритети конкурсу:

Проєктна пропозиція має передбачати здійснення системної роботи щодо створення умов та практичного використання інструментів громадської участі на рівні обраної учасником конкурсу області або окремої (-их) територіальних громад, та може передбачати таку діяльність (наведений перелік не є вичерпним):

 • дослідження стану регламентації та практики використання форм громадської участі в межах обраної території з метою виявлення прогалин в їх нормативній регламентації;
 • розробка, публічне обговорення та адвокатування проєктів місцевих нормативно-правових актів, які передбачатимуть покращення / створення умов для розвитку та реалізації форм громадської участі (статути територіальних громад, положення про певні форми місцевої демократії, зміни до них, цільові програми сприяння розвитку громадянського суспільства тощо);
 • надання зацікавленим членам територіальних громад, ініціативним групам, інститутам громадянського суспільства правової допомоги, консультативних, інформаційних, методичних, організаційних та інших видів послуг у процесі реалізації ними передбачених законодавством України форм громадської участі на місцевому та/або регіональному рівні (-ях), в т.ч. при взаємодії із місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами;
 • навчання членів територіальних громад використанню інструментів громадської участі (зокрема, щодо відстоювання прав на їх застосування), громадського контролю і т.д.;
 • сприяння розвитку ОСНів та використанню інструментів безпосередньої демократії (із урахуванням обмежень, обумовлених законодавством воєнного часу), зокрема у населених пунктах, на території яких не розташовані органи місцевого самоврядування.

Просимо взяти до уваги!

Термін реалізації проєкту – до 10 місяців. Планований термін початку реалізації проєктів – 20 липня 2024 р.

За підсумками конкурсу передбачається підтримати до 12 проєктних пропозицій.

Діяльність в межах проєктної пропозиції, поданої на конкурс, має здійснюватися в межах однієї області, обраної учасником конкурсу. При цьому, проєктна діяльність має здійснюватися виключно в межах територій, підконтрольних органам влади України.

Перевага буде надаватися проєктним пропозиціям, які охоплюють якомога більшу кількість пріоритетів конкурсу.

Проєктна діяльність має передбачати широке інформування громадськості про хід реалізації проєкту та його результати, зокрема, через поширення історій успіху.

Проєкти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.

Перевага надаватиметься проєктам які передбачають:

 • розвиток інструментів громадської участі на території сіл, селищ та малих міст;
 • залучення в якості партнерів інститутів громадянського суспільства із громад (-и), на території якої / яких планується виконувати проєктну діяльність.
 • здійснення діяльності у співпраці з органами публічної влади, коаліції з іншими громадськими організаціями, аналітичними центрами, експертами, ОСНами (у тому числі з інших адміністративно-територіальних одиниць України).

Додатки

Проєктна пропозиція повинна містити такі додатки (додавати виключно за умови, якщо відповідна активність передбачена проєктною пропозицією):

 • інструментарій дослідження;
 • попередні варіанти програм навчальних заходів, передбачених проєктною пропозицією;
 • розгорнутий план та опис конкретних заходів адвокатування прийняття розроблених правових актів відповідним місцевим органам державної влади, органом місцевого самоврядування чи його/їх посадовими особами;
 • листи від партнерських організацій та органів публічної влади, що засвідчують готовність партнерів взяти участь у реалізації проєкту та описують характер цієї участі.

Бюджет і терміни

Загальний бюджет конкурсу – 9 791 900 гривень.

Оптимальний розмір гранту – 700 000-800 000 гривень.

Максимальний розмір гранту – 1 000 000 гривень.

Останній термін подання проєктних пропозицій – 22 травня 2024 року (15:00 за київським часом).

Оголошення результатів – до 1 липня 2024 року.

Зверніть увагу!

Проєктні пропозиції (аплікаційну форму з додатками) слід зареєструвати на сайті МФВ, скориставшись сервісом «Електронний конкурс». Усі документи до проєктної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .docs, .xls, .xlsx або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків не може перевищувати 8 Mb.

Проєктні пропозиції, які будуть зареєстровані на сайті МФВ після 15:00 за київським часом 22 травня 2024 року, не розглядатимуться.

Проєктні пропозиції, подані в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуться.

Прийнятними вважаються витрати бюджету проєкту, які:

 • необхідні для виконання проєктної діяльності;
 • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проєкту;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
 • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Неприйнятними є витрати бюджету проєкту, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • створенням та реєстрацією організації;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • наданням прямої фіскальної підтримки органам державної влади та органам місцевого самоврядування;
 • політичною діяльністю чи релігійною пропагандою;
 • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
 • проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
 • будівництвом або ремонтними роботами, в тому числі через закупівлю будівельних матеріалів;
 • облаштуванням приміщень меблями, спортивним інвентарем та обладнанням;
 • закупівлею гуманітарної допомоги та/або військового обладнання; 
 • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
 • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).

Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проєкту та оцінювання його результатів, дотримання комунікаційної політики та брендування проєктів МФВ. Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ.

Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам, приватним (фізичним) особам, державним та комунальним підприємствам та установам, а також суб’єктам господарювання, які мають на меті отримання прибутку.

Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

Про результати конкурсу всіх його учасників буде повідомлено електронним листом.

Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає.

Причини відмови в підтримці проєктної пропозиції не повідомляються.

Зверніть увагу, що консультацій щодо оформлення проєктних пропозицій не надають телефоном. У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся до 17 травня 2024 р. на електронні адреси [email protected] та [email protected].

Контакти

 • Програма «Демократія і належне врядування» Олексій Орловський
 • директор Програми
 • [email protected] Юлія Ольхова
 • асистентка Програми
 •  [email protected]

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.