bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Гранти в рамках проекту «Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)»
01.04.2024

Тема: Гранти, що видаються в рамках проекту “Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)” - річна програмна заява, № 001 APS-PRO-INTEGRITY-FY2024

Джерело: згідно договору № 72012124M00001 “Сприяння доброчесності у публічному секторі” за підтримки USAID та UK FCDO

 

Джерело підтримки грантів:  грантовий фонд –посилення інституційної спроможності антикорупційних органів на національному рівні для покращення умов запобігання, виявлення та стримування корупції для сприяння стійкості, відновлення та відбудови України (на 2024 фінансовий рік)

 

Тип оголошення: річна програмна заява

 

джерела підтримки грантів: APS-PRO-INTEGRITY – FY2024

Дата розміщення: 1 квітня 2024

 

Кінцевий термін надсилання запитань: запитання приймаються на постійній основі протягом періоду дії річної програмної заяви.

Технічні наради з потенційними партнерами згідно річної програмної заяви:

компанія DAI буде проводити інформаційні сесії згідно річної програмної заяви онлайн, під час яких потенційні учасники зможуть  поставити запитання та отримати детальну інформацію щодо програми у наступні дати: 

15 квітня 2024 року

Переклад на українську мову буде забезпечено, у разі виникнення запитань звертайтеся за адресою: [email protected]

 

Кінцевий термін подачі концептуальних заявок:

заявки на участь у грантовій програмі можна надсилати в будь-який час на постійній основі протягом року від 1  квітня до 31 грудня 2024.

Усі заявки будуть розглядатися на постійній основі до кінця місяця від дати подачі. Після розгляду заявок команда проекту збиратиме Оціночний Комітет для аналізу та оцінки пропозицій щонайменше один раз  на два (2) місяці або частіше за необхідності та на розсуд керівництва компанії DAI.

Кінцева дата дії програми: 31 грудня 2024

Електронна адреса для надсилання концептуальних заявок: [email protected]

 

Проект “Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)” за підтримки USAID та FCDO  - це програма, яку реалізує компанія DAI, та яка розрахована на 5 років, і яку було запущено в грудні 2023 року. Мета проекту “Сприяння доброчесності в публічному секторі (Pro-Integrity)” - зменшення проявів корупції та пов’язаних з нею ризиків для відновлення кращої України. У процесі роботи проект “Pro-Integrity” націлений на досягнення трьох цілей:

• Посилення інституційної спроможності антикорупційних інституцій на національному рівні для покращення умов запобігання, виявлення та стримування корупції;

• Посилення антикорупційного комплаєнсу та контролю в органах місцевого самоврядування;

• Підвищення прозорості та підзвітності в процесі підтримки стійкості, відновлення та відбудови України.

Мета даної річної програмної заяви - залучити заявки для отримання фінансування. Компанія DAI, за підтримки Міжнародного агентства з питань міжнародного розвитку США (USAID) та FCDO, просить потенційних партнерів спочатку надсилати концептуальні заявки, а потім - повну форму заявки на впровадження інноваційної діяльності для підтримки антикорупційних реформ. Концептуальні заявки повинні містити практичні рішення, які відповідатимуть цілям проекту “Pro-Integrity”, які перелічені вище.

Дана річна програмна заява є офіційним повідомленням, яке засвідчує, що всі зацікавлені та кваліфіковані заявники матимуть рівні можливості для надсилання заявок на отримання фінансування.

 

Кожен заявник повинен бути офіційно зареєстрованим відповідно до вимог законодавства України та мати право на отримання грантового фінансування.

Географія діяльності, на яку поширюється дана програмна заява, включає всю територію України, крім тимчасово окупованих територій та територій, на яких ведуться бойові дії. До співпраці запрошуються організації, які мають загальнонаціональний вплив і  працюють з багатьма громадами/областями та створюють масштабний ефект у запропонованих ними видах діяльності.  Заявники повинні пояснити причину вибору того чи іншого географічного регіону для реалізації їх проекту.

Компанія DAI від імені USAID та FCDO планує видати приблизно 15 грантів для фінансування успішних заявок, отриманих у відповідь на цю програмну заяву.

Конкурс на подачу заявок, згаданих у цій програмній заяві,  відкрито від 1 квітня 2024 до 31 грудня 2024. Існує можливість, що весь запланований фонд буде розподілено за грантами, які буде подано на розгляд Оціночного Комітету з самого початку конкурсу. За рішенням керівництва компанії DAI, заявки подані під час першого етапу можуть розглядатися як на постійній основі, так і під час наступних етапів оцінювання.

Тривалість реалізації проектів, що подаватимуться потенційними заявниками, може охоплювати період часу від 6 до 24 місяців. На даний момент загальний фонд, виділений для видачі грантів згідно даної річної програмної заяви, приблизно дорівнює 5 000 000 доларів США і призначений для подальшого розвитку антикорупційних реформ. Компанія DAI залишає за собою право на повне або часткове фінансування відібраних заявок. 

Кількість грантів та їх сума можуть бути змінені за рішенням компанії DAI, яка також залишає за собою право відмовитися від видачі грантів, згаданих у даній програмній заяві.

 

Очікується, що заявники запропонують власні ефективні підходи до підсилення можливостей України із запобігання, виявлення та стримування корупції на національному рівні, що сприятиме стійкості, відновленню та відбудові держави. Отримувачі грантів зобов’язані поділитися результатами впровадження проектів та основними висновками перед завершенням діяльності за грантами, а також періодично повідомляти про свою діяльність і її результати широким колам населення.

Даною програмною заявою компанія DAI повідомляє про свою готовність розглядати відповідні концептуальні заявки з пропозиціями взаємодії та співпраці від зацікавлених сторін загальнонаціонального рівня - представників публічної, приватної, неурядової та інформаційної сфер.

Усі заявники також повинні запропонувати спеціальні підходи для вирішення цільових завдань в одній або кількох соціальних групах: ветерани війни, жінки, молодь, особи з інвалідністю, ВПО, національні меншини або інші вразливі групи населення, визначені за результатами налізу питань рівності статей і соціальної інтеграції (GESI).

Докладна інформація наведена у вкладених документах.

 

Subject: Pro-Integrity Grants - Annual Program Statement 001 APS-PRO-INTEGRITY-FY2024

Reference: Issued Under Contract No. 72012124M00001, USAID and UK Dev Promoting Integrity in Public Sector Activity

 

Funding Opportunity Title:  Grant Fund – Strengthening the National Level Anti-Corruption Institutional Capacity to Advance Corruption Prevention, Detection, and Deterrence, Including in Resilience, Recovery, and Reconstruction Efforts (FY 2024)

 

Announcement Type: Annual Program Statement (APS)

 

Funding Opportunity Number: APS-PRO-INTEGRITY – FY2024

Issuance Date: 1st of April 2024

 

Deadline for Questions: Questions will be received on a rolling basis, throughout the APS period.

APS Technical Info Sessions for Potential Partners:

DAI will hold online APS Info Sessions, where potential applicants may ask questions and obtain detailed information about this APS on following dates: 

15 April 2024

Regular interpretation will be provided, if you have any additional questions, please contact: [email protected]

 

Deadline for Submission of Concept Papers:

Concepts in response to this funding opportunity can be submitted anytime, on a rolling basis throughout the year, between 1 April and 31 December 2024.

All concept papers will be reviewed on a rolling basis at the end of each month. Following that, Pro-Integrity will convene the Evaluation Committee to review and assess received proposals at least once every two (2) months or more frequently, as appropriate and determined at DAI’s discretion.

Final Closing Date: 31 December 2024.

Submit Concept Papers to: [email protected]

 

The USAID and FCDO Promoting Integrity in the Public Sector Activity (Pro-Integrity Activity) is a five-year program launched in December 2023 and implemented by DAI Global. The purpose of the Promoting Integrity in the Public Sector Activity (Pro-Integrity Activity) is to reduce corruption incidence and risks to build back a better Ukraine. The Pro-Integrity Activity will work to achieve this purpose by addressing three independent objectives:

• Strengthen national level anti-corruption institutional capacity to advance corruption prevention, detection, and deterrence.

• Strengthen anti-corruption compliance and control in local governance.

• Advance transparency and accountability in resilience, recovery, and reconstruction efforts.

The purpose of this Annual Program Statement (APS) is to solicit applications for funding. DAI through the United States Agency for International Development (USAID) and UK Dev, is seeking concept papers first and then full applications from prospective partners to implement innovative activities to advance reforms and anti-corruption solutions. The concept papers need to propose practical solutions that will contribute to achievement of PRO-INTEGRITY Objectives, noted above.

This APS is issued as a public notice to ensure that all interested and qualified applicants have a fair opportunity to submit applications for funding.

 

All applicants must be legally registered and recognized under the laws of Ukraine and eligible to receive grant funding.

The geographic focus of activities under this APS is Ukraine-wide, except for temporary occupied territories and territories under military operations. Organizations that have national impact and target more than one community/region to produce multiplication effect of any proposed activity are highly encouraged to apply.  Applicants are encouraged to specify the reason for choice of a certain geographic focus.

DAI on behalf of USAID and FCDO anticipates awarding approximately 15 grants to fund successful applications submitted in response to this APS.

Competition for this APS will be open between 1 April 2024 and 31 December 2024. It is possible that all of the available funds for this APS may be allocated to awards resulting from the initial rounds of evaluations. At the discretion of DAI, applications received after the first round of evaluations may be considered on a rolling basis or as part of another round of evaluations.

The length of the proposed projects may be 6-24 months. The total amount of funding currently available for this APS is approximately $5,000,000 USD in total for advancing reforms and anti-corruption solutions. DAI may choose to fully fund or incrementally fund the selected application(s). 

The number of awards and amount of available funding is subject to change and DAI reserves the right to make no awards as a result of this APS.

 

This APS is seeking applicants to propose creative and effective approaches to strengthening the Ukraine’s capacity at the national level to advance corruption prevention, detection, and deterrence, including in resilience, recovery, and reconstruction efforts. Awardees will be expected to share evaluation results and key lessons and disseminate periodic activities and outcomes with the broader community.

Through this APS, DAI encourages relevant concepts, proposing activities and work with national-level stakeholders from the public, private, non-governmental and media sectors.

All applications in response to this APS should also consider specific approaches that target issues and concerns of one or several of the following social groups: war veterans, women, youth, people with disabilities, internally displaced persons, national minorities, or other vulnerable group as identified by GESI analysis.

Please refer to the attached files for detailed information.

Контакти

Коментарі

  •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.