bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Дооголошення конкурсу для НУО з впровадження Проєкту USAID «Інновації для подолання епідемії ВІЛ»
16.08.2023

1. Інформація про Пакт (Pact Inc.)

Міжнародна організація Пакт є лідером у розвитку потенціалу недержавних організацій, мереж та організацій, що їм допомагають. Місія Пакту полягає в тому, щоб допомагати створювати в усьому світі сильні громади, які надають людям можливість заробляти на гідне життя, ростити здорові сім’ї та брати участь у демократичних процесах. Пакт досягає цього шляхом підвищення організаційного й технічного потенціалу громадських організацій, коаліцій та мереж, а також через створення зв’язків між урядом, бізнесом і громадянами задля досягнення соціальної, економічної та екологічної справедливості.

2. Інформація про конкурс на отримання субгрантів

Відповідно до повноважень, наданих Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) за угодою №72012121CA00001, Пакт оголошує конкурс на отримання субгрантів для підтримки впровадження Проєкту “Інновації для подолання епідемії ВІЛ” (далі - Проєкт). Проєкт фінансується в межах Надзвичайного плану Президента США з надання допомоги у боротьбі зі СНІДом (PEPFAR) через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

3. Опис Проєкту

3.1. Інформація про Проєкт

Проєкт “Інновації для подолання епідемії ВІЛ” впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR).

Мета Проєкту

Прискорення зусиль України у досягненні епідемічного контролю над ВІЛ до 2030 року шляхом покращення програм профілактики, тестування та зв’язку з доглядом та лікуванням серед ключових та пріоритетних груп. Завданнями Проєкту є:

 1. Посилити існуючий комплекс послуг з ВІЛ гнучкими моделями диференційованого надання послуг з профілактики, тестування та зв’язком з догляду та лікування для задоволення потреб ключових груп клієнтів та їх суб-популяцій, з урахуванням демографічних, епідеміологічних, поведінкових, географічних та інших змін.
 2. Посилити спроможність громадських організацій впроваджувати та підтримувати моделі диференційованого надання послуг з ВІЛ на основі потреб ключових та пріоритетних груп шляхом залучення громадянського суспільства та розширення прав і можливостей громад.
 3. Сприяти створенню сприятливого політичного середовища для розширення доступу ключових та пріоритетних груп населення до послуг у сфері протидії ВІЛ, які засновані на дотриманні прав людини та спрямовані на клієнта.
 4. Відновити доступ до основних медичних послуг на рівні громади в пріоритетних областях для зниження рівня захворюваності та смертності внаслідок пов’язаних із війною станів здоров’я та перерваного доступу до медичних послуг. 

Виконавці

Проєкт “Інновації для подолання епідемії ВІЛ” впроваджується консорціумом організацій: Пакт як головний виконавець, FHI 360 і МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» як основні технічні партнери.

Термін впровадження Проєкту

 Проєкт впроваджується протягом 5 років – з 1 липня 2021 року по 30 червня 2026 року.

 

3.2. Географія впроваждення Проєкту

Проєкти, які будуть реалізовуватися за кошти цього грантового конкурсу, можуть впроваджуватись в Проєкти, які будуть реалізовуватися за кошти цього грантового конкурсу, можуть впроваджуватись в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях та місті Києві чи їх частинах, які є підконтрольними уряду України.

Для визначення актуального статусу території рекомендовано керуватися затвердженим Міністерствомз питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України переліком громад у районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та тих, що в оточенні. Посилання на наказ: Про затвердження Переліку терито… | від 22.12.2022 № 309 (rada.gov.ua)

Діяльність Проєкту в рамках територіальних громад має узгоджуватись з динамічною ситуацією, а рішення щодо змін у території діяльності у зв’язку із зміною статусу території обов’язково погоджуватися з Проєктною командою.

Діяльність в районах, де ведуться активні бойові дії, рекомендується виконувати лише з дотримання вимог щодо безпеки персоналу та інфраструктури.

Очікується, що грантоотримувач у своїй заявці на конкурс викладе обґрунтування вибору конкретної території для діяльності в рамках Проєкту, враховуючи такі основні (але не виключно) характеристики: стан та розвиток епідемії ВІЛ, доступ організації до ключових та пріоритетних груп клієнтів Проєкту (див. Розділ 3.4. Ключові та пріоритетні групи Проєкту), присутність у регіоні або безпосереднє виконання інших Проєктів, спрямованих на виявлення та лікування нових випадків ВІЛ, стан та доступ до медичної інфраструктури та медичних послуг, інші важливі характеристики, які впливають на вибір території.

 

3.3. Бюджет реалізації

Орієнтовна сума одного субгранту для одного субгрантера може складати 4.200.000.00[1] гривень тазалежить від зобов’язань, які готова буде взяти на себе кожна організація стосовно Модулів Проєктних активностей (див. пункт 3.5), кількості тестувань та фактичної кількості виявлення нових клієнтів з позитивним результатом.

Шаблон заповнення бюджету наведений у Додатку С “Формат бюджету до Оголошення. Основні вимоги щодо заповнення бюджету наведені у Додатку D “Формат деталізації до бюджету до Оголошення на гранти.

Рекомендації до бюджетування:

Фінансування може передбачати:

 • •  виплату заробітної плати штатних працівників організації та грошової винагороди працівників, які працюють за угодами цивільно-правового характеру та виконують обов’язки, що належать до реалізації Проєкту;
 • •  грошову винагороду працівникам та консультантам, які працюють за трудовими договорами, угодами цивільно-правового характеру, та тих, хто працює як фізичні особи - підприємці, до обов’язків яких безпосередньо входить надання послуг в межах Проєктної діяльності (консультанти, соціальні працівники, експерти, психологи, кейс-менеджери, спеціаліст з організаційного розвитку тощо);
 • •  додаткову грошову винагородау(бонуси) для надавачів послуг за успішне досягення результатів Проєкту відповідно до мети і показників;
 • •  виплату додаткових витрат, які з’являються внаслідок виплати заробітної плати, грошової винагороди, послуг, видачі товарів/надання послуг, які можуть бути розцінені як додаткове благо згідно національного законодавства (єдиний соціальний внесок (ЄСВ), інші податки);
 • •  товари/послуги, які сприяють виконанню Проєктної діяльності (наприклад, транспортні витрати, бонусне заохочення соціальним працівникам, юридичні послуги, послуги бонусного заохочення клієнтів для мотивації до тестування на ВІЛ (продуктові та гігієнічні набори/сертифікати та медикаменти, сертифікати на поповнення мобільного рахунку, інші заохочення), послуги з відновлення документів, консультації, доставка клієнтів до медичних закладів, інші товари/послуги, пов’язані з втіленням Проєктної діяльності), проведення заходів з навчання персоналу та організаційного розвитку (оновлення та виконання Плану організаційних змін (САР);
 • •  адміністративні витрати організації, що не можуть перевищувати 20% від загальної суми бюджету (банківська комісія, оренда приміщення, комунальні послуги, витрати на мобільний та інтернет зв’язок, послуги доставки, канцелярські товари для офісу тощо). Пріоритетом є бюджетування Проєктної діяльності.

Грантоотримувачу забороняється використовувати грантові кошти, включно із прямими та непрямими витратами, отриманим доходом в межах Проєкту та власним внеском організації, щоб:

 1. Купувати та отримувати  “визначені телекомунікаційні послуги”
 2. Продовжувати або поновлювати договір купівлі, чи отримання “визначених телекомунікаційних послуг”; або
 3. Вступати в договірні відносини (або продовжувати, чи поновлювати договір), щоб купувати, або отримувати обладнання, послуги, чи системи, які використовують «визначене телекомунікаційне обладнання та послуги», як суттєвий або значний компонент будь-якої системи, або невід’ємну технологію, яка є частиною будь-якої системи.

Витрати на телекомунікаційні послуги та послуги відео-нагляду, а також обладнання таке, як телефони, інтернет, відео-нагляд та «хмарні сервери» є дозволеними, за винятком тих, які вказані вище.

«Визначене телекомунікаційне обладнання та послуги» включають будь-яке із наведеного нижче:

 • •  Телекомунікаційне обладнання, виготовлене Huawei Technologies Company або ZTE Corporation (або будь-якими дочірніми, чи афілійованими структурами даних cуб’єктів);
 • •  Використання обладнання для телекомунікації та відео-нагляду з метою безпеки громадських місць, охорони державних закладів, фізичної охорони особливо важливої інфраструктури, та для інших цілей національної безпеки, виготовлене Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company, або Dahua Technology Company (або будь-якими дочірніми, чи афілійованими структурами даних cуб’єктів).
 • •  Телекомунікаційні послуги або відео-нагляд, який надається вказаними суб’єктами.
 • •  Обладнання або послуги телекомунікаційні або для відеоспостереження, що виробляються або надаються суб’єктами, які обґрунтовано вважаються Міністерством  оборони США за погодженням з директором Національної розвідки та директором Федерального бюро розслідувань, юридичними особами, що належать чи контролюються урядом іноземної держави. 

Також, грантоотримувачу забороняється витрачати кошти грантів на такі види товарів/послуг без окремого погодження з Проектом:

-          Проведення різних видів ремонтів та реконструкцій;

-          Військове спорядження;

-          Обладнання для спостереження;

-          Товари та послуги для підтримки діяльності поліції або інших правоохоронних органів;

-          Обладнання та послуги для переривання вагітності;

-          Предмети розкоші, обладнання для азартних ігор, обладнання для зміни погоди.

 

3.4. Ключові та пріоритетні групи Проєкту

Проєкт має забезпечити надання послуг таким ключовим групам:

 1. ЛВІН (люди, що вживають ін’єкційні наркотики) + їх статеві/ін’єкційні партнери;
 2. ЧСЧ (чоловіки, що мають секс із чоловіками) + їх статеві партнери;
 3. СП (секс-працівники/працівниці) + їх клієнти /статеві партнери.
 4. Статеві партнери ЛЖВ та їхні біологічні діти віком 0-18 років; 

З метою розширення  охоплення послугами з ПТВ Проєкт рекомендує звертати увагу та залучати до ПТВ осіб з числа перелічених нижче груп, які  в силу певних життєвих обставин та соціальних факторів схильні до значного ризику інфікування ВІЛ, а саме:

 • •  Люди, що вживають неін’єкційні наркотики (ЛВнІН);
 • •  Чоловіки віков від 35 років з проявами ризикованої поведінки щодо інфікування ВІЛ;
 • •  Люди які звільнились з місць позбавлення волі протягом останніх 6 місяців;
 • •  Трансгендерні люди;
 • •  Особи з числа ВПО за умови частої або епізодичної ризикованої поведінки.

Увага! Проєкт не прийматиме до звітування послуги, які надані представникам окремих груп через встановлені обмеження роботи з ними:

 • •  Представники силових відомств (військовослужбовці, співробітники поліції, СБУ, Національної гвардії, ТРО, тощо)
 • •  Особи, що знаходяться під юрисдикцією Державної служби виконання покарань (пробації, поселення, установи виконання покарання, СІЗО тощо).

З переліком та описом факторів ризиків підгруп ключових груп клієнтів можна ознайомитись у Додатку до цього Оголошення А2. Перелік та опис ключових та пріоритетних груп та підгруп Проєкту.

 

3.5. Очікувана діяльність організацій - субгрантерів у Проєкті

Організації-субгрантери можуть формувати свою Проєктну діяльність відповідно до самостійно обраних Модулів, описаних у детальному оголошенні, що додається окремим файлом. Обов’язковою для усіх організацій залишається діяльність Модулю 1 – тестування на ВІЛ на рівні громади. Усі інші Модулі обираються організацією за бажанням та відповідно до організаційної спроможності. Відповідно, виділене фінансування та формування бюджету у цьому Проєкті для кожної організації залежатиме від обраної додатково до Модулю 1 діяльності.

Деталі у вкладених файлах нижче.

3.6. Показники ефективності

Проєктом визначено обов’язкові показники ефективності реалізації програмної діяльності, які представлені у Додатку В. Таблиця обов’язкових показників до цього Конкурсу. Від заявників очікується визначення цілей за показниками у таблиці, наведеній в Додатку В. Кількість показників може бути збільшена заявниками або Проєктом після отримання заявки, в залежності від запропонованих у заявці активностей. В такому випадку від заявників очікуватиметься визначення цілей також за додатковими показниками. Детальні інструкції щодо визначення цілей також наведені у таблиці показників в Додатку В.

3.7. Умови впровадження діяльності:

 1. Організація-виконавець Проєкту буде забезпечена швидкими кров’яними та оральними тестами для діагностики ВІЛ, а також товарами медичного призначення та іншими товари, які використовуються для надання послуг з профілактики інфікування ВІЛ, ВГС, Сифіліс. Організація-субгрантер Проєкту має забезпечити безпечне зберігання та утилізацію виробів медичного призначення, які можуть нести потенційні ризики для здоров’я (скарифікатори), швидких тестів та профілактичних товарів на складі організації, регіональних центрів СНІДу або інших ЗОЗ/партнерських організацій наданих в рамках реалізації даного Проєкту.
 2. Організація виконавець разом з командою Проєкту протягом перших двох місяців Проєкту має розробити План моніторингу і мінімізації впливу на навколишнє середовище, в тому числі план утилізації скарифікаторів, голок в межах діяльності по Модулю 1 та закупленої техніки та ін. товарів для реалізації активностей по Модулю 6. Організація виконавець зобов’язується застосовувати розроблені плани та надавати щоквартальний звіт у формі, яка буде розроблена в рамках Плану моніторингу.
 3. Заявники повинні мати налагоджені контакти із регіональною службою СНІДу для здійснення щомісячної дедуплікації даних щодо виявлених нових випадків ВІЛ-інфекції.
 4. Організація виконавець здійснює постійний моніторинг та аналіз процесу впровадження діяльності з надання послуг в рамках Каскаду на рівні організації, з метою оперативного реагування, ефективності програмних зусиль та планування, заснованого на результатах.
 5. Заявники мають розробити систему мотивації для надавачів послуг/соціальних працівників, що передбачатиме винагороду за виявлення, доведення до обліку та лікування  нововиявленого клієнта.
 6. Для здійснення моніторингу за послугами, наданими в рамках проекту використовуватиметься Інформаційно-телекомунікаційна система «Моніторинг надання соціальних послуг в Україні: DATACHECK UKRAINE» (скорочено та надалі по тексту - «DATACHECK»). Для виконавців проекту буде проведено тренінг по роботі із DATACHECK.
 7. Організація виконавець має забезпечити дотримання вимог брендингу і маркування, який буде затверджений у додатку до договру.
 8. Рекомендації щодо складу команди впровадження Проєкту:
 • •  Координатор Проєкту (рекомендовано не менше 50% зайнятості)
 • •  Бухгалтер Проєкту
 • •  Фахівець з організаційного розвитку (не менше 50% зайнятості)
 • •  Надавачі послуг з тестування на ВІЛ та супроводу клієнтів (не менше 30% зайнятості)
 • •  Фахівець з комунікацій (не менше 50% зайнятості)
 • •  Фахівець з МІО/документатор (не менше 50% зайнятості)

Пропозиції по складу команди стосуються обов’язкової діяльності по Модулю 1. Додаткові вимоги щодо персоналу в рамках впровадження інших модулів прописані у відповідних блоках.

 1. Організація виконавець зобов’язується брати обов’язкову участь у навчально-практивних заходах, ініційованих Проєктом:

-          консультаціях, тренінгах з розробки моделей диференційованого надання послуг для ключових та пріоритетних груп клієнтів;

-          консультаціях, тренінгах з покращення процесу впровадження тестування на ВІЛ, включаючи індексне тестування на ВІЛ, тестування в соціальних та “ризикових” мережах;

-          консультаціях з питань покращення системи переадресації клієнтів з ключових та пріоритетних груп за медичними, соціальними, юридичними, правовими послугами, які не пов’язані напряму з ВІЛ;

-          участь відповідальних за МіО спеціалістів в установчій сесії та наступних технічних зустрічах з МіО;

-          тренінгах, супервізіях, спільнотах практиків, семінарах та інших програмах для Проєктних команд (координатор Проєкту, фахівець з організаційного розвитку, соціальні працівники, психолог, юрист, документатор, спеціаліст з аналітики/моніторингу та оцінки, комунікацій тощо);

-          заходах,  спрямованих на посилення комунікаційної складової, для фахівців з комунікацій.

 

3.8 Строки впровадження Проєктів

Проєкти розпочнуть діяльність не раніше 2 жовтня 2023 року. Незалежно від початку, Проєкти мають бути завершені до 30 вересня 2024 року. У разі результативного впровадження діяльності, Проєкт розглядатиме можливість продовження суб-гранту.

Фінансування Проєктів буде проведено за умови затвердження зазначених Проєктів донором.

 

4. Подання заявок

4.1. Відповідність вимогам

Громадські або благодійні організації, що подаватимуть Проєктні пропозиції за цим Конкурсом, мають відповідати наступним обов’язковим вимогам:

-       бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на території України;

-       мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);

-       мати досвід роботи відповідно до тематики конкурсу (у сфері профілактики ВІЛ, догляду та підтримки, адвокації, тощо);

-       мати підтверджений досвід впровадження щонайменше двох Проєктів за тематикою конкурсу;

-       мати відповідних фахівців та персонал Проєкту для його реалізації. У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки Проєктної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбаченого Проєктом (профільна освіта, досвід роботи, тощо);

У рамках цього конкурсу Пакт не може надавати субгранти державним та/чи політичним структурам, партіям, силам та релігійним організаціям. Також не можуть надаватися субгранти фізичним особам.

Заявники повинні мати номер UEI[1] (дванадцятизначний ідентифікаційний номер, який відображає та ідентифікує діяльність організації - бізнес суб’єкта).

 4.2. Фінансування

Пакт передбачає, що із заявниками будуть підписані субгрантові угоди. Остаточний тип субгранту для кожного субгрантера буде обиратися виходячи із потреб Проєкту та результатів попередньої оцінки ризиків партнера, яку Пакт проведе до надання субгрантової підтримки.

У разі значного коливання курсів валют, граничний бюджет може бути скоригований із врахуванням коливання курсів у субгрантових угодах із відібраними організаціями - субгрантерами.

Із переможцями конкурсу за результатами розгляду їх заявок будуть проведені перемовини. Пакт залишає за собою право надати фінансування лише деяким заявникам, або взагалі не надавати фінансування в межах цього Конкурсу.

4.3. Подання заявок після кінцевого строку, внесення змін або відкликання заявок

На розсуд Пакту будь-яка заявка, отримана після кінцевого строку подання, буде вважатися такою, що не може бути розглянута. Заявки можуть бути відкликані за письмовим запитом через електронну пошту або особисто організацією чи її уповноваженим представником.

4.4. Політика щодо конфлікту інтересів

Заявники повинні повідомити про будь-які минулі, теперішні, або майбутні відносини з будь-якою із сторін, пов’язаною з наданням, розглядом або управлінням заявкою на субгрант чи очікуваним субгрантом. Ненадання повної і відкритої заяви може призвести до необхідності проведення нової оцінки щодо вибору потенційного заявника.

4.5. Запитання

Запитання мають подаватися у електронному вигляді на електронну адресу [email protected].

У темі повідомленні має бути зазначено “Запитання - 72012121CA00001-23-06 - Назва організації”.

Усі запитання та відповіді на них будуть поширені серед усіх зацікавлених осіб до дати закриття цього Запиту.

 

4.6. Консультація заявників

Для надання додаткової інформації про цей Конкурс, а також з метою надання відповідей на найбільш поширені запитання, технічна команда Проєкту відповідатиме на питання за надходженням

Зацікавлені організації мають надіслати запитання, які у них виникли в процесі підготовки Проєктних пропозицій не пізніше, ніж за 4 робочих дні до терміну подання заявки.

 

4.7. Процедура подачі заявок 

Заявки мають бути подані до 1 вересня  2023 року, 18:00 за Київським часом.

Заявки мають подаватися у електронному вигляді на електронну адресу [email protected]. Бажано, щоб одна заявка була подана одним пакетом документів. У разі якщо розмір заявки перевищує граничний розмір листів, що допускаються сервером, в такому випадку заявка подається декількома листами. Не потрібно архівувати файли, чи використовувати файлообмінні ресурси.

За цим Запитом подання заявок у паперовому вигляді не передбачається.

У темі повідомлення має бути зазначено “Заявка на субгрант за конкурсом №72012121CA00001-23-06_Назва організації”. Форма заявки на отримання субгранту має бути подана у форматі Microsoft Word, з одинарним відступом, шрифтом Times New Roman, розмір 12. Бюджет має бути поданий у форматі Microsoft Excel.

5. Вимоги до заявки

5.1. Загальні вимоги

Заявники розроблятимуть свої заявки на основі їх розуміння потреб, попереднього інституційного досвіду, а також визначення підходів, які були б можливими і успішними. У всіх випадках заявники повинні чітко пояснити обґрунтування для запропонованих підходів.

Щоб полегшити конкурентний розгляд заявок, Пакт розглядатиме лише заявки, що відповідають таким критеріям:

-       Описова частина заявки повинна бути чіткою, лаконічною і правильно організованою (Додаток A. Формат заявки на отримання субгранту та Додаток A3. Формат опису моделей ДНП).

-       Запропоновані активності та терміни їх впровадження мають бути відображені в додатку А5. Робочий план.

-       Заявки мають подаватися українською мовою.

-       Паперові копії заявок не приймаються до розгляду.

-       Форма заявки на отримання субгранту і бюджет мають бути подані у вигляді окремих файлів.

 

Усі заявки, отримані до кінцевого терміну, будуть розглянуті на відповідність специфікаціям, викладеним у цьому запиті, а також на відповідність запропонованому формату заявки. Заявки також повинні враховувати зазначені критерії оцінки.

 

Заявка має складатися із наступних документів:

1)    Заповнена Форма заявки на отримання субгранту (у форматі Word) - (Додаток А та Додаток А3 до оголошення);

2)    Заповнений додаток А5. Робочий план;

3)    Заповнена коротка форма «Оцінка ризиків і відповідальності грантоотримувача (SRRA snapshot)» (у форматі PDF) (Додаток Е до оголошення);

4)    Відскановані копії реєстраційних документів організації: свідоцтво про реєстрацію або витяг; довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості; Статут (у форматі PDF).

5)    Заповнена бюджетна заявка та деталізація до бюджету (у форматі Excel) - (Додаток C та Додаток D до оголошення);

6)    Заповнена таблиця обов’язкових показників (у форматі Excel) (Додаток В до оголошення).

7)    Таблиця з відображенням освіти та досвіду роботи членів Проєктної команди, які будуть займати ключові позиції в Проєкті (Голова Правління, директор, бухгалтер, комірник, консультанти, кейс-менеджери, юрист, психолог, тощо) - (Додаток F до оголошення);

8)    Комунікаційний план з деталізацією планованих комунікаційних активностей (за умови вибору п.2 Модулю 4) (Додаток G до оголошення).

 

Заявники можуть надати інші відповідні документи, такі як листи підтримки чи меморандуми про співпрацю на свій розсуд.

 

6. Оцінка заявок

6.1. Процедура розгляду заявок

Розгляд заявок відбуватиметься у декілька етапів:

-     Оцінка відповідності заявки технічним критеріям (повнота пакету документів та відповідність мінімальним вимогам до організації-заявника). На цьому етапі заявка може бути відхилена без переходу на наступний етап;

-     Розгляд заявок Комітетом з оцінки Проєктних пропозицій та надання рекомендацій для фінансування;

-     Проведення переговорів з організаціями та подальше затвердження рекомендованих заявок з USAID;

-     Отримання затвердження USAID

-     Підписання субгрантових угод (за умови отримання затвердження від USAID).

Із представників різних компонентів Проєкту “Інновації для подолання епідемії ВІЛ” Пакт створить Комітет з оцінки Проєктних пропозицій, відповідальний за швидке прийняття рішень щодо отриманих заявок. Усі члени комітету пройдуть перевірку для виключення будь-якого конфлікту інтересів. Оцінювання базуватиметься на критеріях оцінки, викладених у цьому Запиті. Після оцінки заявок, Комітет з оцінки Проєктних пропозицій передасть рекомендації щодо їх фінансування чи відхилення до відділу управління грантами і контрактами. Заявники отримають проміжне рішення протягом двох тижнів з дня, коли Пакт отримає повний прийнятний пакет документів по заявці. Остаточне ухвалення заявок відбуватиметься шляхом їх затвердження із USAID, тому фінансування зможе бути надане лише після отримання такого погодження та у разі схвалення відібраної заявки USAID.

Комітет з оцінки Проєктних пропозицій також братиме до уваги результати проміжного оцінювання тих організацій, які вже мали досвід співпраці із Проєктом “Інновації для подолання епідемії ВІЛ” у попередні роки.

Рішення Комітету з оцінки Проєктних пропозицій є остаточним і не підлягає перегляду. Про результати розгляду заявок учасників буде повідомлено у письмовому вигляді.

Для полегшення розгляду заявок, будь ласка, використовуйте шаблони, надані Пактом.

 

6.2. Критерії оцінки

Під час оцінки заявок, Пакт вивчить загальні переваги та доцільність, а також відповідність критеріям, зазначеним у таблиці нижче. Апліканти мають взяти до уваги, що зазначені критерії слугують як стандартами відповідно до яких відбуватиметься оцінка так і важливими компонентами, які мають знайти відображення у їх заявках. Пакт надасть інструкції Комітету з оцінки Проєктних пропозицій щодо того, як оцінювати заявки у відповідності із встановленими критеріями і їх вагою у загальній оцінці Проєктної пропозиції.

Критерій оцінки

Max бали

Модуль 1

50

I. Розроблені моделі ДНП розраховані на сфокусовані зусилля з тестування на ВІЛ ключових чи пріоритетних груп Проєкту та виявлення нових випадків ВІЛ.

Буде оцінюватись сегментація (виділення конкретних підгруп клієнтів з числа ключових чи пріоритетних груп) на відповідність очікуваним ключовим чи пріоритетним групам Проєкту.

Буде оцінюватись логічність, послідовність та здійсненність запропонованих в кожній моделі ДНП дій, спрямованих на тестування на ВІЛ та виявлення нових випадків ВІЛ серед обраних ключових чи пріоритетних груп та їх підгруп.

10

II. Описані моделі ДНП спираються на доступні програмні та/або епідеміологічні дані щодо поширеності ВІЛ, нових випадків діагностики ВІЛ за період 2022-2023 рр.
Буде оцінюватись відповідність запропонованих моделей ДНП та обраних для роботи ключових чи пріоритетних груп поточній ситуації в регіоні стосовно поширеності ВІЛ, динаміки реєстрації нових випадків ВІЛ тощо. Аргументація на користь запропонованих моделей ДНП та обраних для роботи ключових чи пріоритетних груп може включати в себе наявну інформацію про: поширеність ВІЛ в регіоні;  поширеність ВІЛ серед окремих груп населення; кількість людей, які отримують АРТ; кількість зареєстрованих нових випадків ВІЛ-інфекції за 2022-2023 рр., результати роботи попереднього проектного року (якщо релевантно).

10

III.Описані моделі ДНП враховують потреби у послугах клієнтів ключових чи пріоритетних груп, для яких описана модель.
Буде оцінюватись запропонований перелік послуг для кожної групи (підгрупи), логічна відповідність запропонованих послуг потребам клієнтів, чи врахована мотивація для клієнтів та надавачів послуг, чи враховано спосіб (зокрема, час, місце, періодичність) надання послуг відповідно до потреб клієнтів, яким чином запропоновані послуги сприятимуть досягненню поставлених цілей з тестування на ВІЛ та виявлення нових випадків ВІЛ.

10

IV. Враховано застосування стратегій індексного тестування та соціальних/ ризикованих мереж як основних у роботі з тестування на ВІЛ та виявлення нових випадків ВІЛ.

Буде оцінюватись опис роботи за даними стратегіями, їх місце в  запропонованих моделях ДНП.

10

V. Модель має чіткі та досяжні цілі з тестування на ВІЛ та виявлення нових випадків.
Буде оцінюватись запропонована кількість тестувань на ВІЛ та очікувана ефективність тестування (співвідношення вперше виявлених випадків ВІЛ до загальної кількості протестованих на ВІЛ осіб).

10

Модуль 2

40

I. Наближення послуг з самотестування на ВІЛ до ключових та пріоритетних груп.

Буде оцінюватись опис того, як запропоновані заходи з поширення оральних тестів на ВІЛ впливатимуть на збільшення охоплення та спрощення доступу до послуг з самотестування на ВІЛ серед людей, які практикують ризикову поведінку та мають порівняно високий ризик інфікуватися ВІЛ.

10

II. Попередній успішний досвід роботи з розповсюдженням оральних тестів на ВІЛ для самотестування.

Буде оцінюватись  досвід із ефективного розповсюдження оральних тестів на ВІЛ для самотестування, наявність персоналу із досвідом розповсюдження оральних тестів та підтримки зв’язку з клієнтами, які замовили послугу з самотестування, наявність інших ресурсів для забезпечення ефективної системи поширення оральних тестів для самотестування на ВІЛ (досвід та фінансові ресурси для впровадження інформаційних кампаній з популяризації послуг з самотестування на ВІЛ, фінансові ресурси для оплати доставки тестів у випадку поширення їх через мережі кур’єрських чи поштових сервісів тощо).

10

III. Стратегія/підходи до поширення оральних тестів на ВІЛ для самотестування, збору інформації про результати використання тестів та, за необхідності, переадресації клієнтів які отримали реактивні результати тестування на ВІЛ за додатковими послугами в межах каскаду тестування та лікування ВІЛ.

Будуть оцінюватись запропоновані підходи до поширення тестів серед людей, які практикують ризикову поведінку, систем збору зворотного зв’язку щодо результатів тестування, механізмів консультування клієнтів та/чи переадресації клієнта до НУО або ЗОЗ в результаті реактивного/сумнівного результату самотестування на ВІЛ.

10

IV. Запропонована діяльність має досяжні цілі з тестування на ВІЛ та виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції шляхом популяризації самотестування на ВІЛ.

Буде оцінюватись запропонована кількість поширених для використання тестів для самотестування на ВІЛ та очікувана ефективність тестування (співвідношення вперше виявлених випадків ВІЛ-інфекції до загальної кількості відомих результатів самотестування на ВІЛ).

10

Модуль 3

40

I. Попередній досвід забезпечення супроводу до ДКП.

Буде оцінюватись попередній досвід роботи НУО з впровадження подібної діяльності, отримані результати, чи має організація необхідні ресурси, а саме навчених соціальних працівників/ консультантів, які мають досвід роботи з ДКП.

10

II. Підходи до пошуку та залучення клієнтів до ДКП.

Будуть оцінюватись запропоновані підходи до популяризації ДКП серед клієнтів, які практикують ризикову поведінку та мають порівняно вищі ризики інфікування ВІЛ з метою їх залучення до ДКП.

10

III. Скринінг на критерії відповідності для отримання ДКП та механізм спрямування/ супроводу клієнтів. 

Буде оцінюватись опис підходів до скринінгу клієнтів на відповідність критеріям участі в програмі ДКП та механізмах спрямування/ супроводу клієнтів, які відповідають критеріям до місць видачі ДКП.

10

IV. Запропонована діяльність має досяжні цілі з розширення доступу до ДКП шляхом популяризації, скринінгу на відповідність критеріям та перенаправлення/супроводу на ДКП.

Буде оцінюватись запропонована кількість клієнтів, які пройшли скринінг на відповідність критеріям участі в програмі ДКП та вперше розпочали прийом ДКП.

10

Модуль 4

 

20

I: Запропоновані активності мають досяжні цілі та релевантні підходи для їх досягнення

10

II: Запропоновані активності мають досяжні цілі та релевантні підходи для їх досягнення

Будуть оцінюватись вимірюваність та релевантність заявлених цілей та показників ефективності, підхід до опису цільових аудиторій і його співвідношення з заявленими моделями ДНП, відповідність каналів, форматів та сутності планованих активностей цілям та цільовій аудиторії, а також реалістичність пропонованих бюджетів.

10

Модуль 6

30

I. Розвиток гуманітарних спроможностей та надання гуманітарної допомоги

Буде оцінюватись якість аналізу потреб ключових груп у гуманітарній допомозі та розроблені маршрути перенаправлення клієнтів. Кількість проведених скрінінгів на супутні захворювання  та кількість осіб які отримали гіманітрану допомогу.

10

II. Створення або благоустрій безпечних просторів для ключових груп як точок доступу до основних послуг з питань ВІЛ та охорони здоров’я.

Буде оцінюватись надане технічне обгрунтування та кількість новостворених безпечних просторів та закупівля необхідного обладнання та кількість осіб, які скористалися послугами безпечних просторів.

10

III. Підвищення  поінформованості клієнтів щодо  профілактики та протидії  домашньому та гендернозумовленому насильству.  

Кількість поширених інформаційних матеріалів та покриття інформацією аудиторії.

10

Критерії оцінки загальні для усіх Модулів

30

I. Попередній досвід, управління та персонал

Буде оцінюватись відповідний досвід із виконання схожих заходів, або участі у схожій діяльності; наявність необхідного  персоналу для виконання запропонованих заходів. 

 

10

II. План з моніторингу та оцінки

Буде оцінюватися як заявник має намір збирати дані, забезпечувати якість даних та вимірювати прогрес, використовуючи відповідні показники в Додатку В до оголошення. Буде оцінюватися доцільність запропонованих цілей за наданими показниками.

10

III. Оцінка бюджету

Бюджет буде оцінюватися за принципами доцільності, економічної ефективності та реальності.

Пакт залишає за собою право визначати рівень фінансування субгрантів, обраних за цим Запитом, незалежно від того, що заявник вказує в своїй бюджетній заявці.

 

10

 

6.3. Підтверджуючі документи для проведення оцінки перед наданням гранту /польові візити

Після процесу оцінки заявки, будь-яка обрана організація буде зобов’язана пройти фінансову попередню оцінку для того, щоб Пакт визначив, чи має організація можливість успішно виконувати свої обов’язки, відповідно до умов запропонованого гранту. В рамках процесу попередньої оцінки, заявників можуть попросити надати додаткову документацію, щоб проілюструвати, що організація має можливість реалізувати грант. Співробітники Пакт можуть проводити польові візити для оцінки організації у цих сферах

 

7. Умови

7.1. Стандартні умови

Для грантів, наданих в результаті цього конкурсу, в необхідному застосовному обсязі будуть чинними Стандартні умови USAID для НУО, зареєстрованих за межами США.

7.2. Дозвіл на використання та розголошення інформації

Подаючи заявку за цим оголошенням, заявник надає згоду на розкриття інформації, що міститься в поданих ним документах, експертам, залученим до оцінки у процесі відбору. Звертаємо вашу увагу на те, що всі експерти несуть зобов’язання за угодами про нерозголошення інформації.

7.3. Відмова від відповідальності

• Пакт може скасувати цей грантовий конкурс і не підтримати жодну заявку.

• Пакт може відхилити будь-яку одержану заявку або усі.

• Оголошення конкурсу не є зобов’язанням Пакт щодо надання фінансування.

• Пакт зберігає за собою право не допустити до участі у конкурсі будь-яку заявку на підставі неспроможності заявника дотримуватися вимог конкурсу.

• Пакт не надає заявникам компенсації витрат, пов’язаних із участю у цьому конкурсі.

• Пакт залишає за собою право присуджувати грант на основі початкового оцінювання заявок без його подальшого обговорення.

• Пакт може вирішити фінансувати тільки частину заходів, поданих на конкурсний розгляд, або присудити кілька грантів по конкурсних заходах.

• Задля сприяння конкуренції, Пакт залишає за собою право не зважати на деякі невеликі недоліки у заявках, які можуть бути виправлені до того, як буде визначено присудження грантів.

• Пакт може звертатися до заявників, щоб уточнити дані про контактну особу, адресу, а також факт подання заявки на цей конкурс.

• Пакт може без повідомлення заявника звертатися по відгуки щодо минулих результатів його діяльності до осіб або інстанцій, зазначених у списку рекомендацій. Пакт також залишає за собою право звертатися до інших джерел інформації щодо минулих результатів діяльності заявника, не зазначених ним у заявці.

• Подаючи заявку, заявники підтверджують, що вони розуміють умови конкурсу.

 

8. Додатки

Наступні документи є частиною цього Запиту про отримання заявок:

А. Формат заявки на отримання субгранту

А1. Теоретичне підґрунтя впровадження ДНП

А2. Перелік та опис ключових та пріоритетних груп та підгруп

А3. Форма опису моделей ДНП

А4. Протокол організації взаємодії соціального працівника з рекрутером в рамках впровадження посиленого підходу з вторинного поширення тестових систем для самотестування на ВІЛ силами представників ключових та уразливих груп

А5. Робочий план

В. Формат таблиці показників Проєкту

С. Формат бюджету

D. Формат деталізації до бюджету

E. Формат короткої форми «Оцінка ризиків і відповідальності грантоотримувача (SRRA snapshot)

F. Формат таблиці з відображення освіти та досвіду роботи членів Проєктної команди

G. Комунікаційний план з деталізацією планованих активностей

 

У разі виникнення технічних проблем із надсиланням документів прохання звертатись за електронною адресою [email protected].

 У темі всіх повідомлень, пов’язаних із цим Запитом, обов’язково вказуйте його номер №72012121CA00001-23-06.

 


[1] Відповідно до Федерального закону про підзвітність та прозорість фінансування (FFATA або Закон про прозорість), щоб мати можливість отримати субгрант, що фінансується урядом США, Ви повинні отримати унікальний номер суб’єкта (Unique Entity Identifier або номер UEI). Номер  UEI можна отримати онлайн за посиланням https://www.sam.gov. Номер UEI не вимагається для подання заявки, однак вимагатиметься для одержання наданого фінансування. Якщо вам необхідна детальна інструкція для отримання номера, зв’яжіться з нами за адресою: grants.cahc@pactworld.org.

 [1]Перерахунок суми в гривні залежить від курсу НБУ дол. США на момент підписання грантової угоди

Контакти

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.