bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

ООН оголошує грант на зміцнення громадської безпеки Луганщини через посилення протипожежної безпеки

1. ВСТУП

Це оголошення має на меті надати інформацію про конкурс грантів за напрямом посилення громадської безпеки для неурядових організацій, які здійснюють діяльність на території Луганської області, який проводиться Програмою ООН із відновлення та розбудови миру, та пояснити процедуру подачі проєктних пропозицій. В оголошенні викладено критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які будуть відібрані в межах цього конкурсу.

Фото: Віталій Шевелев / ПРООН в Україні

Конкурс проводиться за наступним цільовим напрямом:

UN_RPP_3_2022_4_CS: Зміцнення громадської безпеки у сільській місцевості громад  Луганської області через посилення протипожежної безпеки

Посилення громадської безпеки є одним із ключових напрямів діяльності Програми ООН із відновлення та розбудови миру. У межах реалізації цього напряму Програма ООН із відновлення та розбудови миру підтримає один проєкт у Луганській області щодо посилення протипожежної безпеки в сільській місцевості у взаємодії із підрозділами ДСНС з метою посилення безпеки в громадах та розвитку відповідального ставлення громадян до протипожежної безпеки. У разі наявності декількох цікавих проєктів комісією може бути розглянуто питання щодо підтримки більше, ніж один проєкту.

Робота щодо посилення протипожежної безпеки постійно проводиться підрозділами ДСНС та органами місцевого самоврядування, неодноразово Програмою ООН з відновлення та розбудови миру підтримувалися проєкти та активності, спрямовані на посилення спроможностей підрозділів ДСНС, місцевої пожежної охорони, центрів безпеки громадян та здійснення превентивних та профілактичних заходів у відповідному напрямі, проте аналітична довідка про пожежі та їх наслідки в Україні за 11 місяців 2021 року  показує, що проведених заходів недостатньо. 

Так, згідно Аналітичної довідки, за 11 місяців 2021 року в Україні у будинках та спорудах житлового призначення виникло 25 502 пожежі, що становить 33,9 % від загальної кількості пожеж. Прямі збитки становлять 1 млрд 197 млн 160 тис. грн. Побічні збитки становлять 3 млрд 352 млн 22 тис. грн.  На цих об’єктах загинуло 1 528 людей, що становить 93,4 % від загальної кількості загиблих, і 1 013 людей отримали травми (81,8 % від загальної кількості травмованих). Розподіл пожеж за причинами їх виникнення упродовж зазначеного періоду свідчить, що основними причинами виникнення пожеж є: необережне поводження з вогнем; порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок;  порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, теплогенеруючих агрегатів та установок тощо. Крім того, у довідці зазначено, що найбільша кількість загиблих людей за видами об’єктів припадає на сільські житлові будинки, і найбільш уразливою категорією осіб є люди старшого віку.

У грудні 2021 року Головним Управлінням ДСНС У в Луганській області було ініційовано проведення круглого столу із залученням представників управління соціального захисту та неурядових організацій для обговорення відповідної проблеми та пошуку можливих рішень, оскільки у зимовий час, під час опалювального сезону, кількість пожеж збільшується. Наслідками пожеж є людські та матеріальні втрати, які впливають на безпеку як окремої оселі, так і громади загалом, спричиняють  економічні збитки та негативний вплив на екосистему. Посилення протипожежної безпеки потребує комплексного підходу, залучення не тільки надавачів безпекових послуг, органів державної влади та місцевого самовядування, а і відповідального ставлення громадян.

Враховуючи вищевикладене,  ПРООН  проводить  цей грантовий конкурс з метою зміцнення громадської безпеки в громадах сільської місцевості Луганської області через посилення протипожежної безпеки.

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ 

Поточний конфлікт на сході України справив прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, безпеку громад та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення питань відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

До початку конфлікту протягом останнього десятиліття ПРООН була представлена та здійснювала активну діяльність на сході України, з акцентом на розвиток громад, розвиток громадянського суспільства та охорону навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних проблем розвитку, породжених конфліктом та обговорених вище, ґрунтується на цій попередній роботі та налагоджених партнерських відносинах. Вона розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, яка є багатосторонньою донорською рамковою програмою, спільно імплементованою чотирма партнерськими агентствами ООН у співпраці з урядом України.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії. 

Програма ООН із відновлення та розбудови миру впроваджується з метою реагування та пом’якшення причин і наслідків конфлікту. Вона ґрунтується на результатах Оцінки відновлення та розбудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2027 року. Програма ООН із відновлення та розбудови миру передбачає три основні напрямки діяльності: i) підтримка економічного відновлення у громадах, які постраждали внаслідок конфлікту; ii) сприяння впровадженню реформи з децентралізації влади та реформи у сфері охорони здоров’я; iii) посилення громадської безпеки та соціальної згуртованості. Програма повністю узгоджена з Рамковою програмою партнерства між урядом України та Організацією Об’єднаних Націй. Вона тісно взаємопов’язана з Програмою демократичного врядування та реформ, що впроваджується на загальнонаціональному рівні та в усіх областях України та відповідає Цілям сталого розвитку, зокрема, цілі сталого розвитку 16 (мир, справедливість та сильні інститути).

Як територіальна програма, розроблена спеціально для районів на сході України, які постраждали внаслідок конфлікту, Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки та врядування на сході України після початку конфлікту. Вона враховує можливості, що виникли в результаті Мінського протоколу від вересня 2014 року та поновлення дії його положень про припинення вогню, а також повністю пристосована для створення взаємозалежності між гуманітарними потребами та потребами з розвитку.

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами Програми, які відображають пріоритетні потреби регіону:

 • Компонент I: Економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури;
 • Компонент II: Ефективне місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади;
 • Компонент III: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Фінансування в межах конкурсу грантів буде надано за підтримки уряду Нідерландів та Європейського Союзу.

Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму розвитку ООН (ПРООН).

 

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим Конкурсом, мають відповідати наступним обов’язковим вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на підконтрольній Уряду України території та здійснювати свою діяльність на території Луганської області (організації з реєстрацією на території цільових громад області матимуть перевагу);
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи від двох років у сфері громадської безпеки та цивільного захисту;
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше двох проєктів та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту). У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбаченого проєктом (профільна освіта, досвід роботи, тощо).

3.2. Персонал, залучений до виконання проєкту, повинен відповідати наступним вимогам:

 • проєктна команда щонайменше має складатися з: керівника проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів Програмі ООН із відновлення та розбудови миру), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності), та осіб, безпосередньо залучених до імплементації проєкту;
 • вища освіта за напрямами: право, соціологія, економіка, державне управління, соціальні науки або за іншим дотичним напрямом для керівника проєкту, вища освіта інших членів команди;
 • досвід роботи у громадському секторі не менше трьох років (для керівника проєкту);
 • бажано – попередній досвід роботи за напрямом громадської безпеки;
 • знання мов – вільне володіння українською та російською мовами;
 • бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським обліком), досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше двох років;
 • готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародним донором.

Залучений до виконання проєкту персонал матиме такий обсяг роботи:

І. Керівник проєкту:

 1. загальне керівництво проєктом;
 2. організація взаємодії з органами місцевого самоврядування, місцевими державними органами, зокрема з місцевою пожежною охороною, територіальними підрозділами ДСНС, Головним управлінням ДСНС України в Луганській області;
 3. координація проєктної діяльності з відповідальними особами ПРООН у ході реалізації проєкту;
 4. організація підготовки проміжних та фінального звіту за проєктом;
 5. організація моніторингових візитів у проєктні локації.

Цей перелік не є вичерпним та може доповнюватися організацією-грантоотримувачем.

Керівник проєкту несе відповідальність за якість та доцільність проведення окремих заходів у межах проєкту.

ІІ. Особи, безпосередньо відповідальні за організацію та проведення заходів:

 1. розробка, планування, проведення конкретних профілактичних та інших заходів у координації та взаємодії з органами місцевого самоврядування, місцевими державними органами, місцевою пожежною охороною, представниками ДСНС;
 2. збір та акумулювання інформації, документів,  фото-/відеозаписів, що стосуються  проведених заходів за проєктом. 

Цей перелік не є вичерпним та може доповнюватися організацією-грантоотримувачем.

ІІІ. Бухгалтер / фінансовий спеціаліст:

 1. ведення обліково-бухгалтерського обліку в рамках проєкту;
 2. складання фінансових звітів.

Усі звіти (аналітичні, описові, фінансові) в межах цього проєкту подаються українською мовою.

3.3. Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій:

Проєкт, який буде реалізовуватися за кошти цього грантового конкурсу, повинен реалізовуватися на підконтрольних уряду України територіях Луганської області в сільській місцевості громад: Міловська ТГ, Красноріченська ТГ, Білокуракинська ТГ, Сватівська ТГ, Кремінська ТГ, Троїцька ТГ, Нижньодуванська ТГ, Біловодська ТГ.

3.4. Параметри, які визначатимуть, чи може НУО отримати  фінансування ПРООН, ґрунтуватимуться на контрольному списку оцінки потенціалу CACHE.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

Організації, що мають поточну грантову угоду із компонентом «Громадська безпека та соціальна згуртованість» Програми ООН із відновлення та розбудови миру, можуть подавати проєктні заявки на цей конкурс за умови якщо діяльність за поточною угодою буде повністю завершена до січня 2022 року (включно із поданням фінансової і програмної звітності).

 

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

Цей конкурс заявок передбачає відбір однієї громадської організації в Луганській області для  визначення необхідних превентивних заходів для посилення протипожежної безпеки в сільській місцевості та реалізації відповідної діяльності.

Головною метою завдання є сприяння вирішенню проблем, пов’язаних із великою кількістю пожеж в сільській місцевості, особливо у домогосподарствах людей групи ризику, з метою посилення безпеки в громадах та розвитку відповідального ставлення громадян до протипожежної безпеки, зниження можливих причин виникнення пожеж та їх впливу.

Напрями взаємодії та пропоновані до реалізації заходи:

 • проведення спільних із представниками ДСНС, місцевої пожежної охорони, добровільної пожежної охорони (добровільної пожежної дружини, добровільної пожежної команди) заходів щодо виявлення можливих причин виникнення пожеж (проведення аналітичної роботи, відвідування помешкань за згодою громадян, обстеження місць скупчення людей, об’єктів соціальної інфраструктри, тощо),  із зосередженням особливої уваги на людях, що відносяться до вразливих груп (люди, старші за 60 років та які проживаюсь самостійно, сім’ї ускладних життєвих обставинах, тощо);
 • попередження та усунення можливих причин/факторів виникнення пожеж та приведення приміщень у відповідність до протипожежних вимог;
 • здійснення профілактично-роз’яснювальної роботи щодо причин та наслідків пожеж у сільській місцевості серед населення групи ризику, зокрема:
 1. організація та проведення роз’яснювальних бесід за участі представників ДСНС;
 2. залучення представників соціальної сфери (наприклад Укрпошти, управлінь соціального захисту, територіальних центрів обслуговування населення тощо) до розповсюдження інформації щодо безпекових послуг та доступних каналів зв’язку (застосунок «101», ресурс «Донт Берн» тощо);
 3. проведення роз’яснювальних бесід у навчальних заходах, поширення інформаційних матеріалів, в тому числі у місцях, які відвідують представники груп ризику (управління Пенсійного фонду, соціального захисту населення, ЦНАПи) тощо.
 • здійснення сумісно з представниками ДСНС та місцевої пожежної охорони, так званих, аудитів безпеки  громадського простору, наявності безпечної мобільності (у денний та нічний час) для пожежних автомобілів, каналів зв’язку тощо;
 • здійснення заходів щодо  виховання відповідального ставлення громадян до протипожежної безпеки;
 • пошук ефективних превентивних заходів для посилення пожежної безпеки в сільській місцевості.

Запропоновані види діяльності не є вичерпними. Вся діяльність, пов’язана з проведенням будь-яких масових, навчальних та інших заходів повинна впроваджуватися з дотриманням карантинних заходів, встановлених центральними органами влади та/або органами місцевого самоврядування на відповідній території.

Очікувані результати проєкту:

 1. активне залучення місцевої влади та громадськості для вирішення проблемних питань за вищезазначеними напрямами. Покращення пожежної ситуації в сільській місцевості та безпеки в цілому.  Обов’язкове залучення представників ДСНС та місцевої пожежної охорони  до кожного проведеного заходу. 
 2. збільшення відповідального ставлення та обізнаності громадськості щодо вирішення  проблемних питань за вищеозначеними напрямами.

 

5. ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ

Тривалість проєкту – до 4 місяців. Початок імплементації проєкту – березень 2022 року.

Проєктним пропозиціям, в межах яких буде запропоновано співфінансування (не менше ніж 10% від загального бюджету проєкту), надаватимуться додаткові бали при розгляді відповідно до критеріїв оцінки проєктних пропозицій. Під співфінансуванням мається на увазі наявність іншого джерела фінансування, крім Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Власний фінансовий внесок організації має бути підтверджено відповідними обліково-бухгалтерськими документами на етапі подачі фінансової звітності за проєктом. Наявні у організації матеріальні цінності (включаючи офісне приміщення та офісну техніку) у якості співфінансування не розглядаються.

Організації, що подають заявки за цим грантовим конкурсом, повинні мати листи підтримки  від Головного управління ДСНС України в Луганській області та/або його територіальних підрозділів та/або місцевих органів влади. 

 

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
 • що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»).

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.

6.2. Обов’язкові витрати:

 • оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста/бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування із інших джерел);

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції. Витрати на оплату праці працівників проєкту не можуть перевищувати 20% від загальної вартості проєктної пропозиції.

 

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із наступного:

 1. аплікаційна онлайн-форма, заповнена онлайн за посиланням, що містить основні відомості про організацію та проєктну пропозицію;
 2. повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc) (додаток 1);
 3. фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel) (додаток 2);
 4. відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):
 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості.
 • довідка про наявність банківського рахунку у гривні (для цілей проєкту має використовуватись окремий банківський рахунок у національній валюті, не задіяний в іншій діяльності).

5. усі документи, що підтверджують відповідність технічним критеріям, зазначеним у розділах 3.1 та 3.2 цього оголошення;

6. заповнений контрольний список оцінки потенціалу CACHE та підтверджуючі документи до нього (додаток 3);

7. Листи підтримки від Головного управління ДСНС України в Луганській області та/або його територіальних підрозділів та/або місцевих органів влади, в яких необхідно зазначити:

 •    надання підтримки та готовність до участі в реалізації проєктних заходів з боку ДСНС та/або органів місцевої влади (надається обов’язково);
 •    розмір співфінансування проєктної діяльності від органів місцевої влади та конкретні статті витрат, які буде профінансовано (за наявності співфінансування).

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні заповнити аплікаційну онлайн-форму (пункт 1), а також подати повний аплікаційний пакет (пункти 2-7), зазначений вище, за електронною адресою [email protected]із темою повідомлення:

UN_RPP_3_2022_4_CS: Зміцнення громадської безпеки у сільській місцевості громад  Луганської області через посилення протипожежної безпеки.

Повний аплікаційний пакет необхідно подати до 14 лютого 2022 року12:00. Аплікаційний пакет (пункти 2-7) необхідно надіслати одним листом у архіві (*.rar) розмір якого не має перевищувати 25 Mb.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірятися на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим Конкурсом, будь ласка, надсилайте їх у письмовому вигляді за електронною адресою [email protected] із темою повідомлення  «UN_RPP_3_2022_4_CS: Запит інформації». Відповіді будуть надані протягом 1-2 робочих днів. Усі запити мають бути надіслані не пізніше, ніж за 48 годин до закриття конкурсу.

 

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів

Етап 1: Розгляд поданих проєктних пропозицій конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій конкурсної комісії, буде повернено на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 2: Остаточне ухвалення переможних проєктних пропозицій, рекомендованих конкурсною комісією до підтримки

Конкурсна комісія складатиметься з представників Програми ООН із відновлення і розбудови миру відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів. Водночас конкусна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачено діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

 

Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції

Максимальний бал

1.

Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці та пріоритетам – 10 балів; заявка частково відповідає тематиці та пріоритетам – 5 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)

10

2.

Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів)

10

3.

Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)

20

4.

Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямам конкурсу – 5 балів, організація має досвід втілення проєктів, але у суміжних до проєктної пропозиції напрямах – 3 бали; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямам конкурсу – 0 балів)

5

5.

Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» – 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)

20

6.

Реєстрація організації (на території цільових громад – 10 балів, на території Луганської області – 5 балів, на підконтрольній Уряду України території – 0 балів) 

10

7.

Наявність співфінансування за проєктом (у фінансовій чи не фінансовій формі) (наявне співфінансування у розмірі 10% або вище  – 10 балів, наявне співфінансування у розмірі до 10% – 5 балів, співфінансування відсутнє – 0 балів)

10

8.

Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 15 балів, частково необхідний рівень компетенції – 10 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)

15

 

Загальний бал

100

 

Примітки

 

 

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасників повідомлять електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлятися не будуть.

 

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їх партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

Діяльність в межах грантової угоди повинна здійснюватися у відповідності з нормами, правилами, політикою та процедурами Програми розвитку ООН. Ознайомитись з інструкцією щодо впровадження грантових проєктів можна за посиланням.

 

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначено індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші буде виділено після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

 

ДОДАТКИ

 1. Аплікаційна форма
 2. Фінансова пропозиція
 3. CACHE

Джерело 

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.