bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Грант на створення та підтримку мережі Робочих груп із громадської безпеки Херсонської області

Програма ООН із відновлення та розбудови миру оголошує грант на створення та підтримку мережі Робочих груп із громадської безпеки і соціальної згуртованості у громадах-партнерах на Херсонщині. Заявки приймаються до 14 лютого 2022 року.

1. ВСТУП

Це оголошення має на меті надати інформацію про конкурс грантів, який проводиться Програмою ООН із відновлення та розбудови миру, за напрямами соціальна згуртованість та громадська безпека для неурядових організацій, які здійснюють діяльність на території Херсонської області, та пояснити процедуру подачі проєктних пропозицій. В оголошенні викладено критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які будуть відібрані в межах цього конкурсу.

Фото: ПРООН в Україні

Загальна стратегія конкурсу полягає у застосуванні орієнтованого на громаду підходу для забезпечення соціальної згуртованості та громадської безпеки. Конкурс проводиться за наступним цільовим напрямом:

UN_RPP_3_2022_2_CS: «Створення та підтримка діяльності мережі Робочих груп із громадської безпеки і соціальної згуртованості у громадах-партнерах Херсонської області»

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ 

Поточний конфлікт на сході України справив прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, безпеку громад та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення питань відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

До початку конфлікту протягом останнього десятиліття ПРООН була представлена та здійснювала активну діяльність на сході України, з акцентом на розвиток громад, розвиток громадянського суспільства та охорону навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних проблем розвитку, породжених конфліктом та обговорених вище, ґрунтується на цій попередній роботі та налагоджених партнерських відносинах. Вона розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, яка є багатосторонньою донорською рамковою програмою, спільно імплементованою чотирма партнерськими агентствами ООН у співпраці з урядом України.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії. 

Програма ООН із відновлення та розбудови миру впроваджується з метою реагування та пом’якшення причин і наслідків конфлікту. Вона ґрунтується на результатах Оцінки відновлення та розбудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2020 року. Програма ООН із відновлення та розбудови миру передбачає три основні напрямки діяльності: 1) підтримка економічного відновлення у громадах, які постраждали внаслідок конфлікту; 2) сприяння впровадженню реформи з децентралізації влади та реформи у сфері охорони здоров’я; 3) посилення громадської безпеки та соціальної згуртованості. Програма повністю узгоджена з Рамковою програмою партнерства між урядом України та Організацією Об’єднаних Націй. Вона тісно взаємопов’язана з Програмою демократичного врядування та реформ, що впроваджується на загальнонаціональному рівні та в усіх областях України та відповідає Цілям сталого розвитку, зокрема, Цілі сталого розвитку 16: Мир, справедливість та сильні інститути).

Як територіальна програма, розроблена спеціально для районів на сході України, які постраждали внаслідок конфлікту, Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки та врядування на сході України після початку конфлікту. Вона враховує можливості, що виникли в результаті Мінського протоколу від вересня 2014 року та поновлення дії його положень про припинення вогню, а також повністю пристосована для створення взаємозалежності між гуманітарними потребами та потребами з розвитку.

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами Програми, які відображають пріоритетні потреби регіону:

 • Компонент I: Економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури;
 • Компонент II: Ефективне місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади;
 • Компонент III: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Фінансування в межах конкурсу грантів буде надано за підтримки Європейського Союзу (ЄС).

Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму розвитку ООН (ПРООН).

 

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим конкурсом, мають відповідати наступним обов’язковим вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на території Херсонської області та впроваджувати свою діяльність на території області, за якою подається заявка;
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи від трьох років відповідно до тематики конкурсу (у сфері громадської безпеки, мобілізації і розвитку громад, взаємодії поліції та громади на засадах партнерства, соціальної згуртованості, гендерної рівності, роботи з молоддю, миробудування,  підвищення громадської обізнаності щодо прав та потреб екскомбатантів АТО/ООС та інших вразливих груп населення, допомоги особам, що зазнали гендерно зумовленого насильства);
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше двох проєктів за тематикою конкурсу та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту). У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбаченого проєктом (профільна освіта, досвід роботи тощо).
 • мати попередній досвід роботи за кошти міжнародних донорів;
 • мати досвід модерування процесів, що сприяють розвитку в громадах (стратегічне планування, розробка статутів громад та нормативно-правових актів, що сприяють залученню громадян до участі у врядуванні громадою, менторська підтримка громадам у написанні грантових заявок і втілення проєктів).

3.2. Персонал, залучений до виконання проєкту, повинен відповідати наступним вимогам:

 • проєктна команда щонайменше має складатися з: координатора проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів Програмі ООН із відновлення та розбудови миру), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності);
 • досвід роботи у громадському секторі не менше трьох років (для керівника проєкту);
 • знання мов – вільне володіння українською мовою;
 • бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським обліком), досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше двох років;
 • готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародним донором.

3.3. Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій:

Проєкти, які будуть реалізовуватися за кошти цього грантового конкурсу, повинні реалізовуватися на території цільових громад, а саме: 

 • Шість цільових громад Херсонської області: Геничеська ТГ, Новотроїцька ТГ, Присиваська ТГ, Чаплинська ТГ, Скадовська ТГ, Лазурненська ТГ.

Заявка на грант має охоплювати усі цільові громади області (Херсонська область – шість цільових громад).

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

Організації, що мають поточну грантову угоду із компонентом «Громадська безпека та соціальна згуртованість» Програми ООН із відновлення та розбудови миру, можуть подавати проєктні заявки на цей конкурс за умови, якщо діяльність за поточною угодою буде повністю завершено до 28 лютого 2022 року (включно із поданням фінансової і програмної звітності).

 

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

Цей конкурс заявок передбачає відбір громадської організації та спрямований на об`єднання зусиль громадськості, представників органів державної влади та місцевого самоврядування для мобілізації громад, виявлення, обговорення та пошуку шляхів вирішення проблем та усунення факторів, що негативно впливають на стан громадської безпеки та соціальної згуртованості.

З цією метою у кожній із цільових громад Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей створені та функціонують Робочі групи із громадської безпеки і соціальної згуртованості (далі – Робочі групи) – відкриті діалогові платформи, що об’єднують активних мешканців і мешканок громади, громадські організації, представників органів місцевої влади та самоврядування, поліції та органів правопорядку, соціальних служб, інших зацікавлених сторін. Координацію діяльності Робочих груп, а також постійний зв’язок із фахівцями із мобілізації громад Програми здійснюють місцеві лідери/координатори в кожній із цільових громад.

Головні завдання проєкту:

1. Підсилення ролі Робочих груп із громадської безпеки і соціальної згуртованості, створених у громадах-партнерах Херсонської області як відкритих діалогових платформ, а також активніше залучення молоді у процеси прийняття рішень, зокрема:

 • підтримка діяльності у Херсонській області локальної мережі лідерів/координаторів у громадах-партнерах за напрямом «Громадська безпека і соціальна згуртованість»;
 • дотримання принципів гендерної рівності та інклюзивності у формуванні складу Робочих груп і мережі лідерів/координаторів та в їхній подальшій роботі в громадах-партнерах;
 • залучення молоді до активної діяльності у складі Робочих груп, підсилення спроможності та розширення можливостей молодих людей для визначення проблем і викликів у їхніх спільнотах та пошуку їх вирішення, підвищення компетентності та впевненості молодих людей задля впливу на процеси розвитку і миробудування;
 • на основі виявлених потреб організація заходів із розвитку спроможності членів Робочих груп (включно із організацією та проведенням навчання із написання проєктних заявок, проєктного менеджменту, адвокації, медіаграмотності тощо), організація супервізійної та інтервізійної підтримки їхньої діяльності;
 • покращення координації, взаємодії та обміну досвідом діяльності Робочих груп із громадської безпеки і соціальної згуртованості між громадами-партнерами, включно у питаннях прийняття рішень на місцевому рівні та бюджетування;
 • моніторинг виконання рішень, прийнятих на засіданнях Робочих груп із громадської безпеки і соціальної згуртованості; 
 • організація заходів, спрямованих на підсилення ролі та впливу мережі на обласному та/або національному рівнях, (наприклад, у форматі круглих столів, семінарів, оприлюднення результатів моніторингу тощо), включно із підсиленням спроможності молодих членів Робочих груп будувати і підтримувати діалог із владою на всіх рівнях;
 • підтримка адвокаційної діяльності, зокрема з використанням розроблених у 2021 році профілів цільових громад у Геничеській ТГ, Новотроїцькій ТГ, Присиваській ТГ, Чаплинській ТГ, включно з підтримкою цілеспрямованого впливу на процеси стратегічного планування у громадах;
 • підтримка імплементації розроблених в 2021 році планів громадської безпеки у Геничеській ТГ, Новотроїцькій ТГ, Присиваській ТГ, Чаплинській ТГ;
 • залучення місцевих зацікавлених сторін до вирішення актуальних для них питань щодо соціальної згуртованості та громадської безпеки.

2. Підтримка лідерства та розвиток людського потенціалу на місцевому рівні шляхом організації системи супроводу діяльності лідерів/координаторів у громадах-партнерах. Очікується, що лідери-координатори отримають технічну, методологічну та організаційну підтримку щодо:

 • організації та проведення семінарів/воркшопів із обміну інноваціями та практиками громадянської активності, волонтерства, фасилітації та модерації групових дискусій, мережування у сфері громадської безпеки і соціальної згуртованості, тощо (не менше чотирьох семінарів на рік);
 • консультативної та організаційної підтримки місцевих волонтерських ініціатив, проєктів ініціативних груп та громадських організацій у питаннях громадської безпеки і соціальної згуртованості;
 • розширення можливостей молоді для громадянської участі на національному, регіональному та місцевому рівнях через тренінги/курси з громадянської освіти (з акцентом на демократії участі, правах людини, толерантності та недискримінації та критичному мисленні), підвищення обізнаності в темах миробудування, ненасильницького діалогу та соціальної згуртованості, підтримка мережі молодих лідерів і лідерок у громаді;
 • супровід та підтримка діяльності у Херсонській області локальної  мережі лідерів/координаторів у громадах-партнерах за напрямком «Громадська безпека і соціальна згуртованість»;
 • супроводу та консультування щодо розвитку інституціональної спроможності громадських організацій та (за потребою) допомоги у їх юридичній реєстрації, а також щодо форм локальної демократії та методів їх удосконалення;
 • інформаційного супроводу та документообігу в діяльності Робочих груп із громадської безпеки та соціальної згуртованості (вебінари, відеоуроки з інформацією про роботу з хмарними сервісами, документами тощо).

3. Забезпечення своєчасного широкого висвітлення змісту та результатів діяльності Робочих груп у місцевих та регіональних медіа, на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування, інших інформаційних ресурсах, що включає але не обмежується:

 • створення та/або розвиток існуючих інформаційних ресурсів (зокрема сторінок у соціальних мережах, на вебплатформах, офіційних сайтах органів місцевого самоврядування, їх регулярне інформаційне наповнення, підтримка та модерація за напрямком «Громадська безпека і соціальна згуртованість»;
 • регулярне (щонайменше один раз на місяць) оновлення інформації щодо діяльності Робочих груп на існуючих інформаційних ресурсах;
 • активне залучення медіа партнерів до висвітлення діяльності робочих груп;
 • підготовка і друк поліграфічної продукції для висвітлення процесу діяльності робочих груп (друк інформаційних вісників, фіксація історій успіху тощо).

Очікувані результати 

 • Робоча група із громадської безпеки і соціальної згуртованості у кожній із цільових громад є дієвим майданчиком для партисипативного прийняття рішень та координації між представниками і представницями громадського сектору, ініціативних груп, влади, місцевого самоврядування, бізнесу, надавачів послуг із безпеки (поліція, ДСНС), соціальними службами тощо;
 • підсилено лідерський потенціал у цільових громадах проєкту через системний супровід діяльності лідерів/координаторів Робочих груп  та диференційовану технічну, методологічну та організаційну підтримку;
 • підсилено лідерський потенціал молодих жінок та чоловіків, розширено можливості та створено умови для успішної реалізації молодіжних проєктів у сфері соціальної згуртованості, миробудування, адвокації молодіжної участі та впливу на прийняття рішень;
 • створено дієву систему моніторингу діяльності та заохочення інновацій і розповсюдження найкращих практик у мережі Робочих груп із громадської безпеки і соціальної згуртованості;
 • відпрацьовано дієві механізми забезпечення сталості діяльності Робочих груп із урахуванням локальних особливостей кожної громади та мережі загалом;
 • налагоджено ефективну комунікацію щодо змісту, рішень та результатів діяльності Робочих груп, а також їх впливу на ключові процеси у громаді через найзручніші канали комунікації для різних аудиторій з урахуванням локальної специфіки кожної громади;
 • мережа Робочих груп із громадської безпеки і соціальної згуртованості набула нормативного закріплення, існує поділене бачення щодо її розвитку і функціонування;
 • детальніші кількісні індикатори щодо очікуваних результатів будуть напрацьовані разом з успішною організацією.

 

5. ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ

Тривалість проєкту – до 12 місяців в Херсонській області. Початок імплементації проєкту –  березень 2022 року. Завершення проєкту – не пізніше 31 березня 2023 року.

Проєктним пропозиціям, в межах яких буде запропоновано співфінансування (не менше ніж 10% від загального бюджету проєкту), надаватимуться додаткові бали при розгляді відповідно до критеріїв оцінки проєктних пропозицій. Під співфінансуванням мається на увазі наявність іншого джерела фінансування, крім Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Власний фінансовий внесок організації має бути підтверджено відповідними обліково-бухгалтерськими документами на етапі подачі фінансової звітності за проєктом. Наявні у організації матеріальні цінності (включаючи офісне приміщення та офісну техніку) у якості співфінансування не розглядаються.

Додаткову превагу отримають організації, проєктні заявки яких буде підтримано партнерськими організаціями (недержавні організації, органи державної влади та місцевого самоврядування), про що до проєктної заявки має бути надано відповідні листи підтримки проєкту від органів місцевого самоврядування та/або громадського сектору цільових громад. У такому листі має бути зазначено про підтримку та конкретну роль підтримуючої організації.

 

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
 • що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);

Кошти, надані в межах конкурсу, може бути використано винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.

6.2. Обов’язкові витрати:

 • оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста/бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування із інших джерел);
 • перерахування на організацію заходів та проведення засідань робочої групи із громадської безпеки і соціальної згуртованості в розмірі 109 доларів США на місяць на одну Робочу групу через ФОП ІІІ групи (ФОП обов’язково є членом робочої групи).

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції. Витрати на оплату праці проєктної команди не можуть перевищувати 25% від загальної вартості проєктної пропозиції.

 

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із наступного:

 1. аплікаційна онлайн-форма, заповнена онлайн за посиланням, що містить основні відомості про організацію та проєктну пропозицію;
 2. повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc) (додаток 1);
 3. фінансову пропозицію (запропонований бюджет у форматі Excel) складено у доларах США і пораховано відповідно до курсу ООН станом на січень 2022 (27.47 гривень/долар) (додаток 2);
 4. усі документи, що підтверджують відповідність технічним критеріям, зазначеним у розділах 3.1 та 3.2 цього оголошення;
 5. заповнений контрольний список оцінки потенціалу CACHE та підтверджуючі документи до нього (додаток 3);
 6. відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):
 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;
 • довідка про наявність банківського рахунку у гривні (для цілей проєкту має використовуватись окремий банківський рахунок у національній валюті, не задіяний в іншій діяльності).

7. для проєктів, в яких передбачено співфінансування – лист-підтримка від установи-партнера, яка надає співфінансування, із зазначенням суми співфінансування;

8. листи підтримки проєкту від органів місцевого самоврядування та/або громадського сектору цільових громад за наявності.

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні заповнити аплікаційну онлайн-форму (пункт 1), а також подати повний аплікаційний пакет (пункти 2-8), зазначений вище, за електронною адресою [email protected]із темою повідомлення:

UN_RPP_3_2022_2_CS: «Створення та підтримка діяльності мережі Робочих груп із громадської безпеки і соціальної згуртованості у громадах-партнерах Херсонської області».

Повний аплікаційний пакет необхідно подати до 14 лютого 2022 року, 12:00. Аплікаційний пакет (пункти 2-8) необхідно надіслати одним листом у архіві (*.rar), розмір якого не має перевищувати 25 Mb.

Отримані проєктні пропозиції буде перевірено на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, буде передано на розгляд конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим конкурсом, будь ласка, надсилайте їх у письмовому вигляді за електронною адресою [email protected] із темою повідомлення  «UN_RPP_3_2022_2_CS: Запит інформації». Відповіді буде надано протягом 1-2 робочих днів. Усі запити мають бути надіслані не пізніше, ніж за 48 годин до закриття конкурсу.

 

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів.

Етап 1: Розгляд поданих проєктних пропозицій конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 2: Остаточне ухвалення переможних проєктних пропозицій, рекомендованих онкурсною комісією до підтримки.

Конкурсна комісія складатиметься з представників Програми ООН із відновлення і розбудови миру відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів. Водночас конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки під час відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачено діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

 

Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції

Максимальний бал

1.

Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці та пріоритетам – 10 балів; заявка частково відповідає тематиці та частково відповідає пріоритетам - 5 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)

10

2.

Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів)

10

3.

Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)

20

4.

Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямам конкурсу – 5 балів, організація має досвід втілення проєктів, але у суміжних до проєктної пропозиції напрямках – 3 бали; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямам конкурсу – 0 балів)

5

5.

Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» – 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)

20

6.

Гендерно специфічні потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи населення із цільових громад враховані у поданій заявці (гендерно специфічні потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи враховано – 10 балів, ґендерно специфічні потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи враховано частково – 5 балів, гендерно специфічні потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи не враховано – 0 балів)

10

7.

Наявність співфінансування за проєктом (у фінансовій чи не фінансовій формі) (наявне співфінансування у розмірі 10% або вище – 10 балів, наявне співфінансування у розмірі до 10% – 5 балів, співфінансування відсутнє – 0 балів)

10

8.

Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 15 балів, частково необхідний рівень компетенції – 10 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)

15

 

Загальний бал

100

 

Примітки

 

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасників повідомлять електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлятися не будуть.

 

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їх партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

Діяльність в межах грантової угоди повинна здійснюватися у відповідності з нормами, правилами, політикою та процедурами Програми розвитку ООН. Ознайомитись з інструкцією щодо впровадження грантових проєктів можна за посиланням

 

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначено індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші буде виділено після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу пост фактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

 

ДОДАТКИ

 1. Аплікаційна форма
 2. Фінансова пропозиція 
 3. CACHE

 

Джерело

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.