bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Грант на підтримку профілактики правопорушень у Донецькій та Запорізькій областях

 

ООН оголошує грант на підтримку профілактики правопорушень через посилення партнерства з поліцією у Донецькій та Запорізькій областях. Кінцевий строк подання заявок: 03 лютого 2022 року.

Грант спрямовано на профілактику правопорушень та інших негативних явищ, повязаних із зловживанням наркотичними речовинами та алкоголем.

1. ВСТУП

Це оголошення має на меті надати інформацію про конкурс грантів за напрямом взаємодія поліції та громади на засадах партнерства для неурядових організацій, які здійснюють діяльність на території Донецької та Запорізької областей, який проводиться Програмою ООН із відновлення та розбудови миру, та пояснити процедуру подачі проєктних пропозицій. В оголошенні викладено критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які буде відібрано в межах цього конкурсу.

Конкурс проводиться за наступним цільовим напрямом:

UN_RPP_3_2021_3_CP: Підтримка профілактики правопорушень та інших негативних явищ, пов’язаних із зловживанням наркотичними речовинами та алкоголем, через взаємодію поліції та населення на партнерських засадах у Донецькій та Запорізькій областях.

Взаємодія поліції і громади на засадах партнерства є одним із ключових напрямів діяльності Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Для реалізації цього напряму Програма ООН із відновлення та розбудови миру підтримає один проєкт у Донецькій та/або Запорізькій області з втілення програмного методу взаємодії поліції та громади на засадах партнерства (Сommunity Policing) з метою профілактики вживання алкоголю та наркотичних речовин серед молоді та дорослого населення. У разі наявності декількох цікавих проєктів комісією може бути розглянуто питання щодо підтримки більше, ніж один проєкту.

Протягом 2020-2021 року Програмою ООН з відновлення та розбудови миру було підтримано декілька комплексних проєктів, спрямованих зокрема на попередження поширення наркотичних речовин у молодіжному та підлітковому середовищі в громадах Донецької та Запорізької  областей, а також було проведено низку заходів на підтримку «Регіональної програми з профілактики правопорушень, протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в Донецькій області на  2019–2021 роки».

Проте, незважаючи на комплекс запобіжних заходів, рівень зловживання наркотичними речовинами в Україні залишається високим. На кожні 10 тисяч населення в середньому припадає 33 особи, що вживають наркотичні чи речовини. За даними соціологічних досліджень, 35% першокурсників професійно-технічних училищ та 25% студентів вищих навчальних закладів мають досвід вживання наркотичних засобів. За результатними опитування, проведеного у цільових громадах програми у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях, алкоголізм та зловживання наркотичними засобами входять до першої п’ятірки проблем громад: 54.8% та 47.8% респондентів  відповідно визначили ці проблеми головними у громаді. За результатами опитування ESPAD-2019, 85,7% серед усіх опитаних підлітків упродовж свого життя вживали алкогольні напої принаймні один раз. Кількість тих, хто вживав алкоголь у своєму житті десять і більше разів — 46,3%.

Водночас слід згадати, що резолюцією Генеральної Асамблеї ООН №74/170 від 18 грудня 2019 року для профілактики правопорушень серед молоді державам-членам ООН рекомендовано інтегрувати спортивні заходи в державні програми та стратегії профілактики правопорушень серед молоді як один із дієвих інструментів зміцнення стійкості підлітків до асоціальної та неправомірної поведінки, а також соціальної інтеграції дітей, що перебувають у конфлікті з законом, у суспільне життя.  

Враховуючи вищевикладене,  ПРООН  проводить  цей грантовий конкурс із метою  зменшення рівня зловживання алкоголем і наркотичними речовинами серед молоді шляхом залучення на партнерських засадах населення до співпраці з поліцією у проведенні профілактики правопорушень та інших негативних явищ, пов’язаних із розповсюдженням, збутом та зловживанням наркотичних засобів, а також зловживанням алкоголем.

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ 

Поточний конфлікт на сході України справив прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, безпеку громад та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення питань відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

До початку конфлікту протягом останнього десятиліття ПРООН була представлена та здійснювала активну діяльність на сході України, з акцентом на розвиток громад, розвиток громадянського суспільства та охорону навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних проблем розвитку, породжених конфліктом та обговорених вище, ґрунтується на цій попередній роботі та налагоджених партнерських відносинах. Вона розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, яка є багатосторонньою донорською рамковою програмою, спільно імплементованою чотирма партнерськими агентствами ООН у співпраці з урядом України.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії. 

Програма ООН із відновлення та розбудови миру впроваджується з метою реагування та пом’якшення причин і наслідків конфлікту. Вона ґрунтується на результатах Оцінки відновлення та розбудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2027 року. Програма ООН із відновлення та розбудови миру передбачає три основні напрямки діяльності: i) підтримка економічного відновлення у громадах, які постраждали внаслідок конфлікту; ii) сприяння впровадженню реформи з децентралізації влади та реформи у сфері охорони здоров’я; iii) посилення громадської безпеки та соціальної згуртованості. Програма повністю узгоджена з Рамковою програмою партнерства між урядом України та Організацією Об’єднаних Націй. Вона тісно взаємопов’язана з Програмою демократичного врядування та реформ, що впроваджується на загальнонаціональному рівні та в усіх областях України та відповідає Цілям сталого розвитку, зокрема, цілі сталого розвитку 16 (мир, справедливість та сильні інститути).

Як територіальна програма, розроблена спеціально для районів на сході України, які постраждали внаслідок конфлікту, Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки та врядування на сході України після початку конфлікту. Вона враховує можливості, що виникли в результаті Мінського протоколу від вересня 2014 року та поновлення дії його положень про припинення вогню, а також повністю пристосована для створення взаємозалежності між гуманітарними потребами та потребами з розвитку.

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами Програми, які відображають пріоритетні потреби регіону:

Компонент I: Економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури;

Компонент II: Ефективне місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади;

Компонент III: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Фінансування в межах конкурсу грантів буде надано за підтримки Європейського Союзу.

Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму розвитку ООН (ПРООН).

 

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим конкурсом, мають відповідати наступним обов’язковим вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на підконтрольній уряду Укриїни території та здійснювати свою діяльність на території Донецької та Запорізької областей (організації з реєстрацією на території Донецької та Запорізької областей матимуть перевагу);
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи від двох років відповідно до тематики конкурсу (у сфері верховенства права, громадської безпеки, взаємодії поліції та громади на засадах партнерства);
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше двох проєктів та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту). У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбаченого проєктом (профільна освіта, досвід роботи тощо).

3.2. Персонал, залучений до виконання проєкту, повинен відповідати наступним вимогам:

 • проєктна команда щонайменше має складатися з: керівника проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів Програмі ООН із відновлення та розбудови миру), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності), та осіб, безпосередньо залучених до імплементації проєкту;
 • вища освіта за напрямами: право, соціологія, економіка, державне управління, соціальні науки або за іншими, дотичними напрямами для керівника проєкту; вища освіта інших членів команди;
 • досвід роботи у громадському секторі не менше трьох років (для керівника проєкту);
 • бажано – попередній досвід роботи за напрямом взаємодії поліції та громади на засадах партнерства;
 • знання мов – вільне володіння українською та російською мовами;
 • бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським обліком), досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше двох років;
 • готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародним донором.

Залучений до виконання проєкту персонал матиме наступний обсяг роботи:

І. Керівник проєкту:

 1. загальне керівництво проєктом;
 2. організація взаємодії з органами місцевого самоврядування, місцевими державними органами, зокрема з територіальними підрозділами Національної поліції, Головними управліннями Національної поліції та Управліннями Патрульної  Поліції (за їх згодою) у Запорізькій  та Донецькій областях (відповідно до території реалізації проєкту);
 3. координація проєктної діяльності з відповідальними особами ПРООН у ході реалізації проєкту;
 4. організація підготовки проміжних та фінального звіту за проєктом;
 5. організація моніторингових візитів у проєктні локації.

Цей перелік не є вичерпним та може бути доповнений організацією-грантоотримувачем.

Керівник проєкту несе відповідальність за якість та доцільність проведення окремих заходів у межах проєкту. 

ІІ. Особи, безпосередньо відповідальні за організацію та проведення профілактичних заходів із взаємодії поліції та громади на засадах партнерства:

 1. розробка, планування, проведення конкретних профілактичних та інших заходів у координації та взаємодії з органами місцевого самоврядування, місцевими державними органами, представниками Національної поліції;
 2. збір та акумулювання інформації, документів,  фото-/відеозаписів щодо проведених заходів за проєктом. 

Цей перелік не є вичерпним та може бути доповнений організацією-грантоотримувачем.

ІІІ. Бухгалтер / фінансовий спеціаліст:

 1. ведення обліково-бухгалтерського обліку в межах проєкту;
 2. складання фінансових звітів.

Всі звіти (аналітичні, описові, фінансові) в межах цього проєкту подаються українською мовою.

3.3. Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій:

Проєкт, який буде реалізовуватися за кошти цього грантового конкурсу, повинен реалізовуватися на підконтрольних уряду України територіях Донецької області та/або на території приазовського регіону Запорізької області (Бердянської міської ТГ, громад Бердянського району, м. Мелітополь, Новенської ТГ, Семенівської ТГ, Приазовської ТГ, Приморської ТГ, Кирилівської ТГ та Якимівської ТГ).

3.4. Параметри, які визначатимуть, чи може НУО отримати  фінансування ПРООН, ґрунтуватимуться на контрольному списку оцінки потенціалу CACHE.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

Організації, що мають поточну грантову угоду із компонентом «Громадська безпека та соціальна згуртованість» Програми ООН із відновлення та розбудови миру, можуть подавати проєктні заявки на цей конкурс за умови якщо діяльність за поточною угодою буде повністю завершено до січня 2022 року (включно із поданням фінансової і програмної звітності).

 

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

Цей конкурс заявок передбачає відбір однієї громадської організації в Донецькій або Запорізькій області, для впровадження інформаційної та/або освітньої кампанії, спрямованої на профілактику зловживання алкоголем та наркотичними речовинами та просування здорового способу життя.

Головною метою завдання є сприяння вирішенню проблем, пов’язаних з розповсюдженням та вживанням алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на регіональному рівні з метою захисту здоров’я громадян, зниження попиту на алкоголь, наркотичні засоби та психотропні речовини серед молоді, захисту суспільного здоров’я, забезпечення безпеки держави від загрози поширення зловживання алкоголем та наркотичними речовинами, наркозлочинності, а також зменшення негативних соціальних, економічних та інших наслідків, пов’язаних із вживанням алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин.

Напрями взаємодії та пропоновані до реалізації заходи:

Попередження вживання алкоголю та наркотичних засобів населенням цільових областей, зокрема попередження зловживання алкоголем та наркотизації у молодіжному та підлітковому середовищі в громадах Донецької та  Запорізької  областей через проведення таких заходів (але не обмежуючись ними):

 • просування  серед  широких  верств  населення  здорового  способу життя, залучення до спорту із зосередженням особливої уваги на дітях, учнівській та студентській молоді,  створення  умов  для  його  застосування,  формування  у  них  навичок несприйняття вживання психоактивних речовин;
 • протидія поширенню наркотичної субкультури;
 • підвищення психологічної та педагогічної компетентності батьків, формування  у  них  свідомого відповідального  ставлення  до  виконання обов’язків, пов’язаних з утриманням, вихованням та освітою дітей;
 • створення  і  запровадження  методик  раннього  виявлення  дітей,  які належать до груп ризику через їх незахищеність та інші чинники, що можуть призвести до початку вживання наркотичних засобів  та/або алкоголю (діти, батьки яких перебувають у трудовій еміграції за кордоном; діти із сімей з проблемами залежності; діти, що  отримали психологічні травми внаслідок жорстокого поводження або сексуального  насильства; діти з сімей у складних життєвих обставинах; безпритульні тощо),  сприяння  захисту  їх  прав  та недопущення соціального відторгнення;
 • організація належного  психолого-педагогічного  супроводу  та  залучення до  занять у позашкільних навчальних закладах дітей із групи ризику;
 • інформування про шкоду та можливі наслідки вживання наркотичних речовин та алкоголю серед дітей та підлітків та популяризації здорового способу життя із залученням до спорту з використанням соціальних мереж та розсилок за допомогою месенджерів та лідерів думок;
 • популяризація використання чатботу «ДійПротиНаркотиків» на території Донецької області;
 • створення сучасних, інтерактивних освітніх програм щодо підняття рівня обізнаності дітей про шкоду наркотичних засобів та алкоголю. Підготовка працівників соціальних служб,  вчителів та батьків;
 • створення інтерактивної карти послуг та сервісів центрів дитячого дозвілля (гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи за умови, що такої карти у громаді не існує);
 • створення програми анонімних доступних тестів на вживання наркотичних речовин, які зможуть використовувати батьки;
 • спортивні заняття із підлітками у позанавчальний час, зокрема:
 1. залучення підлітків до здорового способу життя, вилучення їх із негативного вуличного середовища та спрямування енергії підлітків у спорт, допомога підліткам знайти вірний шлях розвитку для попередження виникнення дитячої злочинності, вживання наркотичних засобів та алкоголю;
 2. пошук ефективних методів попередження вживання алкоголю та наркотичних засобів у молодіжному та підлітковому середовищах.

Перелік запропонованих заходів не є вичерпними. Всі види діяльності, пов’язані з проведенням будь-яких масових, спортивних, навчальних та інших заходів повинні впроваджуватися з дотриманням карантинних заходів, встановлених центральними органами влади та/або органами місцевого самоврядування на відповідній території.

Очікувані результати проєкту:

 1. Активне залучення місцевої влади та громадськості для вирішення проблемних питань за вищеозначеними напрямами. Обов’язкове залучення представників Національної поліції до кожного проведеного заходу. 
 2. Збільшення обізнаності громадськості щодо вирішення  проблемних питань за вищеозначеними напрямами.

5. ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ

Тривалість проєкту – до 8 місяців. Початок імплементації проєкту – березень 2022 року.

Проєктним пропозиціям, в межах яких буде запропоноване співфінансування (не менше ніж 10% від загального бюджету проєкту), надаватимуться додаткові бали при розгляді відповідно до критеріїв оцінки проєктних пропозицій. Під співфінансуванням мається на увазі наявність іншого джерела фінансування, крім Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Власний фінансовий внесок організації має підтверджуватися відповідними обліково-бухгалтерськими документами на етапі подачі фінансової звітності за проєктом. Наявні у організації матеріальні цінності (включаючи офісне приміщення та офісну техніку) у якості співфінансування не розглядаються.

Організації, що подають заявки за цим грантовим конкурсом, повинні мати листи підтримки  від органів поліції,  що обслуговують відповідну територію, переважно від Головних управлінь Національної поліції в Донецькій та Запорізькій областях та/або Управлінь патрульної поліції в Донецькій та Запорізькій областях.

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
 • що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»).

Кошти, надані в межах конкурсу, може бути використано винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.

6.2. Обов’язкові витрати:

 • оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста/бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування із інших джерел);

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції. Витрати на оплату праці працівників проєкту не можуть перевищувати 25% від загальної вартості проєктної пропозиції.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із наступного:

 1. Аплікаційна онлайн-форма, заповнена онлайн за посиланням, що містить основні відомості про організацію та проєктну пропозицію.
 2. Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc) (додаток 1);
 3. Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel), складена у доларах США і порахована відповідно до курсу ООН станом на січень 2022 р. (27.47 гривень/долар) (додаток 2);
 4. Відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):
 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості.
 • довідка про наявність банківського рахунку у гривні (для цілей проєкту має використовуватись окремий банківський рахунок у національній валюті, не задіяний в іншій діяльності).

5. Усі документи, що підтверджують відповідність технічним критеріям, зазначеним у розділах 3.1 та 3.2 цього оголошення;

6. Заповнений контрольний список оцінки потенціалу CACHE та підтверджуючі документи до нього (додаток 3);

7. Лист підтримки від органів поліції, які обслуговують відповідну територію, та (за необхідності)  місцевих органів виконавчої влади та/або органів місцевого самоврядування, в якому необхідно зазначити:

 • надання підтримки та готовність до участі в реалізації проєктних заходів з боку Національної поліції (надається обов’язково);
 • розмір співфінансування проєктної діяльності від органів місцевої влади та конкретні статті витрат, які будуть профінансовані (за наявності співфінансування).

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні заповнити аплікаційну онлайн-форму (пункт 1), а також подати повний аплікаційний пакет (пункти 2-7), зазначений вище, за електронною адресою [email protected] із темою повідомлення:

UN_RPP_3_2021_3_CP: Впровадження Програми підтримки профілактики  правопорушень та інших негативних явищ через взаємодію поліції та населення на партнерських засадах  у Донецькій та Запорізькій областях.

Повний аплікаційний пакет необхідно подати до 3 лютого 2022 року, 12:00. Аплікаційний пакет (пункти 2-7) необхідно надіслати одним листом у архіві (*.rar), розмір якого не має перевищувати 25 Mb.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим конкурсом, будь ласка, надсилайте їх у письмовому вигляді за електронною адресою [email protected] із темою повідомлення  «UN_RPP_3_2021_3_CP: Запит інформації». Відповіді будуть надані протягом 1-2 робочих днів. Усі запити мають бути надіслані не пізніше, ніж за 48 годин до закриття конкурсу.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів.

Етап І: Розгляд поданих проєктних пропозицій конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів, буде відхилено. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій конкурсної комісії, буде повернуто на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 2: Остаточне ухвалення переможних проєктних пропозицій, рекомендованих конкурсною комісією до підтримки.

Конкурсна комісія складатиметься з представників Програми ООН із відновлення і розбудови миру відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів. Водночас конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачено діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

 

Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції

Максимальний бал

1.

Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці та пріоритетам – 10 балів; заявка частково відповідає тематиці та частково відповідає пріоритетам – 5 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)

10

2.

Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджено між собою – 10 балів, частково узгоджено – 5 балів, не узгоджено – 0 балів)

10

3.

Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом, конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)

20

4.

Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямам конкурсу – 5 балів, організація має досвід втілення проєктів, але у суміжних до проєктної пропозиції напрямах -– 3 бали; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямам конкурсу – 0 балів)

5

5.

Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» – 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)

20

6.

Реєстрація організації (на території цільових громад – 10 балів, на території Донецької або Запорізької області – 5 балів, на підконтрольній уряду України території – 0 балів) 

10

7.

Наявність співфінансування за проєктом (у фінансовій чи не фінансовій формі) (наявне співфінансування у розмірі 10% та вище – 10 балів, наявне співфінансування у розмірі до 10% – 5 балів, співфінансування відсутнє – 0 балів);

10

8.

Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 15 балів, частково необхідний рівень компетенції – 10 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)

15

 

Загальний бал

100

 

Примітки

 

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їх партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

Діяльність в межах грантової угоди повинна здійснюватися у відповідності з нормами, правилами, політикою та процедурами Програми розвитку ООН. Ознайомитись з інструкцією щодо впровадження грантових проєктів можна за посиланням

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будевиділено після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

 

ДОДАТКИ

 1. Аплікаційна форма
 2. Фінансова пропозиція
 3. CACHE

Джерело

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.