bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Грант на створення мережі цифрових хабів у громадах Донецької, Запорізької та Луганської областей

 

У межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру ПРООН оголошує грант на створення мережі цифрових хабів у сільських громадах Донецької, Запорізької та Луганської областей, аби зробити цифрові технології в таких громадах доступнішими. Заявки приймаються до 12:00 08 жовтня 2021 року.

1. ВСТУП

Це оголошення має на меті надати інформацію про конкурс грантів, який проводиться Програмою ООН із відновлення та розбудови миру для неурядових організацій, які здійснюють діяльність на території Донецької, Запорізької або Луганської області, та пояснити процедуру подачі проєктних пропозицій. В оголошенні викладені критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які будуть відібрані в межах цього конкурсу.

Конкурс проводиться за наступним цільовим напрямом:

UN_RPP_3_2021_19_DH: Організація діяльності мережі цифрових хабів у сільських громадах Донецької, Запорізької та Луганської  областей.

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ

Поточний конфлікт на сході України справив прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, безпеку громад та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення питань відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

До початку конфлікту протягом останнього десятиліття ПРООН була представлена та здійснювала активну діяльність на сході України з акцентом на розвиток громад, розвиток громадянського суспільства та охорону навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних проблем розвитку, породжених конфліктом, ґрунтується на цій попередній роботі та налагоджених партнерських відносинах. Вона розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, яка є багатосторонньою донорською рамковою програмою, спільно імплементованою чотирма партнерськими агентствами ООН у співпраці з урядом України.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру впроваджується з метою реагування та пом’якшення причин і наслідків конфлікту. Вона ґрунтується на результатах Оцінки відновлення та розбудови миру та узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2020 року. Програма ООН із відновлення та розбудови миру передбачає три основні напрямки діяльності: i) підтримка економічного відновлення у громадах, які постраждали внаслідок конфлікту; ii) сприяння впровадженню реформи з децентралізації влади та реформи у сфері охорони здоров’я; iii) посилення громадської безпеки та соціальної згуртованості. Програма повністю узгоджена з Рамковою програмою партнерства між урядом України та Організацією Об’єднаних Націй. Вона тісно взаємопов’язана з Програмою демократичного врядування та реформ, що впроваджується на загальнонаціональному рівні та в усіх областях України та відповідає Цілям сталого розвитку, зокрема, цілі сталого розвитку 16 (мир, справедливість та сильні інститути).

Як територіальна програма, розроблена спеціально для районів на сході України, які постраждали внаслідок конфлікту, Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки та врядування на сході України після початку конфлікту. Вона враховує можливості, що виникли в результаті Мінського протоколу від вересня 2014 року та поновлення дії його положень про припинення вогню, а також повністю пристосована для створення взаємозалежності між гуманітарними потребами та потребами з розвитку.

Заходи Програми згруповані за такими ключовими програмними компонентами, які відображають пріоритетні потреби регіону:

Компонент I: Економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури;

Компонент II: Ефективне місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади;

Компонент III: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Фінансування в межах конкурсу грантів буде надано за підтримки Європейського Союзу.

Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму розвитку ООН (ПРООН).

 

3.ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим конкурсом, мають відповідати наступним обов’язковим вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на території України (підконтрольні уряду України території);
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи від 2-х років відповідно до тематики конкурсу;
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше двох проєктів та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту). У випадку, якщо залучення фахівців/організацій передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбаченого проєктом (профільна освіта, досвід роботи, тощо);
 • мати підтверджений досвід роботи в сфері надання допомоги вразливим верствам населення;
 • мати досвід координації з місцевою владою в ТГ;
 • досвід співпраці з міжнародними організаціями та участі в конкурсах цифрових проєктів у соціальній сфері є додатковою перевагою.

3.2. Персонал, залучений до виконання проєкту, повинен відповідати наступним вимогам:

 • проєктна команда щонайменше має складатися з: координатора проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів Програмі ООН із відновлення та розбудови миру), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності), та осіб, безпосередньо залучених до імплементації проєкту;
 • вища освіта не менше половини членів проєктної команди (ця вимога стосується осіб відповідальних за безпосереднє втілення проєкту);
 • досвід роботи у громадському секторі не менше 3-х років (для керівника проєкту);
 • знання мов – вільне володіння українською мовою;
 • бухгалтер повинен мати вищу (пов’язану із бухгалтерським обліком) освіту, досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше двох років;
 • готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародним донором;

Зайнятість персоналу:

 • керівник проєкту – не більше 0,5 ставки;
 •  бухгалтер – не більше 0,25 ставки;
 •  особи, безпосередньо відповідальні за втілення проєкту – 1 ставка.

3.3. Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій:

Проєкт, що буде реалізовуватися за кошти цього грантового конкурсу, повинен реалізовуватися на території Донецької (селище Олексієво-Дружківка), Запорізької (селище Кирилівка) та Луганської (селище Новоайдар) областей з урахуванням особливостей реалізації цього проєкту.

3.4. Параметри, які визначатимуть, чи може НУО отримати за фінансування ПРООН, ґрунтуватимуться на контрольному списку оцінки потенціалу CACHE.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

Організації, що мають поточну грантову угоду із компонентом «Громадська безпека та соціальна згуртованість» Програми ООН із відновлення та розбудови миру, можуть подавати проєктні заявки на цей конкурс за умови якщо діяльність за поточною угодою буде повністю завершена до 1 жовтня 2021 року (включно із поданням фінансової і програмної звітностей).

 

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

Програма ООН із відновлення та розбудови миру має на меті розширення активної участі громадян та підтримку співпраці між суб’єктами у цілях формування політики у політичних процесах усіх етапів управління. У межах роботи зі сприяння участі громадян в управлінні громадою через електронну демократію Програма планує підтримати створення цифрових хабів у трьох партнерських громадах у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях. Цифровий хаб – це багатофункціональний громадський мультимедійний центр, базове соціальне підприємство, засноване на партнерстві, яке належить громаді та пропонує широкий спектр інформаційно-комунікаційних (ІКТ) послуг, а також соціальних та інших послуг з підтримкою ІКТ. Такі центри працюють не тільки для того, щоб наблизити державні та місцеві цифрові послуги до громадян, а й для збільшення залучення громадян до місцевого самоврядування шляхом збільшення прозорості уряду та сприяння впровадженню засобів електронної участі за допомогою онлайн-комунікацій, аби забезпечити використання переваг сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та цифрових послуг у сільських та віддалених громадах.

Як правило, цифровий хаб, який базується в обладнаному комп’ютерною технікою приміщенні, пропонує широкий спектр послуг: навчання цифровій грамотності, доступ до соціальних мереж та електронної пошти, доступ до офіційної інформації, консультування (зокрема щодо отримання цифрових послуг та інформації за запитом), освіта, культура та розваги; будь-який аспект повсякденного життя спільноти можна покращити за допомогою цифрового хабу. Сільська громада, яка має лише один центр, може потенційно покрити всі відповідні потреби. Цифровий хаб може допомогти школам, культурним центрам, бібліотекам, медичним службам, які не можуть підтримувати власні комп’ютерні відділи. Крім того, цифрові хаби також можуть враховувати потреби місцевого бізнесу.

Організація діяльності хабів здійснюється із залученням локальних координаторів, які прийматимуть участь у формуванні концепції та відповідатимуть за її втілення на рівні окремої громади через координацію процесу залучення місцевих партнерів та узгодження місцевих планів, забезпечення повсякденної роботи цифрового хабу, проведення навчальних заходів та надання цифрових послуг та виконання інших зумовлених проєктом завдань.

Створення цифрових хабів відповідає кільком цілям:

 1. забезпечення вразливих верств населення, зокрема жителів сільських громад, можливістю доступу до інформації, державних та локальних цифрових послуг та посилення їхніх можливостей щодо прийняття участі у демократичному процесі засобами ІКТ;
 2.  створення інституційного підґрунтя для сприяння розвитку засобів електронної демократії та партисипації із застосуванням сучасних ІКТ на місцевому рівні;
 3. сприяння широкому впровадженню в розбудову інклюзивного суспільства новітніх  інформаційно-комунікаційних технологій, можливості вдосконалити спроможність місцевих інституцій більш повно та більш ефективно надавати послуги та допомогу вразливим верствам.

Для досягнення вказаних цілей організація повинна забезпечити виконання кількох головних завдань, які повинні бути реалізовані в межах організаційно-підготовчого напряму, програмно-аналітичного та операційного напрямів.

Завданням організаційно-підготовчого напряму є проведення аналітичного дослідження ситуації в сфері цифрової грамотності, зокрема цифрового розриву в партнерських громадах, рівня розвитку електронної партисипації, виявлення потреб та очікувань всіх зацікавлених сторін з метою формування цілісного уявлення про концептуальні передумови формування мережі цифрових хабів. Результатом етапу повинен стати аналітичний звіт, в якому будуть узагальнені висновки досліджень, інтерв’ю з представниками вразливих груп, волонтерів, представників ОМС, громадського сектору та іншими акторами.

Головним завданням програмно-аналітичного напряму є формування нормативного забезпечення діяльності та інституціональної взаємодії цифрових хабів в трьох партнерських громадах (перелік громад встановлено на конкурсній основі та вказано у назві конкурсу).

Організація має сформувати єдину концепцію функціонування цифрових хабів на підставі дослідження досвіду європейських країн, рекомендацій Програми та дослідження місцевого контексту. На підставі загальної концепції організація має розробити та узгодити на місцевому рівні перспективні плани розвитку цифрових хабів за щонайменше трьома напрямами: (1.1.) діяльність щодо навчання цифровим навичкам, (1.2.) діяльність у сфері розвитку цифрової взаємодії громади та місцевої влади (електронної демократії) та (1.3.) діяльність за напрямом розбудови багатовекторного партнерства з місцевими інституціями в аспекті надання цифрових послуг. Створені перспективні плани мають враховувати та гуртуватися на місцевому контексті, бути узгодженими із ОМС з метою забезпечення включення відповідних пунктів у локальні програмні документи.

Отже, мають бути розроблені та погоджені із Програмою ООН із відновлення та розбудови миру наступні документи: загальна концепція функціонування цифрових хабів на підставі дослідження досвіду європейських країн, рекомендацій Програми та дослідження місцевого контекст; перспективні плани розвитку цифрових хабів в окремих громадах, включаючи плани залучення вразливих верств та місцевих партнерів, перелік функції цифрових хабів в окремих громадах, положення про хаб та положення про локального координатора цифрового хабу, яке регламентуватиме його діяльність. На даному етапі мають бути сформульовані вимоги до додаткових (супутніх, допоміжних сервісів)  що можуть бути представлені у хабах (зокрема бази знань).

У межах операційного напряму організація має організувати та підтримувати стабільне та ефективне функціонування мережі хабів, для чого необхідно реалізувати програмні документи, створені та затверджені в рамках програмно-аналітичного напряму. Необхідно забезпечити реалізацію процесу навчання цифровим навичкам, надання цифрових послуг зацікавленим сторонам, виявленим на організаційно-підготовчому етапі, проведення регулярних досліджень стану та динаміки електронної взаємодії місцевої влади та громади, виконання інших завдань, зумовлених цілями проєкту та місцевою специфікою.

Карантинне застереження: Якщо дозволятиме епідеміологічна ситуація, пов’язана з пандемією COVID-19, публічні заходи мають проходити особисто, однак із дотримання усіх карантинних застережень та протиепідемічних заходів.

Докладніші кількісні індикатори щодо очікуваних результатів будуть напрацьовані разом з успішною організацією.

 

5. ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ

Початок імплементації проєкту – 15 жовтня 2021 року. Завершення проєкту – 30 листопада 2022 року.

Проєктним пропозиціям, в межах яких буде запропоноване співфінансування (не менше ніж 10% від загального бюджету проєкту), надаватимуться додаткові бали при розгляді відповідно до критеріїв оцінки проєктних пропозицій. Під співфінансуванням мається на увазі наявність іншого джерела фінансування, крім Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Власний фінансовий внесок організації має бути підтверджений відповідними обліково-бухгалтерськими документами на етапі подачі фінансової звітності за проєктом. Наявні у організації матеріальні цінності (включаючи офісне приміщення та офісну техніку) у якості співфінансування не розглядаються.

Додаткову превагу отримають організації, проєктні заявки яких будуть підтримані партнерськими організаціями (недержавні організації, органи державної влади та місцевого самоврядування), про що до проєктної заявки мають бути подані відповідні листи підтримки проєкту. У такому листі має бути зазначено про підтримку та конкретну роль підтримуючої організації.

 

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
 • що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;
 • оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;
 •  друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.

6.2. Обов’язкові витрати:

 • оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста/бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування із інших джерел);

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

 

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із наступного:

 • Аплікаційна онлайн-форма, заповнена онлайн за посиланням, що містить основні відомості про організацію та проєктну пропозицію.
 • Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc) (додаток 1).
 • Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel) складена у доларах США і порахована відповідно до курсу ООН станом на жовтень 2021 (курс доступний за посиланням: https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php) (додаток 2). Транші будуть виплачуватися у гривні за курсом ООН станом на дату платежу.
 •  Відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):
  1. свідоцтво про реєстрацію або витяг;
  2. довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості.
 • Усі документи, що підтверджують відповідність технічним критеріям, зазначеним у розділах 3.1 та 3.2 цього оголошення.
 • Заповнений контрольний список оцінки потенціалу CACHE та підтверджуючі документи до нього (додаток 3);
 • Листів-підтримки від Мережі інклюзивних радників, органів державного управління та/або органів місцевого самоврядування та/або інших релевантних інституцій, в якому необхідно зазначити:
  1. надання підтримки та готовність до участі в реалізації проєктних заходів;
  2. розмір співфінансування проєктної діяльності та конкретні статті витрат, які будуть профінансовані (за наявності співфінансування).

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні заповнити онлайн аплікаційну форму (пункт 1), а також подати повний аплікаційний пакет (пункти 2-7), зазначений вище, за електронною адресою [email protected] із темою повідомлення:

У межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру ПРООН оголошує грант на створення мережі цифрових хабів у сільських громадах Донецької, Запорізької та Луганської областей, аби зробити цифрові технології в таких громадах доступнішими. Заявки приймаються до 12:00 08 жовтня 2021 року.

UN_RPP_3_2021_19_DH: Організація діяльності мережі цифрових хабів у сільських громадах Донецької, Запорізької та Луганської  областей

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 12:00, 8 жовтня 2021 року. Аплікаційний пакет (пункти 2-7) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar) розмір якого не має перевищувати 30 Mb.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим Конкурсом, будь ласка, надсилайте їх у письмовому вигляді за електронною адресою [email protected] із темою повідомлення  «UN_RPP_3_2021_19_DH: Запит інформації». Відповіді будуть надані протягом 1-2 робочих днів. Усі запити мають бути надіслані не пізніше, ніж за 48 годин до закриття конкурсу.

 

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів:

Етап І:  Розгляд поданих проєктних пропозицій конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап ІІ: Остаточне ухвалення переможних проєктних пропозицій, рекомендованих конкурсною комісією до підтримки.

Конкурсна комісія складатиметься з представників Програми ООН із відновлення і розбудови миру відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів. Окрім того, конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

 

Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції

Максимальний бал

1.

Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці – 5 балів, відповідає пріоритетам – 5 балів; заявка частково відповідає тематиці – 3 балів, частково відповідає пріоритетам – 3 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів).

10

2.

Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів).

10

3.

Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 5 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів).

15

4.

Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів за підтримки міжнародних донорів, що відповідають напрямкам конкурсу та участю у конкурсах цифрових проєктів  – 15 балів, організація має досвід втілення проєктів, але у суміжних до проєктної пропозиції напрямах; не перемагала в конкурсах проєктів – 10 балів; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямкам конкурсу – 0 балів).

15

5.

Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» – 15 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів).

15

6.

Гендерно специфічні потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи населення із цільових громад враховані у поданій заявці (гендерно специфічні потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи враховані – 10 балів, гендерно специфічні потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи враховані частково – 5 балів, гендерно специфічні потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи не враховані – 0 балів).

10

7.

Наявність співфінансування за проєктом (у фінансовій чи не фінансовій формі) (наявне співфінансування у розмірі 10% або більше – 10 балів, співфінансування відсутнє – 0 балів).

10

8.

Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 15 балів, частково необхідний рівень компетенції – 10 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів).

15

 

Загальний бал

100

 

Примітки

 

 

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

 

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їх партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.   

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

 

ДОДАТКИ

Джерело 

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

Олексій Зюзін   320 днів тому   #  

Тобто фактично участь приймають три населені пункти?

 •   Пiдписатися на новi
Утюж Марія   320 днів тому   #  

Добрий день, Олексію! Для отримання відповідей на запитання, будь ласка, зверніться за електронною адресою: [email protected]

 •   Пiдписатися на новi
 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.