bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Конкурс із впровадження Програми підтримки профілактики правопорушень та інших негативних явищ
26.02.2021

ООН оголошує грантовий конкурс із впровадження Програми підтримки профілактики правопорушень та інших негативних явищ через взаємодію поліції та населення на партнерських засадах у Донецькій / Луганській області. На реалізацію цього напряму Програма ООН із відновлення та розбудови миру підтримає по одному проєкту в кожній з вищезазначених областей для втілення програмного методу взаємодії поліції та громади на засадах партнерства (Сommunity Policing). Дедлайн - 12:00 11 березня 2021 року.

1.     ВСТУП

Це оголошення має на меті надати інформацію про конкурс грантів за напрямом взаємодія поліції та громади на засадах партнерства для неурядових організацій, які здійснюють діяльність на підконтрольній Уряду України території Донецької / Луганської області, який проводиться Програмою ООН із відновлення та розбудови миру, та пояснити процедуру подачі проєктних пропозицій. В оголошенні викладені критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які будуть відібрані в межах цього конкурсу.

Конкурс проводиться за наступними цільовими напрямами:

UN_RPP_3_2021_9D_CP: Впровадження Програми підтримки профілактики  правопорушень та інших негативних явищ через взаємодію поліції та населення на партнерських засадах  у Донецькій області.

UN_RPP_3_2021_9L_CP: Впровадження Програми підтримки профілактики  правопорушень та інших негативних явищ через взаємодію поліції та населення на партнерських засадах  у Луганській області.

Взаємодія поліції і громади на засадах партнерства є одним із ключових напрямів діяльності Програми ООН із відновлення та розбудови миру. На реалізацію цього напряму Програма ООН із відновлення та розбудови миру підтримає по одному проєкту в кожній з вищезазначених областей для втілення програмного методу взаємодії поліції та громади на засадах партнерства (Сommunity Policing).

Наразі на національному, обласному і місцевому рівнях впроваджуються різноманітні спеціальні програми профілактики правопорушень та інших негативних явищ у суспільстві, виконання яких покладено як на поліцію, так і інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Із текстів цих програм можна помітити, що серед виконавців заходів програм досить рідко зазначаються окремі громадські об’єднання (за згодою), які б залучалися до їх виконання на добровільних засадах.

Процес залучення громадськості до взаємодії з поліцією розпочав набирати обертів з моменту прийняття нового Закону України «Про  Національну поліцію», в якому з’явилися окремі положення, що визначили взаємодію поліції та населення на партнерських засадах одним із принципів діяльності поліції.  Зокрема, у пункті 1 статті 89 Закону України «Про Національну поліцію» зазначено, що реалізація спільних з громадськістю проектів, програм є одним із шляхів взаємодії поліції та населення, спрямованої на задоволення потреб населення та покращення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань.

З прийняттям цього Закону поліція розпочала поступово запроваджувати цей принцип у повсякденну поліцейську діяльність, взаємодіючи з громадськістю та іншими органами влади, органами місцевого самоврядування. Така взаємодія, як правило, має проєктний короткостроковий характер,  направлена на вирішення проблем безпеки за одним вузьким напрямом і обмежується територією організації його в якомусь одному населеному пункті. Яскравим прикладом цих короткострокових «точкових» проектів є проєкти, які реалізуються в рамках грантових конкурсів ПРООН та інших міжнародних організацій.

Разом з цим, слід відмітити, що наразі відсутні будь-які обласні та місцеві програми взаємодії поліції та населення, які б об’єднували зусилля усіх зацікавлених сторін над вирішенням найбільш нагальних проблем безпеки у громаді, і робота над якими має вестися систематично та впродовж довготривалого періоду.

Враховуючи вищевикладене,  ПРООН вирішило провести цей грантовий конкурс у  результаті якого була б розроблена та впроваджена програма підтримки профілактики правопорушень та негативних явищ через взаємодію поліції та населення на засадах партнерства.

Ця Програма підтримки матиме наступні переваги у порівнянні з короткостроковими спеціалізованими проектами, а саме:    

- в реалізації програми братиме участь значна кількість представників громадянського суспільства та поліції, оскільки дія програми розповсюджуватиметься не на один чи кілька населених пунктів області, а значно ширше коло населених пунктів;

- програма включатиме реалізацію проєктів за різними тематичними напрямами, які, насамперед, є пріоритетними для громади в покращенні безпеки;

- вона є значно довшою за тривалістю (строк реалізації – до кінця року), що забезпечує програмний підхід в роботі поліції щодо налагодження взаємодії поліції та населення;

- вона не дублюватиме профілактичну роботу поліції та існуючі програми з профілактики, а навпаки має її посилити та покращити її ефективність через залучення до активної участі громадськості;

- надає можливість  поліції самій виступати з певними ініціативами та  обговорювати їх з громадянським суспільством під час розробки заходів програми (концепції).

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗБУДОВИ МИРУ

Поточний конфлікт на сході України справив прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, безпеку громад та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення питань відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від збройного конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

До початку збройного конфлікту протягом останнього десятиліття ПРООН була представлена та здійснювала активну діяльність на сході України, з акцентом на розвиток громад, розвиток громадянського суспільства та охорону навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних проблем розвитку, породжених конфліктом та обговорених вище, ґрунтується на цій попередній роботі та налагоджених партнерських відносинах. Вона розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, яка є багатосторонньою донорською рамковою програмою, спільно імплементованою чотирма партнерськими агентствами ООН у співпраці з урядом України.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру впроваджується з метою реагування та пом’якшення причин і наслідків збройного конфлікту. Вона ґрунтується на результатах Оцінки відновлення та розбудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2020 року. Програма ООН із відновлення та розбудови миру передбачає три основні напрямки діяльності: 1) підтримка економічного відновлення у громадах, які постраждали внаслідок збройного конфлікту; 2) сприяння впровадженню реформи з децентралізації влади та реформи у сфері охорони здоров’я; 3) посилення громадської безпеки та соціальної згуртованості. Програма повністю узгоджена з Рамковою програмою партнерства між урядом України та Організацією Об’єднаних Націй. Вона тісно взаємопов’язана з Програмою демократичного врядування та реформ, що впроваджується на загальнонаціональному рівні та в усіх областях України та відповідає Цілям сталого розвитку, зокрема, цілі сталого розвитку 16 (Мир, справедливість та сильні інститути).

Як територіальна програма, розроблена спеціально для районів на сході України, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки та врядування на сході України після початку збройного конфлікту. Вона враховує можливості, що виникли в результаті Мінського протоколу від вересня 2014 року та поновлення дії його положень про припинення вогню, а також повністю пристосована для створення взаємозалежності між гуманітарними потребами та потребами з розвитку.

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами Програми, які відображають пріоритетні потреби регіону:

Компонент I: Економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури;

Компонент II: Місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади;

Компонент III: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Фінансування в межах конкурсу грантів буде надано за підтримки урядів Данії, Швеції та Швейцарії.

Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму розвитку ООН (ПРООН).

3.ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим Конкурсом, мають відповідати наступним обов’язковим вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на території України (організації з реєстрацією на підконтрольній Уряду України території Донецької / Луганської області, та в цільових громадах матимуть перевагу);
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи від 2 років відповідно до тематики конкурсу (у сфері громадської безпеки, взаємодії поліції та громади на засадах партнерства),
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше двох проєктів та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту). У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбаченого проєктом (профільна освіта, досвід роботи, тощо);

3.2. Персонал, залучений до виконання проєкту, повинен відповідати наступним вимогам:

 • Проєктна команда щонайменше має складатися з: керівника проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів Програмі ООН із відновлення та розбудови миру), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності), та осіб, безпосередньо залучених до імплементації проєкту;
 • Вища освіта за напрямком право, соціологія, економіка, державне управління, соціальні науки або в іншому дотичному напрямку для керівника проєкту, вища освіта інших членів команди;
 • Досвід роботи у громадському секторі не менше трьох років (для керівника проєкту);
 • Бажано – попередній досвід роботи за напрямом взаємодії поліції та громади на засадах партнерства;
 •  Знання мов – вільне володіння українською та російською мовами;
 • Бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським обліком), досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше двох років;
 • Готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародним донором.

Залучений до виконання проєкту персонал матиме наступний обсяг роботи:

І. Керівник проєкту:

1) Загальне керівництво проєктом;

2) Організація взаємодії з органами місцевого самоврядування, місцевими державними органами, зокрема з територіальними підрозділами Національної поліції, Головними управліннями Національної поліції та Управліннями Патрульної  Поліції (за їх згодою) у Донецькій / Луганській  області (відповідно до території реалізації проєкту) ;

3) Координація проєктної діяльності з відповідальними особами ПРООН у ході реалізації проєкту;

4) Організація підготовки проміжних та фінального звіту за проєктом;

5) Організація моніторингових візитів у проєктні локації.

Цей перелік не є вичерпним та може бути доповнений організацією-грантоотримувачем.

Керівник проєкту несе відповідальність за якість та доцільність проведення окремих заходів в рамках проєкту.

ІІ. Особи, безпосередньо відповідальні за організацію та проведення заходів взаємодії поліції та громади на засадах партнерства:

1) Розробка, планування, проведення конкретних заходів у координації та взаємодії з органами місцевого самоврядування, місцевими державними органами, представниками Національної поліції.

2) Збір та акумулювання інформації, документів,  фото-/відеозаписів, що стосуються  проведених заходів за проектом.

Цей перелік не є вичерпним та може бути доповнений організацією-грантоотримувачем.

ІІІ. Бухгалтер / фінансовий спеціаліст:

1) Ведення обліково-бухгалтерського обліку в рамках проєкту;

2) Складання фінансових звітів.

Всі звіти (аналітичні, описові, фінансові) в рамках цього проєкту подаються українською мовою.

3.3. Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій:

Проєкти, які будуть реалізовуватися за кошти цього грантового конкурсу, повинні реалізовуватися на території цільових громад Донецької / Луганської області:

- Донецька область: Дружківка, Соледарська ОТГ, Добропільська ОТГ, Волноваська ОТГ, Вугледар, Мангушський р-н, Торецька ЦВА (Новгородське), Авдіївка, Світлодарськ, Сіверська ОТГ, Слов’янськ, Мирноград, Покровськ, Великоновослківський р-н, Мар’їнка, Красногорівка, майбутня Сартанська ОТГ та населені пункти, що розташовані в межах території на 20-ти кілометровій відстані до лінії зіткнення.  

- Луганська область: Сєвєродонецьк, Кремінна, Красноріченська, Троїцька, Нижньодуванська ОТГ, Золоте, Трьохізбенка, Новоайдар, Біловодська ОТГ, Привільська ОТГ, Лозно-Олександрівська ОТГ, Мілове, Лисичанськ, Станиця Луганська, Щастя та населені пункти, що розташовані в межах території на 20-ти кілометровій відстані до лінії зіткнення.   

На реалізацію цього напряму Програма ООН із відновлення та розбудови миру підтримає 2 проєкти (по одному в Донецькій та Луганській області) з втілення програмного методу взаємодії поліції та громади на засадах партнерства (Сommunity Policing). Населені пункти або громади, в яких будуть впроваджуватися проєкти/активності відбираються організацією-грантоотримувачем самостійно з вищенаведеного переліку цільових громад у консультації з підрозділами Національної поліції та ПРООН. Проєкти/активності має бути реалізовано мінімум у п’яти населених пунктах/громадах у кожній області (мінімум 5 у Донецькій області та мінімум 5 у Луганській області).

Організації, що мають намір брати участь у конкурсі, а також подавати заявки за обома цільовими областями, мають подавати заявки окремо по Донецькій і окремо по Луганській області.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть. 3.4. Параметри, які визначатимуть, чи може НУО отримати за фінансування ПРООН, ґрунтуватимуться на контрольному списку оцінки потенціалу CACHE.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

Організації, що мають поточну грантову угоду із компонентом «Громадська безпека та соціальна згуртованість» Програми ООН із відновлення та розбудови миру, можуть подавати проєктні заявки на цей конкурс за умови якщо діяльність за поточною угодою буде повністю завершена до 1 квітня 2021 року (включно із поданням фінансової і програмної звітності).

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

Цей конкурс заявок пов’язаний з відбором однієї громадської організації в Донецькій  та однієї в Луганській області для впровадження комплексної програми взаємодії поліції та громади на засадах партнерства, та спрямований як на підвищення громадської безпеки у цільових громадах, так і на підвищення рівня довіри населення до поліції.

Головною метою завдання є пілотування програмного підходу до взаємодії поліції та громади у Донецькій / Луганській області. Результатом цієї ініціативи стане системна реалізація низки заходів за пріоритетними напрямами, які були визначені ПРООН в ході консультацій з представниками громадянського суспільства та підрозділами Національної поліції.

Напрями взаємодії та пропоновані до реалізації заходи:

- Попередження наркотизації у молодіжному та підлітковому середовищі в громадах Донецької / Луганської  області, в тому числі:

-Заходи щодо пропагування  серед  широких  верств  населення  здорового  способу життя із зосередженням особливої уваги на дітях, учнівській та студентській молоді,  створення  умов  для  його  застосування,  формування  у  них  навичок несприйняття вживання психоактивних речовин;

-  Заходи протидії поширенню наркотичної субкультури;

- Профілактичні заходи, спрямовані на підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків, формування  у  них  свідомого  відповідального  ставлення  до  виконання обов’язків, пов’язаних з утриманням, вихованням та освітою дітей;

- Створення  і  запровадження  методик  раннього  виявлення  дітей,  які належать до груп ризику через їх незахищеність та інші чинники, що можуть призвести до початку вживання наркотиків (діти, батьки яких перебувають у трудовій еміграції за кордоном; діти із сімей з проблемами залежності; діти, що  отримали психологічні травми  внаслідок жорстокого поводження або сексуального  насильства, безпритульні),  сприяння  захисту  їх  прав  та недопущення соціального відторгнення;

- Заходи з організації належного  психолого-педагогічного  супроводу  та  залучення до  занять у позашкільних навчальних закладах дітей із групи ризику;

-  Заходи щодо інформування про шкоду вживання наркотиків серед дітей та підлітків та популяризації здорового способу життя з використанням соціальних мереж та розсилок за допомогою месенджерів, лідерів думок;

- Створення сучасних, інтерактивних освітніх програм щодо підняття рівня обізнаності дітей про шкоду наркотиків. Підготовка учителів та батьків;

- Створення інтерактивної карти послуг та сервісів центрів дитячого дозвілля (гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи);

- Створення програми анонімних доступних тестів на вживання наркотичних речовин, які зможуть використовувати батьки;

- Спортивні заняття із підлітками у позанавчальний час, в тому числі:

—Залучення підлітків до здорового способу життя, вилучення їх із негативного вуличного середовища та перенаправлення енергії підлітків у спорт, допомога підліткам знайти вірний шлях розвитку для попередження виникнення дитячої злочинності, вживання наркотиків та алкоголю.

 •  Підвищення обізнаності в сфері вуличної безпеки та правил дорожнього руху в громадах, в тому числі:

- Організація навчальних заходів з вивчення Правил дорожнього руху (далі – ПДР) в школах. Навчання правилам поведінки на вулиці, у темний час доби, поводження у небезпечних ситуаціях;

- Створення пересувних містечок безпеки дорожнього руху для практичного вивчення дітьми ПДР;

- Заходи з аналізу дорожньої безпеки в громадах. Створення та підтримка карт небезпечних місць;

- Розробка окремих програм з вивчення безпеки дорожнього руху для учасників дорожнього руху (не водіїв авто) – пішоходів, скутеристів, мотоциклістів, велосипедистів, молоді, яка використовує самокати, борди тощо;

- Розробка та реалізація програм спрямованих на роботу з людьми похилого віку, в тому числі і для навчання найбільш активних представників цієї категорії для роботи  в малих групах;

- Розробка та розповсюдження соціальної реклами щодо безпеки дорожнього руху для учасників дорожнього руху (роліки, постери, буклети, перфоманси). Створення контенту для різних вікових груп, к тому для розповсюдження соціальних мережах та месенджерах;

- Проведення програми «Будь видимим на дорозі»: розповсюдження флікерів та світло відбивних елементів тощо.

 • Підвищення обізнаності населення та профілактика шахрайства в Інтернеті, по телефону, з банківськими картками, в тому числі:

- Розробка інформаційних матеріалів про види шахрайства для різних верств населення (діти, молодь, люди похилого віку);

- Створення ініціативи з відстеження нових шахрайських схем та Інтернет – ресурсів, які їх використовують. Забезпечення інформування суспільства про види шахрайств за допомогою друкованої продукції, розсилок у месенджерах та  соціальних мережах;

- Розробка програм тренінгів для осіб різного віку (діти, дорослі, люди похилого віку) та проведення тренінгів для мешканців громад щодо попередження шахрайства;

- Організація тренінгів для працівників Укрпошти, соціальних служб  щодо попередження шахрайства, захисту та збереження коштів та особистого майна.

 • Створення безпечного середовища в громадах для вразливих груп населення (людей похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів, дітей з сімей, що знаходяться у складних життєвих обставинах (далі - СЖО), дітей в конфлікті з законом, безпритульних), в тому числі:

- Проведення оцінки безпекових потреб представників вразливих груп в громадах та співпраця громади та поліції задля вирішення їх проблем;

- Створення проєктів, з залученням ветеранів АТО/ООС до забезпечення безпеки місцевих громад; профілактики правопорушень, допомогу вразливим групам;

- Створення платформи для вивчення та розробки комплексу заходів для вирішення проблем безпритульних з залучення місцевої влади, поліції, провайдерів соцпослуг, громадських організацій;

- Сприяння поширенню знань з медіації для врегулювання конфліктів у школах шляхом створення Шкільних Служб Примирення.

 • Створення та реалізація місцевої програми, спрямованої на запобігання та протидію домашньому насильству, в тому числі:

- Розробка та проведення у населених пунктах області курсів самооборони для жінок;

- Створення освітніх програм для дітей різного віку, навчання спеціалістів (у школах) та проведення регулярної роботи з дітьми, спрямованої на формування нульової толерантності до насильства;

- Залучення громадськості до роботи поліції з оцінки ефективності заходів поліцейського впливу на кривдників.

Запропоновані активності не є вичерпними. Учасники конкурсу мають на власний розсуд та у консультації з поліцією вибрати два з вищезазначених напрямів взаємодії та принаймні по одному із запропонованих заходів за кожним з двох напрямів. Всі активності, пов’язані з проведенням будь-яких масових, спортивних, навчальних та інших заходів повинні імплементуватися з дотриманням карантинних заходів, встановлених центральними органами влади та/або органами місцевого самоврядування на відповідній території.

Очікувані результати проєкту:

1) Проведено принаймні по одному заходу за кожним з двох обраних напрямів у як мінімум п’яти цільових громадах. Активне залучення місцевої влади та громадськості для вирішення проблемних питань у вищевказаних  напрямах. Обов’язкове залучення представників Національної поліції до кожного проведеного заходу.

2) Збільшення обізнаності громадськості щодо вирішення  проблемних питань у вищевказаних напрямах.

5. ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТУ

Тривалість проєкту – до 6 місяців (у Донецькій і у Луганській області). Початок імплементації проєктів – 1 квітня 2021 року.

Проєктним пропозиціям, в межах яких буде запропоноване співфінансування (не менше ніж 10% від загального бюджету проєкту), надаватимуться додаткові бали при розгляді відповідно до Критеріїв оцінки проєктних пропозицій. Під співфінансуванням мається на увазі наявність іншого джерела фінансування, крім Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Власний фінансовий внесок організації має бути підтверджений відповідними обліково-бухгалтерськими документами на етапі подачі фінансової звітності за проєктом. Наявні у організації матеріальні цінності (включаючи офісне приміщення та офісну техніку) у якості співфінансування не розглядаються.

Організації, що подають заявки за цим грантовим конкурсом, повинні мати листи підтримки  від органів поліції, які що обслуговують відповідну територію, переважно від Головного управління Національної поліції в Донецькій/Луганській області та/або Управління патрульної поліції в Донецькій/Луганській області.

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

- необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;

- що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

- праці персоналу організації та залучених експертів;

- товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;

- комунікаційних та інформаційних послуг;

- консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;

- оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;

- друкарських, типографських і копіювальних послуг;

- витратних матеріалів і канцелярських товарів;

- транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.

6.2. Обов’язкові витрати:

- Оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста/бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування із інших джерел);

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

- підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;

- сплатою боргів;

- відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;

- міжнародними відрядженнями;

- орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від вартості програмної частини проєктної пропозиції. Витрати на оплату праці працівників проєкту не можуть перевищувати 20% від вартості програмної частини проєктної пропозиції.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із наступного:

1)   Онлайн аплікаційна форма, заповнена онлайн за посиланням, що містить основні відомості про організацію та проєктну пропозицію.

2)   Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc) (додаток 1);

3)   Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel) складена у доларах США і порахована відповідно до курсу ООН станом на березень 2021 (https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php) (додаток 2);

4)   Відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості.

5) Усі документи, що підтверджують відповідність технічним критеріям, зазначеним у розділах 3.1 та 3.2 цього оголошення;

6) Заповнений контрольний список оцінки потенціалу CACHE та підтверджуючі документи до нього (додаток 3);

7) Листа-підтримки від листи підтримки  від органів поліції, які що обслуговують відповідну територію, та/або місцевих органів виконавчої влади та/або органів місцевого самоврядування, в якому необхідно зазначити:

- Надання підтримки та готовність до участі в реалізації проєктних заходів з боку Національної поліції;

- Розмір співфінансування проєктної діяльності від органів місцевої влади та конкретні статті витрат, які будуть профінансовані (за наявності співфінансування).

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні заповнити онлайн аплікаційну форму (пункт 1), а також подати повний аплікаційний пакет (пункти 2-7), зазначений вище, за електронною адресою g[email protected] із темою повідомлення:

UN_RPP_3_2021_9D_CP: Впровадження Програми підтримки профілактики  правопорушень та інших негативних явищ через взаємодію поліції та населення на партнерських засадах  у Донецькій області;

UN_RPP_3_2021_9L_CP: Впровадження Програми підтримки профілактики  правопорушень та інших негативних явищ через взаємодію поліції та населення на партнерських засадах  у Луганській області.

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 12:00 11 березня 2021 року. Аплікаційний пакет (пункти 2-7) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar) розмір якого не має перевищувати 30 Mb.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим Конкурсом, будь ласка, надсилайте їх у письмовому вигляді за електронною адресою [email protected] із темою повідомлення  «UN_RPP_3_2021_9_CP: Запит інформації». Відповіді будуть надані протягом 1-2 робочих днів. Усі запити мають бути надіслані не пізніше, ніж за 48 годин до закриття конкурсу.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів.

Етап 1: Розгляд поданих проєктних пропозицій Конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій Конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 2: Остаточне ухвалення переможних проєктних пропозицій, рекомендованих Конкурсною комісією до підтримки.

Конкурсна комісія складатиметься з представників Програми ООН із відновлення і розбудови миру відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів. Разом з цим, Конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

 

 

Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції

Максимальний бал

1.

Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці – 10 балів, відповідає пріоритетам – 10 балів; заявка частково відповідає тематиці - 5 балів, частково відповідає пріоритетам - 5 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)

10

2.

Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів)

10

3.

Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)

20

4.

Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямкам Конкурсу – 5 балів, організація має досвід втілення проєктів, але у суміжних до проєктної пропозиції напрямках - 3 бали; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямкам Конкурсу – 0 балів)

5

5.

Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» - 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)

20

6.

Реєстрація організації (на території цільових громад – 10 балів, на території Донецької/Луганської області – 5 балів, на іншій підконтрольній Уряду України території – 0 балів) 

10

7.

Наявність співфінансування за проєктом (у фінансовій чи не фінансовій формі) (наявне співфінансування у розмірі 20% - 10 балів, наявне співфінансування у розмірі до 10% - 5 балів, співфінансування відсутнє – 0 балів);

10

8.

Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 15 балів, частково необхідний рівень компетенції – 10 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)

15

 

Загальний бал

100

 

Примітки

 

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їх партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

ДОДАТКИ

 1. Аплікаційна форма
 2. Фінансова пропозиція 
 3. CACHE

Контакти

 • [email protected] із темою повідомлення «UN_RPP_3_2021_9_CP: Запит інформації»

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.