bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Конкурс на визначення виконавця послуг з проведення дослідження

Фонд Євразія, виконавець проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS», що фінансується Урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Департаментом із міжнародного розвитку уряду Великої Британії (UK aid), проводить конкурс для виявлення потенційного виконавця послуг на проведення дослідження щодо антикорупційного та соціального впливу відкритих даних на державному рівні в екологічній сфері України та продуктах на основі їх використання згідно наданого Технічного Завдання (надалі ТЗ).

Якщо ви зацікавлені, маєте достатні ресурси для належного виконання завдань та відповідаєте зазначеним вимогам, чекаємо скан-копії наступних документів, завірені підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) на e-mail tapas.procurement@eurasia.org:

 1. Запит комерційної пропозиції
 2. Детальний бюджет
 3. Проектна пропозиція у довільній формі, що містить етапи роботи та приблизні терміни виконання
 4. Реєстраційні документи
 5. Список команди виконавців та їх резюме, портфоліо органцізації
 6. Інструкції щодо заповнення запиту комерційної пропозиції
 7. Форма реєстрації постачальника

Ініціали уповноваженої особи, що підписує документ, мають бути зазначені на кожній сторінці.

Всі запитання стосовно оголошеного конкурсу просимо направляти на електронну адресу: nkarapysh@eurasia.org до 06 квітня 2020 р (18.00 за київським часом).

Кінцевий термін подачі пропозиції: 13 квітня 2020 р (18.00 за київським часом)

Прохання зазначати номер запиту (TAPAS-PPR-2020-012) у темі кожного листа, який ви надсилатимете.

Звертаємо Вашу увагу на такі мінімальні вимоги до конкурсантів:

-               відповідність КВЕД вашої компанії/ПП тому виду діяльності, послуга по якій буде надаватися;

-               у разі перемоги за конкурсом, готовність підписати документ «Кодекс етичних норм» 

Всі деталі та посилання на документи ви знайдете тут: http://tapas.org.ua/all-uk/news-uk/konkurs-dlia-vyiavlennia-potentsijnoho-vykonavtsia-posluh-iz-provedennia-doslidzhennia-shchodo-antykoruptsijnoho-ta-sotsialnoho-vplyvu-vidkrytykh-danykh-na-derzhavnomu-rivni-v-ekolohichnij-sferi-ukrai/

Пропозиції, отримані після закінчення терміну та/або відправлені на іншу електронну адресу, не розглядатимуться!

З повагою,

Good day,

Attention! Re-announcement of Request for Quotation to identify of a service provider for evidence-based case study.

Eurasia Foundation, the implementer of USAID and UK aid funded project “Transparency and Accountability in Public Administration and Services,” is conducting a request for quotation (RFQ) to identify a potential contractor for evidence-based case study on the anti-corruption and social impact of the state-level open data in the ecological domain of Ukraine and products based on their use according to the Terms of Reference (ToR).

If you are interested, have sufficient resources to properly perform the tasks and meet the specified requirements, we look forward to receiving the scans of the following documents, certified by the authorized person’s signature and stamped (if available), on tapas.procurement@eurasia.org:

 1. Request for Quotation
 2. Detailed budget
 3. Free-form Project proposal, containing the stages of work and approximate terms of implementation
 4. Registration documents
 5. Team’s composition with their resumes, portfolio of the organization
 6. Request for quotation`s filling instructions
 7. Supplier registration form

Initials of authorized person should be stated on each page.

All questions regarding the announced request for quotation should be sent to the following e-mail address: nkarapysh@eurasia.org by April 06, 2020 (6 pm Kyiv time).

The deadline for proposals’ submission: April 13, 2020 (6 pm Kyiv time).

It is required that you mention the request number (TAPAS-PPR-2020-012) in the subject of each e-mail you send.

We draw your attention to the following minimum requirements to the bidders:

- the compliance CTEA (Classifier of types of economic activity) of your Company / PE with the type of activity that your organization will provide;

- in case of winning the competition, the readiness to sign the document the “Code of Ethics” 

All the details and links to documents you will find here:http://tapas.org.ua/en/all/news/looking-for-potential-contractor-for-evidence-based-case-study-on-anti-corruption-and-social-impact-of-state-level-open-data-in-ecological-domain-of-ukraine-and-products-based-on-their-use/

Proposals received after the deadline and/or sent to another e-mail address will not be considered!

Regards,

Контакти

 • nkarapysh@eurasia.org
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.