bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Конкурс цінових пропозицій із розробки Концепції розвитку велосипедної інфраструктури

Громадська організація «Центр ділових та соціальних ініціатив» оголошує конкурс цінових пропозицій щодо виконання робіт із розробки Концепції розвитку велосипедної інфраструктури Івано-Франківської області.

У рамках реалізації проєкту «Bike AcceNT: велосипедна доступність об’єднує території», Грантова Угода HUSKROUA/1702/7.1/0060 від 29.08.2019, що фінансується Європейським Інструментом Сусідства в рамках Програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020, громадська організація «Центр ділових та соціальних ініціатив» оголошує конкурс цінових пропозицій щодо виконання робіт із розробки документу регіонального просторового планування - Концепції розвитку велосипедної інфраструктури Івано-Франківської області.

Цінову пропозицію просимо надати до18:00 год. 10 квітня 2020 року на електронну пошту ivan@csbi.org.ua, або за адресою: офіс 303, вул. Свободи, 264, м. Яремче, 78500, Івано-Франківська область.Будь-які цінові пропозиції, які будуть отримані після цього терміну, розглядатися не будуть.

Технічне завдання

Назва робіт:

Розробка Концепція розвитку велосипедної інфраструктури              Івано-Франківської області

Контекст:

Розробка Концепції розвитку велосипедної інфраструктури Івано-Франківської області є компонентом проєкту технічної допомоги Європейського Союзу «Bike AcceNT: велосипедна доступність об’єднує території», реєстраційний номер HUSKROUA/1702/7.1/0060, схвалений до фінансування рішенням Спільного моніторингового комітету 12 липня 2018 року, в рамках 2-го конкурсу заявок Програми транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020

Очікуваний термін виконання робіт:

Протягом 120 днів з дня укладання Контракту з переможцем конкурсу цінових пропозицій

Мета виконання робіт:

Розробити Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури Івано-Франківської області, яка стане стратегічним документом області у сфері транспортної і туристичної велосипедної інфраструктури. Вона буде використовуватись обласною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування для прийняття рішень та просування питань велосипедної інфраструктури на регіональному та національному рівнях

Охоплення:

Концепція розвитку велосипедної інфраструктури Івано-Франківської області повинна охоплювати такі сфери: 

1. Створення якісної та безпечної інфраструктури для велосипедного транспорту, придатної також для користувачів інвалідних візків та малого електричного транспорту (засоби мікромобільності)

2. Створення безбар’єрної та безпечної мережі велосипедних шляхів (доріжок, смуг та ін.) для практичних та туристичних поїздок

3. Вимоги з врахування велосипедного руху при плануванні, будівництві та реконструкції об’єктів транспортної інфраструктури та благоустрою територій

4. Заходи з популяризації користування велосипедами серед мешканців області для щоденних практичних поїздок

5. Заходи з популяризації використання велосипедних туристичних поїздок територією області

Орієнтовна структура Концепції:

1.     Вступ

a.     Мета і завдання

b.     Можливості, які створює розвиток велоінфраструктури в області

c.     Методологія розробки

2.     Огляд дотичних стратегічних документів області (досягнення яких стратегічних цілей і завдань, закріплених в інших документах, може допомогти досягти Концепція)

3.     Велосипедна інфраструктура: існуючий стан

4.     Велосипедна інфраструктура: пропозиції розвитку

5.     Основні показники результативності

6.     Графічні матеріали у масштабі 1:50000 - 1:100000:

a.     Схема існуючих об’єктів велосипедної інфраструктури в області (за межами населених пунктів)

b.     Схема пропонованої мережі велосипедної інфраструктури: транспортні, туристичні і рекреаційні маршрути, місця відпочинку/сервісу для велосипедистів

7.     Рекомендації щодо вибору форм велосипедного руху (велосипедна доріжка, змішаний рух проїзною частиною, вело-пішохідна доріжка тощо)

8.     Рекомендації щодо врахування Концепції при розробці містобудівної документації та плануванні, будівництві та реконструкції об’єктів транспортної інфраструктури

9.     Принципи визначення місць для облаштування місць відпочинку велосипедистів та технічні вимоги до них

10.   Рекомендації заходів популяризації користування велосипедами серед мешканців області для щоденних практичних поїздок

11.   Рекомендації заходів популяризації використання велосипедних туристичних поїздок територією області

Остаточна структура документу узгоджується із Замовником перед початком розробки документу

Обов’язкові заходи і елементи процесу роботи над документом:

1.     Залучення зацікавлених сторін, здійснення аналізу зацікавлених сторін та проведення не менше ніж 14 консультаційних зустрічей із ними, в яких сумарно мають взяти участь не менше ніж 140 осіб

2.     Здійснення польових обстежень існуючої велосипедної інфраструктури та місць (ділянок), в яких Концепцією пропонується її облаштування

3.     Погодження із замовником усіх проміжних документів, чернеток документів, розкладу і порядку денного консультаційних зустрічей та інших ключових документів

4.     Проведення щотижневих координаційних нарад із замовником цифровими каналами зв’язку

5.     Дотримання вимог Посібника з комунікації та візуалізації (Communication and Visibility Manual) (буде наданий Замовником) Програми транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020

Очікувані результати:

1.     Текст Концепції розвитку велосипедної інфраструктури Івано-Франківської області (проміжна та остаточна редакція)

2.     Графічні матеріали у масштабі 1:50000 або 1:100000:

a.     Схема існуючих об’єктів велосипедної інфраструктури в області (за межами населених пунктів)

b.     Схема пропонованої мережі велосипедної інфраструктури в області

c.     Підоснова (картооснова) Івано-Франківської області в вибраному масштабі у цифровому форматі, вільна від авторських прав

3. Звіт про проведені консультації із зацікавленими сторонами, в т.ч. фотографії та списки учасників

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу цінових пропозицій:

1.  Учасником може бути юридична особа або фізична особа-підприємець

2.  Учасник не повинен бути платником ПДВ

3.  Учасник повинен мати підтверджений досвід розробки планів, концепцій, стратегій розвитку велосипедної інфраструктури або велосипедного транспорту для областей, міст або об’єднаних територіальних громад в Україні;

4.  Учасник повинен підтвердити свою організаційну, логістичну та технічну спроможність надати повний обсяг послуг у зазначені терміни незважаючи на транспортні та інші обмеження, які можуть діяти в Україні в період реалізації проєкту.

 

Цінова пропозиція складається з технічної та фінансової пропозицій. Шаблони цих документів надано в додатках – Додаток 1. Шаблон технічної пропозиції; Додаток 2. Шаблон фінансової пропозиції.

Додатково учасники подають наступні документи:

1.    Опис методології розробки Концепції та пропонований календарний план (в технічній пропозиції)

2.    Резюме персоналу (експертів), які будуть залучені до виконання робіт із зазначенням функцій кожної людини (в технічній пропозиції)

3.    Опис організаційних та технічних ресурсів, які учасник планує задіяти для реалізації заходів проєкту (в технічній пропозиції)

4.    Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (окремий файл)

5.    Посилання на приклади подібних документів, розроблених учасником, із підтвердженням участі учасника (окремий файл)

 

Фінансова інформація

Максимальна допустима ціна майбутнього Контракту складає 450 000,00 грн. (Чотириста п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

 

Критерії вибору Виконавця

Заявники надсилають технічну і фінансову пропозиції окремими файлами.

Технічна пропозиція не повинна містити жодних згадок суми фінансової пропозиції.

На початковому етапі проводиться кваліфікація відповідно до вимог щодо надання повного пакету документів – якщо учасник не є юридичною особою або фізичною особою-підприємцем та / або учасник є платником ПДВ, то вже на цьому етапі документи не приймаються до подальшого оцінювання і учасник втрачає право брати участь у конкурсі цінових пропозицій.

Цінова пропозиція може отримати максимально 100 балів:

 

Критерій

Максимальна кількість балів

Технічна пропозиція: 

70

  • Методологія розробки та календарний план

10

  • Резюме персоналу / експертів

30

  • Організаційні та технічні ресурси

30

Фінансова пропозиція

30

РАЗОМ

100

 

Спочатку оцінюється технічна пропозиція. Фінансова пропозиція розкривається лише після проведення оцінки технічної пропозиції. 

Найнижча кваліфікована фінансова пропозиція з надісланих у відповідь на це оголошення, отримує максимальну кількість балів - 30 балів. 

Наступна найнижча фінансова пропозиція отримує зворотньо пропорційну кількість балів, залежно від різниці із найнижчою фінансовою пропозицією. 

Після цього обчислюється загальна кількість балів по кожній пропозиції. Переможцем визнається кваліфікована пропозиція з найвищою кількістю балів.

Контакти

  • Контактна особа: Зінов’єв Іван Миколайович
  • телефони: +38 03434 2 27 46
  • +38 067 493 75 68
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

  •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.