bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

ООН оголошує грант для популяризації судових послуг серед населення
18.03.2020

Загальна стратегія конкурсу полягає у застосуванні орієнтованого на громаду підходу для забезпечення доступу для правосуддя для осіб, що постраждали від збройного конфлікту на сході України. Дедлайн - 31 березня 2020 року.

1. ВСТУП

Це оголошення має на меті надати інформацію про конкурс грантів за напрямом верховенство права та доступ до правосуддя для неурядових організацій, які здійснюють діяльність на території України, який проводиться Програмою ООН із відновлення та розбудови миру, та пояснити процедуру подачі проєктних пропозицій. В оголошенні викладені критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які будуть відібрані в межах цього конкурсу.

Загальна стратегія конкурсу полягає у застосуванні орієнтованого на громаду підходу для забезпечення доступу для правосуддя для осіб, що постраждали від збройного конфлікту на сході України. Конкурс проводиться за наступним цільовим напрямом:

UN_RPP_3_2020_3_AJ:  «Підвищення рівня поінформованості про судові сервіси».

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗБУДОВИ МИРУ

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами Програми, які відображають пріоритетні потреби регіону:

Компонент I: Економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури;

Компонент II: Ефективне місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади;

Компонент III: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Фінансування в межах конкурсу грантів буде надано за підтримки урядів Данії, Швеції та Швейцарії.

Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму розвитку ООН (ПРООН).

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим Конкурсом, мають відповідати наступним обов’язковим вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на території України;
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи від 3 років відповідно до тематики конкурсу (у сфері верховенства права та доступу до правосуддя);
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше двох проєктів за тематикою конкурсу та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст/бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту). У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбаченого проєктом (профільна освіта, досвід роботи, тощо).

3.2. Персонал, залучений до виконання проєкту, повинен відповідати наступним вимогам:

 • Проєктна команда щонайменше має складатися з: координатора проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів Програмі ООН із відновлення та розбудови миру), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності), та осіб, безпосередньо залучених до імплементації проєкту;
 • Вища юридична освіта членів проєктної команди (ця вимога стосується керівника проєкту та осіб, відповідальних за безпосереднє втілення проєкту);
 • Особи, які будуть зніматися у відеороликах, мають бути суддями місцевих загальних, окружних, апеляційних судів та Верховного Суду (крім господарської юрисдикції). Про це організація-заявник має зазначити у проєктній заявці, надавши точний перелік таких осіб із зазначенням їх ПІБ та місця роботи, та оримати від них попередню згоду;
 • Досвід роботи у громадському секторі не менше двох років (для керівника проєкту);
 • Досвід роботи у сфері права:

 

 •  Для керівника проєкту – не менше 7 років;
 • Для проєктної команди – не менше 5 років.

 

 • Знання мов – вільне володіння українською мовою;
 • Бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським обліком), досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше двох років;
 • Готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародним донором;

Зайнятість персоналу:

·      Керівник проєкту – не більше 0,25 ставки;

·      Бухгалтер – не більше 0,25 ставки;

·      Особи, відповідальні за безпосередню реалізацію проєкту – не більше 0,5 ставки.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

Організації, що мають поточну грантову угоду із компонентом «Громадська безпека та соціальна згуртованість» Програми ООН із відновлення та розбудови миру (технічно – з Програмою Розвитку ООН (ПРООН), не можуть бути відібрані в межах цього конкурсу до завершення дії такої грантової угоди, оскільки одна організація протягом одного періоду може реалізовувати лише одну грантову угоду.

 

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

Цей конкурс заявок пов’язаний з відбором однієї громадської організації та направлений на підвищення рівня обізнаності населення про судові сервіси, які наразі не є розповсюдженими серед користувачів судових послуг, шляхом виготовлення та розповсюдження тематичних відеороликів. При цьому, роль доповідачів у відеоролику мають виконувати судді, що працюють на території Донецької, Луганської областей, або у Верховному Суді. Текст (сценарій) відеороликів має бути виконаний неюридичною мовою (із мінімальним використанням спеціальних термінів), а також попередньо погоджений із Програмою ООН із відновлення та розбудови миру.

Очікується, що організація-грантер виконуватиме наступний обсяг робіт:

1.    Підготовка сценаріїв (текстів) для кожного відеоролика;

2.    Виготовлення відеороликів (у разі необхідності – із залученням підрядної організації);

3.    Розповсюдження відеороликів (соціальні мережі, державні установи, організації громадянського суспільства).

Вимоги до фінальних відеороликів:

1)    Тривалість – до 0:30 хв.;

2)    Розширення кінцевого продукту: .mov, .avi, .mkv або еквівалентне;

3)    Висока роздільна здатність;

4)    Співвідношення сторін відеоматеріалу (aspect ratio): 16:9 або 16:10;

5)    Якість: UHD (4K, бажано) або HD (1080p).

Залучений до виконання проєкту персонал матиме наступний обсяг роботи:

І. Координатор проєкту:

1)    Загальна координація роботи персоналу проєкту.

Цей перелік не є вичерпним та може бути доповнений організацією-грантером.

Координатор проєкту самостійно несе відповідальність за якість та повноту діяльності, що здійснюється в межах реалізації проєкту. Програма ООН із відновлення та розбудови миру у жодному разі не буде нести відповідальності за якість та повноту заходів, проведених в межах реалізації проєкту.

ІІ. Особи, відповідальні за безпосереднє втілення проєкту:

1)    Участь у проєктній діяльності за грантовою угодою.

Цей перелік не є вичерпним та може бути доповнений організацією-грантоотримувачем.

Особи, залучені до виконання проєкту, самостійно несуть відповідальність за якість та повноту діяльності, що здійснюється в межах реалізації проєкту. Програма ООН із відновлення та розбудови миру у жодному разі не буде нести відповідальності за якість та повноту заходів, проведених в межах реалізації проєкту.

ІІІ. Бухгалтер/фінансовий спеціаліст:

1)    Ведення обліково-бухгалтерського обліку в рамках проєкту;

2)    Складання фінансових звітів.

Всі звіти подаються українською мовою.

Очікувані результати проєкту:

1)   підвищено рівень поінформованості про судові сервіси;

2)   підвищено рівень довіри громадськості до судової гілки влади.

 

5. ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ, ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТІВ

Тривалість проєкту – до 7 місяців. Початок імплементації проєкту – 20 квітня 2020 року.

Проєктним пропозиціям, в межах яких буде запропоноване співфінансування (до 10% від загального бюджету проєкту), надаватимуться додаткові бали при розгляді відповідно до Критеріїв оцінки проєктних пропозицій. Під співфінансуванням мається на увазі наявність іншого джерела фінансування, крім Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Власний фінансовий внесок організації має бути підтверджений відповідними обліково-бухгалтерськими документами на етапі подачі фінансової звітності за проєктом. Наявні у організації матеріальні цінності (включаючи офісне приміщення та офісну техніку) у якості співфінансування не розглядаються.

Додаткову превагу отримають організації, проєктні заявки яких будуть підтримані партнерськими організаціями (недержавні організації, органи державної влади та місцевого самоврядування), про що до проєктної заявки мають бути подані відповідні листи підтримки проєкту. У такому листі має бути зазначено про підтримку та конкретну роль підтримуючої організації.

 

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

-     необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;

-     що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

-     праці персоналу організації та залучених експертів/підрядних організацій;

-     товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;

-     комунікаційних та інформаційних послуг;

-     консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;

-     оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;

-     друкарських, типографських і копіювальних послуг;

-     витратних матеріалів і канцелярських товарів;

-     транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.

6.2. Обов’язкові витрати:

-     Оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста/бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування із інших джерел);

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

-     підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;

-     сплатою боргів;

-     відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;

-     міжнародними відрядженнями;

-     орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції.

 

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із наступного:

1)       Онлайн аплікаційна форма, заповнена онлайн за посиланням, що містить основні відомості про організацію та проєктну пропозицію.

2)       Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc);

3)       Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel);

4)       Відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій із зазначенням коду неприбутковості.

5)       Для проєктів, в яких передбачено співфінансування – лист-підтримка від установи-партнера, яка надає співфінансування із зазначенням суми співфінансування.

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні заповнити онлайн аплікаційну форму (пункт 1), а також подати повний аплікаційний пакет (пункти 2-5), зазначений вище, за електронною адресою [email protected] із темою повідомлення:

UN_RPP_3_2020_3_AJ: «Підвищення рівня поінформованості про судові сервіси»

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 18:00 31 березня 2020 року. Аплікаційний пакет (пункти 2-5) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar/*.zip) розмір якого не має перевищувати 15 Mb.

Для отримання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим Конкурсом, організації можуть ставити запитання та надсилати їх за електронною адресою [email protected] із темою повідомлення «UN_RPP_3_2020_3_AJ: Питання щодо грантового конкурсу», але не пізніше ніж за 48 годин до кінцевого строку подання проєктних пропозицій. Відповіді будуть надані у письмовому вигляді на адресу, з якої було отримано запитання.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

 

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів.

Етап 1: Розгляд поданих проєктних пропозицій Конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій Конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 2: Остаточне ухвалення проєктної пропозиції, рекомендованої Конкурсною комісією до підтримки.

Конкурсна комісія складатиметься з представників Програми ООН із відновлення і розбудови миру відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів. Разом з цим, Конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

 

Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції

Максимальний бал

1.

Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці – 10 балів, відповідає пріоритетам – 10 балів; заявка частково відповідає тематиці – 5 балів, частково відповідає пріоритетам – 5 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)

10

2.

Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів)

10

3.

Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)

20

4.

Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямкам Конкурсу – 5 балів, організація має досвід втілення проєктів, але у суміжних до проєктної пропозиції напрямках - 3 бали; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямкам Конкурсу – 0 балів)

5

5.

Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» – 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)

20

6.

Гендерно орієнтовані потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи населення із цільових громад враховані у поданій заявці (гендерно орієнтовані потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи враховані – 10 балів, гендерно орієнтовані потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи враховані частково – 5 балів, гендерно орієнтовані потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи не враховані – 0 балів)

10

7.

Наявність співфінансування за проєктом (у фінансовій чи не фінансовій формі) (наявне співфінансування у розмірі 10% – 10 балів, наявне співфінансування у розмірі до 5% – 5 балів, співфінансування відсутнє – 0 балів);

10

8.

Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 15 балів, частково необхідний рівень компетенції – 10 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)

15

 

Загальний бал

100

 

Примітки

 

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їх партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (відповідно до цього оголошення);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

ДОДАТКИ

ОРИГІНАЛ ОГОЛОШЕННЯ

Контакти

 • [email protected] із темою повідомлення: UN_RPP_3_2020_3_AJ: «Підвищення рівня поінформованості про судові сервіси»

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.