bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

ПРООН запрошує громадські організації для адміністрування малих грантів
06.02.2020

Цей запит інформації від національних та міжнародних ОГС/ГО для виявлення інтересу ОГС/ГО у потенційному партерстві з Програмою Розвитку ООН (ПРООН) щодо адміністрування малих грантів в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP).

1.  Цілі та завдання

Поточний конфлікт на сході України справив прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, безпеку громад та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення питань відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року

До початку конфлікту протягом останнього десятиліття ПРООН була представлена та здійснювала активну діяльність на сході України, з акцентом на розвиток громад, розвиток громадянського суспільства та охорону навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних проблем розвитку, породжених конфліктом та обговорених вище, ґрунтується на цій попередній роботі та налагоджених партнерських відносинах. Вона розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, яка є багатосторонньою донорською рамковою програмою, спільно імплементованою чотирма партнерськими агентствами ООН у співпраці з урядом України.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.

Цей запит інформації від національних та міжнародних неурядових громадських організацій (ОГС/ГО) для виявлення інтересу ОГС/ГО у потенційному партерстві з Програмою Розвитку ООН (ПРООН) щодо адміністрування малих грантів в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру для підтримки проєктів цільових громад з питань громадської безпеки, доступу до правосуддя, соціальної згуртованості, взаємодії поліції з населенням на засадах партнерства та ґендерної рівності.

Зпрошуються ОГС/ ГО, які мають досвід та відповідають наступним критеріям:

 • Офіційно та належним чином зареєстрована організація протягом принаймні двох років (як громадська організація, благодійний фонд або інша організація громадянського суспільства, включно з некомерційними та неурядовими організаціями)
 • Досвід створення механізму надання/розподілу малих грантів громадським організаціям-грантоотримувачам (принаймні в межах двох проєктів);
 • Досвід управління процесом надання/розподілу малих грантів громадським організаціям-грантоотримувачам (принаймні в межах двох проєктів);
 • Реалізації проєктів або виконання контрактів на надання професійних послуг у сфері управління грантовими програмами із загальним бюджетом проєктів/контрактів від 20000 доларів США у еквіваленті;
 • Правовий статус організації повинен дозволяти їй: (a) отримувати кошти з грантового фонду ПРООН без виникнення податкових зобов’язань у Виконавця; та (b) здійснювати перекази коштів грантоотримувачам, не створюючи податкових зобов’язань для грантоотримувачів в частині отриманих грантових коштів.

2. Цільові локації

 

Україна: Донецька (Підконтрольні уряду України території), Дніпропетровська, Житомирська, Запорізьська та Луганська області (Підконтрольні уряду України території).

3. Запитувана інформація

Запрошуємо зацікавлені ОГС/ГО заповнити нижченаведену анкету, надавши всі необхідні підтверджувальні документи. Якщо Ваша громадська організація міжнародна, будь ласка, надайте інформацію та документацію, яка стосується ваших дозволів та ліцензій на місцеву діяльність Україні.

Просимо звернути Вашу увагу, що відповідь на кожне запитання потребує підтвердження у вигляді додатків. На всі питання необхідно відповідати прямо та чітко. Стороння інформація, яка безпосередньо із запитанням не пов´язана, лише обмежуватиме здатність ПРООН позитивно оцінити відповідність ОГС/ГО вимогам ПРООН.

Усім ОГС/ГО, чия інформація буде оцінена такою, що відповідає потребам Програми, яка впроваджується чотирма партнерськими агентствами ООН в Україні, включно й ПРООН, буде надіслана чергова анкета, щоб надати ПРООН можливість провести оцінку спроможності. Виходячи з результатів цього «Контрольного переліку питань для оцінки спроможності ОГС/ГО», ПРООН визначить чи може ОГС/ГО бути включена у резервний список швидкого реагування, у разі такої потреби.

Назва організації

 

Представленість організації

Адреса організації

 

 (деталізуйте: офіс, представництво чи постійний представник)

 

Електронна пошта:

 

ПІБ керівника організації

 

Електронна пошта та телефон керівника організації

 

ПІБ контактної особи

 

Електронна пошта та телефон контактної особи

 

Рік реєстрації організації

 

Кількість постійного персоналу організації

 

Діяльність організації у цільових регіонах

(опишіть діяльність)

Позначте області,  в яких ведете діяльність

Донецька                        

Дніпропетровська        

Житомирська                 

Запорізька                      

Луганська                       

Перелік проєктів або виконання контрактів на надання професійних послуг у сфері управління грантовими програмами

Проєкти щодо створення механізму надання/розподілу малих грантів громадським організаціям-грантоотримувачам із зазначенням суми проєкту, назви донора*

1.

2.

….

(вкажіть ПІБ та телефон контактної особ для довідок по кожному з реалізованих проєктів)

Проєкти щодо управління процесом надання/розподілу малих грантів громадським організаціям-грантоотримувачам із зазначенням суми проєкту, назви донора*

1.

2.

….

(вкажіть ПІБ та телефон контактної особ для довідок по кожному з реалізованих проєктів)

*Короткий опис по кожному проєкту на надання професійних послуг у сфері управління грантовими програмами (максимум 2 абзаци).

 

Тема

Сфера, яка перевіряється / Підтверджуючі документи

Відповідь (заповніть/позначте)

Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник

1.                   Організації, з якими співробітництво заборонене

 

1. Чи ОГС/ ГО включена до переліку організацій ООН, з якими співробітництво заборонене, постачальників ПРООН, які включені до санкційного списку, чи залучена в якості обвинуваченої міжнародним чи національним кримінальним судом?

Так         Ні

 

 

Коментарі________________

 

0

або 

дискваліфіковано

2. Чи ОГС/ГО заборонена будь-якою іншою установою/урядом? Якщо так, будь ласка, надайте інформацію про установу/уряд та причини заборони.

Так         Ні

 

 

Коментарі________________

 

0

або 

дискваліфіковано

2.                   Правовий статус та банківський рахунок

1. Чи мають ОГС/ ГО правоздатність працювати у країні, в якій реалізуються програми ПРООН, і чи задовольняє ОГС/ГО юридичним вимогам країни щодо реєстрації та здійснення діяльності? Будь ласка, надайте копії всіх відповідних документів, що підтверджують законність діяльності.

Так         Ні

 

 

 

 

Коментарі________________

 

3

2. Чи має ОГС/ГО банківський рахунок? (Надайте підтвердження із зазначенням дати чинності рахунку)

Так         Ні

 

Коментарі________________

 

3

3.                   Сертифікація/ Акредитація

3.1.Чи ОГС/ГО сертифікована відповідно до будь-яких міжнародних або місцевих стандартів (наприклад, ISO), у сфері, зокрема:

·                     лідерства та управлінських навичок

·                     проєктного менеджменту

·                     фінансового менеджменту

·                     організаційних стандартів та процедур

·                     іншій сфері

Так         Ні

Деталізуйте тут:

 

 

 

 

 

 

3

4.                   Дата заснування та організаційні засади

4.1. Коли ОГС/ГО була заснована?

 

 

3

4.2. Яким чином ОГС/ГО розвивалася з моменту її створення? (не більше 2 абзаців)

 

 

0

4.3. Хто Ваш головний донор/партнери?

 

 

2

4.4.  Будь ласка, надайте список усіх організацій, з якими ОГС/ГО може бути пов´язана.

 

2

4.5. У яких містах/областях/регіонах/країнах Ви маєте можливість працювати? Будь ласка, надайте повний перелік офісів і вкажіть чисельність персоналу у кожному офісі.

 

3

5.                   Технічна спроможність

5.1. Чи має ОГС/ГО технічний персонал, який має досвід у зазначених вище сферах?

Якщо так, перерахуйте та додайте резюме ключового персоналу

Так         Ні

 Деталізуйте тут:

 

 

7

5.2. Чи доступна онлайн система отримання заявок додатків, як технічне рішення? Якщо так, будь ласка, деталізуйте?

Так         Ні

Деталізуйте тут:

☐  Онлайн система доступна, але потребує додаткової розробки виходячи з потреб Програми малих грантів

☐  Онлайн система доступна і не потребує подальшої розробки виходячи з потреб Програми малих грантів

7

6.                   Сфера повноважень та аудиторія

6.1. У чому полягає первинна діяльність ОГС/ГО із захисту суспільних інтересів/мета існування?

 

3

6.2. Яка сфера повноважень, бачення та мета ОГС/ГО? (не більше 2 абзаців)

 

3

6.3. Чи є ОГС/ГО офіційно уповноважена представляти будь-яку конкретну аудиторію? Якщо так, вкажіть яку саме

 

3

7.                   Сфери експертизи

 

7.1. Чи має ОГС/ГО досвід у будь-якій з ключових сфер, визначених вище в цьому запиті про надання інформації?

 

 

10

7.2. У яких інших сферах ОГС/ГО компетентна

2. У яких інших сферах ОГС/ГО компетентна

□ ___________________________

□ ___________________________

□ ___________________________

□ ___________________________

 

5

8.                   Фінансове становище та стійкість

8.1. Яким був сукупний обсяг фінансування заходів, реалізованих ОГС/ГО упродовж попередніх 2 років? Будь ласка, надайте аудовану фінансову звітність за останні 2 роки. Якщо аудована фінансова звітність не доступна, будь ласка, поясніть, чому її не можливо отримати.

 

5

8.2. Які фактичні та прогнозовані надходження фінансових ресурсів ОГС/ГО упродовж поточного та наступного років?

 

5

8.3. Будь ласка, надайте перелік проєктів з описом, тривалістю, місцезнаходженням та бюджетом протягом останніх 2 років (класифікуйте від найбільшого бюджету до найнижчого).

 

5

9.                   Прозорість для громадськості

9.1. Чи є документи організації загальнодоступними? Якщо так, будь ласка, вкажіть які?

Так         Ні

 Деталізуйте тут:

 

2

9.2. Як отримати доступ до цих документів? (Укажіть посилання на вебсторінку)

 

2

10.               Консорціум

10.1. Чи спроможні Ви управляти консорціумом?

Так  ☐       Ні ☐

 Деталізуйте тут:

5

10.2. Чи на даний час Ви управляєте або раніше управляли консорціумом чи брали у ньому участь? Якщо так, то надайте список усіх консорціумів, список партнерів у консорціумі, повідомте про Вашу роль у консорціумах та загальні фінансові бюджети, пов´язані із їх діяльністю.

Так  ☐       Ні ☐

 Деталізуйте тут:

4

10.3. Чи Ви перебуваєте в офіційному альянсі з іншими ОГС/ГО? Якщо так, то будь ласка, повідомте у якому та розкажіть детально.

Так  ☐       Ні ☐

 Деталізуйте тут:

5

11.               Досвід співпраці з ООН

Ви коли-небудь працювали з агентствами системи організацій ООН в Украні?

Якщо так, будь ласка, надайте Назву агентств ООН, Назву проєкту, рік реалізації, сума реалізованого проєкту, ПІБ, посада, контактний телефон представника агентства ООН для отримання рекомендацій 

Так  ☐       Ні ☐

 Деталізуйте тут:  

 

5

12.               Досвід співпраці з ПРООН

Ви коли-небудь працювали з ПРООН в Україні?

Якщо так, будь ласка, надайте Назву проєкту, рік реалізації, сума реалізованого проєкту, ПІБ, посада, контактний телефон представника ПРООН дл отримання рекомендацій

Так  ☐       Ні ☐

 Деталізуйте тут:

5

Total

40

 

4. Кінцевий термін подання

 

Пропозиції із підтверджувальними документами слід подати до 15 лютого 2020 р. до 17:00  за київським часом.

5. Спосіб подання

Пропозиції з усіма додатками мають бути поданні за електронною адресою: [email protected] із темою повідомлення «3-2020-RFI-RPP-Запит інформації від ОГС/ГО в межах управління Програмою малих грантів»

6. Примітки

 • Будуть розглянуті лише документи, які будуть подані на вищевказану електронну адресу;
 • Оцінка організацій базуватиметься на основі наданої інформації та поданих документів. ПРООН залишає за собою право перевірки наданої інформації, шляхом аналізу відкритих джерел та державних реєстрів.
 • Документи, які будуть отримані після закінчення строку подачі, не розглядатимуться;
 • Формат таблиці запиту не може бути змінений. Документи, які будуть подані не за форматом, розглядатись не будуть;
 • ПРООН залишає за собою право не підтримквати жодну з організацій, яка заявила про свій інтерес в межах цього запиту.

7.   Довідкова інформація

Для отримання довідкової інформації щодо цього запиту, будь ласка, звертайтесь письмово за адресою [email protected] але не пізніше ніж за 48 годин до часу закриття прийому аплікаційного пакету.

ДОДАТОК І

Оригінал оголошення: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/get-involved/UN-RPP-invites-CSOs-to-apply-for-the-right-to-administer-small-grants.html 

Завантажити оголошення та таблиці для заповнення у Word можна за посиланням.

Контакти

 • [email protected] із темою повідомлення «3-2020-RFI-RPP-Запит інформації від ОГС/ГО в межах управління Програмою малих грантів»

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.