bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Гранти на підтримку ініціатив громадянського суспільства та медіа у сфері протидії корупції
09.01.2020

Програма «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія!» оголошенує  грантову програму на підтримку ініціатив громадянського суспільства та медіа у сфері протидії корупції.

Річне програмне оголошення

Грантова програма на підтримку ініціатив громадянського суспільства та медіа

у сфері протидії корупції

Назва можливості отримання

фінансування:                                                       Доброчесність в дії: навчи, уповноваж, залучи

Тип оголошення:                                           Річне програмне оголошення

Кінцевий термін подання:                             Необмежений

Концепції чи питання подавати:                  [email protected]

Зацікавленим Заявникам:

Метою цього Річного програмного оголошення (РПО) є запрошення до подання концепцій на отримання грантового фінансування від Програми “Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія!» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

РПО передбачає подання заявок на реалізацію проектів, які мобілізують суспільство на запобігання корупції, розроблення аналітичних матеріалів щодо механізмів підвищення обізнаності та виховання цінностей щодо запобігання корупції, сприяють виникненню коаліцій, що об’єднані довкола спільних питань, які спроможні здійснювати адвокацію ефективних антикорупційних заходів на національному та субнаціональному рівнях та ефективно комунікувати антикорупційні мессиджі в цільових громадах. Проект «ВзаємоДія!» очікує інноваційні ідеї та підходи, що орієнтовані на результат.

Процес подання заявки складається із двох кроків.  Перший крок передбачає подання заявниками короткої концепції.  Якщо на початковому етапі буде визначено, що концепція відповідає цілям Проекту «ВзаємоДія!», тоді як другий крок заявники запрошуються подати офіційну заявку на отримання грантового фінансування.

Тривалість пропонованого проекту не повинна перевищувати 12 (дванадцять) місяців.  Проект «ВзаємоДія!» зберігає право фінансувати пропоновані проекти повністю чи поступово.

Видння цього РПО не є контрактом чи зобов’язанням з боку Проекту «ВзаємоДія!», і не зобов’язує Проект «ВзаємоДія!» до відшкодування витрат, які було понесено при підготовці та поданні концепцій та заявок.   Телефонні дзвінки стосовно технічного змісту не прийматимуться.   

Контекст та передумови

Це РПО видано на підтримку п’ятирічної Програми USAID «ВзаємоДія!»; воно розроблене як гнучкий інструмент для швидкого реагування на ситуацію в Україні, що змінюється, в таких сферах як запобігання корупції, прозорість та доброчесність державних установ на центральному та субнаціональному рівні, участь громадян та розбудові повної нетерпимості суспільства до проявів корупції.    

Робота з молоддю (віком від 15 до 24 років), а також уповноваження жінок та вразливих груп протистояти корупції в Україні та діяти на захист своїх прав вважаються першочерговими завданнями, як через включення такої діяльності до пропонованих ініціатив, так і через  окремі втручання.   

Пріоритети РПО

Це РПО зосереджуватиметься, проте не обмежуватися, на таких першочергових  сферах:

 • Вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює питання запобігання корупції, забезпечення прозорості, підзвітності, доброчесності на національному та субнаціональному рівні, а також прийняття та реалізація положень;
 • Залучення громадян до здійснення нагляду за діяльністю уряду та до поширення передового досвіду громадянської участі в діяльності щодо запобігання корупції; підвищення обізнаності щодо механізмів вирішення питань протидії корупції, забезпечення прозорості та доброчесності через існуючі державні та недержавні канали;
 • Уповноваження жінок та вразливих груп протистояти корупції;
 • Відслідковування соціальної динаміки в сфері корупції, запобігання корупції, ставлення та чинників, що спонукають до дії, а також інструментів для забезпечення змін у поведінці;
 • Ефективна взаємодія між урядовим та неурядовим секторами щодо запобігання та подолання корупції.

Особливий інтерес в межах РПО становлять ініціативи, які пов’язані з поточною діяльністю установ-партнерів Проекту «ВзаємоДія!»: Секретаріату Кабінету Міністрів, Державного агентства з питань електронного урядування, Міністерств інфраструктури та охорони здоров’я, а також Сумської обласної державної адміністрації та міської ради міста Дрогобич.

Очікувані результати РПО

Очікується, що ініціативи, які буде підтримано за цим РПО, сприятимуть досягненню таких результатів вищого рівня:

 • Розроблено та прийнято комплексну нормативно-правову базу щодо протидії корупції;
 • Вдосконалено систему поширення інформації про антикорупційні реформи та успіхи в боротьбі з корупцією;
 • Підвищено залучення громадян до боротьби з корупцією;
 • Підвищено розуміння громадськістю корупції та її вартості;
 • Молодь все більше заперечує корупцію як соціальну норму.

Критерії відповідності вимогам

До подання заявок запрошуються зареєстровані українські неприбуткові організації громадянського суспільства (громадські спілки, волонтерські організації, благодійні фонди, аналітичні центри, наукові установи, а також інформаційні агентства). До участі у цьому конкурсі особливо запрошуються організації, що зареєстровані в Сумській та Львівській областях.

Тривалість проекту

Тривалість проекту не повинна перевищувати 12 місяців.

Критерії оцінки

Концепції будуть оцінюватися на основі таких критеріїв: 

 • Відповідність вимогам: Концепція повинна відповідати всім вимогам, які встановлені РПО.
 • Актуальність: Концепція повинна відповідати пріоритетним сферам, які окреслені РПО.
 • Досяжні цілі: Цілі повинні бути досяжними, реалістичними та вимірюваними. Концепція повинна демонструвати, як діяльність призведе до досягнення цілей проекту, і як такі цілі будуть вимірюватися. 
 • Чіткий та логічний підхід до реалізації: Концепція повинна чітко та логічно описувати пропоновану діяльність, як вона буде реалізовуватися, і кого буде залучено до реалізації. Концепція повинна надавати часові рамки та графік реалізації.    
 • Сталість: Концепція повинна описувати, як проект продовжуватиметься після завершення періоду фінансування за грантом Проекту «ВзаємоДія!».
 • Обґрунтованість витрат: Концепція повинна містити обґрунтований кошторис витрат.
 • Ключовий персонал: Пропонований ключовий персонал повинен мати відповідні та достатні досвід та кваліфікацію.
 • Кваліфікація організації Заявника: Організація Заявника повинна мати достатній досвід та кваліфікацію для реалізації пропонованого проекту;
 • Інноваційність: Пріоритет надаватиметься проектам, які передбачають інноваційні та творчі види діяльності.

Розмір контракту та тип грантових контрактів

Загальний розмір гранту за цим РПО для організації(-ій) (чи консорціуму організацій) становитиме суму в гривнях, що еквівалентна сумі між 10 000 та 150 000 доларам США. Згідно процедури подання заявок за цим РПО розглядатимуться такі типи грантів: (1) кошти виділяються на основі визначених «етапів» чи результатів (FAA – контракти з фіксованою сумою); (2) Гранти на основі відшкодування витрат (Спрощені чи Стандартні гранти), чи (3) прямі закупівлі та надання матеріалів/ обладнання та/ чи послуг (Грант у негрошовій формі).  Може застосовуватися поєднання грантів, найбільш поширеним серед яких є контракт з фіксованою сумою з частиною в негрошовій формі для закупівлі товарів та/ чи послуг; і змішаний грант на основі гранту в негрошовій формі із відшкодуванням оплати праці.  Тип гранту визначатиметься командою Проекту «ВзаємоДія!» в процесі визначення перед наданням гранту на основі характеру діяльності за проектом, а також фінансової та управлінської спроможності організації грантоотримувача.

Кінцевий термін подання концепцій

Кінцевого терміну для подання концепцій не встановлено.  Концепції приймаються по мірі надходження.  Заявники отримають реакцію щодо своїх концепцій протягом 30 днів від подання.  Дзвінки телефоном не приймаються. 

Формат концепції

Концепції повинні бути написані українською або англійською мовою з використанням бланку, який надається в Додатку А до цього РПО. Зверніть увагу, що обсяг Технічного підходу концепції не повинен перевищувати 5 сторінок.  Бланк концепції також можна отримати електронною поштою, надіславши запит на адресу: [email protected]

Процедура подання концепції

Файл з концепцією не повинен перевищувати 5 Mb в цілому, він подається в форматі Word чи архівується як *.zip чи *.rar, і не повинен бути захищений паролем. Заявники повинні подавати свої концепції електронною поштою на адресу: [email protected] із зазначенням «РПО на тему протидії корупції» у графі «тема листа».  Заявників буде повідомлено про результати оцінки концепцій протягом 30 днів від подання.

Концепції, надіслані в інший спосіб, аніж зазначено вище, розглядатися не будуть. 

Додатки:

Додатки:Додаток Бланк концепції:БЛАНК КОНЦЕПЦІЇ ГРАНТУ  

Додаток A

БЛАНК КОНЦЕПЦІЇ ГРАНТУ

B.1. Мета

Бланк концепції гранту має на меті зібрати базову інформацію про проектні ідеї та підхід  Заявника(-ів).  При заповненні бланку Заявник повинен дотримуватися інструкцій, які надаються у цьому розділі.  Використовуйте шрифт Calibri, розмір 11, один пробіл між словами.

B.2. Інструкції до кожного розділу

 • Розділ щодо загальної інформації
 • Пункти 1-2: Назва організації, дата заснування організації та поточний реєстраційний статус

Пункт 3: Контактна інформація: ім’я, посада, адреса, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти, тощо.   Контактна особа є відповідальною за комунікацію між Проектом «ВзаємоДія!» та організацією Заявника.  Це стосується всіх аспектів грантової заявки, від подання концепції до перемовин щодо укладення контракту.  Контактна особа повинна мати всі повноваження та компетенцію діяти від імені організації Заявника.  Контактна особа повинна бути особою, яку буде безпосередньо залучено до діяльності за грантом, чи яка має підтверджені налагоджені стосунки з організацією Заявника. 

Пункт 4: Планована тривалість.

Пункт 5: Назва проекту — Назва проекту повинна мати стосунок до цілі діяльності.

Пункт 6: Надайте короткий опис організації та її діяльності — Цей розділ повинен представити організацію Заявника та досвід її діяльності: як її було засновано, надати інформацію про її місію та мету, головні досягнення в сфері  цільової діяльності, поточну діяльність, досвід роботи у відповідній сфері, та клієнтів.  Обсяг цього розділу не повинен перевищувати 1 сторінки.

Пункт 7: Рекомендації – Перерахуйте трьох донорів, партнерські організації чи лідерів громади, які можуть надати рекомендації щодо спроможності Вашої організації успішно реалізовувати фінансові, адміністративні та технічні вимоги грантової діяльності.  Коротко опишіть ваші відносини з особою для надання рекомендацій, характер та тривалість співпраці.  Якщо особою для рекомендацій є попередній донор, перерахуйте діяльність та місце, де реалізовувалася діяльність, яку такий донор фінансував.  Забезпечте надання повної інформації, включаючи ПІБ контактної особи із зазначенням номеру телефону та адреси електронної пошти. 

 • Розділ щодо технічного підходу (обсяг не повинен перевищувати 5 сторінок)

Пункт 8: Визначення проблеми — Опишіть проблему, вирішення якої має на меті проект. Обсяг цього розділу не повинен перевищувати 1 сторінки.  

Пункти 9-10: Вкажіть мету та ціль(-і) проекту; опишіть, як вони пов’язані і як призведуть до досягнення цієї цілі та очікуваних результатів.  Ціль проекту має бути пов’язана з цілями Проекту «ВзаємоДія!» як описано у РПО.  Це повинен бути найбільш детальний розділ, проте його обсяг не повинен перевищувати 3 сторінки.

 

Пункт 11:  Визначте бенефіціарів, за можливості, з розподілом за гендером, приблизну кількість, місцезнаходження, вкажіть, як діяльність за проектом залучить планованих бенефіціарів, і яку користь вони отримають від проекту.

 • Розділ щодо вартості

Пункт 12: Приблизна вартість проекту — Заявник повинен подати приблизний розрахунок вартості пропонованого проекту. На цьому етапі подання детального бюджету не вимагається, вимагається тільки приблизний розрахунок кошторису.

 

Support to Anti-Corruption Champion Institutions (SACCI) Program

Annual Program Statement

Grant program to support civil society and media initiatives on anti-corruption

Funding opportunity title:                                  Integrity in action: educate, empower, engage

Announcement type:                                        Annual Program Statement

Submission deadline:                                         Unlimited

Submit concept papers or questions to:         [email protected]

To interested applicants:

The purpose of this Annual Program Statement (APS) is to solicit concept papers for grant funding from the Support to Anti-Corruption Champion Institutions (SACCI) Program funded by the United States Agency for International Development (USAID).

The APS seeks applications to implement projects that mobilize society to prevent corruption, generate insights into corruption prevention awareness-raising and value-nurturing mechanisms, stimulate emergence of issue-based coalitions able to advocate for effective anti-corruption measures at the national and sub-national levels, and effectively communicate anti-corruption messaging in target communities. SACCI is looking for results-oriented innovative ideas and approaches.

The appilcation process includes two steps. The first step requests applicants to submit a brief concept paper. If the concept paper is initially determined to be a fit for SACCI project goals, then as a second step, applicants will be invited to submit a formal application for grant funding.

The length of the proposed project should not exceed 12 (twelve) months. SACCI reserves the right to fund proposed projects in full or incrementally.

The issuance of this APS does not constitute an award or commitment on the part of SACCI, nor does it commit SACCI to pay for costs incurred in the preparation and submission of concept papers and applications. Telephone calls regarding technical content will not be addressed.

Context and Background

 

The APS supports a five-year USAID SACCI Program and is designed as a flexible facility to rapidly respond to the changing environment in Ukraine in the areas of corruption prevention, transparency and integrity of public institutions at central and sub-national level, citizen participation and building zero tolerance for corruption in the society. Work with youth (ages 15 to 24), as well as empowering women and vulnerable groups to counter corruption in Ukraine and act in defense of their rights are considered priorities both in terms of mainstreaming into proposed initiatives and as stand-alone interventions.

Priorities for the APS

This APS will focus on but is not limited to the following priority areas:

 • Improvement of national or regional-level regulations that address issues of corruption prevention, transparency, accountability, integrity as well as advocacy for adoption and implementation of provisions;
 • Involvement of citizens in government oversight activities and in disseminating best practices of civic participation in corruption prevention activities; increased awareness of mechanisms for addressing issues of anti-corruption, transparency and integrity through existing state and non-state channels;
 • Empowerment of women and vulnerable groups to counter corrupt practices;
 • Tracking societal dynamics of corruption, corruption prevention, attitudes and drivers for action as well as tools for behavioral nudging;
 • Productive interaction between the government and non-governmental sectors in preventing and addressing corruption.

The APS is particularly interested in initiatives that are linked to activities of current SACCI partner-institutions: Secretariat of the Cabinet of Ministers, the E-Government Agency, Ministries of Infrastructure and Health, as well as Sumy Oblast State Administration and the city of Drohobych.

Expeceed results for the APS

It is expected that initiatives supported through this APS will contribute to the following higher-level results:

 • Comprehensive anti-corruption legal and policy framework developed and adopted;
 • Outreach on anti-corruption reforms and successes improved;
 • Engagement of citizens in the fight against corruption increased;
 • Public understanding of corruption and its costs increased;
 • Youth increasingly reject corruption as a social norm.

Eligibility criteria

Registered Ukrainian not-for-profit civil society organizations (civic unions, volunteer organizations, charitable foundations, think tanks, academic institutions as well as media outlets) are welcome to apply. Organizations registered in Sumy and Lviv Oblasts are particularly invited to participate in this competition.

Project duration

Projects should not exceed 12 months in duration.

Evaluation criteria

Concept papers will be evaluated based on the following criteria: 

 • Compliance: The concept paper must comply with all requirements outlined in this APS.
 • Relevance: The concept paper must be relevant to the priority areas outlined in this APS.
 • Attainable objectives: The objectives must be attainable, realistic and measurable. The concept paper shall demonstrate how the activities lead to meeting project objectives, and how these objectives will be measured. 
 • Clear and logical implementation approach: The concept paper must describe clearly and logically proposed activities, how they will be implemented, and who will be engaged in the implementation. The concept paper must provide implementation timeframe and schedule.
 • Sustainability: The concept paper shall describe how the project will continue beyond the period of SACCI grant funding.
 • Cost reasonableness: The concept paper must have reasonable cost estimate
 • Key personnel: Proposed key personnel must have relevant and sufficient experience and expertise.
 • Applicant organization qualification: The applicant organization should have sufficient experience and expertise implementing the proposed project;
 • Innovation: Projects with innovative and creative activities will be given priority

Award amount and type of grant awards

Grant size to an organization(s) (or consortium of organizations) under this APS will generally be the UAH equivalent of between USD $10,000 and $150,000. The following types of grants will be considered for award as part of the application process under this APS: (1) funds are disbursed based on specified “milestones” or deliverables (FAA – Fixed Amount Awards) (2) Cost Reimbursable Grant (Simplified or Standard Grant), or (3) direct procurement and provision of materials/equipment and/or services (In-Kind Grant). A hybrid of two grants with the most common hybrid being a Fixed Amount Award with an in-kind portion for procurement of goods and/or services; and hybrid as an in-kind grant with reimbursement for salary payments may be applied. The grant type will be determined by the SACCI team through a pre-award determination process based on the nature of the project activity and the financial and management capacity of the grantee organization.

Deadline for submitting concept papers

There is no deadline for submission of the concept papers. Concept papers are accepted on a rolling basis. Applicants will receive feedback regarding their concept papers within 30 days of submission. No phone-calls please.

Concept paper format

Concept papers must be written in Ukrainian or English using the template provided in Annex A to this APS. Please notice that Technical Approach of the Concept Paper should not exceed 5 pages.  A concept paper template can also be requested by e-mail from [email protected].

Concept paper submission process

The concept paper file should not exceed 5 Mb total submitted in Word format or be archived as *.zip or *.rar and not be password-protected. The applicants should submit their concept papers by e-mail to [email protected] with the subject line: Anti-Corruption APS. Applicants will be notified about evaluation results of submitted concept papers within 30 days of submission.

Concept papers sent through means different from the one described above will not be considered.

Annexes:

 • Annex A. Concept paper template

Annex A

GRANT CONCEPT PAPER TEMPLATE

B.1. Purpose

The Grant Concept Paper Template is designed to gather basic information about the Applicant(s) and the Applicant’s project ideas and approach. The Applicant should follow instructions provided in this section when filling out the Concept Paper Template. Please use font Calibri, size 11, single space.

B.2. Instructions by Section

 • General information section

Items 1-2: Organization’s name, date organization was founded, and current registration status.

Item 3: Contact Information— Contact name, title, address, telephone, fax, e-mail, etc. The contact person is responsible for communications between SACCI and the Applicant Organization. This applies to all aspects of the grant application, from initial concept paper submission through negotiation and award. The contact person must have full authority and responsibility to act on behalf of the Applicant Organization. The contact person should be someone who will be directly involved with the grant activity and have a proven, established relationship with the Applicant Organization.

Item 4: Anticipated duration.

Item 5: Project title— The project title should relate to the activity objective.

Item 6:  Briefly describe the organization and its activities—This section should introduce the Applicant Organization and its background: how it was formed, its mission or purpose, major accomplishments in the area of the targeted activity, current activities, past related experience, and clients. This section must not exceed 1 page.

 

Item 7: References—List three donors, partner organizations or businesses, or community leaders that can provide references for your organization’s ability to successfully carry out the financial, administrative, and technical requirements of the grant activity. Briefly describe your relationship to the reference and the nature and duration of your work together. If the reference is a previous donor, list the activity and location of the activity(s) they funded. Be sure to provide complete information, including a point of contact, with telephone and email contacts.

 • Technical approach section (not to exceed 5 pages)

Item 8: Problem Statement— Describe the problem the project is planning to address. This section must not exceed 1 page.

Items 9-10: State the project aim and objective(s); describe the proposed activities and how they are linked to and will lead to meeting this objective and the expected results. The project objective must be linked to SACCIobjectives as described in the APS. This should be the most detailed section but must not exceed 3 pages.

Item 11:  Identify beneficiaries, disaggregated by gender if possible, estimated number, location, how the project activities will reach the intended beneficiaries, and how they will benefit from the project.

 • Costs section

Item 12: Approximate cost of the project — Applicant must submit a rough estimate of the cost of the proposed project. A detailed budget is not required at this point, only a plausible estimated calculation.

ДО УВАГИ ЗАЦІКАВЛЕНИХ: У вкладенні для завантаження є бланк концепції гранту українською та англійською мовами.БЛАНК КОНЦЕПЦІЇ ГРАНТУ 

 FOR YOUR ATTENTION:   The grant concept paper in English and Ukrainian is in the attachment .GRANT CONCEPT PAPER FORM

Контакти замінити на [email protected]

 

Контакти

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.