bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Конкурс заявок на створення міжрегіональних хабів з розбудови потенціалу жіночих організацій

Метою даного конкурсу є вибір 5 сильних та визнаних жіночих правозахисних організацій, зацікавлених у зміцненні та розширенні своєї експертизи для того, щоб стати  міжрегіональними хабами, що забезпечать розвиток потенціалу та мереж серед місцевих жіночих правозахисних організацій. Дедлайн - 19 грудня 2019 року.

В рамках проекту Жінки України: залучені, спроможні, незламні  Пакт надасть підтримку із розбудови потенціалу п’яти сильним жіночим правозахисним організаціям через фінансування, технічну підтримку та менторство, щоб допомогти їм стати міжрегіональними ресурсними центрами (хабами) для місцевих жіночих правозахисних організацій. Хаби будуть створені у східному, північному, центральному, південному та західному регіонах України та покриватимуть декілька сусідніх областей, таким чином охопивши 24 області та м. Київ відповідно до наступних регіональних кластерів:

Кластер 1: Вінницька, Черкаська, Полтавська та Кіровоградська області;

Кластер 2: Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська області та м. Київ;

Кластер 3: Харківська, Дніпропетровська, Луганська, Донецька(підконтрольна Україні територія), Запорізька області;

Кластер 4: Одеська, Миколаївська, Херсонська області;

Кластер 5: Волинська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська обл.

Хаби будуть слугувати ресурсною базою для місцевих жіночих правозахисних організацій, передаючи знання та навички на місцевий рівень за каскадним принципом, відповідно до індивідуальних потребах організацій. Очікується, що кожен хаб охопить до 15 місцевих жіночих правозахисних організацій для надання їм підтримки із розвитку потенціалу. Загалом проект охопить щонайменше 65 місцевих жіночих правозахисних організацій.

Мета та завдання конкурсу заявок

Метою даного конкурсу є вибір 5 сильних та визнаних жіночих правозахисних організацій, зацікавлених у зміцненні та розширенні своєї експертизи для того, щоб стати  міжрегіональними хабами, що забезпечать розвиток потенціалу та мереж серед місцевих жіночих правозахисних організацій.  

Завдання:

§  Покращити доступ до можливостей із розвитку потенціалу та навичок із мобілізації ресурсів для місцевих жіночих правозахисних організацій на всій території України; 

§  Підвищити рівень залучення представників цільових груп до планування програмної діяльності жіночими правозахисними організаціями;

§  Розширити участь та представництво жіночих правозахисних організацій у процесах прийняття рішень з метою просування питань гендерної рівності в реформах, які зараз відбуваються;

§  Покращити міжсекторальну співпрацю, мережування та партнерство серед жіночих правозахисних організацій на різних рівнях;

  • Підтримати спільні зусилля регіональних коаліцій для просування прав жінок та гендерної рівності.      

Очікувані результати

Під час реалізації гранту, отриманого в рамках проекту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні», кожна із 5 вибраних організацій (міжрегіональних хабів) підтримає 15 місцевих жіночих правозахисних організацій в сфері розвитку потенціалу та створення мереж, а також надасть їм менторську підтримку з метою:

§  Зміцнення потенціалу в сфері менеджменту та забезпечення стійкості;

§  Досягнення кращих результатів програмної роботи, а саме: залучення представників цільових груп до планування програм, розвитку навичок адвокації, запобігання ґендерно зумовленому насильству та надання послуг жінкам, постраждалим від ґендерно зумовленого насильства шляхом прямого надання послуг або шляхом переадресації до фахівців;  

§  Розширення участі та представництва в процесах прийняття рішень;

§  Зміцнення міжсекторальної співпраці, розбудови мереж та партнерства на різних рівнях;

  • Розвитку навичок використання даних для планування програм з доведеною ефективністю.

Очікувана тривалість гранту: 44 місяці. Очікувана дата початку гранту: 1 лютого 2020 р.

Розмір гранту: Загальний обсяг фінансування для даного конкурсу становить 1 600 000 (один мільйон шістсот) канадських доларів. Пакт планує підтримати 5 заявок (по одній заявці на кожний кластер) на суму, яка не перевищує  330 000 (триста тридцять) канадських доларів кожна.

Грантова заявка та процедура подання

Заявки подаються в електронному форматі на електронну адресу: grants.wou@pactworld.org . Зверніть увагу, що надсилання пакету заявки може потребувати декількох повідомлень, оскільки поштова скринька має обмеження щодо об’єму – не більше 20MB на кожне повідомлення. У заголовку повідомлення потрібно вказати наступне: WOU RFA #Z4867/MY/1 назва організації-заявника.

Всі матеріали та підтверджуючі документи подаються українською мовою. Повний пакет заявки повинен бути отриманий Пактом не пізніше дати завершення конкурсу, вказаної на початку оголошення та має містити наступне:

§   аплікаційну форму, яку можна завантажити за посиланням http://pactukraine.org.ua/uk/node/3

§   всі зазначені в аплікаційній формі документи

§   описову частину

§   бюджет, форму якого можна завантажити за посиланням http://pactukraine.org.ua/uk/node/3 .

Заявка повинна містити підписаний відповідальною особою титульний аркуш з наступною інформацією: номер конкурсу заявок #Z4867/MY/1 , назва програми «Створення мережі міжрегіональних хабів організаційної та технічної підтримки для місцевих жіночих правозахисних організацій», назва організації, яка подає заявку, контактна особа організації: ім’я, посада, адреса, телефон та електронна адреса. 

Описова частина заявки повинна бути в форматі MS Word або PDF, з одинарним відступом, шрифтом Times New Roman, розмір 12, та не перевищувати 10 сторінок.

Описова частина заявки повинна бути конкретною, вичерпною та стислою, і включати наступні розділи:

§  Ситуаційний аналіз (2 сторінки):

§  Надати огляд жіночого руху в Україні з особливим акцентом на регіональний контекст в рамках визначеного регіонального кластера. Описати існуючі ризики, перешкоди та можливості для жіночих правозахисних організацій в Україні. Перечислити потреби та прогалини розвитку організаційного та технічного потенціалу жіночих правозахисних організацій.    

§  Технічний підхід (5 сторінок):

    Опишіть, як Ви будете  відбирати місцеві правозахисні організації для участі в проекті та, як ви забезпечите прозорість відбору;

    Опишіть Ваш підхід до розвитку потенціалу місцевих жіночих правозахисних організацій та впровадження програми;

    Опишіть Ваш підхід до створення мереж та коаліцій серед жіночих правозахисних організацій;

    Опишіть, які інноваційні підходи[1] та рішення будуть використані під час впровадження проекту;

    Опишіть, як імплементація даного проекту вплине на феміністичний рух в Україні;

    Опишіть, як Ви забезпечите стійкість підтримки із розбудови потенціалу місцевих жіночих правозахисних організацій після завершення проекту. 

§  Управління та персонал (1 сторінка)

    Надайте список проектної команди та опишіть роль та технічну експертизу кожного її члена/членкині.  Опишіть Ваш підхід до операційного управління  та яким чином даний підхід забезпечить ефективність та продуктивність діяльності в межах даного проекту.

§  Інституційна спроможність та досвід (2 сторінки)

    Опишіть досвід Вашої організації в діяльності із адвокації та просування прав жінок,  захисту прав та інтересів найбільш вразливих та маргіналізованих груп жінок, включно з жінками-інвалідами, ЛГБТІ-спільнотою, жінками із сільських місцевостей, внутрішньо переміщеними жінками та жінками, які належать до етнічних меншин.

    Опишіть досвід Вашої організації в створенні мереж з іншими організаціями на національному та регіональному рівнях;

    Опишіть досвід Вашої організації у розбудові потенціалу місцевих організацій;

Процес оцінювання заявки

Оцінювання заявки відбуватиметься в декілька етапів:

1.     Оцінка відповідності аплікаційних заявок;

2.    Повний розгляд заявок зовнішнім експертним комітетом та рекомендації для фінансування.

Критерії відповідності:

Критерії

Підтверджуючі документи

Неполітична некомерційна  організація, очолювана жінкою, офіційно зареєстрована в Україні, місією якої є боротьба з усіма формами дискримінації жінок та забезпечення рівних прав жінок та чоловіків у всіх сферах суспільства шляхом просування прав жінок як прав людини; адвокації (на різних рівнях від місцевої політики до міжнародної); освіти та підвищення обізнаності; моніторингу дотримання прав жінок на основі міжнародних документів та національного законодавства і політик на його виконання; надання послуг жінкам та дівчатам.

 

 

 

 

 

Стратегічний план (якщо є)

Статут

Річний звіт (останній опублікований)

Мінімум 5 років офіційної реєстрації в Україні

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців

Досвід: заявник володіє достатнім досвідом із виконання проектів схожих за змістом, розміром фінансування та складністю

Список проектів з бюджетом ≥ $50,000, впроваджених за останні 3 роки, з наступною інформацією: 

§  Донор (назва та контактна інформація)

§  Термін проекту та географічне покриття

§  Загальний обсяг фінансування

§  Короткий опис проекту та досягнутих результатів

Персонал

Письмове підтвердження та документи, які містять опис залученого персоналу, включно із списком тренерів та фасилітаторів

Відсутність приналежності до  державної структури та/чи політичної партії / сили

Заявники повинні підписати Положення про неприналежність до державної структури та/чи політичної партії/сили (http://pactukraine.org.ua/uk/node/3 )

Критерії оцінки:

Дані критерії будуть використовуватись зовнішнім експертним комітетом для оцінки тих заявок, які були подані на даний конкурс та задовольняють критеріям відповідності.

Ситуаційний аналіз (30 балів)

Буде оцінюватись обізнаність та розуміння заявником жіночого руху в Україні та визначеному регіональному кластері, чіткість аналізу ризиків, перешкод та можливостей для жіночих правозахисних організацій в Україні.

Технічний підхід (40 балів)

Буде оцінюватись продуманість запропонованого підходу, його чіткість та технічна раціональність для досягнення результатів та виконання завдань, визначених в даному оголошенні про конкурс. Це включає, але не обмежується оцінкою підходу до вибору місцевих жіночих організацій, які отримуватимуть підтримку з розвитку потенціалу, підходу до створення мереж та коаліцій в межах обраного регіонального кластеру, інтеграцію інклюзивного розвитку, інноваційності підходу до розбудови гендерної рівності та просування прав жінок, стратегії забезпечення сталості. 

План управління проектом та забезпечення персоналом (15 балів)

Буде оцінюватись якість загальної структури менеджменту та кадрового плану заявника, включаючи організаційну структуру. Додатково, відповідність запропонованого для проекту персоналу буде оцінюватись на основі продемонстрованих компетенцій та досвіду в програмах із розбудови потенціалу організацій, гендерної рівності, адвокації та захисту прав жінок, здатність працювати з широким колом осіб у різних сферах, із національними, регіональними та місцевими органами влади, продемонстровані компетенції та досвід, запропонованого керівника проекту з управління та координації схожих проектів.   

Інституційна спроможність та попередній досвід (15 балів)

Буде оцінюватись наскільки добре заявник продемонстрував інституційну спроможність та експертизу для втілення запропонованого технічного підходу. Це включає потенціал для просування прав жінок та гендерної рівності, досвід із сприяння розвитку та надання підтримки жіночим правозахисним організаціям  із розбудови потенціалу, досвід із просування та захисту прав та інтересів найбільш вразливих та маргіналізованих груп жінок, таких як жінки-інваліди, ЛГБТІ-спільнота, жінки із сільської місцевості, внутрішньо переміщені жінки, жінки етнічних меншин, підтверджений досвід співпраці та створення мереж із стейкхолдерами, управлінський досвід.   

Важлива інформація

§  В межах даного конкурсу, Пакт не може надавати гранти бізнесу, політичним партіям/силам, державним структурам, релігійним організаціям та приватним особам. 

§  Пакт не зобов’язаний надавати роз’яснення та відповіді на запитання, отримані після дати, вказаної на початку оголошення. Відповіді буде надано до 29 листопада 2019 р. 18:00 за київським часом. Відповіді на запитання не будуть надаватись персонально. Всі запитання та відповіді, а також інша важлива для заявників інформація протягом процесу подачі заявок буде надсилатись тим заявникам, які подали свої запитання, як було вказано вище. З метою забезпечення справедливості та прозорості процесу розгляду заявок, Пакт не може надавати попередню оцінку відповідності заявників, чи коментувати заявки.

§  Неповні заявки, або подані після кінцевої дати розглядатись не будуть.

§  Подані заявки не підлягають поверненню  

§  Заявникам буде повідомлено про результати розгляду їхньої заявки письмово електронною поштою.


[1] Будь ласка, скористайтесь посиланням для розуміння принципів іноваційності https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/development_innovation-innovation_developpement.aspx?lang=eng

 Джерело

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 3  - Нi  

Коментарі

  •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.