bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

ООН оголошує грант для поліпшення доступу до правосуддя для осіб з інвалідністю

Програма ООН із відновлення та розбудови миру підтримає пілотний проєкт із підготовки параюристів серед осіб з інвалідністю. Дедлайн - 19 листопада 2019 року, 12:00.

ВСТУП

Одним із ключових напрямів діяльності Програми ООН із відновлення та розбудови миру є поліпшення доступу до правосуддя для малозахищених верств населення, у тому числі, для осіб з інвалідністю. На реалізацію цього напряму Програма ООН із відновлення та розбудови миру підтримає пілотний проєкт із підготовки параюристів серед осіб з інвалідністю, що включатиме в себе:

 • Проведення дослідження щодо правових потреб серед осіб з інвалідністю (з акцентом на соціальних правах таких осіб; дослідження не включатиме в себе питання кримінального, податкового, бюджетного права);
 • Підготовка параюристів серед осіб з інвалідністю за темами, визначеними дослідженням у попередньому пункті;
 • Моніторинг роботи підготовлених параюристів.

Цей пілотний проєкт дозволить поліпшити доступ до правосуддя для осіб з інвалідністю, а також підвищити їх рівень обізнаності про способи захисту своїх прав та привернути увагу до існуючих проблем в зазначеній сфері.

 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗБУДОВИ МИРУ

Поточний конфлікт на сході України справив прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, безпеку громад та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення питань відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

До початку конфлікту протягом останнього десятиліття ПРООН була представлена та здійснювала активну діяльність на сході України, з акцентом на розвиток громад, розвиток громадянського суспільства та охорону навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних проблем розвитку, породжених конфліктом та обговорених вище, ґрунтується на цій попередній роботі та налагоджених партнерських відносинах. Вона розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, яка є багатосторонньою донорською рамковою програмою, спільно імплементованою чотирма партнерськими агентствами ООН у співпраці з урядом України.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують одинадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру впроваджується з метою реагування та пом’якшення причин і наслідків конфлікту. Вона ґрунтується на результатах Оцінки відновлення та розбудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2020 року. Програма ООН із відновлення та розбудови миру передбачає три основні напрямки діяльності:

1) підтримка економічного відновлення у громадах, які постраждали внаслідок конфлікту;

2) сприяння впровадженню реформи з децентралізації влади та реформи у сфері охорони здоров’я;

3) посилення громадської безпеки та соціальної згуртованості. Програма повністю узгоджена з Рамковою програмою партнерства між урядом України та Організацією Об’єднаних Націй. Вона тісно взаємопов’язана з Програмою демократичного врядування та реформ, що впроваджується на загальнонаціональному рівні та в усіх областях України та відповідає Цілям сталого розвитку, зокрема, Цілі сталого розвитку 16 (Мир, справедливість та сильні інститути).

Як територіальна програма, розроблена спеціально для районів на сході України, які постраждали внаслідок конфлікту, Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки та врядування на сході України після початку конфлікту. Вона враховує можливості, що виникли в результаті Мінського протоколу від вересня 2014 року та поновлення дії його положень про припинення вогню, а також повністю пристосована для створення взаємозалежності між гуманітарними потребами та потребами з розвитку.

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами Програми, які відображають пріоритетні потреби регіону:

Компонент І: Економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури;

Компонент ІІ: Ефективне місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади;

Компонент ІІІ: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Фінансування в межах конкурсу грантів буде надано за підтримки урядів Данії, Швеції та Швейцарії. Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму розвитку ООН (ПРООН).

2.ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ПЕРСОНАЛУ ПРОЄКТУ, ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

2.1. Вимоги до учасників конкурсу

Громадські організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим Конкурсом, мають відповідати наступним обов’язковим вимогам:

 • мати статус неприбуткової або благодійної організації[1] (коди неприбутковості 032, 036, 038, 039) та здійснювати діяльність на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних уряду України;
 • мати не менше одного року досвіду з надання безоплатної правової допомоги;
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше двох проєктів та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців та/або найнятий персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, особи, що будуть проводити дослідження та тренінги, фінансовий спеціаліст / бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту). Досвід залучених фахівців відповідає умовам та завданням конкурсу.

Персонал залучений до виконання проєкту повинен відповідати наступним вимогам:

 • Проєктна команда щонайменше має складатися з: координатора проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів Програмі ООН із відновлення та розбудови миру), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності), та осіб, безпосередньо залучених до імплементації проєкту;
 • Вища юридична освіта для особи, відповідальної за проведення тренінгів, вища освіта інших членів команди;
 • Досвід роботи у громадському секторі не менше трьох років (для керівника проєкту);
 • Досвід роботи у сфері права:

ü  Для особи, відповідальної за проведення тренінгів, – не менше 3 років.

 • Бажано – попередній досвід підготовки параюристів;
 • Бажано – попередній досвід роботи з особами з інвалідністю;
 • Знання мов – вільне володіння українською та російською мовами;
 • Бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським обліком), досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше двох років;
 • Готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародним донором.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть.

2.2. Вимоги до персоналу проєкту

Залучений до виконання пілотного проєкту персонал матиме наступний обсяг роботи:

І. Координатор проєкту:

1)      Загальне керівництво проєктом;

2)      Організація проведення дослідження щодо правових потреб серед осіб з інвалідністю;

3)      Організація підготовки параюристів;

4)      Організація моніторингу роботи параюристів;

5)      Організація підготовки фінального документу за проєктом;

6)      Організацію моніторингових візитів у проєктні локації.

Цей перелік не є вичерпним та може бути доповнений організацією-грантоотримувачем.

Координатор проєкту несе відповідальність за якість та повноту проведення дослідження (включаючи складання звітів) та підготовки параюристів. Наданих ними в рамках своєї діяльності. Програма ООН із відновлення та розбудови миру у жодному разі не буде нести відповідальності за якість та повноту правової допомоги, що надається в рамках реалізації проєкту.

ІІ. Особи, безпосередньо відповідальні за організацію та проведення дослідження щодо правових потреб серед осіб з інвалідністю:

1)      Розробка методології та інструментарію дослідження (обов’язково має бути погоджена з Програмою ООН із відновлення та розбудови миру);

2)      Проведення дослідження, обробка результатів, складання звіту.

Цей перелік не є вичерпним та може бути доповнений організацією-грантоотримувачем.

ІІІ. Особи, безпосередньо відповідальні за організацію та проведення тренінгів для параюристів:

1)      Розробка методології та тематики проведення тренінгів (обов’язково має бути погоджена з Програмою ООН із відновлення та розбудови миру);

2)      Проведення тренінгів (учасниками тренінгів обов’язково мають бути особи з інвалідністю; також обов’язково має бути врахований гендерний підхід).

Цей перелік не є вичерпним та може бути доповнений організацією-грантоотримувачем.

ІV. Бухгалтер / фінансовий спеціаліст:

1)      Ведення обліково-бухгалтерського обліку в рамках проєкту;

2)      Складання фінансових звітів.

Всі звіти (аналітичні, описові, фінансові) в рамках цього проєкту подаються українською мовою.

2.3. Території реалізації конкурсу

Підконтрольні уряду України території Донецької та / або Луганської областей. При цьому, проєкт має охоплювати міста із населенням не менше 50000 осіб (для Донецької області) та не менше 10000 для Луганської області. Охоплення населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (у 20-ти кілометровій зоні) незалежно від їх розміру, буде вважатися перевагою.

3. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Цей конкурс заявок пов’язаний з відбором однієї громадської організації, діяльність якої пов’язана, насамперед, із роботою з особами з інвалідністю, для впровадження проєкту в Донецькій та / або Луганській області, та спрямований на пілотування поліпшення доступу до правосуддя для осіб з інвалідністю.

Головною метою завдання є підготовка параюристів серед спільноти осіб з інвалідністю, розбудова їх потенціалу та підвищення загальної поінформованості осіб з інвалідністю щодо доступу до правосуддя. Результатом цієї ініціативи стане створення дієвого механізму задля підвищення правової обізнаності та реалізації своїх прав особами з інвалідністю.

Підготовка параюристів має фокусуватися на первинній правовій допомозі у розумінні статті 7 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.

Обов’язковою умовою впровадження проєкту є гендерний підхід до його реалізації (50% осіб кожної статі).

Перший етап – проведення дослідження щодо правових потреб серед осіб з інвалідністю:

На етапі подачі заявки організація має запропонувати методологію проведення дослідження, що включатиме в себе вибірку респондентів (їх кількість та спосіб ідентифікації) та метод збору та обробки даних, а також зазначення кількості та функціоналу залучених осіб. На цьому ж етапі необхідно визначити території, на яких будуть проживати / працювати параюристи відповідно до потреб осіб з інвалідністю. Результати дослідження мають бути відображені у аналітичному звіті та мають бути основою для розроблення детального плану подальшої реалізації проєкту.

Другий етап – підготовка параюристів:

Очікується, що в ході реалізації проєкту буде підготовлено не менше 50 параюристів на території однієї пілотної області. При цьому, проєкт має охоплювати міста із населенням не менше 50000 осіб (для Донецької області) та не менше 10000 для Луганської області. Обов’язково мають бути включені населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення (у 20-ти кілометровій зоні).

Має бути зазначена орієнтовна кількість та тематика тренінгів (з обов’язковим акцентом на соціальних правах осіб з інвалідністю), а також загальна кількість осіб, які пройдуть ці тренінги. За результатами проведення тренінгів має бути підготовлено описовий звіт.

Третій етап – моніторинг (включаючи менторство та супровід) роботи параюристів:

На цьому етапі має бути проведено моніторинг (включаючи менторство та супровід) роботи параюристів із дослідженням кількості наданих порад (не менше 20), їх тематики, кількості складених документів, здійснених перенаправлень та інше. Також мають бути ідентифіковані (за необхідності) додаткові теми для тренінгів, пропозиції для покращення роботи параюристів, інші питання, релевантні для успішної реалізації проєкту. Результати цього етапу мають бути відображені в описовому звіті.

Фінальним документом цього проєкту стане описовий звіт, що включатиме в себе результати попередніх етапів, опис роботи та менторство параюристів, історії успіху (не менше 10% від кількості підготовлених параюристів), а також рекомендації щодо покращення роботи / розширення мережі параюристів серед осіб з інвалідністю.

Очікувані результати проєкту:

1)    Отримано інформацію щодо правових потреб осіб з інвалідністю;

2)    Підготовлено параюристів з числа осіб з інвалідністю відповідно до специфічних правових потреб осіб з інвалідністю;

Проведено моніторинг роботи параюристів, надано рекомендації для подальшого покращення та розвитку їх роботи.

 4. ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ, ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТІВ

Проєктним пропозиціям, в межах яких буде запропоноване співфінансування (не менше ніж 20% від загального бюджету проєкту), надаватимуться додаткові бали при розгляді відповідно до Критеріїв оцінки проєктних пропозицій. Під співфінансуванням розуміється наявність іншого джерела фінансування, крім Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Власний фінансовий внесок організації має бути підтверджений відповідними обліково-бухгалтерськими документами на етапі подачі фінансової звітності за проєктом. Наявні у організації матеріальні цінності (включаючи офісне приміщення та офісну техніку) у якості співфінансування не розглядаються.

Додаткову превагу отримають організації, проєктні заявки яких будуть підтримані партнерськими організаціями (недержавні організації, органи державної влади та місцевого самоврядування), про що до проєктної заявки мають бути подані відповідні листи підтримки проєкту. У такому листі має бути зазначено про підтримку та конкретну роль підтримуючої організації.

Термін реалізації проєкту – до 12 місяців. Проєкти, які отримають фінансування у межах цього конкурсу грантів, повинні розпочатися не пізніше 1 грудня 2019 року.

 5. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

5.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

-     необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;

-     що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

-     праці персоналу організації та залучених експертів;

-     товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;

-     комунікаційних та інформаційних послуг;

-     консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;

-     оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;

-     друкарських, типографських і копіювальних послуг;

-     витратних матеріалів і канцелярських товарів;

-     транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльніст.

5.2. Обов’язкові витрати:

-     Оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста / бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування із інших джерел);

5.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

-     підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;

-     сплатою боргів;

-     відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;

-     міжнародними відрядженнями;

-     орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції.

6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із наступного:

1) Онлайн аплікаційна форма, заповнена онлайн за посиланням, що містить основні відомості про організацію та проєктну пропозицію.

2) Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc);

3) Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel);

4) Відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;

5) Для проєктів, в яких передбачено співфінансування – лист-підтримка від установи-партнера, яка надає співфінансування із зазначенням суми співфінансування.

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні заповнити онлайн аплікаційну форму (пункт 1), а також подати повний аплікаційний пакет (пункти 2-5), зазначений вище, за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення (в залежності від напряму конкурсу, за яким подається проєктна пропозиція того):

(1)    «RPP-2019-3: Поліпшення доступу до правосуддя для осіб з інвалідністю»

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 12:00 19 листопада 2019 року. Аплікаційний пакет (пункти 2-5) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar) розмір якого не має перевищувати 15 Mb.

Для отримання довідкової інформації щодо проєкту звертайтесь, будь ласка, за електронною адресою grants.ua@undp.org з темою повідомлення «RPP-2019-3: Поліпшення доступу до правосуддя для осіб з інвалідністю», але не пізніше ніж за 48 годин до часу закриття прийому аплікаційного пакету.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин (включаючи технічні проблеми доступу до мережі інтернет, електромережі та офісною технікою), не розглядатимуться.

7. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

7.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів.

Етап 1: Розгляд поданих проєктних пропозицій Конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій Конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 3: Остаточне ухвалення списку проєктних пропозицій, рекомендованих Конкурсною комісією до підтримки. Формування списку проєктних пропозицій, що можуть отримати підтримку за умови наявності додаткового фінансування.

Конкурсна комісія складатиметься з представників Програми ООН із відновлення і розбудови миру відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів (наприклад, представники Національної поліції або представники інших профільних агентств ООН таких як Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні). Разом з цим, Конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність проєкту.

7.2. Критерії оцінки проєктів:

 

Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції

Максимальний бал

 

Відповідність тематиці грантового оголошення (подана заявка відповідає тематиці – до 10 балів, заявка частково відповідає тематиці - до 5 балів, заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)

10

 

Індикатори, запропоновані організацією, дозволяють проводити моніторинг та оцінку грантової діяльності(запропоновані індикатори повністю відповідають змісту заявки – до 5 балів, частково відповідають – до 3 балів, не відповідають – 0 балів)

5

 

Ґендерно специфічні потреби та інтереси інших вразливих груп населення враховані у поданій заявці (враховані ґендерно специфічні потреби, а також інтереси інших (включаючи інтереси осіб з інвалідністю) вразливих груп – до 10 балів, враховані інтереси виключно осіб з інвалідністю – до 5 балів, ґендерно специфічні протреби не враховані – 0 балів)

10

 

Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямкам Конкурсу – до 10 балів, організація має досвід втілення проєктів, але у суміжних до проєктної пропозиції напрямках - до 5 балів; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямкам Конкурсу – 0 балів)

10

 

Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів(фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» - до 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – до 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)

20

6.      

Наявність співфінансування (відповідно до умов грантового оголошення) за проєктом (у фінансовій чи не фінансовій формі) (наявне співфінансування у розмірі більше 15% - до 10 балів, наявне співфінансування у розмірі до 15% - до 5 балів, співфінансування відсутнє – 0 балів)

10

 

Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – до 20 балів, частково необхідний рівень компетенції – 10 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)

20

 

Підтримка партнерськими організаціями (від не державних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування) (листи підтримки проєкту від не державних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування - до 5 балів, лише від не державних організацій або органів державної влади та місцевого самоврядування - до 3 балів, листи підтримки відсутні - 0 балів)

5

9.      

Реалізація проєкту в «сірій зоні» (реалізація проєкту охоплює 3 та більше населених пункти у «сірій зоні» - до 10 балів; реалізація проєкту охоплює від 1 до 2 населених пунктів у «сірій зоні» - до 5 балів; реалізація проєкту не охоплює населені пункти «сірої зони» - 0 балів)

10

 

Загальний бал

100

 

Примітки

 

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

8. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

8.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їх партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

8.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

9. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу пост фактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

[1] Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним організаціям.

Контакти

 • Звертайтесь за електронною адресою grants.ua@undp.org з темою повідомлення «RPP-2019-3: Поліпшення доступу до правосуддя для осіб з інвалідністю»
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.