bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Грант на надання безоплатної правової допомоги на сході України
21.10.2019

Програма ООН із відновлення та розбудови миру запрошує громадські організації до участі в грантовому конкурсі для «Пілотування різних способів надання безоплатної правової допомоги» на сході України. Дедлайн - 28 жовтня 2019 року.

1.  ВСТУП

Поточний конфлікт на сході України справив прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, безпеку громад та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення питань відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

До початку конфлікту протягом останнього десятиліття ПРООН була представлена та здійснювала активну діяльність на сході України, з акцентом на розвиток громад, розвиток громадянського суспільства та охорону навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних проблем розвитку, породжених конфліктом та обговорених вище, ґрунтується на цій попередній роботі та налагоджених партнерських відносинах. Вона розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, яка є багатосторонньою донорською рамковою програмою, спільно імплементованою чотирма партнерськими агентствами ООН у співпраці з урядом України.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують одинадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру впроваджується з метою реагування та пом’якшення причин і наслідків конфлікту. Вона ґрунтується на результатах Оцінки відновлення та розбудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2020 року. Програма ООН із відновлення та розбудови миру передбачає три основні напрямки діяльності: 1) підтримка економічного відновлення у громадах, які постраждали внаслідок конфлікту; 2) сприяння впровадженню реформи з децентралізації влади та реформи у сфері охорони здоров’я; 3) посилення громадської безпеки та соціальної згуртованості. Програма повністю узгоджена з Рамковою програмою партнерства між урядом України та Організацією Об’єднаних Націй. Вона тісно взаємопов’язана з Програмою демократичного врядування та реформ, що впроваджується на загальнонаціональному рівні та в усіх областях України та відповідає Цілям сталого розвитку, зокрема, цілі сталого розвитку 16 (мир, справедливість та сильні інститути).

Як територіальна програма, розроблена спеціально для районів на сході України, які постраждали внаслідок конфлікту, Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки та врядування на сході України після початку конфлікту. Вона враховує можливості, що виникли в результаті Мінського протоколу від вересня 2014 року та поновлення  дії його положень про припинення вогню, а також повністю пристосована для створення взаємозалежності між гуманітарними потребами та потребами з розвитку.

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами Програми, які відображають пріоритетні потреби регіону:

Компонент 1: Економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури;

Компонент 2: Ефективне місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади;

Компонент 3: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Фінансування в межах конкурсу грантів буде надано за підтримки Європейського Союзу (ЄС) та урядів Данії, Швеції, Швейцарії та Королівства Нідерландів.

Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму розвитку ООН (ПРООН).

Одним із ключових напрямів діяльності Програми ООН із відновлення та розбудови миру є поліпшення доступу до правосуддя, у тому числі, пілотування різних способів удосконалення надання безоплатної правової допомоги (БПД). На реалізацію цього напряму Програма ООН із відновлення та розбудови миру підтримає пілотний проєкт із децентралізації надання безоплатної правової допомоги трьома різними способами з метою ідентифікації найбільш ефективного способу надання безоплатної правової допомоги:

 • Надання безоплатної правової допомоги у приміщенні центру з надання адміністративних послуг;
 • Надання безоплатної правової допомоги у приміщенні місцевої ради;
 • Надання безоплатної правової допомоги на території пілотного району.

Цей пілотний проєкт дозволить визначити найефективніший спосіб здійснення децентралізації надання безоплатної правової допомоги, визначити найкраще місце надання такої допомоги (місце з найбільшим попитом на таку послугу), більш чітко визначити критерії, бар’єри та переваги цього виду надання правової допомоги, і, як результат, вибрати найкращий спосіб.

 

2. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Цей конкурс заявок пов’язаний з відбором однієї громадської організації (для впровадження проєкту в Донецькій області) та направлений на ідентифікацію найкращого способу надання безоплатної правової допомоги в контексті її децентралізації. Тривалість проєкту – 1 рік. Початок імплементації проєкту – 18 листопада 2019 року.

Головною метою завдання є пілотування можливості надання безоплатної правової допомоги в обсягах, визначених Законом України “Про безоплатну правову допомогу”, змінюючи, однак, місце надання послуг з офісів правової допомоги ближче до прямих бенефіціарів такої правової допомоги. Результатом цієї ініціативи стане визначення найкращого способу впровадження процесу децентралізації безоплатної правової допомоги, який у майбутньому може бути поширений і на решту території України.

Відповідно до цілей завдання, безоплатна правова допомога включає такі види юридичних послуг (стаття 7 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”):

 • надання правової інформації;
 • надання консультацій та роз’яснень з правових питань;
 • подання заяв, скарг та інших документів юридичного характеру;
 • допомога у доступі до медіації.

Суб’єктами права на безоплатну правову допомогу є всі особи, які перебувають під юрисдикцією України (ст. 8 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”). Особливу увагу слід приділити соціально незахищеним групам осіб, до яких належать (перелік нижче не є винятковим):

 •  особи з низьким рівнем доходу;
 • пенсіонери;
 • особи з інвалідністю;
 • сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • особи, які виховують дітей самостійно (одинокі жінки або чоловіки);
 • багатодітні сім’ї;
 • внутрішньо переміщені особи (які мають правовий статус або особи, що фактично перемістилися в країні без реєстрації);
 • біженці;
 • особи без громадянства;
 • жертви сімейного або гендерного насильства;
 • представники ЛГБТІ-спільноти.

Проєкт також включає в себе кампанію щодо підвищення рівня обізнаності місцевого населення щодо можливості отримання безоплатної правової допомоги як в рамках цього проєкту, так і від державної системи надання безоплатної правової допомоги, що в результаті має позитивно вплинути на загальний рівень правосвідомості населення.

Іншим завданням проєкту є проведення адвокаційних заходів, спрямованих на мотивування місцевих органів самоврядування на організацію надання безоплатної правової допомоги на підзвітних їм територіях.

Залучений до виконання пілотного проєкту персонал матиме наступний обсяг роботи:

І. Координатор проєкту:

1)    Координація роботи юристів у трьох пілотних територіях:

 • Надання безоплатної правової допомоги у приміщенні центру з надання адміністративних послуг м. Мар’їнка, а також підвищення рівня обізнаності місцевого населення щодо можливості отримання безоплатної правової допомоги, – 1 юрист;
 • Надання безоплатної правової допомоги у приміщенні Волноваської міської ради, а також підвищення рівня обізнаності місцевого населення щодо можливості отримання безоплатної правової допомоги, – 1 юрист;
 • Надання безоплатної правової допомоги на території Мангушського (пілотного) району, а також підвищення рівня обізнаності місцевого населення щодо можливості отримання безоплатної правової допомоги, – 1 юрист.

2)    Надання Програмі ООН із відновлення та розбудові миру статистичних та описових звітів про виконану роботу та процес виконання проєкту за наступними індикаторами (кожен звіт має бути надано до 25 числа кожного місяця імплементації проєкту (всього – 12 звітів) та має містити інформацію про кожний період окремо):

 • загальна кількість осіб, що отримали правову допомогу (бенефіціарів), із наступною розбивкою:
  • вік (до 14 років; 14-18 років; 19-35 років; 36-60 років; більше 60 років);
  • стать (чоловіча / жіноча);
  • відношення до соціально вразливих верств населення (із розбивкою на категорії);
  • контактний номер телефону (з метою подальшого отримання зворотного зв’язку щодо якості та необхідності впровадження надання правової допомоги у такому форматі);
 • вид наданої первинної правової допомоги (відповідно до ст. 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»);
 • галузь права, до якої відноситься питання бенефіціара;
 • кількість та результати проведених заходів щодо підвищення рівня обізнаності місцевого населення щодо можливості отримання безоплатної правової допомоги;
 • кількість та результати проведених адвокаційних заходів, спрямованих на мотивування місцевих органів самоврядування на організацію надання безоплатної правової допомоги на підзвітних їм територіях.

3)    Збір найбільш цікавих історій (не менше 1 на місяць) з метою їх подальшої публікації (за письмовою згодою бенефіціара та не менше 5 фото бенефіціара).

4)    Безпосередня організація та проведення адвокаційних заходів, спрямованих на мотивування місцевих органів самоврядування на організацію надання безоплатної правової допомоги на підзвітних їм територіях (включаючи, але не обмежуючись безпосередньою участю у роботі робочих груп з громадської безпеки та соціальної згуртованості, що проводяться ПРООН, а також участь у роботі сесій відповідних місцевих рад).

5)    Координація заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності місцевого населення щодо можливості отримання безоплатної правової допомоги.

6)    Проведення моніторингових візитів у проєктні локації не менше 1 разу на тиждень та надання експертної професійної підтримки персоналу проєкту.

Цей перелік не є вичерпним та може бути доповнений організацією-грантоотримувачем.

Координатор пілотного проєкту з безоплатної правової допомоги несе відповідальність за якість та повноту правової допомоги, що надається в рамках реалізації пілотного проєкту. Програма ООН із відновлення та розбудови миру у жодному разі не буде нести відповідальності за якість та повноту правової допомоги, що надається в рамках реалізації проєкту.

Координатор проєкту також є відповідальним за організацію моніторингових візитів у проєктні локації.

ІІ. Юристи, відповідальні за безпосереднє втілення проєкту:

1)    Надання безоплатної правової допомоги, що включає в себе:

 • надання правової інформації;
 • надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
 • складення проєктів заяв, скарг та інших документів правового характеру;
 • надання допомоги в забезпеченні доступу особи до системи безоплатної правової допомоги (за необхідності) та медіації;
 • проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності місцевого населення щодо можливості отримання безоплатної правової допомоги;
 • проведення адвокаційних заходів, спрямованих на мотивування місцевих органів самоврядування на організацію надання безоплатної правової допомоги на підзвітних їм територіях.

Окремо звертаємо увагу, що юристи, які будуть працювати у ЦНАПі та місцевій раді, будуть надавати правову допомогу з акцентом на функції та сервіси відповідних органів.

2)    Збирання та надання статистичної інформації щодо проведеної роботи за наступними показниками (відповідно до графіку, встановленого координатором):

 • загальна кількість осіб, що отримали правову допомогу (бенефіціарів), із наступною розбивкою:
  • вік (до 14 років; 14-18 років; 19-35 років; 36-60 років; більше 60 років);
  • стать (чоловіча / жіноча);
  • відношення до соціально вразливих верств населення (із розбивкою на категорії);
  • контактний номер телефону (з метою подальшого отримання зворотного зв’язку щодо якості та необхідності впровадження надання правової допомоги у такому форматі);
 • вид наданої первинної правової допомоги (відповідно до ст. 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»);
 • галузь права, до якої відноситься питання бенефіціара;
 • кількість та результати проведених заходів щодо підвищення рівня обізнаності місцевого населення щодо можливості отримання безоплатної правової допомоги;
 • кількість та результати проведених адвокаційних заходів, спрямованих на мотивування місцевих органів самоврядування на організацію надання безоплатної правової допомоги на підзвітних їм територіях.

3)    Збір найбільш цікавих історій (не менше 1 на місяць) з метою їх подальшої публікації (за письмовою згодою бенефіціара та не менше 5 фото бенефіціара).

Цей перелік не є вичерпним та може бути доповнений організацією-грантоотримувачем.

Юристи, залучені до виконання проєкту, самостійно несуть відповідальність за якість та повноту правової допомоги, наданої в рамках реалізації проєкту. Програма ООН із відновлення та розбудови миру у жодному разі не буде нести відповідальність за якість та повноту правової допомоги, наданої в рамках реалізації проєкту.

Юристи, залучені до виконання проєкту, є відповідальними за організацію всіх переміщень, пов’язаних із проєктною діяльністю.

ІІІ. Бухгалтер / фінансовий спеціаліст:

1)    Ведення обліково-бухгалтерського обліку в рамках проєкту;

2)    Складання фінансових звітів.

Всі звіти подаються українською мовою.

Очікувані результати проєкту:

1)   пропілотовано альтернативні можливості організації надання безоплатної правової допомоги;

2)   отримано та зафіксовано позитивні та негативні результати та аспекти пілотного проєкту;

3)   підвищено обізнаність місцевого населення про існування системи БПД та її функції, можливість отримання безоплатної правової допомоги;

4)   проведено адвокаційні заходи перед органами місцевого самоврядування щодо необхідності організації та підтримки надання безоплатної правової допомоги.

3. ТЕРИТОРІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

(1)  Підконтрольна уряду України частина Донецької області: м. Мар’їнка, м. Волноваха, Мангушський район.

4. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПЕРСОНАЛУ

Громадські організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим Конкурсом, мають відповідати наступним обов’язковим вимогам:

 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 032, 036, 038, 039) та здійснювати діяльність на території, підконтрольній уряду України[1];
 • мати не менше одного року досвіду з надання безоплатної правової допомоги;
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше двох проєктів за донорські кошти за тематикою конкурсу та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців та/або найнятий персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, юристи, фінансовий спеціаліст / бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту). Досвід залучених фахівців відповідає умовам та завданням конкурсу.

Персонал залучений до виконання проєкту повинен відповідати наступним вимогам:

 • Проєктна команда щонайменше має складатися з: координатора проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів Програмі ООН із відновлення та розбудови миру), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності), та осіб, безпосередньо залучених до імплементації проєкту;
 • Вища юридична освіта членів проєктної команди (ця вимога стосується керівника проєкту та осіб (юристів), відповідальних за безпосереднє втілення проєкту);
 • Досвід роботи у громадському секторі не менше трьох років (для керівника проєкту);
 • Досвід роботи у сфері права:
  • Для керівника проєкту – не менше 3 років;
  • Для юристів проєкту – не менше 2 років.
 • Досвід роботи у сфері надання правової допомоги:
  • Для керівника проєкту – не менше 2 років;
  • Для юристів проєкту – не менше 1 року.
 • Бажано – попередній досвід роботи з системою надання безоплатної правової допомоги (для керівника та юристів проєкту);
 • Знання мов – вільне володіння українською та російською мовами;
 • Бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським обліком), досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше двох років;
 • Готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародним донором;

Зайнятість персоналу:

 • Керівник проєкту – не більше 0,5 ставки;
 • Бухгалтер – не більше 0,25 ставки;
 • Особи, безпосередньо відповідальні за втілення проєкту – повна зайнятість.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть.

5. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

5.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;
 • що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • послуг зв’язку (телефон, інтернет);
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із відрядженнями за проєктом.

5.2. Обов’язкові витрати:

 • Оплата праці персоналу проєкту (або передбачення цих посад як власного внеску чи фінансування із інших джерел);
 • Витрати на організацію виїздів.

5.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції.

6. ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ, ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТІВ

До розгляду будуть прийняті фінансові пропозиції, що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»). Кожна надана фінансова пропозиція повинна передбачати витрати на підтримку і забезпечення ініціатив, створених в рамках проєкту.

Співфінансування проєкту не є обов’язковою умовою, але заохочується у різних формах, у тому числі, через залучення діяльності волонтерів, використання техніки та приміщень, наданих партнерами та ін.

Тривалість проєкту: 12 місяців.

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із наступного:

1)   Онлайн аплікаційна форма, заповнена онлайн за посиланням, що містить основні відомості про організацію та проєктну пропозицію.

2)   Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc);

3)   Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel);

4)   Відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;
 • довідка з банку про відкриття рахунку;
 • копія аудиторського звіту (за наявності).

5)   Резюме ключових осіб, задіяних у реалізації проєкту або характеристику на ключовий персонал.

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні заповнити онлайн аплікаційну форму (пункт 1), а також подати повний аплікаційний пакет (пункти 2-5), зазначений вище, за електронною адресою [email protected] із темою повідомлення:

(1)  «UN RPP-2019-3: Пілотування різних способів надання безоплатної правової допомоги».

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 12:00 28 жовтня 2019 року.Аплікаційний пакет (пункти 2-5) повинен бути надісланий одним листом, розмір якого не має перевищувати 15 Mb.

Для отримання довідкової інформації щодо проєкту звертайтесь, будь ласка, за електронною адресою [email protected] з темою повідомлення «UN RPP-2019-3: Пілотування різних способів надання безоплатної правової допомоги», але не пізніше ніж за 48 годин до часу закриття прийому аплікаційного пакету.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу (щодо наявності усіх необхідних документів та відомостей у них), і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Конкурсного комітету. На цьому етапі Програма ООН із відновлення та розбудови миру залишає за собою право уточнювати інформацію.

Конкурсний комітет проводить прозорий відбір із процедурою голосування та обирається переможець, з якими буде укладено договір про надання грантів за проєктом «Пілотування різних способів надання безоплатної правової допомоги». В кінці складається протокол та фіксуються результати конкурсу. Інформація про результати надсилається на електронну скриньку учасникам конкурсу.

Конкурсний комітет складається з представників ПРООН із залученням ключових експертів Фонду Народонаселення ООН та ООН Жінки відповідно до їх ключових напрямів роботи. Разом із цим, ПРООН має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність проєкту.

Критерії оцінки

 

Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції

Максимальний бал

1.   

Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці – 10 балів, відповідає пріоритетам – 10 балів; заявка частково відповідає тематиці - 5 балів, частково відповідає пріоритетам - 5 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)

20

2.   

Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні –  5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)

20

3.   

Досвід організації-заявника в організації надання безоплатної правової допомоги (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямкам Конкурсу – 20 балів, організація має досвід втілення проєктів, але у суміжних до проєктної пропозиції напрямках - 10 балів; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямкам Конкурсу – 0 балів)

20

4.   

Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» - 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)

20

5.   

Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 20 балів, частково необхідний рівень компетенції – 10 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)

20

 

Загальний бал

100


Переможе пропозиція, яка набрала найвищий загальний бал, що визначається за допомогою складання балів. Договори буде укладено з заявниками, які подали переможні пропозиції. Переможці не можуть набрати менше 70 балів.

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

 

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Програма ООН із відновлення та розбудови миру здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, моніторингові візити, зустрічі з працівниками проєкту, їх партнерами та вигодоодержувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою ООН із відновлення та розбудови миру:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися Програмою ООН із відновлення та розбудови миру, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організації-грантоотримувачі отримають авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження усіх фінансових операцій.

[1] Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним органзаціям. 

 

Контакти

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.