Конкурс проектів з подолання порушень прав людини

Мета конкурсу: підтримка діяльності організацій громадянського суспільства з моніторингу та документування масових порушень прав людини та інших міжнародних злочинів (визначених у ст. 7 та 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду). Дедлайн - 30 вересня 2019 року.

-          Забезпечення неупередженого інформування національних та міжнародних інституцій щодо фактів масових порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права, вчинених в умовах збройного конфлікту на території України та на непідконтрольних уряду України територіях;

-          Сприяння розслідуванню масових порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права на національному та міжнародному рівнях;

-          Захисту та відновлення порушених прав, забезпечення невідворотності покарання за воєнні злочини, злочини проти людяності.

ПРІОРИТЕТИ ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ:

-          Розвиток спроможності громадських організацій у документуванні та аналітичній обробці інформації (доказової бази) про вчинення масових порушень прав людини та інших міжнародних злочинів;

-          Розробка та впровадження стратегії адвокаційних дій щодо захисту та відновлення порушених прав, проведення освітніх та інформаційних кампаній з питань прав людини та міжнародного гуманітарного права як серед уповноважених суб’єктів, відповідальних за захист прав людини, так і серед громадян;

-          Побудова ефективної взаємодії з національними та міжнародними органами розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, на території України та на непідконтрольних уряду України територіях;

-          Сприяння імплементації норм міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права в українське законодавство;

-          Аналіз та оцінка дій держави щодо документування та розслідування порушень прав людини, воєнних злочинів, злочинів проти людяності; розробка та поширення рекомендацій державним органам щодо оптимізації розслідувань;

-          Підвищення спроможності державних органів ефективно забезпечувати правосуддя в умовах збройного конфлікту.

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ:

неприбуткові організації, зокрема благодійні організації, громадські об’єднання (в тому числі громадські організації та спілки), які офіційно зареєстровані в Україні та мають досвід у правозахисній діяльності.

Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам та фізичним особам-підприємцям.

3.1. Організації, які можуть брати участь в конкурсі

4.       Параметри, які визначатимуть, чи може НУО вважатись за фінансування ПРООН, ґрунтуватимуться на контрольному списку оцінки потенціалу CACHE (додаток 5).

ЕТАПИ КОНКУРСУ:

I – Підотовка концепцій проектних пропозицій за наступною структурою:

-          мета, основні цілі та завдання,

-          попередній перелік заходів для досягнення цілей,

-          очікувані результати,

-          партнери,

-          термін реалізації,

-          орієнтовний загальний бюджет без деталізації.

Концепції подаються у довільній формі, обсягом не більше 2 сторінок А4.

Кінцевий термін подачі концепцій – 30 вересня 2019 р.

II – Подання проектних пропозицій. За результатами розгляду та попередньої оцінки концепцій обраним організаціям буде запропоновано подати повні проектні пропозиції. Переможці будуть визначені за результатами оцінки проектних пропозицій оцінковим комітетом, який складатиметься з представників Програми розвитку ООН та Міжнародного фонду «Відродження». Результати розгляду концепцій будуть повідомлені до 11 жовтня 2019 р.

ПРООН та МФВ укладуть грантові угоди з тими фіналістами, які будуть рекомендовані для фінансування за результатами розгляду проектних пропозицій.

            Кінцевий термін подачі проектних пропозицій – 25 жовтня 2019 р

БЮДЖЕТ ТА ДОЗВОЛЕНІ ВИТРАТИ

Прийнятними вважаються витрати, які:

●        необхідні для виконання проектної діяльності відповідно до Грантової угоди;

●        відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну», й ефективності витрат;

●        коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, може бути використано винятково для оплати:

●        праці персоналу організації та залучених експертів;

●        товарів і послуг, необхідних для виконання проектної діяльності;

●        закупівлі консультаційних та/або інформаційних послуг (в разі їх необхідності для досягнення проектних цілей);

●        оренди, харчування й інших послуг, пов’язаних із проектними заходами;

●        друкарських, типографських і копіювальних послуг;

●        послуг зв’язку;

●        витратних матеріалів і канцелярських товарів;

●        транспортних витрат (окрім міжнародних відряджень)

Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

●        підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;

●        сплатою боргів;

●        відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;

●        міжнародними відрядженнями;

●        створенням та реєстрацією організації;

●        наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;

●        політичною діяльністю;

●        релігійною пропагандою;

●        діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;

●        проектами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;

●        будівництвом або ремонтними роботами;

●        закупівлею транспортних засобів та/ чи предметів розкоші та відповідних послуг;

●        придбанням товарів для розповсюдження у вигляді гуманітарної допомоги, подарунків.

ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ТА ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ

Загальний бюджет конкурсу становить - 3 200 000 грн.

Максимальний бюджет проектної пропозиції не має перевищувати – 700 000 грн.

Максимальний термін реалізації проекту – 12 місяців.

Наявність власного внеску від організації-виконавця або з інших джерел буде врахована та стане перевагою для апліканта. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата праці персоналу організації, надання свого офісу чи обладнання для виконання завдань проекту тощо). 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ КОНЦЕПЦІЙ

Концепції проектних пропозицій подаються українською мовою та надсилаються електронною поштою на адреси: rol@irf.uagrants.ua@undp.org. У темі листа вказати назву конкурсу «Подолання безкарності за масові порушення прав людини та інші міжнародні злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту».

Контактні особи:

Ліана Мороз, менеджерка Програми «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» moroz@irf.ua

Оксана Косенко, спеціалістка із розвитку громадянського суспільства проекту ПРООН «Громадянське суспільства задля розвитку демократії та прав людини в Україні» oksana.kosenko@undp.org

ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ

8.1. Оціночні процедури

Після закінчення терміну прийняття пропозицій, спеціалісти ПРООН проведуть попередню перевірку на відповідність технічним критеріям. На цьому етапі ПРООН може запросити додаткову інформацію на свій розсуд.

Для забезпечення повної прозорості процесу, ПРООН формує Оціночний комітет (ОК), який оцінюватиме ті пропозиції, що пройшли перший етап. ОК – повноважний тимчасовий орган, який відповідає за розгляд, відбір та рекомендацію декількох проектів до підтримки. ОК залишає за собою право отримати незалежну експертну думку в ході оцінки і відбору проектів.

8.2. Критерії оцінки письмових пропозицій

Пропозиції будуть оцінюватись ОК за наступними критеріями:

·         Якість проектної пропозиції відповідно до визначеної тематики поданої в складі пакету документів на конкурс.

·         Продемонстрована спроможність виконувати програмну діяльність визначену оголошенні  про конкурс;

·         Доведений досвід впровадження проектів за фінансової підтримки міжнародних донорів;

·         Демонстрація стійкості результатів проекту;

·         Якість запропонованих мереж (включаючи потенційних партнерів для впровадження, та вже існуючі мережі, пов'язані з пропозицією).

ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ

Моніторинг та оцінка

Організація несе відповідальність за моніторинг виконання проекту та оцінку його результатів. ПРООН здійснюватиме моніторинг проекту через звіти грантоотримувачів, відвідування ГО, зустрічі з персоналом проекту та зацікавленими сторонами, та участь у заходах проекту.

Звітування                   

Організація подає такі звіти у форматі наданому ПРООН:

• проміжні звіти, включаючи опис заходів, результатів та узгоджених показників моніторингу, а також фінансові звіти - залежно від тривалості запропонованого проекту (що визначається у відповідній угоді);

• короткі звіти на вимогу, які періодично вимагає ПРООН у випадках, коли інформація про реалізацію програми потрібна у період між звітними періодами;

• фінальний звіт, що включає підсумок діяльності та результатів, а також фінансовий звіт за загальну тривалість угоди.

Цей Конкурс проектів  адмініструється ПРООН у партнерстві з Міжнародним фондом "Відродження" в рамках другого компоненту та охоплює питання захисту та просування прав людини в Україні.

Більше деталей у додатку PDF

Контакти

  • Оксана Косенко
  • oksana.kosenko@undp.org
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

  •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом!Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.